دانلود آهنگ بچه سوسول
حرفی نزن چیزی نگو ولم بکو بی آبرو خودم دیدم باهاش بودی
حالم خراب میشه عه تو دسته دیدم تو دستش
شده بودی همه کسش جوانیمه هشتم به پات
حالا سوسول شده خدا رفتی با او بچه سوسول
مه کی یزیده تو چشام سیکو خدا شکر کی یارده
سی کارو بارت روزگار ایکه خودش دختریه بچه سوسول
انگشت نمای دنیا شدم خارم تو کردی بی خدا
چه چیزش از من بهتره به او پسره ی دختر نما
ننه اش شب عزاش میزارم فاتحه اشه برو بخوان
تاج گلی براش بخر امشو ببر تو قورشان ختم کلام اینه بدان امشب میشم قاتلتان
نمایش متن ترانه
حرفی نزن چیزی نگو ولم بکو بی آبرو خودم دیدم باهاش بودی
حالم خراب میشه عه تو دسته دیدم تو دستش
شده بودی همه کسش جوانیمه هشتم به پات
حالا سوسول شده خدا رفتی با او بچه سوسول
مه کی یزیده تو چشام سیکو خدا شکر کی یارده
سی کارو بارت روزگار ایکه خودش دختریه بچه سوسول
انگشت نمای دنیا شدم خارم تو کردی بی خدا
چه چیزش از من بهتره به او پسره ی دختر نما
ننه اش شب عزاش میزارم فاتحه اشه برو بخوان
تاج گلی براش بخر امشو ببر تو قورشان ختم کلام اینه بدان امشب میشم قاتلتان
دانلود آهنگ بچه قرتی
لیلا مستم بیا بنش باشت موخوام حرف بزنم
شیتم نکن جان ننت دارم از غم دق مکنم
اون پسره دیه کیه چند وقتیه دنبالته؟؟
بری مه فیلم بازی نکو همه میگن رفیقته
میگن خیلی دوستش داری شبا براش خواب نداری
میگن خیلی عاشقده از صب تا شو دنبالته
خدا تو شکر حرفی بزن امشب خونت پای خودته
ای لامذهب چیزی بگو صبرم دیگه سر آمده
بری بچه ی کرماشان خدات شکر اِی آسمان
گیس ننت بزار برو خونی نکن گردنان
نمایش متن ترانه
لیلا مستم بیا بنش باشت موخوام حرف بزنم
شیتم نکن جان ننت دارم از غم دق مکنم
اون پسره دیه کیه چند وقتیه دنبالته؟؟
بری مه فیلم بازی نکو همه میگن رفیقته
میگن خیلی دوستش داری شبا براش خواب نداری
میگن خیلی عاشقده از صب تا شو دنبالته
خدا تو شکر حرفی بزن امشب خونت پای خودته
ای لامذهب چیزی بگو صبرم دیگه سر آمده
بری بچه ی کرماشان خدات شکر اِی آسمان
گیس ننت بزار برو خونی نکن گردنان
دانلود آهنگ بی کس
هَمه توی، خوابِ نازو
مَنَم به فِکر، چِشمای ناز اون
بیاد روزایی، کِه مَن
میرَقصیدَم، هی با ساز اونو …
نَفَس گیرتَرین، دَقایق
نَتونِست، بِمونه عاشِق
بازَم مَعرِفَت داشت، بَهونه نَیاورد و
رو راست، گُفت اونو میخوام
اَزَم مَعذِرت، خواست و …
گُفت خیلی مَردی و، شَرمندتَم اونو میخوام
به پَهنای صورت، بَراش گریه کَردَم
غَمو هَدیه کردَم، به قلبَم
براش قَرض کَردَم، بَراش نَذر کَردم …
بِمونه، تا تَسکین شِه دَردَم
اَگه زیر چِشام گود اُفتاد، توی شَهر چو اُفتاد
که فُلانی بی کَس شُد، اَگه دیدی غُرورَم له شُد
زندِگیم مُشکل شُد، چون زَمونه بَرعَکس شُد …
اگه زیر چِشام گود اُفتاد، توی شَهر چو اُفتاد
که فلانی بی کَس شُد، اگه دیدی غُرورم لِه شُد
زِندگیم مُشکل شُد، چون زمونه بَرعکس شُد
هَمیشه، یه زَخمی باهامه …
که هیچ وَقت، دیگه خوب نِمیشه
کِسی جات نِمیاد، چون اینقَدر
مِثل تو مَحبوب، نِمیشه نِمیشه
چجوری تونِستی نَمونی، نَمونی تا مَن اَشک نَریزَم !
