دانلود آهنگ کولی

داری میگیری مهدیار؟

فدایی

گشنه، وحشی، پریشون، می‌چکه خون از نقاب

از دنیا خورده، جلوش می‌ذارن صورت‌ حساب

بالشتش کفشه، تختش نیمکت

نبوده بچه هیچ ‌وقت

خودش زخمیه و باندپیچیه دست نیمچه‌ش

انگار زده بیرون غول از چراغ

پول نداره، آدما میفروشن فخر بیشتر

شکسته شاخه رو سر گاو

می‌وزه باد خنک پارک

آرزوهاش گوداله و وقت شیرجه‌س

رو زمین وحشی می‌چرخه سنگین

پیاده توو شهری که فرعی زیاده

بارونم با یه ترسی‌ میادش

خورده الکل

پنجه میکشه به دیوار

پاک بشه اثر انگشت

تحت نظره

مشکلش با قانون شروع میشه از بند اولش

حوصله نداره، بدون دنده ‌عقبه

کمه قند بدنش

گشنه‌س ولی‌ نمیزنه هیچ‌ وقت از خرج علفش

خورشید زخمیه میزنه بیرون چرک از سپیده

چشاشو میبنده دنیا رو بهتر ببینه

خریدار صلحه ولی‌ کسی‌ قیمت نمی‌ده

آدما یه‌جوری همو می‌کشن انگار نفرت یه دینه

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

خزیده تا کاسه توالت

بالا میاره خونابه

از این همه تظاهر و

رساله به قلم گوساله

آهن آهنو می‌بره

کولی‌ فولاده

آدم آدمو میخوره

روش یه قلپ نوشابه

لباش داد و دلیل

نگاهش هیچ ‌وقت نبوده به تاج و طریق

اسبو زین کرده

بکوبه شاهو زمین پیش‌مرگه

میکشه بیرون تیغ از غلاف

نه نمیترسه هیچ‌ موقع شیر از سگا

داره خفه می‌شه، رو گلوش پای هواس

نمی‌رسه به ریه‌ش راز بقا

دست به دامن هیشکی نمیشه

حتی پنج تن آل عبا

خون شیشه رو جر میده

نمی‌مونه تو یه جام شراب

ولی‌ مادی نی

شرایط عادی نی

آلاخون والاخون

باج نمیده، خواهش کن

کولی‌ هم لاله هم شاهد جرم

بهش میگن ساکت شو

بی‌خبرن هست تووی ساکش ؟

سوال شده براش یه نکته ‌ای

آزادی باشه که چی‌؟

شماها بگید؟

هی‌ کتاب بخون و رخ بگیر

جفت بگیر

از تو چندتا فرزند میمونه

از ما خاکستر، شعله‌ایم

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

آدمای بی‌ سر و ته

قصه‌های بی‌ کس و کار

یکی‌ می‌زنه ساز

دور کولی‌ می‌خزه مار

واسه چشم آفته و واسه گل زینته خار

زمان عادل‌ترین قاضیه

هرچند که الان خوابیده

جوری که انگار دوقلو زاییده

عاشق ریاضیه، با خدا تو زاویه

عاصیه، ضامنو می‌کشه و

بعدم چندتا قافیه

دیگه رو شده دست سران

خون می‌خورن تو ظرف طلا

آزادی نقش بر آب

باتوم -‌ توو فرق سرا

جامه ‌ی تقوا گشاده به تنا

کولی‌ چهارچوب جامعه تنگه براش

خاکی مثل لباس زائرا

حل میشه توو اسید نگاه عابرا

روان مریض، تنها مثل شبای کویر

جنازه‌ها کنار لاله‌ ها

باید کوبید و ساخت یه جهان جدید

خونه‌ به ‌دوش، توو جیبش دوبیتی

دنیا رو وحشی می‌دید

آدما رو گوشت خورشتی

زندگی‌ کوتاهه، دعای کمیل نی‌

دستای کلی‌ روی آتیش بود و

هوا سردتر از نگاه

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

دانلود آهنگ فدایی کولی

نمایش متن ترانه

داری میگیری مهدیار؟

فدایی

گشنه، وحشی، پریشون، می‌چکه خون از نقاب

از دنیا خورده، جلوش می‌ذارن صورت‌ حساب

بالشتش کفشه، تختش نیمکت

نبوده بچه هیچ ‌وقت

خودش زخمیه و باندپیچیه دست نیمچه‌ش

انگار زده بیرون غول از چراغ

پول نداره، آدما میفروشن فخر بیشتر

شکسته شاخه رو سر گاو

می‌وزه باد خنک پارک

آرزوهاش گوداله و وقت شیرجه‌س

رو زمین وحشی می‌چرخه سنگین

پیاده توو شهری که فرعی زیاده

بارونم با یه ترسی‌ میادش

خورده الکل

پنجه میکشه به دیوار

پاک بشه اثر انگشت

تحت نظره

مشکلش با قانون شروع میشه از بند اولش

حوصله نداره، بدون دنده ‌عقبه

کمه قند بدنش

گشنه‌س ولی‌ نمیزنه هیچ‌ وقت از خرج علفش

خورشید زخمیه میزنه بیرون چرک از سپیده

چشاشو میبنده دنیا رو بهتر ببینه

خریدار صلحه ولی‌ کسی‌ قیمت نمی‌ده

آدما یه‌جوری همو می‌کشن انگار نفرت یه دینه

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

خزیده تا کاسه توالت

بالا میاره خونابه

از این همه تظاهر و

رساله به قلم گوساله

آهن آهنو می‌بره

کولی‌ فولاده

آدم آدمو میخوره

روش یه قلپ نوشابه

لباش داد و دلیل

نگاهش هیچ ‌وقت نبوده به تاج و طریق

اسبو زین کرده

بکوبه شاهو زمین پیش‌مرگه

میکشه بیرون تیغ از غلاف

نه نمیترسه هیچ‌ موقع شیر از سگا

داره خفه می‌شه، رو گلوش پای هواس

نمی‌رسه به ریه‌ش راز بقا

دست به دامن هیشکی نمیشه

حتی پنج تن آل عبا

خون شیشه رو جر میده

نمی‌مونه تو یه جام شراب

ولی‌ مادی نی

شرایط عادی نی

آلاخون والاخون

باج نمیده، خواهش کن

کولی‌ هم لاله هم شاهد جرم

بهش میگن ساکت شو

بی‌خبرن هست تووی ساکش ؟

سوال شده براش یه نکته ‌ای

آزادی باشه که چی‌؟

شماها بگید؟

هی‌ کتاب بخون و رخ بگیر

جفت بگیر

از تو چندتا فرزند میمونه

از ما خاکستر، شعله‌ایم

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

آدمای بی‌ سر و ته

قصه‌های بی‌ کس و کار

یکی‌ می‌زنه ساز

دور کولی‌ می‌خزه مار

واسه چشم آفته و واسه گل زینته خار

زمان عادل‌ترین قاضیه

هرچند که الان خوابیده

جوری که انگار دوقلو زاییده

عاشق ریاضیه، با خدا تو زاویه

عاصیه، ضامنو می‌کشه و

بعدم چندتا قافیه

دیگه رو شده دست سران

خون می‌خورن تو ظرف طلا

آزادی نقش بر آب

باتوم -‌ توو فرق سرا

جامه ‌ی تقوا گشاده به تنا

کولی‌ چهارچوب جامعه تنگه براش

خاکی مثل لباس زائرا

حل میشه توو اسید نگاه عابرا

روان مریض، تنها مثل شبای کویر

جنازه‌ها کنار لاله‌ ها

باید کوبید و ساخت یه جهان جدید

خونه‌ به ‌دوش، توو جیبش دوبیتی

دنیا رو وحشی می‌دید

آدما رو گوشت خورشتی

زندگی‌ کوتاهه، دعای کمیل نی‌

دستای کلی‌ روی آتیش بود و

هوا سردتر از نگاه

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

میسوزه چنار باغ

کولی‌ نگاه میکنه به هلال ماه

چشا خط شده زیر فشار خواب

کولی‌ میمیره و زنده‌ن الهه ‌ها

لخته، کفنش فقط یه لایه خاک

دانلود آهنگ فدایی کولی

دانلود آهنگ مستقل

الو استاد بابا چرا تیلیفو جواب نمیدی

باما بِه از این باش که با بهرِ جهانی

جدا از شوخی میدونم دیر وقته گیر بودم آقا

یه ضَرب به مریض جونه من ردیف کن یه چندتا از این رُبع پرده هاست

رب اناره چیه ، از اینا بریزید روش

یه چند بیتی بنویسیم ببینیم چی میشه دیگه

حالا فردا توو روز میگیرمت

نوکرم آقا

فعلاً

تُف به عُرف و کفگیر منفعت

لعنت به هفت‌ تیرِ مصلحت

ترافیکه ولی تقصیر افسره‌ ست

آقام درگیرِ منقَله‌ ــَست

بعد می‌گی چرا تَک‌ پَرم؟

چرا یهو پَر زدم

بدون همیشه جواب توو خود مسئله‌ ــَست

کشته های زرورق ، شمشای بد تَقَل

که می‌فروشه بیشتر از اسلحه‌ ــَش

مهم کندنه‌ ــَس حالا معدن یا پوست کرگدن

دزدی رفتی در نزن بگو ضریحم

یا آرزومه یه روزی شهید شم

توو دلت بزن نیشخندِ کَریه‌ تر أ بنی‌ صدر

موزی‌ گری طریقه‌ ــَت، کیسه‌ دوزی وظیفَت

ما هم میریم شبا شکار روزی

مثِ چوب لا چرخِ نظام پولی

پیِ ثواب و خوبی با فسادِ روحی

حاجی پیاده می‌شه أ مرسدس دَرو با کو*ش وا می‌کنه

چون دستش دو تا سطله

پُره اسکلت

پُره هِق‌ هِق ملتی که باس واس دو هزار سکته کنه از استرس

بلندی شمشیره که توو سینه ذوب می‌شه

فاجعه نی، جزئییه

واسه دیه خودشو تو چاه هُل میده

جوونی که توو جهان سوم ماه میاد رو خورشیدش

آب أ سر ما گذشته یه عمریه

ماهی کوچولوی سیام لای ماهی سفیدا

می‌خوام آیینه چی‌کار

همه پا پیچِ ریال، می‌کنن فامیلو سیاه

تو ثانیه شیکار ، من از آتیه بی زار

مثِ دَم اعدامی از آخرین سیگار

آدمی بی‌ عار، باوری بیمار

واسم نشو معلم ، آخریشون مُشت خورد توو فکّش

اخراج اَ مدرسه، تازه شدم مُحَصل

خیابون دانشگاه دولتیه

شهید شده مدرس

کاسبا مقصر

عادلا مفسر

ساکِتا مشوق

فدائی کلماتو پرت می‌کنه خُنَک شه

سرت بی‌کلاه مونده چاییدی

خورده باد هنر بِت

جونت بالا میاد رو کاغذ بگی دو خط شعر

دیوار کذب بلنده تا ثریا

عاقبتشم کلنگه

مثِ کلان و سرنگه

دنبال خون شیشه‌ ای

تو با تیرکمون و سنگت توو خونه شیشه‌ ای

زوده پیش بری اگه قراره با هر حرکت کیش بشی
همه می‌دونن ، رویای بدخواهای ملتفت

اینه که بتونه بشن باش متحد

سرت گرمه ، کاند*م تَنِت

مث ب.ز و شهرام عشقته فرار ولی روت نمیشه

دوست داری شیش‌تیغ ولی رو صورتت خُرده‌ ریشه

هیشکی این همه دروغو قورت نمیده

مگه اینکه کور ببینه

سنگ پَرت نکن که کوهم ساخته می‌شه

بچه‌ی پیروزی که باخت نمیده

ولی لات‌ بازی نون و آب نمی‌شه

قولنامه کردن زَمینو خُرده‌ مالکا پشتِ میزِ بنگاه

حقوقا وصله به ریش برجا

طبیعتِ گمراه

همه لجن ، کودکِ نیلوفر وسط مرداب

رَد می‌شه وَرقای تقویم مُدام

واسه همه آرزوهامون کندیم گودال

دست أ پا دراز تَره بس که کردیم دعا

ولی میاد روزی که به کامِ ایام

برامون مهم نی عظمت شهرا

عینِ الموت و صباح

خَتم شاهای طَماع

سکوت قصرا ، پول نمی‌ ارزه صنار (نوعی سکه)

فعلاً که نوزادا از سر در میان، پیرا از پا

قابله‌ یِ برّه قصاب متأهِلا پِیِ المثنی

مُقصرا می‌گن ننویس سرکار

هنرمند به جرم تحریف اذهان

فرق نداره شهروند و شهردار

دزد و سروان

چون هر بار پرنده‌ایی که می‌گیره توو قفس پر و بال

لا غیرِ غذا نداره کم و کاست

پُر نمی‌کشه حتی بکنی درو باز

نداره سر و کار با آسمون و هوا

خودش پاسبونِ واسه آبروی خلاف

می‌کشه ماهی از آب

اگه بگی چرا می‌گه می‌کشه ماهی عذاب
لیز می‌خوره چون دنیا رنگِ روغنه

نقاشش تویی مثل یاد مادرِ شب انفرادی

که عین شمعه وقتی بسته روزَنه

نور مهم نی وقتی قلبت روشنه

مهم زنده مُردنه و فکرِ مستقل

نمایش متن ترانه

الو استاد بابا چرا تیلیفو جواب نمیدی

باما بِه از این باش که با بهرِ جهانی

جدا از شوخی میدونم دیر وقته گیر بودم آقا

یه ضَرب به مریض جونه من ردیف کن یه چندتا از این رُبع پرده هاست

رب اناره چیه ، از اینا بریزید روش

یه چند بیتی بنویسیم ببینیم چی میشه دیگه

حالا فردا توو روز میگیرمت

نوکرم آقا

فعلاً

تُف به عُرف و کفگیر منفعت

لعنت به هفت‌ تیرِ مصلحت

ترافیکه ولی تقصیر افسره‌ ست

آقام درگیرِ منقَله‌ ــَست

بعد می‌گی چرا تَک‌ پَرم؟

چرا یهو پَر زدم

بدون همیشه جواب توو خود مسئله‌ ــَست

کشته های زرورق ، شمشای بد تَقَل

که می‌فروشه بیشتر از اسلحه‌ ــَش

مهم کندنه‌ ــَس حالا معدن یا پوست کرگدن

دزدی رفتی در نزن بگو ضریحم

یا آرزومه یه روزی شهید شم

توو دلت بزن نیشخندِ کَریه‌ تر أ بنی‌ صدر

موزی‌ گری طریقه‌ ــَت، کیسه‌ دوزی وظیفَت

ما هم میریم شبا شکار روزی

مثِ چوب لا چرخِ نظام پولی

پیِ ثواب و خوبی با فسادِ روحی

حاجی پیاده می‌شه أ مرسدس دَرو با کو*ش وا می‌کنه

چون دستش دو تا سطله

پُره اسکلت

پُره هِق‌ هِق ملتی که باس واس دو هزار سکته کنه از استرس

بلندی شمشیره که توو سینه ذوب می‌شه

فاجعه نی، جزئییه

واسه دیه خودشو تو چاه هُل میده

جوونی که توو جهان سوم ماه میاد رو خورشیدش

آب أ سر ما گذشته یه عمریه

ماهی کوچولوی سیام لای ماهی سفیدا

می‌خوام آیینه چی‌کار

همه پا پیچِ ریال، می‌کنن فامیلو سیاه

تو ثانیه شیکار ، من از آتیه بی زار

مثِ دَم اعدامی از آخرین سیگار

آدمی بی‌ عار، باوری بیمار

واسم نشو معلم ، آخریشون مُشت خورد توو فکّش

اخراج اَ مدرسه، تازه شدم مُحَصل

خیابون دانشگاه دولتیه

شهید شده مدرس

کاسبا مقصر

عادلا مفسر

ساکِتا مشوق

فدائی کلماتو پرت می‌کنه خُنَک شه

سرت بی‌کلاه مونده چاییدی

خورده باد هنر بِت

جونت بالا میاد رو کاغذ بگی دو خط شعر

دیوار کذب بلنده تا ثریا

عاقبتشم کلنگه

مثِ کلان و سرنگه

دنبال خون شیشه‌ ای

تو با تیرکمون و سنگت توو خونه شیشه‌ ای

زوده پیش بری اگه قراره با هر حرکت کیش بشی
همه می‌دونن ، رویای بدخواهای ملتفت

اینه که بتونه بشن باش متحد

سرت گرمه ، کاند*م تَنِت

مث ب.ز و شهرام عشقته فرار ولی روت نمیشه

دوست داری شیش‌تیغ ولی رو صورتت خُرده‌ ریشه

هیشکی این همه دروغو قورت نمیده

مگه اینکه کور ببینه

سنگ پَرت نکن که کوهم ساخته می‌شه

بچه‌ی پیروزی که باخت نمیده

ولی لات‌ بازی نون و آب نمی‌شه

قولنامه کردن زَمینو خُرده‌ مالکا پشتِ میزِ بنگاه

حقوقا وصله به ریش برجا

طبیعتِ گمراه

همه لجن ، کودکِ نیلوفر وسط مرداب

رَد می‌شه وَرقای تقویم مُدام

واسه همه آرزوهامون کندیم گودال

دست أ پا دراز تَره بس که کردیم دعا

ولی میاد روزی که به کامِ ایام

برامون مهم نی عظمت شهرا

عینِ الموت و صباح

خَتم شاهای طَماع

سکوت قصرا ، پول نمی‌ ارزه صنار (نوعی سکه)

