دانلود آهنگ انجام وظیفه
به همه گفتیم دیگه به کی بگیم ؟ همه میدونن... اره بابا موندنی نیستیم
دیگه باو وظیفه رو باید انجام داد و رفت. ما همیشه در حال انجام وظیفه ایم
ورس 1 :
بهم میگن بمون نرو بری بده
میگم ما شبو به دیدن پرچم و کشیدن بوسه ازش میکنیم صبح
خوب ؟ کل و هم قفلیم ماها اصلیم بقیه چینی مینی کارای اونا همگی زیقی میقی ان
اونکه به عشق جبهه//میکنه بند پوتینو سفتش ؟
یا اونیکه نشسته اونور گود و میگه بکن لنگش ؟ هه به مولا زشته
من هرچی گفتم از نزدیک دیدم // ایران قشنگه حتی پشت میله هم
پس هرکی بهمون گیر داد میگم
کورس :
ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(2)
ورس 2 :
هــــی // ازم میپرسن کی؟
میخوان بدونن تیغ میگیرم؟چون زیر ذره بینم / اونقدر زوومن روم که معلومه سلوله سیبیلم
نتیجه ی کارامونو چند سال دیگه میبینن // دون هایی که کاشتیم تازه اندازه ی شیبیدن
فک نکنی حقوق بیگیرم // ولی دستور از بالا میگیرم
ببین
تو ایران سربازای شریفیم تو خارجه سفیریم
جنگم بشه خدا بخواد شهیدیم عجب اهنگ تمیزی
دیگه گوش پاک کن نگیری اینو زمزمه کن تو درگیری
کورس:
ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(2)
ورس3 :
نمـــیدونم با اینکه بچه هـــامــون چریکن // چرا لباس فرمو مردا نمیدن به ما؟
تازه اولاشه// تلفات واسه وسطاشه نزارن زحماتم تباه شه
به یه پله برسه که منم نظرم از ته مهاشه
به امپراطوری ها هم بگین الکی نباشن خوشبین نهنگم بیاد جلو کشتیم به درندگیه کوسه ایم
با مغز دلفین
جوابتونو دادم ولی باز میپرسین... گیدجیم گوررسن ( منی ,یعنی برمیگردم میبینی منو )
اینم ترکیش از اول آهنگم یه چهار باری میشه گفتیم
کورس :
که ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(4)
اونایی هم که از ما بیــــــزارن // شبا یه روز خوبو گوش میدن و بعد میخوابن
هههه
نمایش متن ترانه
به همه گفتیم دیگه به کی بگیم ؟ همه میدونن... اره بابا موندنی نیستیم
دیگه باو وظیفه رو باید انجام داد و رفت. ما همیشه در حال انجام وظیفه ایم
ورس 1 :
بهم میگن بمون نرو بری بده
میگم ما شبو به دیدن پرچم و کشیدن بوسه ازش میکنیم صبح
خوب ؟ کل و هم قفلیم ماها اصلیم بقیه چینی مینی کارای اونا همگی زیقی میقی ان
اونکه به عشق جبهه//میکنه بند پوتینو سفتش ؟
یا اونیکه نشسته اونور گود و میگه بکن لنگش ؟ هه به مولا زشته
من هرچی گفتم از نزدیک دیدم // ایران قشنگه حتی پشت میله هم
پس هرکی بهمون گیر داد میگم
کورس :
ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(2)
ورس 2 :
هــــی // ازم میپرسن کی؟
میخوان بدونن تیغ میگیرم؟چون زیر ذره بینم / اونقدر زوومن روم که معلومه سلوله سیبیلم
نتیجه ی کارامونو چند سال دیگه میبینن // دون هایی که کاشتیم تازه اندازه ی شیبیدن
فک نکنی حقوق بیگیرم // ولی دستور از بالا میگیرم
ببین
تو ایران سربازای شریفیم تو خارجه سفیریم
جنگم بشه خدا بخواد شهیدیم عجب اهنگ تمیزی
دیگه گوش پاک کن نگیری اینو زمزمه کن تو درگیری
کورس:
ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(2)
ورس3 :
نمـــیدونم با اینکه بچه هـــامــون چریکن // چرا لباس فرمو مردا نمیدن به ما؟
تازه اولاشه// تلفات واسه وسطاشه نزارن زحماتم تباه شه
به یه پله برسه که منم نظرم از ته مهاشه
به امپراطوری ها هم بگین الکی نباشن خوشبین نهنگم بیاد جلو کشتیم به درندگیه کوسه ایم
با مغز دلفین
جوابتونو دادم ولی باز میپرسین... گیدجیم گوررسن ( منی ,یعنی برمیگردم میبینی منو )
اینم ترکیش از اول آهنگم یه چهار باری میشه گفتیم
کورس :
که ما در حال انجام وظیفه ایم // دلا شیرن تا ابد ما با ترس غریبه ایم(4)
اونایی هم که از ما بیــــــزارن // شبا یه روز خوبو گوش میدن و بعد میخوابن
هههه
دانلود آهنگ عاشقم
عاشقم
عاشق الفبا
سین ت قاف لام الف بعدش لام
فوتبالی نیستم ولی عاشق گل کوچیکم
بوی خاطرات بچگیو میده
شیرین دودی (!) نه
عاشق وقتی َم که میدن بم اخطار
شاید فک می کنن اصلاح شم امسال
ولی انگار نه انگار
عاشق سفره ای َم که رنگی نیست و
عشقی مثل همسفره
تو اون بهروز بود و این تو نونه در عوضش
نمکم تنگش مزه شم
من بهتره خودم دیگه نزنم حرفش
از انگشتام بگیر خبر از طعمش
رفیقا هم همه هستن بغلت
حرمت داره عمرا نمی کنم با هیچی عوض بدلش
آره نفسم حقه
عاشق مبارزه م و اسلحه م قلمه

از هرچی‌ گرمی‌ مرمی هس خفنتره
عاشق ریسکم چون زندگی با خطرم قشنگه
بله دیوونه م اما زیدم میگه نمی کنم ترکت
در عوضش درکش می کنم دکترا جوابم کردن
امیدشونم ازم قطه
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
عاشقم عاشق حرف کم ولی تاثیر گذار
درست مثه نوشته های عقب بعضی
از ماشینایی که تو مسیر سفرتن
نشستن رو چمن نرم
لقمه گرفتن با سنگک گرم
وقتی شده پرونده جم
آزادی از قفس تنگ
این که از همه پند
بگیرم طرف حق
بکنم واسه ی وطنم جنگ
پافشاری تا سر حد مرگ
رقص برگ
یه چی می خوام بگم که
نداره اصن به مسئله ربط
من غول آخرم تو رپ
هه رسیدی مرحله چن ؟
عاشق دستپخت مادرمم
اگرم سرد باشه مشکلی نی
در عوض یه ادویه ای می زنه که بکره
تو هیچ رستورانی نیست و اسمش عشقه
عاشق وقتی َم که تو راه رسیدن به هدف
بکنم پاهامو قلم
چه انتظاری میره ازم ؟
برم عقب ؟ نه برعکس
مخصوصا وقتی با اینی که هست تو دست
دارم سرجمع سه تا قلم
بگو عجب
هه ریاضی که هستی بلد
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
عاشق دریا دلم می خواد پسوندش باشه سوز
پس رسما واسه اون رو
عرشه م و توپ صدا میده بوم بوم
کشتیام غرق نمیشن
ولی خب دلم سوخت