نمایش متن ترانه
هَمه توی، خوابِ نازو
مَنَم به فِکر، چِشمای ناز اون
بیاد روزایی، کِه مَن
میرَقصیدَم، هی با ساز اونو …
نَفَس گیرتَرین، دَقایق
نَتونِست، بِمونه عاشِق
بازَم مَعرِفَت داشت، بَهونه نَیاورد و
رو راست، گُفت اونو میخوام
اَزَم مَعذِرت، خواست و …
گُفت خیلی مَردی و، شَرمندتَم اونو میخوام
به پَهنای صورت، بَراش گریه کَردَم
غَمو هَدیه کردَم، به قلبَم
براش قَرض کَردَم، بَراش نَذر کَردم …
بِمونه، تا تَسکین شِه دَردَم
اَگه زیر چِشام گود اُفتاد، توی شَهر چو اُفتاد
که فُلانی بی کَس شُد، اَگه دیدی غُرورَم له شُد
زندِگیم مُشکل شُد، چون زَمونه بَرعَکس شُد …
اگه زیر چِشام گود اُفتاد، توی شَهر چو اُفتاد
که فلانی بی کَس شُد، اگه دیدی غُرورم لِه شُد
زِندگیم مُشکل شُد، چون زمونه بَرعکس شُد
هَمیشه، یه زَخمی باهامه …
که هیچ وَقت، دیگه خوب نِمیشه
کِسی جات نِمیاد، چون اینقَدر
مِثل تو مَحبوب، نِمیشه نِمیشه
چجوری تونِستی نَمونی، نَمونی تا مَن اَشک نَریزَم !
دانلود آهنگ دختر شر
چنی گفتم نرو لای پنجره ول کو دلم ای دختر شره
شری دادی دستم تو بی خدا آبرومه بردی لای همساده ها
خوب میدانم یه روز تو ای کوچه سرم بـالای ای دختره میره
مرافه ایقده کردم براش همه تنم همه خط خطیه
مه خم شیتم بدتر شیتم نکه ونو ای شهره دی خارم نکنه
دله اوه دری وپید خنی بدبخت خود گول دای دی تا چنی
گیشت محل و دسم شاکیه بس که ای دله منال بازیه
بس که دی اسمی ناری ولام نی لت لتت بکم وژیر پام
چنی دلم برات حرف بزنه چنی سرمه تو دیوار بزنم
چنی بگم ننه ی ای دختره منه تا پای چوبه دار مووره
همه کوچه همه دشمنمن سایه منه با تیر میزنن
باوا و برارش چن وقتیه میخوان تیکه تیکم بکنن
نمایش متن ترانه
چنی گفتم نرو لای پنجره ول کو دلم ای دختر شره
شری دادی دستم تو بی خدا آبرومه بردی لای همساده ها
خوب میدانم یه روز تو ای کوچه سرم بـالای ای دختره میره
مرافه ایقده کردم براش همه تنم همه خط خطیه
مه خم شیتم بدتر شیتم نکه ونو ای شهره دی خارم نکنه
دله اوه دری وپید خنی بدبخت خود گول دای دی تا چنی
گیشت محل و دسم شاکیه بس که ای دله منال بازیه
بس که دی اسمی ناری ولام نی لت لتت بکم وژیر پام
چنی دلم برات حرف بزنه چنی سرمه تو دیوار بزنم
چنی بگم ننه ی ای دختره منه تا پای چوبه دار مووره
همه کوچه همه دشمنمن سایه منه با تیر میزنن
باوا و برارش چن وقتیه میخوان تیکه تیکم بکنن
دانلود آهنگ وابسته
دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون!