فعلاً که نوزادا از سر در میان، پیرا از پا

قابله‌ یِ برّه قصاب متأهِلا پِیِ المثنی

مُقصرا می‌گن ننویس سرکار

هنرمند به جرم تحریف اذهان

فرق نداره شهروند و شهردار

دزد و سروان

چون هر بار پرنده‌ایی که می‌گیره توو قفس پر و بال

لا غیرِ غذا نداره کم و کاست

پُر نمی‌کشه حتی بکنی درو باز

نداره سر و کار با آسمون و هوا

خودش پاسبونِ واسه آبروی خلاف

می‌کشه ماهی از آب

اگه بگی چرا می‌گه می‌کشه ماهی عذاب
لیز می‌خوره چون دنیا رنگِ روغنه

نقاشش تویی مثل یاد مادرِ شب انفرادی

که عین شمعه وقتی بسته روزَنه

نور مهم نی وقتی قلبت روشنه

مهم زنده مُردنه و فکرِ مستقل

دانلود آهنگ جنایی

مجوز یعنی مخدر منتها پاک

می‌رقصن مرده‌ها باش

نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق

غنچه‌ها باز عمق بازار

ماهی قرمز رو تنگه پاداش

عیده

تیزی مهمونه

می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا

قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها

سیرا واسه قیمه لیله سر محل

شده کلاهخودا قابلمه

انگاری از جبهه می‌اومدن

مثکه عیبه، مگه غیر اینه

که رعیت گوجه زده به ذهن حقیقت

مملکت نی که طویله‌س

می‌گم آزادی، می‌گی ولی‌عصر

پی شریعتی

همه مثل من و تو اسیرن

می‌کنن بقیه رو نصیحت

همه خورشیدن ولی روز رو ندیدن

مهره‌ی سوخته‌ای عزیزم

بدو که دود از کنده بلند می‌شه و

رونده قانون طبیعت

اونا فقط دنبال سانسور جدیدن

واللهی کمترن حتی از چرک‌نویس‌های پشت ورقم روزنامه‌های معتبر

نوکرم

می‌گن خوبا دین‌دارن

مثل فردین، جیمز دین

هنرمندین، ریدین

اکبر عبدین

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

تکذیب، دروغه همه‌ش

مثل توجیه نقض حقوق بشر

طعمه تو تله‌س

طلوع سحر

سربازا تک تک دار فانی رو می‌بوسن

مسخره‌س

زندگی باشرف کـ ـساده نون نمی‌شه

یارانه برا فاطی تنبون نمی‌شه

پول به ریشه

بزنی خورده می‌شه

شهر، شهر خورده‌شیشه

حتی رمضون یه روزه خوب نمی‌شه

جامعه چرخ گوشته

کودک کار می‌شه پالتوی پوستت

اشراف سینه‌عملی زیر لوستر سوخته

شمع و ژول ورن و فرانکلین روزولت تو روحت

تکذیب، همه‌ش دروغه

قسم به داغی گلوله

تو سینه سوخته سرخ می‌شه کلمه

تو که تعارفی نبودی

قضا (غذا) و قدره

بزن نمک‌گیر نمی‌شی، کمه نمکش

حاجیت پیشتازه تو لاتی

خشکه می‌گیره زود آتیش
بدخواه می‌بینه نیش‌بازه انگار کیش داده

یارو فیزیکش می‌پاشه انگار شیر بازه یا با پیکاسو فیت داده

ولی پرونده گیر داره

چون شاهد نیست آخه…

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

علافین

زندگی‌نامه‌تون خالی از مفاهیم

بخونم به فصل نرسیده شکوفه می‌زنم اونم بهاری

داره فضا بوی زخم کاراتونو

لاتین

فقط تو محافل مجازی

دغدغه‌تون هم اینه که تو بازی نبازین

ولی با کله تو صورتتونیم مثل نوازی

بدخواها درمی‌رن انگار کلانیم

گلاویز، اونا فراری، پی دیه

واژن قوانین آلت جرم رو داده غلافی

بپیچید، آره ما می‌کنیم پاره جماهیر

فقط ملتفته که داره فدائی

رول کن ولی رول بازی نکن

چاره نداری

سه می‌شی بدو

یکه می‌خوری تف کن

هسته داره روابط ما

چی شنیدی ها؟

حبس داره جرایم ما

فرق داره شرایط کار

لرز داره سوابق ما

نداره ته مثل عدد پی

همه سرنخ‌ها وصل سیبیل شاه و بی‌بی

سربازا خام و سیریش

جر می‌ده کالبد رو مین

مسئولین مثل دالتون‌ها جیم

جنگل شن و ماسه و قیر

چادر و جین

جناب خان خاکستری

هه‌هه‌هه و رامبد و ک*ر

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

پذیرا باشیم

آخر هفته دورهمی هـ‌ها

به صرف رولت روسی در خدمتیم

جی‌پی‌اس هم نمی‌خواد

سرراسته

نمایش متن ترانه

مجوز یعنی مخدر منتها پاک

می‌رقصن مرده‌ها باش

نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق

غنچه‌ها باز عمق بازار

ماهی قرمز رو تنگه پاداش

عیده

تیزی مهمونه

می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا

قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها

سیرا واسه قیمه لیله سر محل

شده کلاهخودا قابلمه

انگاری از جبهه می‌اومدن

مثکه عیبه، مگه غیر اینه

که رعیت گوجه زده به ذهن حقیقت

مملکت نی که طویله‌س

می‌گم آزادی، می‌گی ولی‌عصر

پی شریعتی

همه مثل من و تو اسیرن

می‌کنن بقیه رو نصیحت

همه خورشیدن ولی روز رو ندیدن

مهره‌ی سوخته‌ای عزیزم

بدو که دود از کنده بلند می‌شه و

رونده قانون طبیعت

اونا فقط دنبال سانسور جدیدن

واللهی کمترن حتی از چرک‌نویس‌های پشت ورقم روزنامه‌های معتبر

نوکرم

می‌گن خوبا دین‌دارن

مثل فردین، جیمز دین

هنرمندین، ریدین

اکبر عبدین

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

تکذیب، دروغه همه‌ش

مثل توجیه نقض حقوق بشر

طعمه تو تله‌س

طلوع سحر

سربازا تک تک دار فانی رو می‌بوسن

مسخره‌س

زندگی باشرف کـ ـساده نون نمی‌شه

یارانه برا فاطی تنبون نمی‌شه

پول به ریشه

بزنی خورده می‌شه

شهر، شهر خورده‌شیشه

حتی رمضون یه روزه خوب نمی‌شه

جامعه چرخ گوشته

کودک کار می‌شه پالتوی پوستت

اشراف سینه‌عملی زیر لوستر سوخته

شمع و ژول ورن و فرانکلین روزولت تو روحت

تکذیب، همه‌ش دروغه

قسم به داغی گلوله

تو سینه سوخته سرخ می‌شه کلمه

تو که تعارفی نبودی

قضا (غذا) و قدره

بزن نمک‌گیر نمی‌شی، کمه نمکش

حاجیت پیشتازه تو لاتی

خشکه می‌گیره زود آتیش
بدخواه می‌بینه نیش‌بازه انگار کیش داده

یارو فیزیکش می‌پاشه انگار شیر بازه یا با پیکاسو فیت داده

ولی پرونده گیر داره

چون شاهد نیست آخه…

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

علافین

زندگی‌نامه‌تون خالی از مفاهیم

بخونم به فصل نرسیده شکوفه می‌زنم اونم بهاری

داره فضا بوی زخم کاراتونو

لاتین

فقط تو محافل مجازی

دغدغه‌تون هم اینه که تو بازی نبازین

ولی با کله تو صورتتونیم مثل نوازی

بدخواها درمی‌رن انگار کلانیم

گلاویز، اونا فراری، پی دیه

واژن قوانین آلت جرم رو داده غلافی

بپیچید، آره ما می‌کنیم پاره جماهیر

فقط ملتفته که داره فدائی

رول کن ولی رول بازی نکن

چاره نداری

سه می‌شی بدو

یکه می‌خوری تف کن

هسته داره روابط ما

چی شنیدی ها؟

حبس داره جرایم ما

فرق داره شرایط کار

لرز داره سوابق ما

نداره ته مثل عدد پی

همه سرنخ‌ها وصل سیبیل شاه و بی‌بی

سربازا خام و سیریش

جر می‌ده کالبد رو مین

مسئولین مثل دالتون‌ها جیم

جنگل شن و ماسه و قیر

چادر و جین

جناب خان خاکستری

هه‌هه‌هه و رامبد و ک*ر

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

معتل چی؟

جنایی دایره‌س، فدائی عدد پی

نمی‌دونن شدن طرف کی

بدون منم که مسئله گیر

بگو معتل چی؟

پذیرا باشیم

آخر هفته دورهمی هـ‌ها

به صرف رولت روسی در خدمتیم

جی‌پی‌اس هم نمی‌خواد

سرراسته

دانلود آهنگ کرج تا لنگرود

سهم بچه‌ی من توی مملکت من، توی وطن من
پنج تا گلوله بود
ولی منِ محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور
قسم خوردم به حرمت خون به‌ناحق‌ریخته‌ی بچه‌م
گفتم هر گلوله می‌شه یک انگشت دست من
و پنج تا گلوله زدی شد یک مشت
توی دهان کسی که زور گفت
و کُشت

تولده، همه دعوتن حتی ارزشیا
مامان کیک پخته روش چند تا شمع سیاه
ولی کسی نیست فوت کنه
گریونن حتی خط‌کشیا
خیابونو گل‌ریزون کرده بابات برات
کُشتنت ولی کسی تاوان نداد
با بغض زمزمه می‌کنه مامان یواش
کاش تقویم نودو‌هشت آبان نداشت
شیشه لبریزه از خون ملت
خاطرات پیچیده تو بوی اسپند
برا مخالفا عزاداری ممنوعه
ولی واسه زینب
به پا می‌شه سر کوچه هیئت
کاور مشکی، اتاق احیا
صحنه‌ها تو ذهنم می‌شن دوباره و دوباره تکرار
رنگ چشم‌های پژمانه آسمون صبح‌های تهران
خون زده بیرون از خودکار
یکی ازمون کم شد باز
صبور و پهلوون مثل نوید مردمدار
از اونا که هیچ موقع نمی‌شن سنگ‌قلاب
بخت ما گره خورده به بند پوتین
رازدار بود و خنده‌رو
تو دستم یه سنگ خونی
پا برهنه میریم از کرج تا لنگرود
بعدِ سرنگونی

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

ضحاک زنده‌ست و حوریه کنارش
هنوز مغز جوونا روزی سپاهه
دستمو بگیر بلند شو‌
پسرم کجات زخم شده که خونیه لباست؟
گل تیر خورد، افتاده خاک به حرف
شهر‌ پُرِ مادرِ قاب‌به‌دست
حاج‌آقا بهشت و جوبای عسل که سهله
جهنم هم بعید می‌دونم راهت بدن
بچه‌ها می‌زنن کلوخ به سرگرد
استخون پا سوراخ می‌شه با حضور‌ چکش
آدم نکش، شلیک نمی‌شه این گلوله سرخود
بند دویست‌و‌نه سوره‌ی فریب
بلند داد می‌زد تیر نزن با یه گویش غلیظ
اون تشنه‌ی آب بود، خون می‌چکید از کوزه‌ی علی
پرده‌ی گوش پاره می‌شه از شیهه‌ی خشاب
مامان لباس سفیدت قرمزه چرا؟
انگار شصت‌وهفته، سر جوونا رو نیزه‌ی امام
غذا چیه؟ گلوم کیپ کیپه
گورای گمنام و جوونای تیکه‌تیکه
اشک غم شمعو نگاه کن
که واسه‌ت می‌چکه چیکه چیکه

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

کُشتن تومون هر عشقی بود
به ما می‌گن معترضای مشکی‌پوش
خارج می‌شه با کِشتی پول
رهبر چیه؟ ایران یه زخمه و توام چرکی روش
رونق داره فقط روال سرکوب
سرد نمی‌شه کلاش مامور
گوله می‌خوره تو هلال ابرو
خودش ظالمه این امام مظلوم
تولده بدون کاغذ‌کشی
سنگ شده حتی دل ساعت‌شنی
می‌ترکه مغز جوونا جای بادکنک
پسرم تو رو از من گرفتن دادن به کی؟
شعر بود چشماش، یه غزل وحشی
با پنج تا گوله اون یه‌نفره جنگید
شناسنامه با یه مهر باطل می‌شه
ولی کسی نیست بگه قاتل کیه
بیست‌و‌دو تا بی‌شرف دنبال توپ
دهنا وصله به قلاب پول
پیرهن آبی پژمان قرمز شد
استقلالیا کجاست وجدانتون؟
حکم امضا می‌کنه دست غارت
چوب می‌کنیم لای چرخ عالم
رسیده نظام به فصل آخر
انتقام سخت یعنی خشم مادر

شما خودتون هم می‌دونید با آبان نابود شدید
و این آبان ادامه داره

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟
مقام مزخرف رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام خزعبل رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

نمایش متن ترانه

سهم بچه‌ی من توی مملکت من، توی وطن من
پنج تا گلوله بود
ولی منِ محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور
قسم خوردم به حرمت خون به‌ناحق‌ریخته‌ی بچه‌م
گفتم هر گلوله می‌شه یک انگشت دست من
و پنج تا گلوله زدی شد یک مشت
توی دهان کسی که زور گفت
و کُشت

تولده، همه دعوتن حتی ارزشیا
مامان کیک پخته روش چند تا شمع سیاه
ولی کسی نیست فوت کنه
گریونن حتی خط‌کشیا
خیابونو گل‌ریزون کرده بابات برات
کُشتنت ولی کسی تاوان نداد
با بغض زمزمه می‌کنه مامان یواش
کاش تقویم نودو‌هشت آبان نداشت
شیشه لبریزه از خون ملت
خاطرات پیچیده تو بوی اسپند
برا مخالفا عزاداری ممنوعه
ولی واسه زینب
به پا می‌شه سر کوچه هیئت
کاور مشکی، اتاق احیا
صحنه‌ها تو ذهنم می‌شن دوباره و دوباره تکرار
رنگ چشم‌های پژمانه آسمون صبح‌های تهران
خون زده بیرون از خودکار
یکی ازمون کم شد باز
صبور و پهلوون مثل نوید مردمدار
از اونا که هیچ موقع نمی‌شن سنگ‌قلاب
بخت ما گره خورده به بند پوتین
رازدار بود و خنده‌رو
تو دستم یه سنگ خونی
پا برهنه میریم از کرج تا لنگرود
بعدِ سرنگونی