عاشق انتقامم ولیکن بخشش
شیرینی ای توش هست که نمیشه وصفش کرد
عاشق خودشناسی َم و ضعفو باس کشفش کرد
ترسو باس دفنش کرد
هدفو باس شناخت و بعدم سمتش رفت
عاشق وقتی َم که منم و خدا و بس
فرشته ها دست حاجیت رقص
مست ِ مست می گیرم جشن
که مال دنیا هیچه پشم
تهش مرگه عشق است پس
می شه نشست چشمو بست
رسید به اصل
اصلا یه چی دیگه س این عشق

میشم به آسمون وصل
رومو می کنم به سمت زمین
نشون میدم یه شست
بیا
این ترانه بارداره
حامله س
نمایش متن ترانه
عاشقم
عاشق الفبا
سین ت قاف لام الف بعدش لام
فوتبالی نیستم ولی عاشق گل کوچیکم
بوی خاطرات بچگیو میده
شیرین دودی (!) نه
عاشق وقتی َم که میدن بم اخطار
شاید فک می کنن اصلاح شم امسال
ولی انگار نه انگار
عاشق سفره ای َم که رنگی نیست و
عشقی مثل همسفره
تو اون بهروز بود و این تو نونه در عوضش
نمکم تنگش مزه شم
من بهتره خودم دیگه نزنم حرفش
از انگشتام بگیر خبر از طعمش
رفیقا هم همه هستن بغلت
حرمت داره عمرا نمی کنم با هیچی عوض بدلش
آره نفسم حقه
عاشق مبارزه م و اسلحه م قلمه

از هرچی‌ گرمی‌ مرمی هس خفنتره
عاشق ریسکم چون زندگی با خطرم قشنگه
بله دیوونه م اما زیدم میگه نمی کنم ترکت
در عوضش درکش می کنم دکترا جوابم کردن
امیدشونم ازم قطه
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
عاشقم عاشق حرف کم ولی تاثیر گذار
درست مثه نوشته های عقب بعضی
از ماشینایی که تو مسیر سفرتن
نشستن رو چمن نرم
لقمه گرفتن با سنگک گرم
وقتی شده پرونده جم
آزادی از قفس تنگ
این که از همه پند
بگیرم طرف حق
بکنم واسه ی وطنم جنگ
پافشاری تا سر حد مرگ
رقص برگ
یه چی می خوام بگم که
نداره اصن به مسئله ربط
من غول آخرم تو رپ
هه رسیدی مرحله چن ؟
عاشق دستپخت مادرمم
اگرم سرد باشه مشکلی نی
در عوض یه ادویه ای می زنه که بکره
تو هیچ رستورانی نیست و اسمش عشقه
عاشق وقتی َم که تو راه رسیدن به هدف
بکنم پاهامو قلم
چه انتظاری میره ازم ؟
برم عقب ؟ نه برعکس
مخصوصا وقتی با اینی که هست تو دست
دارم سرجمع سه تا قلم
بگو عجب
هه ریاضی که هستی بلد
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمو اول ولی افتاد مشکل ها
عاشق دریا دلم می خواد پسوندش باشه سوز
پس رسما واسه اون رو
عرشه م و توپ صدا میده بوم بوم
کشتیام غرق نمیشن
ولی خب دلم سوخت
عاشق انتقامم ولیکن بخشش
شیرینی ای توش هست که نمیشه وصفش کرد
عاشق خودشناسی َم و ضعفو باس کشفش کرد
ترسو باس دفنش کرد
هدفو باس شناخت و بعدم سمتش رفت
عاشق وقتی َم که منم و خدا و بس
فرشته ها دست حاجیت رقص
مست ِ مست می گیرم جشن
که مال دنیا هیچه پشم
تهش مرگه عشق است پس
می شه نشست چشمو بست
رسید به اصل
اصلا یه چی دیگه س این عشق

میشم به آسمون وصل
رومو می کنم به سمت زمین
نشون میدم یه شست
بیا
این ترانه بارداره
حامله س
دانلود آهنگ از آشنایتون خوشحالم
مامان، رو ضرباهنگ قلبت می‌شنوم صدای بمب و جیغ
آهنگ تند شده
خیلی تنده ریتم
سر دومیش می‌شنوم یکی داره داد می‌زنه «آخه به جرم چی؟»
مامان اینا شایعه‌س
الکل واسه جنین بد نی
سیگار دود کن
تا حالا سست شدی؟
بند ناف آویزون، طناب دارم
بذا بگن بچه مُرد و نیست
من و فکر خودکشی
داستان مال طرفای سال شصت و چاره
مامان خواستم دلتو بشکونم
با شیشه‌خورده‌هاش بزنم رگ دستو پاره بکنم
به بابا گفتی بچه لگد زد دوباره
آخه شنیدم آه و ناله
عجز و لابه
بعضیا ضعیف بودن و بعضیاشون واضح
حتی اختراع بشر هاج و واج از کار خالق
سواستفاده
میله صاف و ساده
زنجیرای نو به فکر زنجیرای پاره
از بوی گند لاشه، تفنگ بالا می‌آره
«کی ما رو ساخته؟»
گفتن «اعتراض گناهه»
گفت «یه شعار ساده، زنده‌باد زباله»
خسته شدم
خسته شدم
ولی صدای موج رو شنیدم که گفت
«ماهی‌های آزاد جمع شدن پشت سد جوهر»
همین شد که من با مشت گره‌کرده متولد شدم
من فکر می‌کنم اشتباه می‌کنی. کدوم آدم عاقلی این کارو می‌کنه؟
آخه جالبه، گفت «بچه‌تون برا نوزدهم به دنیا می‌آد». گفتم « از کی تا حالا
مردا پیش‌بینی می‌کنن برای خانوما؟»، اصلاً عصبانی شده بودم!
انقدر دل‌گنده هستش…
ما هم می‌گیم ولی خودش باید ببینه.
چمدونتو بستی؟
هر دو نفری که بچه‌دار می‌شن مادر و پدر نیستن
ولی شما لایق این القابین و بیشتر
مامان پیشتر، من این قصدو نداشتم بهتون بی‌احترامی بکنم
به هیچ وجه
عصبانی بودم، یه‌کم خودمونی شدم
از دست شما نه
از دست دنیا که هیچ‌وقت به کامم شیرین نبود
الکل از شیشه‌ش می‌خوردم من
گیج شم و تلخی دنیا رو بگیره
راستی الان چند ساله الکلی نیستم
یه بچه سربه‌زیر
حرف نمی‌زدم و فکر می‌کردم بیشتر
به خیلی چیزا
مثلاً به ریش یا ریشه‌س؟
سیب به درخت سیب وصله؟
یا درخت سیب به سیب وصل؟
دیدین شب به جای درس، غرق تو ریتمم
هیوده هیجده سالم بیشتر نبود و پیشرفت،
باعث شد دست‌به‌جیب شم
جدولو به نیمکت ترجیح دادم و این وضع دشمنایی ساخت واسه‌م
چاقوی تیز دست گرفتم و تیم جمع می‌کردم
من با لاشخورا صلح کردم و با شیر جنگ
پلیس دستگیرم می‌کرد و بعضی‌وقتا صبح تا پنج‌و‌نیم‌، شیش چرخ می‌زدیم
جام خالی، غذای رو میز سرد
سروش کجاس؟ سروش دیر کرد
شاید همین چیزها شما رو پیر کرد
می‌خوام برم باز وایستم تو صف نون
من نگهش دارم، شما برین بالا نردبون
یادتونه جمعمون جمع بود پنجشنبه‌شبا، صبح‌ میریختیم سرتون؟
بابا هنوزم جلوتون پهلوون‌پنبه‌م
از دور می‌بوسمتون
مامور دور و ور خونه‌ی ما، تا دلت بخواد.
مادرش ناراحت، نگران… سخته برای مادر.
سینجینا که شروع شد و پرونده‌ی سروشو اوردن.
خود قاضیه به سروش می‌گفت
«من خودم از صدات و اینا خوشم می‌آد. بیا برو مداحی، مداحی بخون».