همه جا وابسته به تو اگه میتونی بمون
برده آرام و قرار از کف این بیقرار
به من دیوونه ی سرمست ، هوشیار ببار
بی تکرار ببار ، تو بسیار ببار
برای یه بار می و جام بیار
بیا بده دستم نیوفت
پیمانه رو پر کن نیوفت
بزن و بکوب کن بیا
حال منو خوب کن بیا
بیا کنارم بشین
میبینی خوشحالم که این گوشه اتاقی بریز
سلامتی ساقی
بریز بریز ساقی که دل شده یاقی ( تکرار )
دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون!
همه جا بن بسته به تو اگه میتونی بمون
نمایش متن ترانه
دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون!
همه جا وابسته به تو اگه میتونی بمون
برده آرام و قرار از کف این بیقرار
به من دیوونه ی سرمست ، هوشیار ببار
بی تکرار ببار ، تو بسیار ببار
برای یه بار می و جام بیار
بیا بده دستم نیوفت
پیمانه رو پر کن نیوفت
بزن و بکوب کن بیا
حال منو خوب کن بیا
بیا کنارم بشین
میبینی خوشحالم که این گوشه اتاقی بریز
سلامتی ساقی
بریز بریز ساقی که دل شده یاقی ( تکرار )
دل شده وابسته تو اگه نمیدونی بدون!
همه جا بن بسته به تو اگه میتونی بمون
دانلود آهنگ ستاره
هم نشین ای دل غمینم
در حسرتم که یارمو ببینم
دلم ننال که دنیا بی وفایه
غصه مخور رسم دنیا جفایه
کار این دل فقط شرم و حیایه
خنده روی لبای من خشکیده
زیر غم ها قامتم خمیده
آهوی من ز چنگالم رمیده
دلم ننال که دنیا بی وفایه
غصه مخور رسم دنیا جفایه
کار این دل فقط شرم و حیایه
ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه
ای خدا ستاره یارم بشه چی میشه
یارم بشی ستاره چی میشه چی میشه چی میشه
خدا چرا ستاره منه دوسم نداره
چقدر باید بشینم شاید بیاد ستاره
دلم برای ستاره شکسته مثل شیشه
میدانم ستاره که یارمو نمیشه
که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره
بمیرم واست ای دل که آرامش نداره
بازم به این زمونه سر سازش نداری
تو که ابر بهاری چرا بارون نداری
بمیرم واست ای دل بنالم واست ای دل
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان
یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان
بمیرم واست ای دل چرا شدی هوایی
چرا شدی در به در حقت نبود خدایی
دل من تو رو می خواد
چرا تو بی وفایی
بمیرم واست ای دل
بنالم واست ای دل
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان
یارم ازم گرفت دنیا برام شد زندان
خدا خودت نگا ه کن ببین احوال ما رو
ببین فلک چجوری گرفته حال مارو
مث پروانه بودم دور و برش همیشه
مث عله ی آتش منو سوزوند ز ریشه
با اینکه زنده م اما امیدم رو به مرگه
دلم مثل یه صاقه گرفتار تگرگه
نمایش متن ترانه
هم نشین ای دل غمینم
در حسرتم که یارمو ببینم
دلم ننال که دنیا بی وفایه
غصه مخور رسم دنیا جفایه
کار این دل فقط شرم و حیایه
خنده روی لبای من خشکیده
زیر غم ها قامتم خمیده
آهوی من ز چنگالم رمیده
دلم ننال که دنیا بی وفایه
غصه مخور رسم دنیا جفایه
کار این دل فقط شرم و حیایه
ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه
ای خدا ستاره یارم بشه چی میشه
یارم بشی ستاره چی میشه چی میشه چی میشه
خدا چرا ستاره منه دوسم نداره
چقدر باید بشینم شاید بیاد ستاره
دلم برای ستاره شکسته مثل شیشه
میدانم ستاره که یارمو نمیشه
که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره
بمیرم واست ای دل که آرامش نداره
بازم به این زمونه سر سازش نداری
تو که ابر بهاری چرا بارون نداری
بمیرم واست ای دل بنالم واست ای دل
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان
یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان
بمیرم واست ای دل چرا شدی هوایی
چرا شدی در به در حقت نبود خدایی
دل من تو رو می خواد
چرا تو بی وفایی
بمیرم واست ای دل
بنالم واست ای دل
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان
یارم ازم گرفت دنیا برام شد زندان
خدا خودت نگا ه کن ببین احوال ما رو
ببین فلک چجوری گرفته حال مارو
مث پروانه بودم دور و برش همیشه
مث عله ی آتش منو سوزوند ز ریشه
با اینکه زنده م اما امیدم رو به مرگه
دلم مثل یه صاقه گرفتار تگرگه
دانلود آهنگ تنهایی
فکرم هنوز به تو درگیره
دلم به عشق تو بد گیره
هنوزم اسم تو که میاد آتیش میگیره
منو به عشق تو میشناسن
همون دیوونه وسواسم
که بعد تو رو همه آدما حساسم
فکر از دست دادنت زد منو بی خواب کرده
دیدن عکسای تو دل منو بی تاب کرده
در به در شد آخرش دل بیچاره…
بعد تو این قلب من دیگه با آدما سرده…
تو نفهمیدی بری از تو یادگاری فقط درده…
تنهایی پرسه تو نیمه شبا ، کاره من بخدا بخدا
فکر از دست دادنت زد منو بی خواب کرده
دیدن عکسای تو دل منو بی تاب کرده
در به در شد آخرش دل بیچاره…
بعد تو این قلب من دیگه با آدما سرده…
تو نفهمیدی بری از تو یادگاری فقط درده…
نمایش متن ترانه
فکرم هنوز به تو درگیره
دلم به عشق تو بد گیره
هنوزم اسم تو که میاد آتیش میگیره
منو به عشق تو میشناسن
همون دیوونه وسواسم
که بعد تو رو همه آدما حساسم
فکر از دست دادنت زد منو بی خواب کرده
دیدن عکسای تو دل منو بی تاب کرده
در به در شد آخرش دل بیچاره…
بعد تو این قلب من دیگه با آدما سرده…
تو نفهمیدی بری از تو یادگاری فقط درده…
تنهایی پرسه تو نیمه شبا ، کاره من بخدا بخدا
فکر از دست دادنت زد منو بی خواب کرده
دیدن عکسای تو دل منو بی تاب کرده
در به در شد آخرش دل بیچاره…
بعد تو این قلب من دیگه با آدما سرده…
تو نفهمیدی بری از تو یادگاری فقط درده…
دانلود آهنگ برار
دلم خونه برار فراریم ز خانه
بردار جام بیار دلبر عروسی داره
آسمونم ببار امشو عروسی داره
کشیده دستاش حنا دلبر عروسی داره
ای براروم ای براروم بریز جام شرابو
که حال دل خرابه ای براروم ای براروم بشو محرم دردوم که این لحظه عذاب ای براروم
ای براروم الهی سو دلت غم نباشه درد نباشه
نمایش متن ترانه
دلم خونه برار فراریم ز خانه
بردار جام بیار دلبر عروسی داره
آسمونم ببار امشو عروسی داره
کشیده دستاش حنا دلبر عروسی داره