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

ضحاک زنده‌ست و حوریه کنارش
هنوز مغز جوونا روزی سپاهه
دستمو بگیر بلند شو‌
پسرم کجات زخم شده که خونیه لباست؟
گل تیر خورد، افتاده خاک به حرف
شهر‌ پُرِ مادرِ قاب‌به‌دست
حاج‌آقا بهشت و جوبای عسل که سهله
جهنم هم بعید می‌دونم راهت بدن
بچه‌ها می‌زنن کلوخ به سرگرد
استخون پا سوراخ می‌شه با حضور‌ چکش
آدم نکش، شلیک نمی‌شه این گلوله سرخود
بند دویست‌و‌نه سوره‌ی فریب
بلند داد می‌زد تیر نزن با یه گویش غلیظ
اون تشنه‌ی آب بود، خون می‌چکید از کوزه‌ی علی
پرده‌ی گوش پاره می‌شه از شیهه‌ی خشاب
مامان لباس سفیدت قرمزه چرا؟
انگار شصت‌وهفته، سر جوونا رو نیزه‌ی امام
غذا چیه؟ گلوم کیپ کیپه
گورای گمنام و جوونای تیکه‌تیکه
اشک غم شمعو نگاه کن
که واسه‌ت می‌چکه چیکه چیکه

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

کُشتن تومون هر عشقی بود
به ما می‌گن معترضای مشکی‌پوش
خارج می‌شه با کِشتی پول
رهبر چیه؟ ایران یه زخمه و توام چرکی روش
رونق داره فقط روال سرکوب
سرد نمی‌شه کلاش مامور
گوله می‌خوره تو هلال ابرو
خودش ظالمه این امام مظلوم
تولده بدون کاغذ‌کشی
سنگ شده حتی دل ساعت‌شنی
می‌ترکه مغز جوونا جای بادکنک
پسرم تو رو از من گرفتن دادن به کی؟
شعر بود چشماش، یه غزل وحشی
با پنج تا گوله اون یه‌نفره جنگید
شناسنامه با یه مهر باطل می‌شه
ولی کسی نیست بگه قاتل کیه
بیست‌و‌دو تا بی‌شرف دنبال توپ
دهنا وصله به قلاب پول
پیرهن آبی پژمان قرمز شد
استقلالیا کجاست وجدانتون؟
حکم امضا می‌کنه دست غارت
چوب می‌کنیم لای چرخ عالم
رسیده نظام به فصل آخر
انتقام سخت یعنی خشم مادر

شما خودتون هم می‌دونید با آبان نابود شدید
و این آبان ادامه داره

مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام معظم رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟
مقام مزخرف رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
یالا بگو بچه‌م‌ کجاست؟
مقام خزعبل رهبری یالا
بگو بچه‌م کجاست؟
ما هیچ‌وقت نمی‌شیم از هم جدا
بگو قاتل بچه‌م کجاست؟

دانلود آهنگ دیگه تابلو شده

تو پاک، باکلاس، ما معتاد، با کلاش، لات باش، آب نکش جا نماز

رپ، مجازی، بنگاه معاملات، خفاش نمی‌شه عقاب با نقاب

تموم نمی‌شیم مثل کفّار با قصاص، کلمه‌ها پشت سر هم، کاروان

کارا سینه‌به‌سینه می‌چرخه، خانقاه، وای به حالتون بشینیم با استاد پای کا

پیش ما بیای نیست منظره قشنگ، گوله می‌زنه تو شیکم اسلحه لقد

تو محل می‌شن بیشتر از منطقه تلف، سوراخ می‌شه هر دفعه مرکز هدف

پادشاه یه‌چشمی توی شهر کورا، جنگل نمی‌افته دست روباه

می‌دونی‌ چی‌ رسمه تو ما؟؛ اینکه شب بالا سرتم و کشیدم روی کله جوراب

حلت می‌کنم جوری که کفنو نبینی، خوشی‌ مثل ماهی‌ای‌ که نوکِ قلابو زد

روی سگمو ندیدی، من یه‌کم شاه مسعودم، یه‌کم ملا‌ عمر

نیا لفظِ بی‌خودی، آخرین بار که کارد دیدی داشتی ختنه می‌شدی

پشتِ خطای دفتر حبسیم، عفو نمی‌خوریم، یکی‌ می‌خوری، غذاتو با لثه می‌جویی

نونِ حلال شده خلاف، طعمه نباش، لپ کلام، عوض شده جای گِل و طلا

گذاشتم کنار دوتا گوجه برات، آره گارسونم، بفرما جلوکباب

جلد زرورق، چرت محتوا، مخش ریده و شعر مستراح

فلو خوبه فقط واسه ذکر گفتنا، یه‌روز پسر بدیه، یه‌روز سِد مصطفی

رپ جای تجارت نی، دیگه تابلو شده به سپاه وصلین، شما رو که گرفت فلاکت زیر

زاخارِ اصلی‌ خونریزی می‌کنه و وصله به سرِ مدادم تیغ

هنوز کارات همونه، هنوز بابات عموته، لاپات کبوده

فقط دراز شده چاقال زبونت، بگو کیا اونجان، جفتتو گاییدم، اگه سامان پهلوته

آمارای چرت، از آقازاده فیک، تا چاقالای زد، همه خایمالِ بِیت

سرت گیج می‌ره بخوری با ما دوتا پِیک، من اونی‌ام که می‌کنه بالاخاتو خِفت

ما یه تیم فدایی، تو یه رفیق نداری، سفید دماغی، می‌زنی، می‌بافی تو چِتیت اراجیف

شعرا رو فازِ صنعتی و قرص، بی‌مصرف، مثلِ جنتی رو کس

شاه‌بیتام، همه ضامن‌دار، زخم و زیلی می‌شی‌ زیقی لا ورسام

قر می‌دی از پاریس تا تهران، رپِ فارسی شده فیلمِ هندی، آقا جاکش‌خان

اون خدائه که بخشنده‌س، من از هیچ احدی نمی‌گذرم

می‌ره ماشه روی شقیقه‌ت، سگ‌مصب، تو کله‌ت شقه، من دستم هرز

دشمنام همه صاب‌منسب، در راسن، افراطی‌های خرمذهب

تو فقط یه نقطه سیاهی توی تاریکیِ پرونده‌م، شرمنده‌م

مخبره، مفتخوره، می‌ندازه لاشخور جلوش لنگ، فقط بلوف و قمپز، تن‌پرور

قیافه‌ها مارلون بروندو، جُرما چراغ‌ قرمزو رد کردن

با لهجه تخمی میای فرنگی‌ لفظ، مغزت گوزیده، اثرِ قرنطینه‌س

حدیث هم داریم حتی، امثالِ شما رو گاییدن، یه عملِ پسندیده‌س

رپ جای تجارت نی، دیگه تابلو شده به سپاه وصلین، شما رو که گرفت فلاکت زیر

زاخارِ اصلی‌ خونریزی می‌کنه و وصله به سرِ مدادم تیغ

ملتفت پاره می‌کنه، من مرده‌م هم همه‌تونو حریفه

یخ می‌خواید چی‌کار؟ واسه سوزشتونه یا می‌خواید بذارید پا چشتون؟؛

یارو می‌خواد بره استودیو از باباش اجازه می‌گیره، حالا اومده واسه رپ پدری کنه

امنیت ملی هم دفعه دیگه گیر کردی، زنگ بزن سهراب. آشنا داره. اصلاً نگران نباش

درنیار ادا لاشخور تو واس ما، مخبری بت می‌گن بلبل تو پاسگا

کارا آب ‌دوغ‌خیاره، یکِ بینُلِ دامبولیا، حتی ارمنیام بش می‌گن خالتوریان

نمایش متن ترانه

تو پاک، باکلاس، ما معتاد، با کلاش، لات باش، آب نکش جا نماز

رپ، مجازی، بنگاه معاملات، خفاش نمی‌شه عقاب با نقاب

تموم نمی‌شیم مثل کفّار با قصاص، کلمه‌ها پشت سر هم، کاروان

کارا سینه‌به‌سینه می‌چرخه، خانقاه، وای به حالتون بشینیم با استاد پای کا

پیش ما بیای نیست منظره قشنگ، گوله می‌زنه تو شیکم اسلحه لقد

تو محل می‌شن بیشتر از منطقه تلف، سوراخ می‌شه هر دفعه مرکز هدف

پادشاه یه‌چشمی توی شهر کورا، جنگل نمی‌افته دست روباه

می‌دونی‌ چی‌ رسمه تو ما؟؛ اینکه شب بالا سرتم و کشیدم روی کله جوراب

حلت می‌کنم جوری که کفنو نبینی، خوشی‌ مثل ماهی‌ای‌ که نوکِ قلابو زد

روی سگمو ندیدی، من یه‌کم شاه مسعودم، یه‌کم ملا‌ عمر

نیا لفظِ بی‌خودی، آخرین بار که کارد دیدی داشتی ختنه می‌شدی

پشتِ خطای دفتر حبسیم، عفو نمی‌خوریم، یکی‌ می‌خوری، غذاتو با لثه می‌جویی

نونِ حلال شده خلاف، طعمه نباش، لپ کلام، عوض شده جای گِل و طلا

گذاشتم کنار دوتا گوجه برات، آره گارسونم، بفرما جلوکباب

جلد زرورق، چرت محتوا، مخش ریده و شعر مستراح

فلو خوبه فقط واسه ذکر گفتنا، یه‌روز پسر بدیه، یه‌روز سِد مصطفی

رپ جای تجارت نی، دیگه تابلو شده به سپاه وصلین، شما رو که گرفت فلاکت زیر

زاخارِ اصلی‌ خونریزی می‌کنه و وصله به سرِ مدادم تیغ

هنوز کارات همونه، هنوز بابات عموته، لاپات کبوده

فقط دراز شده چاقال زبونت، بگو کیا اونجان، جفتتو گاییدم، اگه سامان پهلوته

آمارای چرت، از آقازاده فیک، تا چاقالای زد، همه خایمالِ بِیت

سرت گیج می‌ره بخوری با ما دوتا پِیک، من اونی‌ام که می‌کنه بالاخاتو خِفت

ما یه تیم فدایی، تو یه رفیق نداری، سفید دماغی، می‌زنی، می‌بافی تو چِتیت اراجیف

شعرا رو فازِ صنعتی و قرص، بی‌مصرف، مثلِ جنتی رو کس

شاه‌بیتام، همه ضامن‌دار، زخم و زیلی می‌شی‌ زیقی لا ورسام

قر می‌دی از پاریس تا تهران، رپِ فارسی شده فیلمِ هندی، آقا جاکش‌خان

اون خدائه که بخشنده‌س، من از هیچ احدی نمی‌گذرم

می‌ره ماشه روی شقیقه‌ت، سگ‌مصب، تو کله‌ت شقه، من دستم هرز

دشمنام همه صاب‌منسب، در راسن، افراطی‌های خرمذهب

تو فقط یه نقطه سیاهی توی تاریکیِ پرونده‌م، شرمنده‌م

مخبره، مفتخوره، می‌ندازه لاشخور جلوش لنگ، فقط بلوف و قمپز، تن‌پرور

قیافه‌ها مارلون بروندو، جُرما چراغ‌ قرمزو رد کردن

با لهجه تخمی میای فرنگی‌ لفظ، مغزت گوزیده، اثرِ قرنطینه‌س

حدیث هم داریم حتی، امثالِ شما رو گاییدن، یه عملِ پسندیده‌س

رپ جای تجارت نی، دیگه تابلو شده به سپاه وصلین، شما رو که گرفت فلاکت زیر

زاخارِ اصلی‌ خونریزی می‌کنه و وصله به سرِ مدادم تیغ

ملتفت پاره می‌کنه، من مرده‌م هم همه‌تونو حریفه

یخ می‌خواید چی‌کار؟ واسه سوزشتونه یا می‌خواید بذارید پا چشتون؟؛

یارو می‌خواد بره استودیو از باباش اجازه می‌گیره، حالا اومده واسه رپ پدری کنه

امنیت ملی هم دفعه دیگه گیر کردی، زنگ بزن سهراب. آشنا داره. اصلاً نگران نباش

درنیار ادا لاشخور تو واس ما، مخبری بت می‌گن بلبل تو پاسگا

کارا آب ‌دوغ‌خیاره، یکِ بینُلِ دامبولیا، حتی ارمنیام بش می‌گن خالتوریان

دانلود آهنگ زندگی

مهدیار این بیت عینهون خودته‌ها
اصلاً مشخص نیس آقائه، جانیه
سه چهارمه ، چهار چهارمه یا چی
[ورس یک]
زندگی رو خوب بکن زندگی‌ *
هی‌ ر‌‌ به ر‌‌ پا میده، کافیه بد *
تا ببینی‌ با یکی‌ دیگه خوابیده
از عقب جلو راه میده پس پاپیچش شو
تا که پاییزتو برسونی به سرمایه آتیه
و بفهمی سرمایه لازمی
خب چون زندگی‌ سر تا ته درده
پس تو قرص باش، اگه ندی مزد کار
* نمیره تو خشکه لاش
هر کی عرضه داشت که کاشت و برداشت
کلاغ نباش ولی‌ خبردار، سینه کفتری، کمر صاف
فاز طلبکار زوم تو چشم هدف هات
نون تو دین رو تو بردار
تا ببینی‌ تازه ماه اول زمستونی و داغه جات
* خیلی‌ ساده باز زندگی‌ کردتت پا به ماه عین آرمسترانگ
ولی‌ نون تو سیاست زیاد هست
واسه جماعت فاسد خوار
داش مخلص کلوم خودت باش
از روپوش چرک دبستان
تا اون کفن سفید معطل خاک
تف به هرچی‌ فرم و رنگ و دسته‌بندی
بسه تبعیض

نمایش متن ترانه

مهدیار این بیت عینهون خودته‌ها
اصلاً مشخص نیس آقائه، جانیه
سه چهارمه ، چهار چهارمه یا چی
[ورس یک]
زندگی رو خوب بکن زندگی‌ *
هی‌ ر‌‌ به ر‌‌ پا میده، کافیه بد *
تا ببینی‌ با یکی‌ دیگه خوابیده
از عقب جلو راه میده پس پاپیچش شو
تا که پاییزتو برسونی به سرمایه آتیه
و بفهمی سرمایه لازمی
خب چون زندگی‌ سر تا ته درده
پس تو قرص باش، اگه ندی مزد کار
* نمیره تو خشکه لاش
هر کی عرضه داشت که کاشت و برداشت
کلاغ نباش ولی‌ خبردار، سینه کفتری، کمر صاف
فاز طلبکار زوم تو چشم هدف هات
نون تو دین رو تو بردار
تا ببینی‌ تازه ماه اول زمستونی و داغه جات
* خیلی‌ ساده باز زندگی‌ کردتت پا به ماه عین آرمسترانگ
ولی‌ نون تو سیاست زیاد هست
واسه جماعت فاسد خوار
داش مخلص کلوم خودت باش
از روپوش چرک دبستان
تا اون کفن سفید معطل خاک
تف به هرچی‌ فرم و رنگ و دسته‌بندی
بسه تبعیض