سروش چی بگه دیگه؟
یکی نیست پی سجده، یکی رو به قبله‌س
شما گفتین و من دیر گرفتم
عقاید مختلف زیر یه سقف
رابطه‌تون می‌ده به‌م درس و می‌ده به‌م درس
یادتون همیشه زنده‌س
بابات مسافرته، درگیره پدر
همیشه یه شهر
گفتین تو کار بزرگترا دخالت نکنم و منم وامی‌ستادم خیره به در
هنوز کنجکاوم
سی‌و‌اندی سالمه و هنوز خردسالم
سر غذا گفتین خیلیان که محتاجن
وجدانم بیدار شد، نخوابید ، راهم رو پیدا کردم
سیاه شد، نتابید خورشید
ماه شبا تیر و تار و
پیمان بستم، خشک نشه خودکارم
هنوز هم هیچی نمی‌مونه ته بشقابم
از آشناییتون خوشحالم
تو ایران آشنا داشته باشی، راحتی.
دنیاییه…
ما از دیدن شماها که سیر نمی‌شیم،
انشالا سلامت باشین تا جلسه‌ی بعد.
متن آهنگ هیچکس به نام از آشناییتون خوشحالم
نمایش متن ترانه
مامان، رو ضرباهنگ قلبت می‌شنوم صدای بمب و جیغ
آهنگ تند شده
خیلی تنده ریتم
سر دومیش می‌شنوم یکی داره داد می‌زنه «آخه به جرم چی؟»
مامان اینا شایعه‌س
الکل واسه جنین بد نی
سیگار دود کن
تا حالا سست شدی؟
بند ناف آویزون، طناب دارم
بذا بگن بچه مُرد و نیست
من و فکر خودکشی
داستان مال طرفای سال شصت و چاره
مامان خواستم دلتو بشکونم
با شیشه‌خورده‌هاش بزنم رگ دستو پاره بکنم
به بابا گفتی بچه لگد زد دوباره
آخه شنیدم آه و ناله
عجز و لابه
بعضیا ضعیف بودن و بعضیاشون واضح
حتی اختراع بشر هاج و واج از کار خالق
سواستفاده
میله صاف و ساده
زنجیرای نو به فکر زنجیرای پاره
از بوی گند لاشه، تفنگ بالا می‌آره
«کی ما رو ساخته؟»
گفتن «اعتراض گناهه»
گفت «یه شعار ساده، زنده‌باد زباله»
خسته شدم
خسته شدم
ولی صدای موج رو شنیدم که گفت
«ماهی‌های آزاد جمع شدن پشت سد جوهر»
همین شد که من با مشت گره‌کرده متولد شدم
من فکر می‌کنم اشتباه می‌کنی. کدوم آدم عاقلی این کارو می‌کنه؟
آخه جالبه، گفت «بچه‌تون برا نوزدهم به دنیا می‌آد». گفتم « از کی تا حالا
مردا پیش‌بینی می‌کنن برای خانوما؟»، اصلاً عصبانی شده بودم!
انقدر دل‌گنده هستش…
ما هم می‌گیم ولی خودش باید ببینه.
چمدونتو بستی؟
هر دو نفری که بچه‌دار می‌شن مادر و پدر نیستن
ولی شما لایق این القابین و بیشتر
مامان پیشتر، من این قصدو نداشتم بهتون بی‌احترامی بکنم
به هیچ وجه
عصبانی بودم، یه‌کم خودمونی شدم
از دست شما نه
از دست دنیا که هیچ‌وقت به کامم شیرین نبود
الکل از شیشه‌ش می‌خوردم من
گیج شم و تلخی دنیا رو بگیره
راستی الان چند ساله الکلی نیستم
یه بچه سربه‌زیر
حرف نمی‌زدم و فکر می‌کردم بیشتر
به خیلی چیزا
مثلاً به ریش یا ریشه‌س؟
سیب به درخت سیب وصله؟
یا درخت سیب به سیب وصل؟
دیدین شب به جای درس، غرق تو ریتمم
هیوده هیجده سالم بیشتر نبود و پیشرفت،
باعث شد دست‌به‌جیب شم
جدولو به نیمکت ترجیح دادم و این وضع دشمنایی ساخت واسه‌م
چاقوی تیز دست گرفتم و تیم جمع می‌کردم
من با لاشخورا صلح کردم و با شیر جنگ
پلیس دستگیرم می‌کرد و بعضی‌وقتا صبح تا پنج‌و‌نیم‌، شیش چرخ می‌زدیم
جام خالی، غذای رو میز سرد
سروش کجاس؟ سروش دیر کرد
شاید همین چیزها شما رو پیر کرد
می‌خوام برم باز وایستم تو صف نون
من نگهش دارم، شما برین بالا نردبون
یادتونه جمعمون جمع بود پنجشنبه‌شبا، صبح‌ میریختیم سرتون؟
بابا هنوزم جلوتون پهلوون‌پنبه‌م
از دور می‌بوسمتون
مامور دور و ور خونه‌ی ما، تا دلت بخواد.
مادرش ناراحت، نگران… سخته برای مادر.
سینجینا که شروع شد و پرونده‌ی سروشو اوردن.
خود قاضیه به سروش می‌گفت
«من خودم از صدات و اینا خوشم می‌آد. بیا برو مداحی، مداحی بخون».
سروش چی بگه دیگه؟
یکی نیست پی سجده، یکی رو به قبله‌س
شما گفتین و من دیر گرفتم
عقاید مختلف زیر یه سقف
رابطه‌تون می‌ده به‌م درس و می‌ده به‌م درس
یادتون همیشه زنده‌س
بابات مسافرته، درگیره پدر
همیشه یه شهر
گفتین تو کار بزرگترا دخالت نکنم و منم وامی‌ستادم خیره به در
هنوز کنجکاوم
سی‌و‌اندی سالمه و هنوز خردسالم
سر غذا گفتین خیلیان که محتاجن
وجدانم بیدار شد، نخوابید ، راهم رو پیدا کردم
سیاه شد، نتابید خورشید
ماه شبا تیر و تار و
پیمان بستم، خشک نشه خودکارم
هنوز هم هیچی نمی‌مونه ته بشقابم
از آشناییتون خوشحالم
تو ایران آشنا داشته باشی، راحتی.
دنیاییه…
ما از دیدن شماها که سیر نمی‌شیم،
انشالا سلامت باشین تا جلسه‌ی بعد.
متن آهنگ هیچکس به نام از آشناییتون خوشحالم
دانلود آهنگ برپا
صفر بیست و یک
ه ه ه ه ه
داری می ری؟؟
چو چو چو چو گوش کن
ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس
پشیمون می شم از آن فرجام اینه که من پابرجام
هنوز رپ فارس پهنه باز سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام
شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقد سردار
قافیه های پوچ همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه در یاد
چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه
تنظیم واژه کردی تو پاچه نیست مثل سابق صامت ثابت می مونه تو ساکتv بشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس می نویسه میگه اینه بینشی که
می شه پیشه وقتی که ریشه پس دیگه میشه وقتی که دیگه فهمیده این که
قافیه رو شلیک کنه مثل مسلسل مسلماً من مسلحم مثل مسلسلم عوض ادعا از اون قافیه ها
مغزت توی سه گوشت قافیه
تا سه تا قافیه را به هم نزدیک کنم همینان که
باعثه حمله ی مغزیت شدند.