ای براروم ای براروم بریز جام شرابو
که حال دل خرابه ای براروم ای براروم بشو محرم دردوم که این لحظه عذاب ای براروم
ای براروم الهی سو دلت غم نباشه درد نباشه
دانلود آهنگ همبازی
یشو تو خواب دیدم که تورخت عروسی پوشیدی کوچه چراغانی بود و کنار یارگد بودی
چشم دلت روشن گلم امشو عروسی تونه خاک عالم تو سرم خدا ای یارگه منه
با مه چه کردی با وفا دلمه هشتی زیر پا قلبمه هشتی زیر پات من و تو همبازی بودیم بچیگمان یادت میاد
یادته پیش مدرسه او روزا پاتوق مه بود هیچ پسری سیرد نکرد تا اسم مه روی تو بود
مه بی کس و آلودم و کسی نبود دورو ورم خبر نری با رفتنت چه گلی هشتی رو سرم
گفتم ننم دس دس نکن ایطور منه بد بخت نکن بیلا بریم خاستگاری ننه تو باشم لج نکن
گفتم تورا امام رضا چنی مه افتادم به پات چنی قسم خوردم ننه او دختره دنیای منه
داغشه هشتی رو دلم ننه مه نیستی به خدا قاتل جان مه تونی سر خاکم ننه نیا
مه خودمه دار میزنم تو ای شبه شوم و سیا سر قبرم گریه نکو برام نپوش رخت عزا
نمایش متن ترانه
یشو تو خواب دیدم که تورخت عروسی پوشیدی کوچه چراغانی بود و کنار یارگد بودی
چشم دلت روشن گلم امشو عروسی تونه خاک عالم تو سرم خدا ای یارگه منه
با مه چه کردی با وفا دلمه هشتی زیر پا قلبمه هشتی زیر پات من و تو همبازی بودیم بچیگمان یادت میاد
یادته پیش مدرسه او روزا پاتوق مه بود هیچ پسری سیرد نکرد تا اسم مه روی تو بود
مه بی کس و آلودم و کسی نبود دورو ورم خبر نری با رفتنت چه گلی هشتی رو سرم
گفتم ننم دس دس نکن ایطور منه بد بخت نکن بیلا بریم خاستگاری ننه تو باشم لج نکن
گفتم تورا امام رضا چنی مه افتادم به پات چنی قسم خوردم ننه او دختره دنیای منه
داغشه هشتی رو دلم ننه مه نیستی به خدا قاتل جان مه تونی سر خاکم ننه نیا
مه خودمه دار میزنم تو ای شبه شوم و سیا سر قبرم گریه نکو برام نپوش رخت عزا
دانلود آهنگ بچه ننه
اسمه منه دیه نیار!
جلوی چشمام دیه نیا
آی دختره اِی بی حیا…
بدجور ازت بدم میاد
بزار برو ای لامصو
دیه برام گریه نکو
بشین براش هی ناز بکو
لیاقتت همینه کهر
باشی با ای بچه ننه
توی این دنیا ببین کی شده رقیب ما
برو با او ابرو قشنگ از سرتم زیادیه…
اسمه منه دیه نیار امروز اعصابم قاطیه
امروز حالم حاله سگه ، کفریم نکو برو دیه
بختت بسوزه آی آسمان
دیه شده آخر زمان…
تو ای همه خلق خدا ، ببین کی شده رقیب ما!
اینه بدان بچه ننه
پرونده مه وزن توئه
نمایش متن ترانه
اسمه منه دیه نیار!
جلوی چشمام دیه نیا
آی دختره اِی بی حیا…
بدجور ازت بدم میاد
بزار برو ای لامصو
دیه برام گریه نکو
بشین براش هی ناز بکو
لیاقتت همینه کهر
باشی با ای بچه ننه
توی این دنیا ببین کی شده رقیب ما
برو با او ابرو قشنگ از سرتم زیادیه…
اسمه منه دیه نیار امروز اعصابم قاطیه
امروز حالم حاله سگه ، کفریم نکو برو دیه
بختت بسوزه آی آسمان
دیه شده آخر زمان…
تو ای همه خلق خدا ، ببین کی شده رقیب ما!
اینه بدان بچه ننه
پرونده مه وزن توئه