دانلود آهنگ سرزمین مادری

سرزمین مادریم، اه چه ساده باوریم
بزن باز بلند میشیم رو پاییم مادری
کی میگه کافریم؟ خدا بزرگه بش میگن کریم
میگن رحیم واس همینه میسوزه اورشلیم. هان؟
بهتره زیادی توش نریم نگن سیاسی گوش ندین
من افتخار گرگام. وصله بند نافم به تهران
اونجا که زیاده توش فقیر
خیاطی یه طبّه، اعتبار مردم دوختنی
هرگز تن نمیکنم لباس چرک ارتش
به وقتش حق دشمن رو کف دستش میذاریم
با اینکه جنگ و نارنجک عینهو کک و کرک میمونه
سخته درد ترکش. آه
میچکه بارون آروم آروم، خون میزنه بیرون از ناودونامون
میچرخه دنیا وایستادیم ما سر جامون
یه نکته، کوتاهه آسمون بمون تو سجده
وطن یعنی قهرمان مرده
زوزه گرگ زخمی پشت جلد لوس گربه
یعنی انقلاب به قیمت خون تو که
زخمای خفیفت آخرش پر میشه با مقام و رتبه
وطن یعنی درد، یعنی از آزادی حرف زدن با صد تا مرز
یعنی سختی یعنی زنجیر یعنی مرگ مرموز تختی
یعنی هیچ لطفی بیریا نی
یعنی کلاش روسی، بمب شیمیایی
اصلاً وطن کجاس؟ یه مرز کاغذی؟
صدای تیک و تاک بمب ساعتی؟
کالبدهای پاره پوره، باطنهای پاپتی؟
از داخل فاشیست، نما وعدههای خاتمی؟
قسم به هر خدایی که ناظره
که شاهده یا حتی غایبه
واضحه علنی شه جنگ رنگی تهش یه تابوت دسته جمعیه
میشیم بسته بندی پس دیگه بسه تقسیم
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
نژاد آریایی، نژاد برتریم
نژاد پرستیم پس ز سگ پست تریم
قشنگه زندگی، هه چرند نگین
از الف تا یش رو ورق زدیم...؛
؛...کتابای الهی رو، همشون تلهس عزیز
نه نشده نازل واسه کنترل بهتر جسم و فکر و مایه
ناگفته نمونه بزن به افتخار
اونی که خونشو ریخت به پای اعتقادش...؛
تا شاید رشد کنه کمی
زمین داره مرد کم مثل حسین و مسیح
قصدم ارشاد نیست
حقیقت میزبان تو مخم جای انکار نیست
نمیخوام از فقر سیاسیمون پول و پله...؛
؛...بزنم به جیب بری به رفیقات بگی دیگه فهمیدم چه خبره
دنیا یه زندونه که همهمون توش حبسیم
مثل بچه از جناح نظام باس پوشک شیم
سر خط خبرها موشک، مین، تیربار، پر دیوار، پر بیمار
لیوانتو بیار ببین میریزیم توش چیا
روسیاه میری خونه لش رو خوشخوابا
زومه سمت غرب همه بشقبا
خوبه، حداقل پر میشه دخل خشکبارا
یه کانال سیاسی، یه مشت بالا
نیازی به فراگیری ریاضی نداری واسه شمار کشتارا
غم رو به وضوح میبینی از رخ دادا
وقتی جنازه چشمگیره
مینویسم تا پیرهن کاغذ مشکی شه
سپاس از کسی که سلاحش فقط یه صداس
وطنش زمینه، نیس برده ی نژاد
پرچمش نی یه تیکه پارچه رنگی
فدائی به وقایع ریتم میده ولی نه واسه اینکه باش برقصی
نه واسه اینکه بترسی بلرزی
باس فکر کنی بفهمی
بفهمی وطن فقط یه حسه
یه اسمه تو قصه
روسپی دوجنسه
یعنی یه جفت سینه بدون شیر
دو تا تخم و یه دونه کیر
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
نژاد آریایی، نژاد برتریم
نژاد پرستیم پس ز سگ پست تریم

نمایش متن ترانه

سرزمین مادریم، اه چه ساده باوریم
بزن باز بلند میشیم رو پاییم مادری
کی میگه کافریم؟ خدا بزرگه بش میگن کریم
میگن رحیم واس همینه میسوزه اورشلیم. هان؟
بهتره زیادی توش نریم نگن سیاسی گوش ندین
من افتخار گرگام. وصله بند نافم به تهران
اونجا که زیاده توش فقیر
خیاطی یه طبّه، اعتبار مردم دوختنی
هرگز تن نمیکنم لباس چرک ارتش
به وقتش حق دشمن رو کف دستش میذاریم
با اینکه جنگ و نارنجک عینهو کک و کرک میمونه
سخته درد ترکش. آه
میچکه بارون آروم آروم، خون میزنه بیرون از ناودونامون
میچرخه دنیا وایستادیم ما سر جامون
یه نکته، کوتاهه آسمون بمون تو سجده
وطن یعنی قهرمان مرده
زوزه گرگ زخمی پشت جلد لوس گربه
یعنی انقلاب به قیمت خون تو که
زخمای خفیفت آخرش پر میشه با مقام و رتبه
وطن یعنی درد، یعنی از آزادی حرف زدن با صد تا مرز
یعنی سختی یعنی زنجیر یعنی مرگ مرموز تختی
یعنی هیچ لطفی بیریا نی
یعنی کلاش روسی، بمب شیمیایی
اصلاً وطن کجاس؟ یه مرز کاغذی؟
صدای تیک و تاک بمب ساعتی؟
کالبدهای پاره پوره، باطنهای پاپتی؟
از داخل فاشیست، نما وعدههای خاتمی؟
قسم به هر خدایی که ناظره
که شاهده یا حتی غایبه
واضحه علنی شه جنگ رنگی تهش یه تابوت دسته جمعیه
میشیم بسته بندی پس دیگه بسه تقسیم
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
نژاد آریایی، نژاد برتریم
نژاد پرستیم پس ز سگ پست تریم
قشنگه زندگی، هه چرند نگین
از الف تا یش رو ورق زدیم...؛
؛...کتابای الهی رو، همشون تلهس عزیز
نه نشده نازل واسه کنترل بهتر جسم و فکر و مایه
ناگفته نمونه بزن به افتخار
اونی که خونشو ریخت به پای اعتقادش...؛
تا شاید رشد کنه کمی
زمین داره مرد کم مثل حسین و مسیح
قصدم ارشاد نیست
حقیقت میزبان تو مخم جای انکار نیست
نمیخوام از فقر سیاسیمون پول و پله...؛
؛...بزنم به جیب بری به رفیقات بگی دیگه فهمیدم چه خبره
دنیا یه زندونه که همهمون توش حبسیم
مثل بچه از جناح نظام باس پوشک شیم
سر خط خبرها موشک، مین، تیربار، پر دیوار، پر بیمار
لیوانتو بیار ببین میریزیم توش چیا
روسیاه میری خونه لش رو خوشخوابا
زومه سمت غرب همه بشقبا
خوبه، حداقل پر میشه دخل خشکبارا
یه کانال سیاسی، یه مشت بالا
نیازی به فراگیری ریاضی نداری واسه شمار کشتارا
غم رو به وضوح میبینی از رخ دادا
وقتی جنازه چشمگیره
مینویسم تا پیرهن کاغذ مشکی شه
سپاس از کسی که سلاحش فقط یه صداس
وطنش زمینه، نیس برده ی نژاد
پرچمش نی یه تیکه پارچه رنگی
فدائی به وقایع ریتم میده ولی نه واسه اینکه باش برقصی
نه واسه اینکه بترسی بلرزی
باس فکر کنی بفهمی
بفهمی وطن فقط یه حسه
یه اسمه تو قصه
روسپی دوجنسه
یعنی یه جفت سینه بدون شیر
دو تا تخم و یه دونه کیر
سرزمین مادری، اه چه ساده باوریم
به عشق داوری قلبی ساختیم آهنین
نژاد آریایی، نژاد برتریم
نژاد پرستیم پس ز سگ پست تریم

دانلود آهنگ نمیدونم

طوفانیه ساحل فکرم

باد می ‌زنه موج می خوره پشت پلکم

بگذریم بهتره بشنویم از گل
که هر روز صبح سُر‌ می خوره رو گونه ش شبنم
شرمنده م چون من ترفندم
مثه دلقک نی که لبخند بزنه رعیت به دردم
نمی دونم از من نپرس شیرینه یا تلخ هستی
دودلم اصلاً هستیم ؟
به چی‌ تشبیه میشی ؟‌
آدم قبلی‌ یا با سال تحویل میشی ؟
گل رو می چینی یا به خاک کارت تشویق میدی ها ؟
بپرس از رفیقاش همون گلای فرش
که یه عمره زیر پا له‌ میشن
از مرغ عشقای تجریش که فقط رو دستای درویش بیت میگن
من چمی دونم ؟
چرا گرگا اهلی نمیشن و تو قفس نمی مونن
سگا مثل قناریا نمی خونن
باور کن نمی دونم خدا هس یا نه
چرا زمین خونه ی آدمه ولی‌ فقرا اسبابن ؟
بپرس از مؤمنی که چشم به آسمون داره
ولی‌ تو وقت عبادت سرش گرم نمیشه با ستاره
می‌ کنه خدارو ستایش
نه اونم نمی ‌دونه بیخیالش
باور کن نمی دونم چرا شهر پره تنهاس
پس کوشن سرها ؟ من نمی دونم
باور کن نمی دونم کافر سنگ میشه
یا دل‌ مثل واژنه خالی‌ باشه تنگ میشه
حقیقت کدومه ها ؟ دروغه یا راست ؟
عشق تو قلبه یا لا پاس ؟
قر بده واسه خدا بریزه رو سرت شاباش
کار خیر کن بگیری پاداش
بری بهشت یه داف فابریک و یه گونی حوری زاپاس
راستی‌ تو بهشتم پولی َن فرشته‌ها ؟
از جهنم بنویسی‌ می سوزونن نوشته‌هات ؟
ت*مم فدائی فتیش شعر داره
تو اقیانوسه جوهر خودشو ول داده
از زندگی‌ بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره
سگ خورد وقتی‌ هایده‌ زنم نمیشه
آره بد بریدم و واسه اموات جوک میگم
ولی‌ هنوز سر پام پس جای شکری هس اَه
نمی دونم چرا حرفام تو دهن نمی مونن
یا چرا سر شب رو به سحر نمی دوزم
یا چرا جنگو برعکس نمی خونم
نمی دونم کسی‌ ناظر این حوادث هس ؟
یا فقط درگیر جمع ‌آوری مفاسدن
راستی‌ یه سوال از شما حاج آقا
د چرا بی‌ گناه زندونیه و قصدتون چیه ؟
نکنه چون اکسیژن باس حبس شه تو ریه و صرف خون می‌شه ؟
هه حاجی در بهترین حالت سر تکون میده
حق بشون میدم چون اونم نه نمی ‌دونه
باور کن نمی دونم چرا شهر پره تنهاس

نمایش متن ترانه

طوفانیه ساحل فکرم

باد می ‌زنه موج می خوره پشت پلکم

بگذریم بهتره بشنویم از گل
که هر روز صبح سُر‌ می خوره رو گونه ش شبنم
شرمنده م چون من ترفندم
مثه دلقک نی که لبخند بزنه رعیت به دردم
نمی دونم از من نپرس شیرینه یا تلخ هستی
دودلم اصلاً هستیم ؟
به چی‌ تشبیه میشی ؟‌
آدم قبلی‌ یا با سال تحویل میشی ؟
گل رو می چینی یا به خاک کارت تشویق میدی ها ؟
بپرس از رفیقاش همون گلای فرش
که یه عمره زیر پا له‌ میشن
از مرغ عشقای تجریش که فقط رو دستای درویش بیت میگن
من چمی دونم ؟
چرا گرگا اهلی نمیشن و تو قفس نمی مونن
سگا مثل قناریا نمی خونن
باور کن نمی دونم خدا هس یا نه
چرا زمین خونه ی آدمه ولی‌ فقرا اسبابن ؟
بپرس از مؤمنی که چشم به آسمون داره
ولی‌ تو وقت عبادت سرش گرم نمیشه با ستاره
می‌ کنه خدارو ستایش
نه اونم نمی ‌دونه بیخیالش
باور کن نمی دونم چرا شهر پره تنهاس
پس کوشن سرها ؟ من نمی دونم
باور کن نمی دونم کافر سنگ میشه
یا دل‌ مثل واژنه خالی‌ باشه تنگ میشه
حقیقت کدومه ها ؟ دروغه یا راست ؟
عشق تو قلبه یا لا پاس ؟
قر بده واسه خدا بریزه رو سرت شاباش
کار خیر کن بگیری پاداش
بری بهشت یه داف فابریک و یه گونی حوری زاپاس
راستی‌ تو بهشتم پولی َن فرشته‌ها ؟
از جهنم بنویسی‌ می سوزونن نوشته‌هات ؟
ت*مم فدائی فتیش شعر داره
تو اقیانوسه جوهر خودشو ول داده
از زندگی‌ بریدم بد بریدم که دیگه تنم نمیره
سگ خورد وقتی‌ هایده‌ زنم نمیشه
آره بد بریدم و واسه اموات جوک میگم
ولی‌ هنوز سر پام پس جای شکری هس اَه
نمی دونم چرا حرفام تو دهن نمی مونن
یا چرا سر شب رو به سحر نمی دوزم
یا چرا جنگو برعکس نمی خونم
نمی دونم کسی‌ ناظر این حوادث هس ؟
یا فقط درگیر جمع ‌آوری مفاسدن
راستی‌ یه سوال از شما حاج آقا
د چرا بی‌ گناه زندونیه و قصدتون چیه ؟
نکنه چون اکسیژن باس حبس شه تو ریه و صرف خون می‌شه ؟
هه حاجی در بهترین حالت سر تکون میده
حق بشون میدم چون اونم نه نمی ‌دونه
باور کن نمی دونم چرا شهر پره تنهاس

دانلود آهنگ چی شنیدی

بعضیا بد ردن ها
یارو یه روز میگه کارتن خوابیم
یه روز میگه پولداریم
چمیدونم یه روز میگه شیطانپرستیم
فرداش میگه مسیحیم
دیگه والا چی‌ بگم دیگه
معلوم نیست چی‌ شنیدن از ما
اصلا از کجا شنیدن
یعنی‌ بشینن فقط پشت کامپیوترشون
و اینور اونور یه سری چیز میز سر هم کنن دیگه
مهم اینه کار خودتو بکنی‌
می‌کنیم ، بدم می‌کنیم
[ورس یک]
چی‌ شنیدی ها؟ اینکه شب جمعه‌ها
تا سر صبح عشق و حال
سنگ کک و اسکناس ، الکل و استفراغ
دورم پر داف * به قصد استمناء
نه بسه استدلالت ریده از ابتدا
اینجا هفته تهش یکشنبست
قربونت بشم پس جمعه کجا بودش
واسه مهدی (عج) دعا زوده،
خوبه یارش هست تا بشه تابش تابش
لغاتم واضح تر واسه خلق ساکت اَه
نبینم زر تفت میدی تو بشکن
تصویر غلط ذهنت چون تشنم
و اراجیف تو مثل بنزین فدائی، بدون ایربگ
یکی‌ میگه قهرمان دوم
اون میگه سه‌س فکر چاره کن
پنجه نره سمت شیشه
خرج هفته نشه فقط حشیشت
نوحه گوش کن دهن بسته تا مغزت تمیز شه
نه اه خستم از بس مزخرف شنیدم پس مخزن
پُره پُره
بگید توبه کنه بدخواه فدائی قلدره
میشناسیم نه؟
عین آسپیرینم
دنبال سردردم پس حرف نزن پشتم
یهو ممکن برگردم ببینم چقدر صفحه گذاشتی
احمق من نیازی به دفتر ندارم
وقتی‌ مغزت تخته‌س
اصلاً بر فرض خارجم
ولی‌ خیلی‌ بیشتر ازت واردم، آره من
همیشه حاضرم اهل غیبت نیستم
مثل توی خاله‌زنک
به درک بگذریم
ببین حاجیت فیزیکدان نیس
ولی‌ حسابیه، خیالیه؟
[کورس]
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
[ورس دو]
خاله زنکه به درک که
چی‌ میگه شیره ولی‌ فلکه
می‌زنه زنگ و چیزی که میخوره ترکه
حاشیه خرکه
می‌خواد بیاد بالا ولی‌ جای ما تو فلکه
بچه صادقیه؟ نه
ما از دنیا میکشیم و چیزی که میکش سَرکه
دولتا عنکبوت، رسانه شبکه
بپا نخوری تو گول نمک برنامه کلکه
ککه میخوره به بیراهه نمیرسی
با اینکه چیزی که میکشه اسم بشریته
که اونم یدکه
تو ذهن ملکه
شده آرزو تلاش (طلاش) نباشه
مثل آرد بی الکه
هستی‌ طلبه؟
بیا قمقمه یادت نره
اینجا دهنا خشک میشن با نور جمجمه
میگه روشنفکره ولی‌ قمپزه
گوش بکن ببین چی‌ میگیم
فکر نکن فقط بوم بومه
دو منظورست فسفر مغزت می‌سوزه
مناسب دور دوره
میگن دور و ورم خل پره
چی‌ شنیدی از من؟
گفتن ما به سینه میدیم جرعت؟
عمراً
هست این یه سیلی محکم، دشمن؟
تیم زیقیا، پیربی‌ریا، مینویسی؟ جزوه‌س
[کورس]
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن

نمایش متن ترانه

بعضیا بد ردن ها
یارو یه روز میگه کارتن خوابیم
یه روز میگه پولداریم
چمیدونم یه روز میگه شیطانپرستیم
فرداش میگه مسیحیم
دیگه والا چی‌ بگم دیگه
معلوم نیست چی‌ شنیدن از ما
اصلا از کجا شنیدن
یعنی‌ بشینن فقط پشت کامپیوترشون
و اینور اونور یه سری چیز میز سر هم کنن دیگه
مهم اینه کار خودتو بکنی‌
می‌کنیم ، بدم می‌کنیم
[ورس یک]
چی‌ شنیدی ها؟ اینکه شب جمعه‌ها
تا سر صبح عشق و حال
سنگ کک و اسکناس ، الکل و استفراغ
دورم پر داف * به قصد استمناء
نه بسه استدلالت ریده از ابتدا
اینجا هفته تهش یکشنبست
قربونت بشم پس جمعه کجا بودش
واسه مهدی (عج) دعا زوده،
خوبه یارش هست تا بشه تابش تابش
لغاتم واضح تر واسه خلق ساکت اَه
نبینم زر تفت میدی تو بشکن
تصویر غلط ذهنت چون تشنم
و اراجیف تو مثل بنزین فدائی، بدون ایربگ
یکی‌ میگه قهرمان دوم
اون میگه سه‌س فکر چاره کن
پنجه نره سمت شیشه
خرج هفته نشه فقط حشیشت
نوحه گوش کن دهن بسته تا مغزت تمیز شه
نه اه خستم از بس مزخرف شنیدم پس مخزن
پُره پُره
بگید توبه کنه بدخواه فدائی قلدره
میشناسیم نه؟
عین آسپیرینم
دنبال سردردم پس حرف نزن پشتم
یهو ممکن برگردم ببینم چقدر صفحه گذاشتی
احمق من نیازی به دفتر ندارم
وقتی‌ مغزت تخته‌س
اصلاً بر فرض خارجم
ولی‌ خیلی‌ بیشتر ازت واردم، آره من
همیشه حاضرم اهل غیبت نیستم
مثل توی خاله‌زنک
به درک بگذریم
ببین حاجیت فیزیکدان نیس
ولی‌ حسابیه، خیالیه؟
[کورس]
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
[ورس دو]
خاله زنکه به درک که
چی‌ میگه شیره ولی‌ فلکه
می‌زنه زنگ و چیزی که میخوره ترکه
حاشیه خرکه
می‌خواد بیاد بالا ولی‌ جای ما تو فلکه
بچه صادقیه؟ نه
ما از دنیا میکشیم و چیزی که میکش سَرکه
دولتا عنکبوت، رسانه شبکه
بپا نخوری تو گول نمک برنامه کلکه
ککه میخوره به بیراهه نمیرسی
با اینکه چیزی که میکشه اسم بشریته
که اونم یدکه
تو ذهن ملکه
شده آرزو تلاش (طلاش) نباشه
مثل آرد بی الکه
هستی‌ طلبه؟
بیا قمقمه یادت نره
اینجا دهنا خشک میشن با نور جمجمه
میگه روشنفکره ولی‌ قمپزه
گوش بکن ببین چی‌ میگیم
فکر نکن فقط بوم بومه
دو منظورست فسفر مغزت می‌سوزه
مناسب دور دوره
میگن دور و ورم خل پره
چی‌ شنیدی از من؟
گفتن ما به سینه میدیم جرعت؟
عمراً
هست این یه سیلی محکم، دشمن؟
تیم زیقیا، پیربی‌ریا، مینویسی؟ جزوه‌س
[کورس]
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
زر مفت میزنن آدما تو باور نکن
چی‌ شنیدی ها؟ تو چی‌ شنیدی باز؟
چیزی نمی‌دونی خودتو داور نکن

دانلود آهنگ جعبه جادویی

یاد میدن بهت بشی مرد، بشی زن
بشی خم که بتونن روت بشینن
خوب، بد، بشی جوری که میخوان
جوری که امریکا گشاد شه روز به روز
سربازا میشن گور به گور
نور به قبرشون میباره
بیچاره مادر که نیشش زد صد دفعه عقرب ساعت
البته بازم بهش یاد دادن که مهم نیست جمعه ها میگیره دلت
یعنی میشینه بهش میگه فرزند شهید هست کیلید بهشت
یاد دارم بهم یاد دادن که لال باشم
گفتن همیشه سیر میمونی بخوری حرفاتو
بگیر دستمال و برو ببین اربابو
کوروکی میکشن دور مغزا و
تزریق میشه تو رگا اخبار
یعنی به وضوح میتونی ببینی
جامعه معتاده به شنیدن دروغ
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
به تو هم گفتن که مفت در نمیاد اسکناس
بش بناز ترک های دست غنیمت اجتماس
به اصطلاح سرت باشه گرم این قصه ها
حاجی ببنده گره کروات تو فرست کلاس
البته خوبه برات
میسازی لونه براش
در میاری نون حلال
اونم توش کز میکنه مثل جونورا
تاج، عمامه، امام، پاپ
یقه بسته، کروات، سناتور و شاه
دیگه بسه
گوش ما پره از حرف مجری بی بی سی و منبر تو مسجد
هرطور، که بتونن باج بگیرن از مردم
دستخوش به معلمی که ریه ش از گچ پر شد و
اینا رو یاد ما داد، آره بابا
اجتماع انسجام جمعی از رعیته واسه بردگی
حق که هیچ، حتی خداتم دستت نی
خودتو پس بگیر
چشمگره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
نمیشه سربسته حرف زد
وقتی آیینه نشون میده سرباز هر شب
عقلم، میگه بجنگم بشکنم مرزهای فلزی رو
به تلویزیون نشم خیره
یه جعبه که به زبونهای مختلف چرند میگه
در حدی که...
جنگ شده سینمای حضار و
بازی ویدیویی واسه کودکای خردسال و
حکومت امت خودکام و مرده خدا و
تنها ناجی باقی خودکار و اندیشه
که وسعتش هر روز داره کم میشه
حقایق تحریف، چون نمیصرفه تفسیرش
از جیبت اسلحه میسازن و بیخبری
عجیبه اونوقت حرفای ما اَخه
چون داره بی ادبی
نه این حرفا بی اثر نی
بالاخره جا میفته سکه تو جاش
بفهمی ویزا بهشت نی مهر مکه تو پاس
جعبه جادویی
پات نره رو این تله قانونی
اگه هنوز محو جادویی بس که خالتوری
عین کوجی زادوری
یا پسر گوگوش با خالکوبی پی رپ بازی
یعنی سر خلخالی رو تن زن سارکوزی
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از

نمایش متن ترانه

یاد میدن بهت بشی مرد، بشی زن
بشی خم که بتونن روت بشینن
خوب، بد، بشی جوری که میخوان
جوری که امریکا گشاد شه روز به روز
سربازا میشن گور به گور
نور به قبرشون میباره
بیچاره مادر که نیشش زد صد دفعه عقرب ساعت
البته بازم بهش یاد دادن که مهم نیست جمعه ها میگیره دلت
یعنی میشینه بهش میگه فرزند شهید هست کیلید بهشت
یاد دارم بهم یاد دادن که لال باشم
گفتن همیشه سیر میمونی بخوری حرفاتو
بگیر دستمال و برو ببین اربابو
کوروکی میکشن دور مغزا و
تزریق میشه تو رگا اخبار
یعنی به وضوح میتونی ببینی
جامعه معتاده به شنیدن دروغ
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
به تو هم گفتن که مفت در نمیاد اسکناس
بش بناز ترک های دست غنیمت اجتماس
به اصطلاح سرت باشه گرم این قصه ها
حاجی ببنده گره کروات تو فرست کلاس
البته خوبه برات
میسازی لونه براش
در میاری نون حلال
اونم توش کز میکنه مثل جونورا
تاج، عمامه، امام، پاپ
یقه بسته، کروات، سناتور و شاه
دیگه بسه
گوش ما پره از حرف مجری بی بی سی و منبر تو مسجد
هرطور، که بتونن باج بگیرن از مردم
دستخوش به معلمی که ریه ش از گچ پر شد و
اینا رو یاد ما داد، آره بابا
اجتماع انسجام جمعی از رعیته واسه بردگی
حق که هیچ، حتی خداتم دستت نی
خودتو پس بگیر
چشمگره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از
جعبه جادویی
نمیشه سربسته حرف زد
وقتی آیینه نشون میده سرباز هر شب
عقلم، میگه بجنگم بشکنم مرزهای فلزی رو
به تلویزیون نشم خیره
یه جعبه که به زبونهای مختلف چرند میگه
در حدی که...
جنگ شده سینمای حضار و
بازی ویدیویی واسه کودکای خردسال و
حکومت امت خودکام و مرده خدا و
تنها ناجی باقی خودکار و اندیشه
که وسعتش هر روز داره کم میشه
حقایق تحریف، چون نمیصرفه تفسیرش
از جیبت اسلحه میسازن و بیخبری
عجیبه اونوقت حرفای ما اَخه
چون داره بی ادبی
نه این حرفا بی اثر نی
بالاخره جا میفته سکه تو جاش
بفهمی ویزا بهشت نی مهر مکه تو پاس
جعبه جادویی
پات نره رو این تله قانونی
اگه هنوز محو جادویی بس که خالتوری
عین کوجی زادوری
یا پسر گوگوش با خالکوبی پی رپ بازی
یعنی سر خلخالی رو تن زن سارکوزی
جعبه جادویی
چشمگیره، نی؟ شست و شو فکری
زنجیر و پیرهنای مشکی
هالیوود و فیلمای سکسی
ندارم حسی به عشقی که تحمیل شه از

دانلود آهنگ آبی قرمز
می‌ترسی، جلیقه‌ت ضدگلوله‌ست
نمی‌دونی گردن می‌جوئن قشرِ فرودست
زیرِ گنبدِ کبود
خبرای خوش، نوبرِ خزون بود
ناامن و امون
از زمین و زمون دود بلند می‌شد
مغز می‌زد به قلب شبیخون
کوری به کلان ‌شهر زده
رنگا داده‌ن جون
گرفته لیلی سینه‌ ی شیرینو به دندون
فرهاد مُرده، مجنون مظنون
آزادی مفت، ارزون
ولی‌ هم‌چنان هر روز فله‌ای کشته می‌شه آدمِ مظلوم
می‌مونه مادرِ افسوس
بانگِ ملکوت لاله‌ی گوشو قطع می‌کنه
کِشتیِ شادی به گِل می‌شینه تو ساحلِ اندوه
این‌همه حرف و حدیث و فصل و کتاب
مردِ عمل کو؟ ها؟
کجا پهن می‌شه سفره‌ی درد و دلات؟
زیرِ نخل و چنارِ شهری که تا ابرو هست تو فساد
نمی‌خوام حتی یه مشعلِ کم‌نور
تنهایی‌ می‌زنم به لشکرِ نمرود
شیپورِ خونی به گوشِ مردمِ خواب
خیمه‌شب‌بازیِ قتل و قصاص
اون چیه که می‌کنه خیر رو از شر دور؟
یالا، بگو چرا نمی‌‌ندازه دیگه لیلا النگو؟
واسه همشهری دست تکون می‌داد کیهان از سکو
اعتماد درمی‌آورد سر از جوب
کجاست اون زمونه که پاره نمی‌شد قیدا از بند زود؟
هنوز امضا سند بود
حالا انقلابا کشیده می‌شه بالا با ریقِ سرکوب
مغز‌ای تشنه زیرِ سیلابِ کمبود جون می‌دن
خاک می‌شن
زیرِ پنج لای گِردِ زمینِ همواره قرمز
خطاب به قاضیای شرخر
طنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبت
ما مهرِ حکمو با خون می‌شوریم
وضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرت
خاک می‌شه پهلوون تو ظلمت
یه بابایی جوونیا از کفِ جبهه جمع می‌کرد سربازِ نصفه
الان علافِ دِینه، همیشه شهلائه چشمش
می‌گرده دنبالِ پَرِ خونی اطرافِ بِرکه
جیگرِ قو فرو می‌ره توی خیکِ اربابِ قصه
بِکره، سنجاق و جنسِ به‌راه و حال‌واحوالِ سکه
می‌شنوم صدای خِرخِر
از قبله‌نما می‌پرسم کعبه کدوم‌وره؟
عقربه می‌کنه فِس‌فِس
بازیِ لِی‌لِی بینِ دلِ رسوا و عالمِ غیبه
رقصِ یه کولی‌ِ مُرده تو پوستِ یه آدمِ زنده
کجا می‌بری ما رو هی‌ شعر؟
حرف تو کلمه و کلمه تو جمله سِحره
بندِ بریده‌م توی دستای صیادِ گشنه
که مثل عصرای جمعه وصله و پینه‌س
یه طرف زره و زیور
یه طرف مغزِ جوییده‌س
ضجه و شیون
مگه می‌شه کم شه امیدم؟
می‌دم به رویاهامون سندیت
می‌گذرم از مرزِ هویت
ایسته و توی صندوق یه دستِ بریده‌س
خلاص نمی‌شیم از شرِ مصیبت
ترس یه گزینه‌س
ولی‌ من دندون نشون می‌دم به قصدِ جوییدن
جنگی‌ام، جلیقه‌م جمله‌هامه
دنیا پادگانه، پوتینم جفتِ پامه
حکومتِ کفتاراس، مفته لاشه
هیچی‌ نی‌ منصفانه
خطاب به قاضیای شرخر
طنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبت
ما مهرِ حکمو با خون می‌شوریم
وضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرت
خاک می‌شه پهلوون تو ظلمت
زیرِ خنزلِ بحثا
دفن می‌شن اجساد
عمرِ با اقساط
مته به خشخاش می‌زنه
مامورا می‌ریزن سرِ بزنگاه
وضعیت آبی ‌قرمزه
نمایش متن ترانه
می‌ترسی، جلیقه‌ت ضدگلوله‌ست
نمی‌دونی گردن می‌جوئن قشرِ فرودست
زیرِ گنبدِ کبود
خبرای خوش، نوبرِ خزون بود
ناامن و امون
از زمین و زمون دود بلند می‌شد
مغز می‌زد به قلب شبیخون
کوری به کلان ‌شهر زده
رنگا داده‌ن جون
گرفته لیلی سینه‌ ی شیرینو به دندون
فرهاد مُرده، مجنون مظنون
آزادی مفت، ارزون
ولی‌ هم‌چنان هر روز فله‌ای کشته می‌شه آدمِ مظلوم
می‌مونه مادرِ افسوس
بانگِ ملکوت لاله‌ی گوشو قطع می‌کنه
کِشتیِ شادی به گِل می‌شینه تو ساحلِ اندوه
این‌همه حرف و حدیث و فصل و کتاب
مردِ عمل کو؟ ها؟
کجا پهن می‌شه سفره‌ی درد و دلات؟
زیرِ نخل و چنارِ شهری که تا ابرو هست تو فساد
نمی‌خوام حتی یه مشعلِ کم‌نور
تنهایی‌ می‌زنم به لشکرِ نمرود
شیپورِ خونی به گوشِ مردمِ خواب
خیمه‌شب‌بازیِ قتل و قصاص
اون چیه که می‌کنه خیر رو از شر دور؟
یالا، بگو چرا نمی‌‌ندازه دیگه لیلا النگو؟
واسه همشهری دست تکون می‌داد کیهان از سکو
اعتماد درمی‌آورد سر از جوب
کجاست اون زمونه که پاره نمی‌شد قیدا از بند زود؟
هنوز امضا سند بود
حالا انقلابا کشیده می‌شه بالا با ریقِ سرکوب
مغز‌ای تشنه زیرِ سیلابِ کمبود جون می‌دن
خاک می‌شن
زیرِ پنج لای گِردِ زمینِ همواره قرمز
خطاب به قاضیای شرخر
طنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبت
ما مهرِ حکمو با خون می‌شوریم
وضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرت
خاک می‌شه پهلوون تو ظلمت
یه بابایی جوونیا از کفِ جبهه جمع می‌کرد سربازِ نصفه
الان علافِ دِینه، همیشه شهلائه چشمش
می‌گرده دنبالِ پَرِ خونی اطرافِ بِرکه
جیگرِ قو فرو می‌ره توی خیکِ اربابِ قصه
بِکره، سنجاق و جنسِ به‌راه و حال‌واحوالِ سکه
می‌شنوم صدای خِرخِر
از قبله‌نما می‌پرسم کعبه کدوم‌وره؟
عقربه می‌کنه فِس‌فِس
بازیِ لِی‌لِی بینِ دلِ رسوا و عالمِ غیبه
رقصِ یه کولی‌ِ مُرده تو پوستِ یه آدمِ زنده
کجا می‌بری ما رو هی‌ شعر؟
حرف تو کلمه و کلمه تو جمله سِحره
بندِ بریده‌م توی دستای صیادِ گشنه
که مثل عصرای جمعه وصله و پینه‌س
یه طرف زره و زیور
یه طرف مغزِ جوییده‌س
ضجه و شیون
مگه می‌شه کم شه امیدم؟
می‌دم به رویاهامون سندیت
می‌گذرم از مرزِ هویت
ایسته و توی صندوق یه دستِ بریده‌س
خلاص نمی‌شیم از شرِ مصیبت
ترس یه گزینه‌س
ولی‌ من دندون نشون می‌دم به قصدِ جوییدن
جنگی‌ام، جلیقه‌م جمله‌هامه
دنیا پادگانه، پوتینم جفتِ پامه
حکومتِ کفتاراس، مفته لاشه
هیچی‌ نی‌ منصفانه
خطاب به قاضیای شرخر
طنابِ دار گِرده، آسیاب به نوبت
ما مهرِ حکمو با خون می‌شوریم
وضعیت آبی‌قرمزه، رسیده‌ن نازیا به قدرت
خاک می‌شه پهلوون تو ظلمت
زیرِ خنزلِ بحثا
دفن می‌شن اجساد
عمرِ با اقساط
مته به خشخاش می‌زنه
مامورا می‌ریزن سرِ بزنگاه
وضعیت آبی ‌قرمزه
دانلود آهنگ هشتاد( قاف)