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
بازی رو شروع کردم حالا من لم میدم نگاه می کنم تا راحت تر از بازی لذت ببرم
چون آخر سر من میشم قوی تر توی رپ ولی من رپ از دل اجتماع و سلیقه ام
یه مثال بارز اگه حافظ با اون اشعار نافذ
بشه حاضر تا جلوی من بشه عارض توی رپ اشعارش و افکارش و افوالش
همگی میشن باطل چون که هیچکسه واسه رپ فارس باعث (واعظ) چیزی که گفتم بود اغراق می کنم اقرار شعرای فارسی
منو کردن اغفال تا به رپ کردن کنم اقدام منم بالا ممبر نتیجه ی همت انقدر گذشته بهم بد که من بعد علاقت با هر قدمت میکنه واسم خدمت
میگن همه قصه است اما اینه قسمت رپ فارسی بی من مثل بچه ی بی پدر
من هر چی میگم میگن هیچکس پیله کرد من غرب زدگی رو کردم ریشه کن
من مردنم مثل مرگ معمار می شه این بیت پیشه من یه مهمان
بیا بیا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
ه ه ه ه
(هی) صفر بیست (هی) و یکه پسر می دونی چی می گم بیا بیا بیبا بیا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا(بیا)
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا (بیا بیا)
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا (می دونی)
همه دستا بره (می دونی) بالا
می دونم که هیچ وقت نمی تونی هم چین کاری کنی می دونی چی می گم
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالاv
همه دستا بره بالا
نمایش متن ترانه
صفر بیست و یک
ه ه ه ه ه
داری می ری؟؟
چو چو چو چو گوش کن
ببین چند بار در سال هر سال از کار روی رپ فارس
پشیمون می شم از آن فرجام اینه که من پابرجام
هنوز رپ فارس پهنه باز سر جام باز سرپام واسه رپ هرگام
شدن عملی شدن حرفام واسم اشعار همه به نقد سردار
قافیه های پوچ همه بر باد میزنم فریاد تا بمونه در یاد
چو میکنی دریافت هیچ کسو دریاب آهنگساز مهدیارباشه واجب باشه
تنظیم واژه کردی تو پاچه نیست مثل سابق صامت ثابت می مونه تو ساکتv بشه رپه راکت بشین همه ساکت چون که هیچکس می نویسه میگه اینه بینشی که
می شه پیشه وقتی که ریشه پس دیگه میشه وقتی که دیگه فهمیده این که
قافیه رو شلیک کنه مثل مسلسل مسلماً من مسلحم مثل مسلسلم عوض ادعا از اون قافیه ها
مغزت توی سه گوشت قافیه
تا سه تا قافیه را به هم نزدیک کنم همینان که
باعثه حمله ی مغزیت شدند.
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
بازی رو شروع کردم حالا من لم میدم نگاه می کنم تا راحت تر از بازی لذت ببرم
چون آخر سر من میشم قوی تر توی رپ ولی من رپ از دل اجتماع و سلیقه ام
یه مثال بارز اگه حافظ با اون اشعار نافذ
بشه حاضر تا جلوی من بشه عارض توی رپ اشعارش و افکارش و افوالش
همگی میشن باطل چون که هیچکسه واسه رپ فارس باعث (واعظ) چیزی که گفتم بود اغراق می کنم اقرار شعرای فارسی
منو کردن اغفال تا به رپ کردن کنم اقدام منم بالا ممبر نتیجه ی همت انقدر گذشته بهم بد که من بعد علاقت با هر قدمت میکنه واسم خدمت
میگن همه قصه است اما اینه قسمت رپ فارسی بی من مثل بچه ی بی پدر
من هر چی میگم میگن هیچکس پیله کرد من غرب زدگی رو کردم ریشه کن
من مردنم مثل مرگ معمار می شه این بیت پیشه من یه مهمان
بیا بیا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
همه برپا همه برپا با رپ هیچکس تکون بدین دستا
ه ه ه ه
(هی) صفر بیست (هی) و یکه پسر می دونی چی می گم بیا بیا بیبا بیا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا(بیا)
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا (بیا بیا)
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا (می دونی)
همه دستا بره (می دونی) بالا
می دونم که هیچ وقت نمی تونی هم چین کاری کنی می دونی چی می گم
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
صفر دو یک.....صفر دو یک
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالا
همه دستا بره بالاv
همه دستا بره بالا
دانلود آهنگ دستاشو مشت کرده
همه‌ی دار و ندارو بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه
همه‌ی آرزوهاشو کِشتن ولی جنازه‌ ای تحویل نگرفته
حتی بدونِ تحریما‌ هم خوشبختی اصلاً لمس نمیشه
انگار وطنش مستعمره‌ اس، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه
صبح و شب سگ‌ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره
تو خیابون واستاده که یه جوری حقشو پس بگیره
اینا شهروند نمیخوان، برده می‌خوان
از تو سلول صدا ضجه میاد و
می‌خواد چند دهه قتل و غارت تموم شه
چندین ساله اشکش رو درآوردن و
دیگه اشکی واسه گاز اشک‌ آور نمونده
تبعیض داره بیداد میکنه و
میگن توو حق مردم اجحافی نی
همه رانتی ، توو داشتن تخصص اصراری نی
همه‌ی کشور رو قفس کشیدن و
میگن اینجا هیشکی زندانی نی
همه‌ رو لخت کرده‌ن و می‌گن «این پوشش چرا اسلامی نی؟»
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
[ورس دو]
دستاشو مشت کرده
دستاشو مشت کرده
این کوچه‌ها رو سال‌هاست با خون شسته‌ن
ولی تعداد تلفات کمه مثکه
همه‌ی آرزوهاشو کشتن
ولی جنازه‌ای تحویل نگرفته
دیده پول نفت کم بیارن
گودی زیر چشا حفر می‌شه
بد و بدتری نی، همه آشغالن و
یکی داره خدا فرض می‌شه
هیچ تصمیمی با خودش نی
از لباس تنش بگیر تا اینکه پول
مملکتش داره کجا خرج می‌شه
می‌گن حریم شخصی ولی
گلوله میاد تو خونه و از شیشه رد می‌شه
مملکتو به خون کشیدن و
خبر کشته‌شده‌های یه جا دیگه پخش می‌شه
لاله‌ها زیر پوتین له می‌شن و
پیرهن خونی زیر پای آقازاده فرش می‌شه
آتیشایی که تو منطقه به پا کردن
از تکلیفِ مردم روشن‌ترن
دلایی که سرد شدن
از جسدای توی سردخونه خنک‌ترن
مظلوما هی کشته می‌شن
همه‌یدوازده ماه محرمن
صدا ترکیدن بغض میاد و
می‌گن این اشرار مسلحن
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
[ورس سه]
دستاشو مشت کرده
دستاشو مشت کرده
خیلیا حبس شدن و مردن
این پایان نی، هنوز نرسیدیم تهِ قصه
همه‌ی آرزوهاشو کشتن
ولی جنازه‌ای تحویل نگرفته
همه‌ی اعتراضا جرمن
تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن
همه‌ی منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن
فقط جنازه‌های روی زمین مونده که معدن سربن
مامور لوله رو می‌گیره بالا، زخمیا هدفش
اون می‌ره کمک با اینکه گلوله‌ها میان طرفش
دیگه هیچی واسه‌ی از دست دادن نداره
فقط انسانیته و شرفش
می‌ریزن تو بیمارستانا و مجروحین رو از رو تخت می‌دزدن
همینجوریش هم واسه نداشتن پول درمان می‌مردن
همه‌ رو قتل عام می‌کنن پشت درهایی که قفل می‌مونن
فکر می‌کنن شهیدای گمنام همیشه گم می‌مونن
اینا جون آدمیزادو مفت می‌دونن
حتی بی‌خداها به اجبار آیه‌ی یأسو با صوت می‌خونن
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
نمایش متن ترانه
همه‌ی دار و ندارو بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه
همه‌ی آرزوهاشو کِشتن ولی جنازه‌ ای تحویل نگرفته
حتی بدونِ تحریما‌ هم خوشبختی اصلاً لمس نمیشه
انگار وطنش مستعمره‌ اس، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه
صبح و شب سگ‌ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره
تو خیابون واستاده که یه جوری حقشو پس بگیره
اینا شهروند نمیخوان، برده می‌خوان
از تو سلول صدا ضجه میاد و
می‌خواد چند دهه قتل و غارت تموم شه
چندین ساله اشکش رو درآوردن و
دیگه اشکی واسه گاز اشک‌ آور نمونده
تبعیض داره بیداد میکنه و
میگن توو حق مردم اجحافی نی
همه رانتی ، توو داشتن تخصص اصراری نی
همه‌ی کشور رو قفس کشیدن و
میگن اینجا هیشکی زندانی نی
همه‌ رو لخت کرده‌ن و می‌گن «این پوشش چرا اسلامی نی؟»
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
[ورس دو]
دستاشو مشت کرده
دستاشو مشت کرده
این کوچه‌ها رو سال‌هاست با خون شسته‌ن
ولی تعداد تلفات کمه مثکه
همه‌ی آرزوهاشو کشتن
ولی جنازه‌ای تحویل نگرفته
دیده پول نفت کم بیارن
گودی زیر چشا حفر می‌شه
بد و بدتری نی، همه آشغالن و
یکی داره خدا فرض می‌شه
هیچ تصمیمی با خودش نی
از لباس تنش بگیر تا اینکه پول
مملکتش داره کجا خرج می‌شه
می‌گن حریم شخصی ولی
گلوله میاد تو خونه و از شیشه رد می‌شه
مملکتو به خون کشیدن و
خبر کشته‌شده‌های یه جا دیگه پخش می‌شه
لاله‌ها زیر پوتین له می‌شن و
پیرهن خونی زیر پای آقازاده فرش می‌شه
آتیشایی که تو منطقه به پا کردن
از تکلیفِ مردم روشن‌ترن
دلایی که سرد شدن
از جسدای توی سردخونه خنک‌ترن
مظلوما هی کشته می‌شن
همه‌یدوازده ماه محرمن
صدا ترکیدن بغض میاد و
می‌گن این اشرار مسلحن
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
[ورس سه]
دستاشو مشت کرده
دستاشو مشت کرده
خیلیا حبس شدن و مردن
این پایان نی، هنوز نرسیدیم تهِ قصه
همه‌ی آرزوهاشو کشتن
ولی جنازه‌ای تحویل نگرفته
همه‌ی اعتراضا جرمن
تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن
همه‌ی منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن
فقط جنازه‌های روی زمین مونده که معدن سربن
مامور لوله رو می‌گیره بالا، زخمیا هدفش
اون می‌ره کمک با اینکه گلوله‌ها میان طرفش
دیگه هیچی واسه‌ی از دست دادن نداره
فقط انسانیته و شرفش
می‌ریزن تو بیمارستانا و مجروحین رو از رو تخت می‌دزدن
همینجوریش هم واسه نداشتن پول درمان می‌مردن
همه‌ رو قتل عام می‌کنن پشت درهایی که قفل می‌مونن
فکر می‌کنن شهیدای گمنام همیشه گم می‌مونن
اینا جون آدمیزادو مفت می‌دونن
حتی بی‌خداها به اجبار آیه‌ی یأسو با صوت می‌خونن
[کورس]
داد میزنه
کی این جنایتو از یاد میبره؟
داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه
ما همه با هم هستیم
دانلود آهنگ دیده و دل
تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي
گوش نا محرم نباشد جاي پیغام سروش
همه چی از اونجا شروع میشه که تو چیزي می بینی
میگی این همون چیزیه که تو رویاها می دیدي
هيچي نيست واسه رسیدن به چیزي که آرزوته
آره اونه چیزیکه کمک تو باشه پوله
حال و روز ما که همه چی رو می بینیم اینه
شاید باید ببندیم چش و گیریم این میشه
اما دیدنی ها رو دیدیم و دیگه دیر شده
میگه این دیگه دنیا و توي دین پره
که به دنیا و هرچی که توشه دل نبند
چشم من خیلی چیزا رو گرفت و ول نکرد
تقصیرمن نیست پسر این کار دله
این بار که شعر من نیس این کار دله
مي باره چش بچه این که چاره نشه
میخواد بخره اسباب بازي و پدر بیچاره
نه که نخواد اما توي جیب پولی نیست دیگه
دستش رو سر پسره میگه روزي می رسه
که تو به هر چی که میخواي می رسی پسر
از پدرمن بود پسر این ارثی به من
نیس کسی که سر
ازاین حسی که من
دارم دربیاره
پی بی حسی به من میده
دلیل رپم اینه
همیشه من از این یه
بي درمون مرضی که دارم در عذابم
بدون نفهمیه
که اگه دیده نباشه دل ساکته
ماها قربانیه چشیم این ثابته
=======((امین فولادي و امیر قهرمانی))=======
ز دست دیده و ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چی دیده بیند که هر چی دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجري بسازم خنجري نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
قطعه ي خارجی
ز دست دیده و ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چی دیده بیند که هر چی دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجري بسازم خنجري نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
زنم بر دیده تا دل گردد آ
دوباره بگو دوباره این صداي آخر نی من مشکل داره همراه با آوا
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
نمایش متن ترانه
تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي
گوش نا محرم نباشد جاي پیغام سروش
همه چی از اونجا شروع میشه که تو چیزي می بینی
میگی این همون چیزیه که تو رویاها می دیدي
هيچي نيست واسه رسیدن به چیزي که آرزوته
آره اونه چیزیکه کمک تو باشه پوله
حال و روز ما که همه چی رو می بینیم اینه
شاید باید ببندیم چش و گیریم این میشه
اما دیدنی ها رو دیدیم و دیگه دیر شده
میگه این دیگه دنیا و توي دین پره
که به دنیا و هرچی که توشه دل نبند
چشم من خیلی چیزا رو گرفت و ول نکرد
تقصیرمن نیست پسر این کار دله
این بار که شعر من نیس این کار دله
مي باره چش بچه این که چاره نشه
میخواد بخره اسباب بازي و پدر بیچاره
نه که نخواد اما توي جیب پولی نیست دیگه
دستش رو سر پسره میگه روزي می رسه
که تو به هر چی که میخواي می رسی پسر
از پدرمن بود پسر این ارثی به من
نیس کسی که سر
ازاین حسی که من
دارم دربیاره
پی بی حسی به من میده
دلیل رپم اینه
همیشه من از این یه
بي درمون مرضی که دارم در عذابم
بدون نفهمیه
که اگه دیده نباشه دل ساکته
ماها قربانیه چشیم این ثابته
=======((امین فولادي و امیر قهرمانی))=======
ز دست دیده و ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چی دیده بیند که هر چی دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجري بسازم خنجري نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
قطعه ي خارجی
ز دست دیده و ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چی دیده بیند که هر چی دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجري بسازم خنجري نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
زنم بر دیده تا دل گردد آ
دوباره بگو دوباره این صداي آخر نی من مشکل داره همراه با آوا
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
دانلود آهنگ فیروز
امسالم به تهش رسیده و هنوز بازه باغ وحش
لَش ، هنوز گشت ، ایست پشم
دوباره آهنگ بلند پخش
برقص برقص برقص ، بگیریم برده‌ داری رو جشن
برقص برقص برقص ، بگیریم برده‌ داری رو جشن
کار کار تا آخرِ شب ، روزمرگی عادتِ بد
رئیس ، اینم یه عکس از خونواده‌ ام من نون‌ آورشم
بیا دفتر آخرِ وقت ، میره ولی هیشکی نیست سخته باورش هم
رسیده آخرِ خط ، پیاده میشم پیاده میشم
ولی درا قفلن و بختِ بد میذاره کارد زیرِ گِلوش
جیبشو خالی میکنه قبض برق و
پرتش میکنن زِمین خاک بشینه روش
حاجی فیروزه ، سالی یه روزه
سالی یه روزه؟ ، نه واسه هر روزه
[کروس]
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
[ورس دو]
حتماً طرفایِ آفریقا هر روزشون نوروزه
آخه اینجوری حساب بکنی پُر حاجی فیروزه
اجداد ما از کجا خریدنت؟ چیه حقیقتت؟
شاید جنگ بوده کشورت موقع پریدنت
هنوز گذرنامه‌ ات دست ارباب دریدته
حاجی فیروزه ، سالی یه روزه
سالی یه روزه؟ نه واسه هر روزه
قوز بالا قوزه ریال اونجا حالا خوبه
لهجه‌ اش سوژه نمیدن پولشو بسازه بسوزه
چیزی گفت بزن توو پوزش
هه ، عتیقه‌ ها انگار همین الان در اومدن اَ توو موزه
[کروس]
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
[ورس سه]
میگن از زیر زِمین اومدم ، مطربم
همه منو میشناسن من با همه غریبه‌ ام
اینه مشکلم
ملیجکم ، پشتِ این نقاب حبس انگار کهریزکم
روم سیاه ، نژاد پرستیم
ظاهر فریب‌ تر اَ روسپیا
آره منم حاجی فیروزم
یادآور زشتیا
بدهکارِ امروز ، طلبکارِ دیروزم
رویاهام درندشت
خواستم تهمتن باشم ولی فهمیدم اژدهام
چون میگن دَمم گرم
شعرا سنگین ، بلندگوها عصا میخوان و
صداشون بلنده از کمر درد
[کروس]
اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
سابیلیبِلیکُم ، د میگم سابیلیبِلیکُم
سابیلیبِلیکُم
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
متن آهنگ هیچکس به نام فیروز
نمایش متن ترانه
امسالم به تهش رسیده و هنوز بازه باغ وحش
لَش ، هنوز گشت ، ایست پشم
دوباره آهنگ بلند پخش
برقص برقص برقص ، بگیریم برده‌ داری رو جشن
برقص برقص برقص ، بگیریم برده‌ داری رو جشن
کار کار تا آخرِ شب ، روزمرگی عادتِ بد
رئیس ، اینم یه عکس از خونواده‌ ام من نون‌ آورشم
بیا دفتر آخرِ وقت ، میره ولی هیشکی نیست سخته باورش هم
رسیده آخرِ خط ، پیاده میشم پیاده میشم
ولی درا قفلن و بختِ بد میذاره کارد زیرِ گِلوش
جیبشو خالی میکنه قبض برق و
پرتش میکنن زِمین خاک بشینه روش
حاجی فیروزه ، سالی یه روزه
سالی یه روزه؟ ، نه واسه هر روزه
[کروس]
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
[ورس دو]
حتماً طرفایِ آفریقا هر روزشون نوروزه
آخه اینجوری حساب بکنی پُر حاجی فیروزه
اجداد ما از کجا خریدنت؟ چیه حقیقتت؟
شاید جنگ بوده کشورت موقع پریدنت
هنوز گذرنامه‌ ات دست ارباب دریدته
حاجی فیروزه ، سالی یه روزه
سالی یه روزه؟ نه واسه هر روزه
قوز بالا قوزه ریال اونجا حالا خوبه
لهجه‌ اش سوژه نمیدن پولشو بسازه بسوزه
چیزی گفت بزن توو پوزش
هه ، عتیقه‌ ها انگار همین الان در اومدن اَ توو موزه
[کروس]
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
[ورس سه]
میگن از زیر زِمین اومدم ، مطربم
همه منو میشناسن من با همه غریبه‌ ام
اینه مشکلم
ملیجکم ، پشتِ این نقاب حبس انگار کهریزکم
روم سیاه ، نژاد پرستیم
ظاهر فریب‌ تر اَ روسپیا
آره منم حاجی فیروزم
یادآور زشتیا
بدهکارِ امروز ، طلبکارِ دیروزم
رویاهام درندشت
خواستم تهمتن باشم ولی فهمیدم اژدهام
چون میگن دَمم گرم
شعرا سنگین ، بلندگوها عصا میخوان و
صداشون بلنده از کمر درد
[کروس]
اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
اَ این آدم مثل خر کار کشیدی و جایی نیست بره چون
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
حاجی فیروزه ، اربابِ خودم سابیلیبِلیکُم
سابیلیبِلیکُم ، د میگم سابیلیبِلیکُم
سابیلیبِلیکُم
پول ندادی حساب بانکیت هی بشه پُر
متن آهنگ هیچکس به نام فیروز
دانلود آهنگ گریه داره