تقلی پر دوز و دغلی باشه اصلاً بلدی

استادی از نوع اسدی
به خودی میزنی‌ تیزیرم میدی بغلی

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
عوضی‌ دم از مردونگی نزن
سنگینه سرفه‌ت میگیره

همش حرفی‌ پس کو عمل
رو رپم. می‌کن..//مش ۶ماهه میاد کودکم

نتیجه پیشکشت ندیده‌م هم دیدم من
مرگ آرزومه از اینکه نمیرم میترسم

پس پنچرت می‌کنم قالپاقاتم غنیمت جنگی می‌کشم رو دوشم
مثل جراح مغز بازت می‌کنم گلوبولات میپاچه رو روپوشم

حتی اگه نر باشی‌ شیرتو میدوشم
ملتفتی نه نیستی  زوده برات حریف شی‌‌

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
عام پولو میخوان ما خاصیم. می‌خوای مریض شی‌‌
هه هه علف چیه چاق..//ال می‌لرزه صدات
بزن هویج لیس حداقل ببین چشات

شک داشت مارو شنید و رد داد
هر بار مارو شنید رد داد

دید طاقت فرساست
اومد با فک رو فرش از کمر شکست عین ۸۰مشک آن است که خود ببوید
حالا بدخواهان تا صبح ک..//س بگویند

بتون گفته بودم
اونایی که احیاناً شک دارن…
…به تخ..//ممونن

بیگی راست میشه
تو چی‌ میگی‌ زبونبسته دوباره وقت زبونبازیته

یا تهرون خالیه یا حاجیت خوابیده
یا لاپات خاریده یا بابات پاریسه ۳

میدونی‌ شوخی‌ نی جدی به پات میپیچم
می‌کشم گرمی‌ و سردی روزگارو تو چشات میبینم

میگی‌ نه حرفام سند منگولش تو شرتم
بیگی راست میشه

خودت فقط که ‌صوت
خلافتم که صوت

هنوز وقت کسوته
مونده تا گروت

نقش بازی نکن ازت آتو میگیرم
به سر و پات میرینم ۰

به در و دافات میگم سر و پامو بیلیسن و
عکساشو بیریزن تو صندوق پستیت ۰

ک..//سمیخ. تو رو چه فحش ک..//یر
‌ببند دهنو هیس

این کار کار تو نیش
چون بــــــــــبویی
مثل آژیر پلیس

شک داشت مارو شنید و رد داد
بیگی بیگی راس میشه
بیگیرش

اومد با فک رو فرش از کمر شکست عین ۸۰
مشک آن است که خود ببوید
حالا بدخواهان تا صبح ک..//س بگویند

بتون گفته بودم
اونایی که احیاناً شک دارن…
…به تخ..//ممونن

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
بیگی راسته
د حرفمو میگم شازده

دو شاخست عین ذوالفقار
فکر میکنی‌ شمشیره ولی‌ تانکه

ملت فکر می‌کنن هر کی‌ خارجه مایه داره
ر‌‌ به ر‌‌ کاباره

نه اینجا فاح..//شه بارداره و جاک..//شش بار داره
بیاد محل ببینه هرکی‌ خ..//ایه داره

اینجا مرام مرده حتی بچه ده ساله
سر قرار کلتش حتماً همراشه

مهم نی تنها باشه
میکشه ماشه میبینه چند تا لاشه

چون معرفت لا پاشه حتی میزنه داداششم
باحاله نه ۴

این پسر همون فاح..//شه‌ست. واضحه بحث
خیابون ج..//نده‌س و منم عاشقشم ۵

بگذریم تو کجاشی داش علی‌
هنوز جیبا پر و پنیر
سنگهای تمیز با برکات غلیظ

خلاصه نبینم پکریا
راضی‌‌ای مثل زکریا

من خود طهرانم با ت دسته دار
اینجا ملت اسهالن دولت دست به آب

دارا با سارا ندارا تنهان
جوان رعنا بالا دار وزرا کفخواب

طرف از ته دنیا میگه تهران مال ماس
آره راس میگه کل خلیج فارس هم مال عرباس دیگه

هشدار این بازی‌ آخرش تلفات میده
چون بیگیری راس می‌شه

جامونو بلدی
تو یکی‌ که دیگه زیر منگوله‌هاش رشد و نمو کردی دیگه جامون هم بلدی
مخروبه فاز
اصلاً تو بگو ما بیایم
جایی‌ باشه شوما بگی‌ ما بیایم
کجایی نیستی یهو غیب شدی
بیا بابا کاریت نداریم
سر فصله شاید بخوایم کارم بکنیم
حالا اخلاق کاریمونو باید درست کنیم

نمایش متن ترانه

تقلی پر دوز و دغلی باشه اصلاً بلدی

استادی از نوع اسدی
به خودی میزنی‌ تیزیرم میدی بغلی

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
عوضی‌ دم از مردونگی نزن
سنگینه سرفه‌ت میگیره

همش حرفی‌ پس کو عمل
رو رپم. می‌کن..//مش ۶ماهه میاد کودکم

نتیجه پیشکشت ندیده‌م هم دیدم من
مرگ آرزومه از اینکه نمیرم میترسم

پس پنچرت می‌کنم قالپاقاتم غنیمت جنگی می‌کشم رو دوشم
مثل جراح مغز بازت می‌کنم گلوبولات میپاچه رو روپوشم

حتی اگه نر باشی‌ شیرتو میدوشم
ملتفتی نه نیستی  زوده برات حریف شی‌‌

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
عام پولو میخوان ما خاصیم. می‌خوای مریض شی‌‌
هه هه علف چیه چاق..//ال می‌لرزه صدات
بزن هویج لیس حداقل ببین چشات

شک داشت مارو شنید و رد داد
هر بار مارو شنید رد داد

دید طاقت فرساست
اومد با فک رو فرش از کمر شکست عین ۸۰مشک آن است که خود ببوید
حالا بدخواهان تا صبح ک..//س بگویند

بتون گفته بودم
اونایی که احیاناً شک دارن…
…به تخ..//ممونن

بیگی راست میشه
تو چی‌ میگی‌ زبونبسته دوباره وقت زبونبازیته

یا تهرون خالیه یا حاجیت خوابیده
یا لاپات خاریده یا بابات پاریسه ۳

میدونی‌ شوخی‌ نی جدی به پات میپیچم
می‌کشم گرمی‌ و سردی روزگارو تو چشات میبینم

میگی‌ نه حرفام سند منگولش تو شرتم
بیگی راست میشه

خودت فقط که ‌صوت
خلافتم که صوت

هنوز وقت کسوته
مونده تا گروت

نقش بازی نکن ازت آتو میگیرم
به سر و پات میرینم ۰

به در و دافات میگم سر و پامو بیلیسن و
عکساشو بیریزن تو صندوق پستیت ۰

ک..//سمیخ. تو رو چه فحش ک..//یر
‌ببند دهنو هیس

این کار کار تو نیش
چون بــــــــــبویی
مثل آژیر پلیس

شک داشت مارو شنید و رد داد
بیگی بیگی راس میشه
بیگیرش

اومد با فک رو فرش از کمر شکست عین ۸۰
مشک آن است که خود ببوید
حالا بدخواهان تا صبح ک..//س بگویند

بتون گفته بودم
اونایی که احیاناً شک دارن…
…به تخ..//ممونن

دانلود آهنگ ۸۰ از فدایی و قاف + متن و تفسیر
بیگی راسته
د حرفمو میگم شازده

دو شاخست عین ذوالفقار
فکر میکنی‌ شمشیره ولی‌ تانکه

ملت فکر می‌کنن هر کی‌ خارجه مایه داره
ر‌‌ به ر‌‌ کاباره

نه اینجا فاح..//شه بارداره و جاک..//شش بار داره
بیاد محل ببینه هرکی‌ خ..//ایه داره

اینجا مرام مرده حتی بچه ده ساله
سر قرار کلتش حتماً همراشه

مهم نی تنها باشه
میکشه ماشه میبینه چند تا لاشه

چون معرفت لا پاشه حتی میزنه داداششم
باحاله نه ۴

این پسر همون فاح..//شه‌ست. واضحه بحث
خیابون ج..//نده‌س و منم عاشقشم ۵

بگذریم تو کجاشی داش علی‌
هنوز جیبا پر و پنیر
سنگهای تمیز با برکات غلیظ

خلاصه نبینم پکریا
راضی‌‌ای مثل زکریا

من خود طهرانم با ت دسته دار
اینجا ملت اسهالن دولت دست به آب

دارا با سارا ندارا تنهان
جوان رعنا بالا دار وزرا کفخواب

طرف از ته دنیا میگه تهران مال ماس
آره راس میگه کل خلیج فارس هم مال عرباس دیگه

هشدار این بازی‌ آخرش تلفات میده
چون بیگیری راس می‌شه

جامونو بلدی
تو یکی‌ که دیگه زیر منگوله‌هاش رشد و نمو کردی دیگه جامون هم بلدی
مخروبه فاز
اصلاً تو بگو ما بیایم
جایی‌ باشه شوما بگی‌ ما بیایم
کجایی نیستی یهو غیب شدی
بیا بابا کاریت نداریم
سر فصله شاید بخوایم کارم بکنیم
حالا اخلاق کاریمونو باید درست کنیم

دانلود آهنگ واستا لاشی

فصل پول شده بارون قسطی میباره

همه منتظرن شاید ارثی بیادش

آقا میره براش یه ماشین مشکی‌ میذاره

بدم می‌شه فراموش میاد عشقی‌ دوباره

گوشت گرون شده و همه استخون

کره می‌کنن با تیلیت پوست و خون

جفت و جور نمی‌شه با دعا

لپ کلوم سرگرمیو بچسب آسان تخمه کوش؟

کاموا بیارو بشین با رفقات ک* بدوز

آینه رو نگا ببین چقد لخت توت

تٔف به روت تو خالی چاپلوس تیک تیکی

عقربه توی مخه چه برسه تو با موی تیغ تیغیت

چرا هیچکی نمیره جلو علامت سوال

همه زیر علامتن ولی‌ سلامت خدا

خیابون که به گ*اس کنج کاوی؟

جدول جواب میده به سوالات / ماییمو جاودانیم

روح منگنه نمی‌شه پس خبری از پاسگا نیست

پایداریم ولی‌ سر خیابونا داش با ما بیا

بشی جان به کف بدون حدو مرز

زخمه چاقوهاتو نشور با لرزو ترس

ترس نداره که مرگ بزنی‌ ریلکس قدم تو شهر

میبینی‌ فقر و درد و‌ فرق رقص رپ و

ماها خیابونییم این یه غریزست و

رپ سرطان منم مریضم خوب

مشکلی‌ نیس که به گ*ا بره سلوله کل دنیا سلوله

نگو حیف بودش هی‌ فردا میاد و لهه امروزت

معلومه دیدی خیابونو ولی‌ از خونه

پای اخبار بودی وقتی‌ جنگ بودش

خلاصه که گفتنیا رو میگیم نگفتنی آآ میگیم

اونکه نگفتیم میگیم میریم رو تراس وایسا بازم میایم میگیم

واستا1 لاشی ما صدتا گنده تر از تو رو زدیم

واستا2 لاشی تٔف به خودتو دورو وریت

واستا3 لاشی دست ماس زیرو روی زمین

واستا4 لاشی بچپ تو لونت آنو گو نریز

میگن بهترین دوست آدماس کتاب

ولی‌ فارس باشی‌ سانسور قصه ها

کنی‌ دود میاد کج میشی‌ ردم میدی تلف میشی‌

نگو چاکرم نوکرم حش دورو ورم

آره بدم نسخ فقط ازت میطلبه علف

منم طلبم ضرر بزنم با طمع طرف

سنگرو برعکس نگیر داش

اینجوری بیشتر احتمالش هست به تو نشه اعتراض

از ما نمیفته حس کار پیپر پنیر سه ورس لاش

تو تر از ژولورن صد فرسنگ با چگوارا هم رزمم

اه کلماتم با تاره میادو می‌زنه زهر بد

طرفم دلقک باشه یادش میره لبخند

میزنم زهر خند مینویسم چند خط

عکس بگیر از مغزم میگیری سر درد بد لاش

گوش بده به رپم رو جدول هر گهی که هستم

اصا (اصلا) قانونی‌ نیست با ما باشی‌ نشی‌ بیخواب بش بینیم باو

وقت واسه خاروندن سر

نداریمو حق داری میگی‌ شده سگ‌ اخلاقم

خیابون ج*دس و منم هوس بازم

ببین کویرم ولی‌ آبی ندیدم

زیر آسمون خاکستری اسیرم

زندگیم پا کار تا که نامیرم

کسب کار کاسب قبل بلوغی کامل

پشت لبم سبز نبود جیبم سبز مایه

ببین این پایینا یا کاسبی یا سارق با شاهدی یا قاتل

ببری یا مفت بری مخبری؟

بگا میری بری بزنی‌ زری به رئیس هیس ک* خواره پلیس

هنوز ملکه تو کندوش ولی‌ گرگ نشسو بره تیزه دندونش

ماه یادش میره بیاد اکثر شبا

گوله درد داره چرا اسلحه دواش !