أ گلوم میره پایین مثِ شهد ، بگو همه آماده شن نتیجه اصاً نمیده مستی هنوز اسیره بدن ب یاد اونی ک هیشکی واسه آزادیش دنبالِ وصیقه نرفت أ خر شیطون نمیام پایین ، زیر پام علف سبز شده چَریده همش نفسم بُرید بخیه زدن ، بگو نگران نباشن چاقوم تمیزه لبش ببین چرخ دنده های ماشین سرمایه دارن روغن کاری میشن با چربیِ بدن ، شهوتِ میلنگ مستیِ فنر هیشکی نمیخواد کسیو ناراحت کنه همه شدن وکیلِ پلنگ و حساسیت رو اسم خلیج فقط توو عمق فاجعه غرق میشیم نهنگ گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده خط فکری خط مشی، دیکته رو با کدوم بنویسیم تَهش خط قرمز خطِ پایان روی سطر ، نامه ی اعمالو فرشته نوشت با خطِ فقر ناعادلانه ــَس ، ناعادلانه ــَس مارو بردن به بیراهه دیدیم چاله ــَس حقتو خوردن و شاهد شد حبس ، ناعادلانه ــَس ، ناعادلانه ــَس بزار فکرتو بخونم مث تیتر های روزنامه ای که میکنه شک توو اداره آب همشهری داره کارِت بیفته رویِ غلتک فکر میکنی خیالت تخته ولی افسر رو صورت میخوابونه چَک زبونم مو در آورده الآنه بزنه کَک کَکَمم نمیگزه میدرخشم طرف مث قاضی (یا قازی) ک دعواش شد توو حوض با ما راستی کشور گشایی نکرد کوروش با ماچ أ یارو پرسیدن هویتت کو گفت : لا پام گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده استقلال آزادی رفاه کف ، بو کن ببین دست نزن مدیر مسئول قانون شَرف ، خیار خیار خیار کلم کاش شاید اما اگر فِک کن همه درختای جنگلو بزنی که تبر بسازی الان اوضاعش همینه بشر چشارو باید شست ولی چیزِ بدیه عطش عددی نیستیم اگه بودیم یا 2 بودیم دست به دعا (2A) یا تعداد تلفات جدیدِ حَلَب ، ببین 6 سرِ بریده یِ عینه محاسباتم دقیقه همش هیچ وقت به سرباز نمیگن جمعه ها تعطیله نجنگ اگه رفیقات فک میکنن همه چیز زیر سر مسلموناست بگو شعاره آزادی عقیده ندن زنده بادِ شما نسیمه فقط گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده
نمایش متن ترانه
أ گلوم میره پایین مثِ شهد ، بگو همه آماده شن نتیجه اصاً نمیده مستی هنوز اسیره بدن ب یاد اونی ک هیشکی واسه آزادیش دنبالِ وصیقه نرفت أ خر شیطون نمیام پایین ، زیر پام علف سبز شده چَریده همش نفسم بُرید بخیه زدن ، بگو نگران نباشن چاقوم تمیزه لبش ببین چرخ دنده های ماشین سرمایه دارن روغن کاری میشن با چربیِ بدن ، شهوتِ میلنگ مستیِ فنر هیشکی نمیخواد کسیو ناراحت کنه همه شدن وکیلِ پلنگ و حساسیت رو اسم خلیج فقط توو عمق فاجعه غرق میشیم نهنگ گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده خط فکری خط مشی، دیکته رو با کدوم بنویسیم تَهش خط قرمز خطِ پایان روی سطر ، نامه ی اعمالو فرشته نوشت با خطِ فقر ناعادلانه ــَس ، ناعادلانه ــَس مارو بردن به بیراهه دیدیم چاله ــَس حقتو خوردن و شاهد شد حبس ، ناعادلانه ــَس ، ناعادلانه ــَس بزار فکرتو بخونم مث تیتر های روزنامه ای که میکنه شک توو اداره آب همشهری داره کارِت بیفته رویِ غلتک فکر میکنی خیالت تخته ولی افسر رو صورت میخوابونه چَک زبونم مو در آورده الآنه بزنه کَک کَکَمم نمیگزه میدرخشم طرف مث قاضی (یا قازی) ک دعواش شد توو حوض با ما راستی کشور گشایی نکرد کوروش با ماچ أ یارو پرسیدن هویتت کو گفت : لا پام گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده استقلال آزادی رفاه کف ، بو کن ببین دست نزن مدیر مسئول قانون شَرف ، خیار خیار خیار کلم کاش شاید اما اگر فِک کن همه درختای جنگلو بزنی که تبر بسازی الان اوضاعش همینه بشر چشارو باید شست ولی چیزِ بدیه عطش عددی نیستیم اگه بودیم یا 2 بودیم دست به دعا (2A) یا تعداد تلفات جدیدِ حَلَب ، ببین 6 سرِ بریده یِ عینه محاسباتم دقیقه همش هیچ وقت به سرباز نمیگن جمعه ها تعطیله نجنگ اگه رفیقات فک میکنن همه چیز زیر سر مسلموناست بگو شعاره آزادی عقیده ندن زنده بادِ شما نسیمه فقط گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده گریه داره گریه داره ، گفت مرد گریه نمیکنه گریه داره گریه داره گریه داره ، دیواره هاشا بلنده تکیه داده
دانلود آهنگ جدول رویا
یه روز کارمون می‌گیره
اینو که علی گفت
حمید یه‌ وری شد و
کرد به زمین تف
به ته هرچی می‌رسیم هست یه دری قفل
گفت «مادرم ثابت کرده پدریشو»
دیگه نوبت منه
اگه کم بذارم داره یه‌کمی افت
آخه از وقتی آقام رفت
ماها درد می‌کشیدیم، با ما حرف می‌زد و
دیگه ناراحت نبودیم
خانوم مورفین
آرام‌بخش
هیچ‌وقت نشون نداد مامان ضعف
علی که دید حمید داغونه پرسید
چی‌کار می‌کنی با پولت خوش‌تیپ؟»
گفت «کارمون بگیره، می‌رم یه جا که عشق قانونه، جرم نی
آسمونش از هوای آلوده پر نی
دیگه به مادرم نکنه یه صابخونه توهین
امـشـب دیـگـه چـیـز خـاصـی نـیـسـت بـاهـامـون
فـقـط مـایـیـم و جـدول و رویـاهـامـون
زیر تیر چراغ برق
می‌شه با عشق یه‌جا رو اجاره کرد
جدوله نظاره‌گر
سه‌تا جوون که به فکر تراولن
سامان گفت «می‌سازه آدما رو دوری و بوسیدش»
قطع کرد، گذاشت گوشیو تو جیبش
گفتن «دختره رو می‌خوای؟»
گفت «آره مثل غرب و شرق که سوریه رو می‌خوان
یه مظلوم که با ترس و لرز پیروزیه رو می‌خواد
فقیری که برگ و طعم کوبیده رو می‌خواد و
لاشخوری که از خودش دفاع نداره
زبون طوطیه رو می‌خواد
بی‌تابم، ولی هنوز سرد نشدم
سبزتر از پارکمون کی دیده؟
کارمون می‌گیره
صبحا کنار اون بیدار می‌شم
خوابمون شیرینه
کسی آدرسمو خواست، بگین آسمون می‌شینه»
امـشـب دیـگـه چـیـز خـاصـی نـیـسـت بـاهـامـون
فـقـط مـایـیـم و جـدول و رویـاهـامـون
زمین یه کره‌ی مریضه، آدم داره
همه خندیدن و علی گفت «اینو تاریخ یادم داده
جوک نمی‌گم»
همه مزه می‌زدن و اون دردای دلو لقمه می‌کرد
حرفاشو قورت می‌داد
از اون سینه‌سوخته‌ها که لخت نمی‌شن
خلاصه بارش سنگین بود، ولی تا نمی‌شد
آخ نمی‌گفت تو کاخ کافرو می‌دید و
آدم شاخ می‌دید می‌گفت «شششـ…
همه ظاهرفریبین»
گفت «وقت شادیه، ساکت نشینین»
دستشو انداخت رو شونه سامان و حمید
گفت این‌جوری دامادو نبین
کارمون بگیره حتماً شامه رو زدیم
مگه نه سامان؟
یه‌سر هم می‌آیم پیش تو حمید
بی‌خبر از این‌که یه روز پولا رو می‌کشه بالا، می‌گه «همه دودرین»
متن آهنگ هیچکس جدول و رویا
نمایش متن ترانه
یه روز کارمون می‌گیره
اینو که علی گفت
حمید یه‌ وری شد و
کرد به زمین تف
به ته هرچی می‌رسیم هست یه دری قفل
گفت «مادرم ثابت کرده پدریشو»
دیگه نوبت منه
اگه کم بذارم داره یه‌کمی افت
آخه از وقتی آقام رفت
ماها درد می‌کشیدیم، با ما حرف می‌زد و
دیگه ناراحت نبودیم
خانوم مورفین
آرام‌بخش
هیچ‌وقت نشون نداد مامان ضعف
علی که دید حمید داغونه پرسید
چی‌کار می‌کنی با پولت خوش‌تیپ؟»
گفت «کارمون بگیره، می‌رم یه جا که عشق قانونه، جرم نی
آسمونش از هوای آلوده پر نی
دیگه به مادرم نکنه یه صابخونه توهین
امـشـب دیـگـه چـیـز خـاصـی نـیـسـت بـاهـامـون
فـقـط مـایـیـم و جـدول و رویـاهـامـون
زیر تیر چراغ برق
می‌شه با عشق یه‌جا رو اجاره کرد
جدوله نظاره‌گر
سه‌تا جوون که به فکر تراولن
سامان گفت «می‌سازه آدما رو دوری و بوسیدش»
قطع کرد، گذاشت گوشیو تو جیبش
گفتن «دختره رو می‌خوای؟»
گفت «آره مثل غرب و شرق که سوریه رو می‌خوان
یه مظلوم که با ترس و لرز پیروزیه رو می‌خواد
فقیری که برگ و طعم کوبیده رو می‌خواد و
لاشخوری که از خودش دفاع نداره
زبون طوطیه رو می‌خواد
بی‌تابم، ولی هنوز سرد نشدم
سبزتر از پارکمون کی دیده؟
کارمون می‌گیره
صبحا کنار اون بیدار می‌شم
خوابمون شیرینه
کسی آدرسمو خواست، بگین آسمون می‌شینه»
امـشـب دیـگـه چـیـز خـاصـی نـیـسـت بـاهـامـون
فـقـط مـایـیـم و جـدول و رویـاهـامـون
زمین یه کره‌ی مریضه، آدم داره
همه خندیدن و علی گفت «اینو تاریخ یادم داده
جوک نمی‌گم»
همه مزه می‌زدن و اون دردای دلو لقمه می‌کرد
حرفاشو قورت می‌داد
از اون سینه‌سوخته‌ها که لخت نمی‌شن
خلاصه بارش سنگین بود، ولی تا نمی‌شد
آخ نمی‌گفت تو کاخ کافرو می‌دید و
آدم شاخ می‌دید می‌گفت «شششـ…
همه ظاهرفریبین»
گفت «وقت شادیه، ساکت نشینین»
دستشو انداخت رو شونه سامان و حمید
گفت این‌جوری دامادو نبین
کارمون بگیره حتماً شامه رو زدیم
مگه نه سامان؟
یه‌سر هم می‌آیم پیش تو حمید
بی‌خبر از این‌که یه روز پولا رو می‌کشه بالا، می‌گه «همه دودرین»
متن آهنگ هیچکس جدول و رویا
دانلود آهنگ من کیم
قطره‌ ای از باده‌ های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندانِ خود را وا رهان
آدمی مخفی‌ ست در زیرِ زبان
این زبان پرده است بر درگاهِ جان
[ورس یک – هیچکس]
من کی‌ ام؟
اونی که بمبه گنده
همه خُرده‌ ان اون عمده
تیز و تنده ، نباشه هم مهم نی
چون بلند میشه دود از کنده
خیلیا همه زندگیشون دورِ من میچرخه
شیرینی ، خورشید ، حج عمره
بدخوا‌ها مورمور میشه پوستشون با یه جمله
پوستشون مثل پوستِ مرغه
منو میبینن و قُد قُد میکنن
غُد تر از زبونِ مرغام حاجیت انقد غُده
هرکی رو باهام مقایسه کنی مثل ماهی توو تنگه
حاجیت مثلِ کوسه توو عمقِ لقمه
میکنه هر کی رو که کله‌ اش بده بو قورمه
میذارم طعمه
خیلیا تووی دامن، تو چی؟
این یه هشدار دیگه‌ اس
خیلیا می‌خوان عین من باشن
فکر میکنن الفبام ، سر کار میمونن
از ترس سفید میکنن و میشن همه زال
جیم می‌شن ، تا میشن و من سر پام
خیلی ساده‌ ان
اصلاً من توو چشم کسی که رپ گوش نمیده کی‌ ام؟
اصلاً فرق نمیکنه زنده‌ ام یا مرده
یه آدم معمولی که فکر میکنه برده
ولی ، حقشو نظام خورده
جزئی از کل ، یه موش آزمایشگاهی
تند میرم، تند
ولی درجا میزنم
به مغزم میزنن از طریق مجری دستبرد
کانالو عوض کن
اگه دنبال فسفری این یکی ماهی نداره
وقتی به جز طناب دار ، هیچ چاره‌ ای جانی نداره
هیچ دادگاهی قاضی نداره
منم یه قربانی که پارتی نداره
شادی نداره ، حالی نداره
هیچ فرقی با آدمای عادی نداره
باید هل بدی این ماشین باطری نداره
یه پیکان فرقی با آر دی (RD) نداره
من کی‌ ام؟
یه جونوری که با طبیعت قهره
پُر جمعیته شهرش واسه زمین هم ضرره و
کرده جو رو شدیداً گرمش
آرزوی حیوونا اینه ، بشر منقرض بشه تقریباً نسلش
من کی‌ ام؟
یه تیکه گوشت، با دو تا گوش
که به هیشکی نمیده گوش
جرم ، یه کله‌ی پوک نداره
تووش هست یه ذره هوش
بوش در میاد وقتی میمیره و
بعدش هم میزنه کرم
میگی بپوش؟
جوش نزن ، که نه مردم ، نه زن
انسان نه ، انرژی
این بدنه زندانم ، زپرتی
رو کُره‌ ای که پُر نکته‌ اس
جلو چشما گنده‌ اس
ولی جلو خورشید نقطس
کوچیک و پست
یه‌ کم از کهکشان دور شی عمراً ببینیش
عه، خورشید چی شد پس؟
ریز دیدیش، نه؟
از این دنیا برم دیگه بر نمیگردم
دوطرفه نیست بلیطم
هرچی پیش میریم عمیق‌ تر میشه
آره، خیلی پیچیده‌ ا
نمایش متن ترانه
قطره‌ ای از باده‌ های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندانِ خود را وا رهان
آدمی مخفی‌ ست در زیرِ زبان
این زبان پرده است بر درگاهِ جان
[ورس یک – هیچکس]
من کی‌ ام؟
اونی که بمبه گنده
همه خُرده‌ ان اون عمده
تیز و تنده ، نباشه هم مهم نی
چون بلند میشه دود از کنده
خیلیا همه زندگیشون دورِ من میچرخه
شیرینی ، خورشید ، حج عمره
بدخوا‌ها مورمور میشه پوستشون با یه جمله
پوستشون مثل پوستِ مرغه
منو میبینن و قُد قُد میکنن
غُد تر از زبونِ مرغام حاجیت انقد غُده
هرکی رو باهام مقایسه کنی مثل ماهی توو تنگه
حاجیت مثلِ کوسه توو عمقِ لقمه
میکنه هر کی رو که کله‌ اش بده بو قورمه
میذارم طعمه
خیلیا تووی دامن، تو چی؟
این یه هشدار دیگه‌ اس
خیلیا می‌خوان عین من باشن
فکر میکنن الفبام ، سر کار میمونن
از ترس سفید میکنن و میشن همه زال
جیم می‌شن ، تا میشن و من سر پام
خیلی ساده‌ ان
اصلاً من توو چشم کسی که رپ گوش نمیده کی‌ ام؟
اصلاً فرق نمیکنه زنده‌ ام یا مرده
یه آدم معمولی که فکر میکنه برده
ولی ، حقشو نظام خورده
جزئی از کل ، یه موش آزمایشگاهی
تند میرم، تند
ولی درجا میزنم
به مغزم میزنن از طریق مجری دستبرد
کانالو عوض کن
اگه دنبال فسفری این یکی ماهی نداره
وقتی به جز طناب دار ، هیچ چاره‌ ای جانی نداره
هیچ دادگاهی قاضی نداره
منم یه قربانی که پارتی نداره
شادی نداره ، حالی نداره
هیچ فرقی با آدمای عادی نداره
باید هل بدی این ماشین باطری نداره
یه پیکان فرقی با آر دی (RD) نداره
من کی‌ ام؟
یه جونوری که با طبیعت قهره
پُر جمعیته شهرش واسه زمین هم ضرره و
کرده جو رو شدیداً گرمش
آرزوی حیوونا اینه ، بشر منقرض بشه تقریباً نسلش
من کی‌ ام؟
یه تیکه گوشت، با دو تا گوش
که به هیشکی نمیده گوش
جرم ، یه کله‌ی پوک نداره
تووش هست یه ذره هوش
بوش در میاد وقتی میمیره و
بعدش هم میزنه کرم
میگی بپوش؟
جوش نزن ، که نه مردم ، نه زن
انسان نه ، انرژی
این بدنه زندانم ، زپرتی
رو کُره‌ ای که پُر نکته‌ اس
جلو چشما گنده‌ اس
ولی جلو خورشید نقطس
کوچیک و پست
یه‌ کم از کهکشان دور شی عمراً ببینیش
عه، خورشید چی شد پس؟
ریز دیدیش، نه؟
از این دنیا برم دیگه بر نمیگردم
دوطرفه نیست بلیطم
هرچی پیش میریم عمیق‌ تر میشه
آره، خیلی پیچیده‌ ا