نذار سر به سر سگا برگرد شلوارتو درآر

واستا5 لاشی ما صدتا گنده تر از تو رو زدیم

واستا6 لاشی تٔف به خودتو دورو وریت

واستا7 لاشی دست ماس زیرو روی زمین

واستا لاشی بچپ تو لونت آنو گو نریز

من نمیفهمم کسی مجبورتون کرده کیلو کیلو ک* شر به خورد ملت بدین؟

مخ 2 تا 2زاری زدن که ارزش این حرفا رو نداره

بچپ تو لونت 2 قرون فسفر بسوزون

جا پولای بابایی که وقتی یکی سرش به تنش میرزیه کارتو شنید کهیر نزنه

جا خاله زنک بازی تو فیس بوک بشین 600 بار زیر و بم زیر زمینو گوش به با دقت

به موقش

شاید یه فرجی شد

خلاصه که فدایی خیرتو میخواد داشی

خدافظ

نمایش متن ترانه

فصل پول شده بارون قسطی میباره

همه منتظرن شاید ارثی بیادش

آقا میره براش یه ماشین مشکی‌ میذاره

بدم می‌شه فراموش میاد عشقی‌ دوباره

گوشت گرون شده و همه استخون

کره می‌کنن با تیلیت پوست و خون

جفت و جور نمی‌شه با دعا

لپ کلوم سرگرمیو بچسب آسان تخمه کوش؟

کاموا بیارو بشین با رفقات ک* بدوز

آینه رو نگا ببین چقد لخت توت

تٔف به روت تو خالی چاپلوس تیک تیکی

عقربه توی مخه چه برسه تو با موی تیغ تیغیت

چرا هیچکی نمیره جلو علامت سوال

همه زیر علامتن ولی‌ سلامت خدا

خیابون که به گ*اس کنج کاوی؟

جدول جواب میده به سوالات / ماییمو جاودانیم

روح منگنه نمی‌شه پس خبری از پاسگا نیست

پایداریم ولی‌ سر خیابونا داش با ما بیا

بشی جان به کف بدون حدو مرز

زخمه چاقوهاتو نشور با لرزو ترس

ترس نداره که مرگ بزنی‌ ریلکس قدم تو شهر

میبینی‌ فقر و درد و‌ فرق رقص رپ و

ماها خیابونییم این یه غریزست و

رپ سرطان منم مریضم خوب

مشکلی‌ نیس که به گ*ا بره سلوله کل دنیا سلوله

نگو حیف بودش هی‌ فردا میاد و لهه امروزت

معلومه دیدی خیابونو ولی‌ از خونه

پای اخبار بودی وقتی‌ جنگ بودش

خلاصه که گفتنیا رو میگیم نگفتنی آآ میگیم

اونکه نگفتیم میگیم میریم رو تراس وایسا بازم میایم میگیم

واستا1 لاشی ما صدتا گنده تر از تو رو زدیم

واستا2 لاشی تٔف به خودتو دورو وریت

واستا3 لاشی دست ماس زیرو روی زمین

واستا4 لاشی بچپ تو لونت آنو گو نریز

میگن بهترین دوست آدماس کتاب

ولی‌ فارس باشی‌ سانسور قصه ها

کنی‌ دود میاد کج میشی‌ ردم میدی تلف میشی‌

نگو چاکرم نوکرم حش دورو ورم

آره بدم نسخ فقط ازت میطلبه علف

منم طلبم ضرر بزنم با طمع طرف

سنگرو برعکس نگیر داش

اینجوری بیشتر احتمالش هست به تو نشه اعتراض

از ما نمیفته حس کار پیپر پنیر سه ورس لاش

تو تر از ژولورن صد فرسنگ با چگوارا هم رزمم

اه کلماتم با تاره میادو می‌زنه زهر بد

طرفم دلقک باشه یادش میره لبخند

میزنم زهر خند مینویسم چند خط

عکس بگیر از مغزم میگیری سر درد بد لاش

گوش بده به رپم رو جدول هر گهی که هستم

اصا (اصلا) قانونی‌ نیست با ما باشی‌ نشی‌ بیخواب بش بینیم باو

وقت واسه خاروندن سر

نداریمو حق داری میگی‌ شده سگ‌ اخلاقم

خیابون ج*دس و منم هوس بازم

ببین کویرم ولی‌ آبی ندیدم

زیر آسمون خاکستری اسیرم

زندگیم پا کار تا که نامیرم

کسب کار کاسب قبل بلوغی کامل

پشت لبم سبز نبود جیبم سبز مایه

ببین این پایینا یا کاسبی یا سارق با شاهدی یا قاتل

ببری یا مفت بری مخبری؟

بگا میری بری بزنی‌ زری به رئیس هیس ک* خواره پلیس

هنوز ملکه تو کندوش ولی‌ گرگ نشسو بره تیزه دندونش

ماه یادش میره بیاد اکثر شبا

گوله درد داره چرا اسلحه دواش !

نذار سر به سر سگا برگرد شلوارتو درآر

واستا5 لاشی ما صدتا گنده تر از تو رو زدیم

واستا6 لاشی تٔف به خودتو دورو وریت

واستا7 لاشی دست ماس زیرو روی زمین

واستا لاشی بچپ تو لونت آنو گو نریز

من نمیفهمم کسی مجبورتون کرده کیلو کیلو ک* شر به خورد ملت بدین؟

مخ 2 تا 2زاری زدن که ارزش این حرفا رو نداره

بچپ تو لونت 2 قرون فسفر بسوزون

جا پولای بابایی که وقتی یکی سرش به تنش میرزیه کارتو شنید کهیر نزنه

جا خاله زنک بازی تو فیس بوک بشین 600 بار زیر و بم زیر زمینو گوش به با دقت

به موقش

شاید یه فرجی شد

خلاصه که فدایی خیرتو میخواد داشی

خدافظ

دانلود آهنگ سرنگونی
زره ضدشورشو قمه میشکافتاسفند نود و نه، غزه اینجاستکفِ سیستانلب کافرو لب دیندارنباس جفت شه که پر بشه چپِ تیمساردخل ملت، خرج سپاهچیکه می کنه سقف کلاسسیاست پشت وانتی به شرط قصاصمیزنم ضربدرو، روی مجمع خط امامتعیین میکنه مسیرو سلاحپلیس و بسیج و سپاهسِدعلی غریبی نکن من روح نوید و نداماومدم سرتو بزنم با خمی هلالملت میگن گشنه ایممیریزه بسیج عقده ایمعده ها می شه پر دندونکشیده می شه رس مظلومتف به این اقبالکه انقلابیمون شده محمودصبحونه خاویار خزر، ندارن جا برای ناهارپهن میشه رو زمین غصبی، جانماز آقامیترکه تو راه دادگاه تاولای پاهازنده باد مادرای آبانگوسفندا دخیل میبندن به قفس گرگنفرت میچکه اَ قلم صلحدولتِ صدقه خور، دغل دزدحکم اعدام میدن با دهن پرپاک می شه اثر جرم
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونی
میگن عدالتو توضیح بده به رسم شکلمیگم خوزستان، تیر می کشه مغز شعرخیابونا جبهه سجای آب پر شده تو دبه شنمنتظر ظهور امامی؟یا عضو گروه فشاری؟دست حروفو بسته خطوط کتابانقدر که شهر منظمهاعدام داره حتی چروک لباسدستم خونیه، سیگارم بد دم میدهاین یه سنگ کوچیکه ولی بهمن میشهگردنت لای بند کفشم میرهحکم تیر دارن امضای رهبر زیرشقسم گرگ شده جون مرغافقط بالا میره طول برجاشهر پر گور گمنامهخایه مالی نکن، گشنه نمیمیریاگه نخوری اَ کون ملـاقاتل یکیه فقط عوض میشه رنگ غلافتو جیب دزد میره، دست کلانسرِ بریده پیدا می شه زیر نخل طلـامی کشیمتون با فن بیانخوراک خاک خاور میانه بچه هاشهخوب و بد ندارهفرخزاد، فخری زادههمه کشته می شنیکی علنی و یکی مخفیانه
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونی
تبرو می کوبم تو ساق قوانینکیه عامل قتلا؟چه فرقی داره فاطمه زهرا با هاله سحابی؟اَ تشنگی تلف شدیم و ول میچرخه سارق ابرامیزنه جمعیت داد (مرگ بر خامنه ای)کل ایران کوفه س و علی تنهاخون نمیشه اَ چفیه ش پاکفی سبیل اللّٰـهواسه کشتن مردم خریدن تانکیه روز آویزون میشید اَ تیرکای ایـذهکه دیگه خونواده ها نپوشن پیرنای تیرهحتی زندان امن نیست براتونرد می شه تیر اَ لای میلهنه یادمون نمیره ما صورت ندااین سری خون میپاچه بیرون اَ تو رگ نظامشعارا پاک نمیشه اَ رو در کلاسچرا تو بیت رهبری نخورد دو تا موشک سپاه؟هواپیمای خودیو می زنن پوسیده وجدانبا چین چایی میخورن با روسیه ودکااز کول بری در میاد روزی کرداواسه سرکوب می کشن از سوریه گرداندشمنام بسیج و سپاه و نیروی قدسآخوندا دعا میکنن خراب شه ایرانمیگن حرف نزن اَ بیرون گودمثِ خمینی اَ فرانسه میام
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیم
نمایش متن ترانه
زره ضدشورشو قمه میشکافتاسفند نود و نه، غزه اینجاستکفِ سیستانلب کافرو لب دیندارنباس جفت شه که پر بشه چپِ تیمساردخل ملت، خرج سپاهچیکه می کنه سقف کلاسسیاست پشت وانتی به شرط قصاصمیزنم ضربدرو، روی مجمع خط امامتعیین میکنه مسیرو سلاحپلیس و بسیج و سپاهسِدعلی غریبی نکن من روح نوید و نداماومدم سرتو بزنم با خمی هلالملت میگن گشنه ایممیریزه بسیج عقده ایمعده ها می شه پر دندونکشیده می شه رس مظلومتف به این اقبالکه انقلابیمون شده محمودصبحونه خاویار خزر، ندارن جا برای ناهارپهن میشه رو زمین غصبی، جانماز آقامیترکه تو راه دادگاه تاولای پاهازنده باد مادرای آبانگوسفندا دخیل میبندن به قفس گرگنفرت میچکه اَ قلم صلحدولتِ صدقه خور، دغل دزدحکم اعدام میدن با دهن پرپاک می شه اثر جرم
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونی
میگن عدالتو توضیح بده به رسم شکلمیگم خوزستان، تیر می کشه مغز شعرخیابونا جبهه سجای آب پر شده تو دبه شنمنتظر ظهور امامی؟یا عضو گروه فشاری؟دست حروفو بسته خطوط کتابانقدر که شهر منظمهاعدام داره حتی چروک لباسدستم خونیه، سیگارم بد دم میدهاین یه سنگ کوچیکه ولی بهمن میشهگردنت لای بند کفشم میرهحکم تیر دارن امضای رهبر زیرشقسم گرگ شده جون مرغافقط بالا میره طول برجاشهر پر گور گمنامهخایه مالی نکن، گشنه نمیمیریاگه نخوری اَ کون ملـاقاتل یکیه فقط عوض میشه رنگ غلافتو جیب دزد میره، دست کلانسرِ بریده پیدا می شه زیر نخل طلـامی کشیمتون با فن بیانخوراک خاک خاور میانه بچه هاشهخوب و بد ندارهفرخزاد، فخری زادههمه کشته می شنیکی علنی و یکی مخفیانه
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونی
تبرو می کوبم تو ساق قوانینکیه عامل قتلا؟چه فرقی داره فاطمه زهرا با هاله سحابی؟اَ تشنگی تلف شدیم و ول میچرخه سارق ابرامیزنه جمعیت داد (مرگ بر خامنه ای)کل ایران کوفه س و علی تنهاخون نمیشه اَ چفیه ش پاکفی سبیل اللّٰـهواسه کشتن مردم خریدن تانکیه روز آویزون میشید اَ تیرکای ایـذهکه دیگه خونواده ها نپوشن پیرنای تیرهحتی زندان امن نیست براتونرد می شه تیر اَ لای میلهنه یادمون نمیره ما صورت ندااین سری خون میپاچه بیرون اَ تو رگ نظامشعارا پاک نمیشه اَ رو در کلاسچرا تو بیت رهبری نخورد دو تا موشک سپاه؟هواپیمای خودیو می زنن پوسیده وجدانبا چین چایی میخورن با روسیه ودکااز کول بری در میاد روزی کرداواسه سرکوب می کشن از سوریه گرداندشمنام بسیج و سپاه و نیروی قدسآخوندا دعا میکنن خراب شه ایرانمیگن حرف نزن اَ بیرون گودمثِ خمینی اَ فرانسه میام
به مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیمدست به دست تا سرنگونیبه مردم میزنن تیر جنگیآب قطعه برق، جیره بندیما دنبال حقمونیم
دانلود آهنگ ناجی

مرگ ندارن زنده می‌مونن حتی تو قبر، حرفاشون بیرون میلولن تا صد سال بعد، پس پیروزن

چون می‌دونن اگر هم تو آتیش بسوزن باس ببوسن روی ماه خدا رو

تا برعکس کنن علامت سوال رو جواب بیگیرن، بیدینم اونه که کتاب نداره

کلاس نداره زندگی‌، لابد چشات خرابه، فکر میکنی‌ هر کی‌ پراید سواره جواده

شبا اراذل می‌کشن سرک، هر از گاهی دنبال طعمه‌ن

واسه خود نه، واسه همون طعمه‌ها که گشنه‌ن، چون گلن پس بیتقصیرن اگه خار دارن

منگلم نیستن بهانه کنن، باردارن، اسم نونرسیده‌شون هم آرمانه

تا وقتی‌ بپرسم انسان دنیا رو ساخت یا هنوز داستانه؟

چیه مانع؟؛ بگی‌ ساخت آره (ساختاره)

روحشون پُر درده، مثل دیوارای بیروته، حیرونه مثل مینی که نترکیده ولی‌ توی میدونه

ویلونه، سیلونه از آدمای‌ طماع و حیوونای حوا، هر دردی داره درمان

درد تنهایی واسه اوناس علاج، منتظر صبح نیستن شبا میکشن خورشید تو دفترا

به کمبودا فکر میکنن، مأمورا و ریخت (ریخته) کلان، آشناهاشون آشنان باشون

دنیاشون اتاقاشون، ساز مانع، فرهنگ مَخ با توم. زن هم سانسور، همه زدن به خال تور

نگو هنر نزد ایرانه کو؟ کوری؟؛ تو میرینی چون پول نیست

چون حتی پاپ پولیس، چه برسه به پلیس، پس پاتو پس بکش حاجی

آزادی مسیری کوتاس از این قفس تا اون قفس، حبس هواس تو قفسه سینه

از این نفس تا اون نفس، (صدای دم و بازدم)، همین فقط

نمایش متن ترانه

مرگ ندارن زنده می‌مونن حتی تو قبر، حرفاشون بیرون میلولن تا صد سال بعد، پس پیروزن

چون می‌دونن اگر هم تو آتیش بسوزن باس ببوسن روی ماه خدا رو

تا برعکس کنن علامت سوال رو جواب بیگیرن، بیدینم اونه که کتاب نداره

کلاس نداره زندگی‌، لابد چشات خرابه، فکر میکنی‌ هر کی‌ پراید سواره جواده

شبا اراذل می‌کشن سرک، هر از گاهی دنبال طعمه‌ن

واسه خود نه، واسه همون طعمه‌ها که گشنه‌ن، چون گلن پس بیتقصیرن اگه خار دارن

منگلم نیستن بهانه کنن، باردارن، اسم نونرسیده‌شون هم آرمانه

تا وقتی‌ بپرسم انسان دنیا رو ساخت یا هنوز داستانه؟

چیه مانع؟؛ بگی‌ ساخت آره (ساختاره)

روحشون پُر درده، مثل دیوارای بیروته، حیرونه مثل مینی که نترکیده ولی‌ توی میدونه

ویلونه، سیلونه از آدمای‌ طماع و حیوونای حوا، هر دردی داره درمان

درد تنهایی واسه اوناس علاج، منتظر صبح نیستن شبا میکشن خورشید تو دفترا

به کمبودا فکر میکنن، مأمورا و ریخت (ریخته) کلان، آشناهاشون آشنان باشون

دنیاشون اتاقاشون، ساز مانع، فرهنگ مَخ با توم. زن هم سانسور، همه زدن به خال تور

نگو هنر نزد ایرانه کو؟ کوری؟؛ تو میرینی چون پول نیست

چون حتی پاپ پولیس، چه برسه به پلیس، پس پاتو پس بکش حاجی

آزادی مسیری کوتاس از این قفس تا اون قفس، حبس هواس تو قفسه سینه

از این نفس تا اون نفس، (صدای دم و بازدم)، همین فقط

دانلود آهنگ رفیق

رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
جاشون تو قفسه سینمه ، رفاقت دینمه
میطلبه شهادت ، رفیق مثل میهنه
‌آه، چی کمه وقتی پره تو لیوانا مرام؟
بزن سلـــامتی‌ هر چی‌ آدم لوطیه
هر کی‌ بزرگه ولی پیش رفقا کوچیکه
چیزی تو جیبش نداره ، خودش و قوطیشه
پوتینش آویزون از سیم برق
عبرت نمیشه هنوز سینه گرمیم
سپره این جون قابل واسه "رفیـــــــق" و ناموس
خاموش نمیشه فانوس معرفت تو قلبم
هستم به یاد خوبهایی که از پیشمون رفتن
احسنت به لبخند رفیقی که جا دستبند رو دستشه جا دستبند
توئون رفاقت رو داد و کشید حبسش
سقفی نیست بالا سرش ولی سنده حرفش
انتقام خون حقه اما به احترام صلح نمیگیریم
میکنیم کاری که خودش بشینه انتظار مرگش
ساقی ، یه پیکـــــ بریز سلامتی خودت و باقی
سام همه مجرمای شاکی
باکی نیست از جهنم ، اگه باشیم با رفقا شادیم
اینا لفظ نیست ، من شاهنامه نمیکنم تفسیر
تقدیر از اونا که تنهام نذاشتن وقت ذلت
روزی تقسیم میکنم شادیهام رو باشون با لذت
ضمنا" با کمی دقت میفهمی
رفیقام پشتمن و جا خنجر نمیبینی رو کمرم :
رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
ثابت میشه رفاقت تازه وقتی که
رفاه قطع میشه ، تیشه به ریشه میزنن
حتی پروانه ها هم میخوان بزنن نیشت
کی‌ شعر میگه از چیزهای قشنگـــــ؟
وقتی همش با مصیبت باشی طرفـــــ
هرس کردم همه شاخه ‌های هرز رو ، رفتم سمت هدفـــــ
صدا از اونور میومد ولی قفل بود در
کردم تف روش رد شدم از هر کی‌ رفاقتو چس دود کرد
ببین از هیشکی نداشتم من انتظار
دریغ از یه اسکناس ، کسب کردم اعتبار
بدون شر کردن جمع کردم اعتماد بزرگهای شهر رو
هر طور که بود از لجن اومدم بیرون
دیروز نمیره از یادم
یه نصیحت خاکی باش ، مثل سایه ات
مثل شاخه های پربار درخت که خم میشن به آسفالت برسن
بده حق ، که یه کم ، بشه محدود دایره رفاقتم
خواب بودم ، عجالتا" پاشدم زود
کفالتم ، همیشه با خودم بود
از دیرینه، معرفت شیرینه / سوال منم اینه / "رفیق" ... واسه تو چیه؟
رینگـــــ نقره‌ ای ماشین / یا استرینگـــــ دافی؟ / ببین حاجی
از دید من، باعث فرق میشه فقر
مخت رد میده به همچی میگیری سخت
"رفیق" یه الماسه ، کمیابه داشتنش توئون داره سنگین
متصلیم به هم مثل زنجیر
ملتفتی پسر؟ هر کی دمخورمون بوده میدونه
رفاقت ما مثل دومینو میمونه
زیادن ولی باشن دونه دونشون یه دونه
کافیه بیفته یکی‌ ، میشیم آتیشخور "رفیق"
تصویری میسازیم که تسلیم شی هر کی‌ هستی‌
تحت تأثیر تفسیرش تصفیه شه هر چی پستی
چون رفاقت رسم مردیست
رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست

نمایش متن ترانه

رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
جاشون تو قفسه سینمه ، رفاقت دینمه
میطلبه شهادت ، رفیق مثل میهنه
‌آه، چی کمه وقتی پره تو لیوانا مرام؟
بزن سلـــامتی‌ هر چی‌ آدم لوطیه
هر کی‌ بزرگه ولی پیش رفقا کوچیکه
چیزی تو جیبش نداره ، خودش و قوطیشه
پوتینش آویزون از سیم برق
عبرت نمیشه هنوز سینه گرمیم
سپره این جون قابل واسه "رفیـــــــق" و ناموس
خاموش نمیشه فانوس معرفت تو قلبم
هستم به یاد خوبهایی که از پیشمون رفتن
احسنت به لبخند رفیقی که جا دستبند رو دستشه جا دستبند
توئون رفاقت رو داد و کشید حبسش
سقفی نیست بالا سرش ولی سنده حرفش
انتقام خون حقه اما به احترام صلح نمیگیریم
میکنیم کاری که خودش بشینه انتظار مرگش
ساقی ، یه پیکـــــ بریز سلامتی خودت و باقی
سام همه مجرمای شاکی
باکی نیست از جهنم ، اگه باشیم با رفقا شادیم
اینا لفظ نیست ، من شاهنامه نمیکنم تفسیر
تقدیر از اونا که تنهام نذاشتن وقت ذلت
روزی تقسیم میکنم شادیهام رو باشون با لذت
ضمنا" با کمی دقت میفهمی
رفیقام پشتمن و جا خنجر نمیبینی رو کمرم :
رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
ثابت میشه رفاقت تازه وقتی که
رفاه قطع میشه ، تیشه به ریشه میزنن
حتی پروانه ها هم میخوان بزنن نیشت
کی‌ شعر میگه از چیزهای قشنگـــــ؟
وقتی همش با مصیبت باشی طرفـــــ
هرس کردم همه شاخه ‌های هرز رو ، رفتم سمت هدفـــــ
صدا از اونور میومد ولی قفل بود در
کردم تف روش رد شدم از هر کی‌ رفاقتو چس دود کرد
ببین از هیشکی نداشتم من انتظار
دریغ از یه اسکناس ، کسب کردم اعتبار
بدون شر کردن جمع کردم اعتماد بزرگهای شهر رو
هر طور که بود از لجن اومدم بیرون
دیروز نمیره از یادم
یه نصیحت خاکی باش ، مثل سایه ات
مثل شاخه های پربار درخت که خم میشن به آسفالت برسن
بده حق ، که یه کم ، بشه محدود دایره رفاقتم
خواب بودم ، عجالتا" پاشدم زود
کفالتم ، همیشه با خودم بود
از دیرینه، معرفت شیرینه / سوال منم اینه / "رفیق" ... واسه تو چیه؟
رینگـــــ نقره‌ ای ماشین / یا استرینگـــــ دافی؟ / ببین حاجی
از دید من، باعث فرق میشه فقر
مخت رد میده به همچی میگیری سخت
"رفیق" یه الماسه ، کمیابه داشتنش توئون داره سنگین
متصلیم به هم مثل زنجیر
ملتفتی پسر؟ هر کی دمخورمون بوده میدونه
رفاقت ما مثل دومینو میمونه
زیادن ولی باشن دونه دونشون یه دونه
کافیه بیفته یکی‌ ، میشیم آتیشخور "رفیق"
تصویری میسازیم که تسلیم شی هر کی‌ هستی‌
تحت تأثیر تفسیرش تصفیه شه هر چی پستی
چون رفاقت رسم مردیست
رفیق... « فدائی » الحق داره
اینا حقیقته، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست
حقیقته ، شاهنامه افسانست

دانلود آهنگ فاتحه

[اینترو] بازی دادی منو
خب منم فریب خوردم
بهم گفتی نرو
خب منم پیشت موندم
تو بذار زودتر تموم کنیم بازی رو
تا نشم خوردتر
من ازت دورتر
میخوام بشم چون که عشقت منم کور کرد
اره احمق بودم گفتی میمونم پیشت
اما رفتی و حصین داره دیوونه میشه
بیا
خیلی خب ناله نکن اومدم
از اون چطوری آهنگ دادی؟
استودیو چطوری پیدا کردی؟
اطلاعات دینیتم کامله ها
رنگ خیبر و حیدر و
قبل ضبط وضو هم میگیری؟
چند تا بیت ناقابل
واسه هر کی‌ خایه‌مال بیت آقاعه

[ورس یک] ما به جنگ عادت داریم مثل ظهر به آفتاب
فکر کردی ملتفت امونتون میده؟
جوری قرتون می‌کنم دربیاد کفر صافکار
اگه بت حلاله پس حرومتون چیه؟
ببین حتی اگه یه روز سرمون بره
خورده به پیروزی تنمون گره
فقط مغلطه‌ آخوندی
هشتاد و هشت، دی، آبان
دیدیم کی‌ خفه‌خون گرفت
بزنم پس کله‌ت صدا دبه می‌دی
رپکن اداره‌ای، دست‌ به‌ بی‌سیم
چه خبر از عمو سهراب و عمه ویلی؟
کربلا قبول باشه، کی‌ مکه میری؟
کاغذ و خودکار و یه علف ناب
کیمیا می‌کنم با کلمه‌ها
به ما میگن بلدکار
بگو احسنتم
برادر هثین رپکن محبوب طلبه‌هاس
میگه پیامبره ولی‌ قاصدکه تو مسیر بعد
آدم‌فروشه، نداره تو قبیله جا
تو رو حامله‌ت می‌کنه مسیح علینژاد
یه کم تپل شی، آقامیری میشه قرینه بات
جلو هوادارا معذبی چون خزعبلی
ریدی، قوی‌تر بود دیس‌بک شهاب مظفری
رحمت شی رحمتی
فاتحه، صلوات محمدی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[ورس دو] آویزونی مثل کیسه بوکسی
بعد بیست روز اومدی رو یه بیت دزدی
من خوبتو می‌خوام، چرا میاد نفرت به چشمت؟
صادق بیا بگو دیگه، گریه‌ش گرفته
نوک ممه شده اصول دینت
کارو می‌شنوی، سرتو تو بالشت می‌کنی‌
رپکن نی، مسئول شنوده دیگه
احساس خارش می‌کنی‌
گل رزه داره شکوفه میده
دماغ مهمانداری، عینک خلبانی‌
عشق می‌کنم می‌شی‌ عصبانی‌
چهار تا چرخت رو چاک میدم چاقال
قبیله‌ای می‌آیم سراغت، قره‌قونی، گرکانی
فقط واسه فحش‌خوری اشتها داری
بعد دو روز حبس چجوریه حس آزادی؟
من شب می‌خوابم با یه حبه سیانور
کیرم تو برادرای اطلاعاتیت
به ما میگه دوگانه‌سوز
یه پا مسجده یه پا کلیسا
سه هفته رو کجا بودی؟ کمپ ترک تریاک؟
قمه‌تو ازت گرفته هلیا
آره گارسونم می‌شاشم تو تکیلات
ما تو سفره‌مون صفاس، نون و کلاش و پنیر
اهل سنگ و جنگ و جناس و ردیف
کاوازاکی چیه؟ تو می‌خوری با براوو زمین
تظاهرات رفتی‌ ولی‌ جیب ندا رو زدی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[ورس سه] واسه شیر سنگ پاعه جوجه تیغی
پف کردی با جوش شیرین
فقط سوژه می‌شی
بذا رو‌ سرت کلاه ‌بوقی برو دعاخونی
جواب تلفنتو نمیده حتی هلاکویی
کونت تو گچ بره می‌فهمی جودو چیه
تو بازیمون حتی اربابت نخودیه
دماغتو گرفتن یا کوکه قاطی داشت؟
جوری از حبس میگی انگار آزاد شده حسین آدیداس
ترکیدی، نوحه میذاری قر میدی
خرج عملت رو از صندوق صدقه کش‌ میری
کاری کنم یاس برات آهنگ بخونه
گل هم بزنی گریه‌ت می‌گیره، استیلی
شدی لایی‌خور رپ فارس
با تخمام بهت می‌زنم دو تا گل خوشگل
آسفالتو ماچ می‌کنی با یه فتح پا
تو به ما بده فحش
آخه صلواته فحش مرده
بیتا رو می‌ریزم تو حلقومت هر چقدر گشنه باشی
مزدور منکراتی
توسری می‌خوری چاییو بد دم کنی
تو‌ تو هیئت خودتون هم قندپخش‌ کنی
تنه‌لش کر کفتاری، فقط زر مجانی
هنوز درنیومده روی سگ‌ من
برادر دفعه بعد باید بره خیاطی
چون فیلمش پخش‌ می‌شه مثل قذافی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[هوک] به استعمال گل رز معتاد شدیا
کاندومه رو کشیده بودی روش آلوده نشی؟
خار داشتا پاره نشی گود بدی
گلدونم خز کردیا
حالا فعلا برگرد یه سکه بندازم تو قلکت
تا دیگه لفظای منو ندزدی
ویزی فیزی پیزی چی بود؟
الان مثلا واژه آرایی کردی؟
مجبوری مگه
خب مخت نمیکشه نکن
این وعی ات و اینا چه طرز حرف زدنه
تورو والدینت گذاشتن ارمنستان به عنوان دانشجو مهندسی پزشکی
آخه این ادا اصولا چیه درمیاری زیقی
وسیله چی بود
کیبوردتو میگی باش تق و توق میکنی؟
در ضمن اسکول نه من پناهنده‌ام نه فرانسه حقوق پناهندگی داره
نه توی خایمال آخوند حق داری درمورد پناهنده‌ها اظهار نظر کنی
به آقامیریم بگو منو انقد فالو انفالو نکنه
بلاکش میکنما
دنبال رییسم میگشتی
من دوتا رییس دارم
تخم چپ تخم راست
با کدوم میخوای صحبت کنی؟
یکی به این مونتی بگه یه دفتر نقاشی برا این بچه بخره میخواد بشینه خط خطی کنه

[اوترو] برادر جوری فیتیله شده که در اومده اشک تختی
تنهات میذارم با گنج فرضیت
میم ملتفت خال‌کوبی شده روی دست تقدیر

نمایش متن ترانه

[اینترو] بازی دادی منو
خب منم فریب خوردم
بهم گفتی نرو
خب منم پیشت موندم
تو بذار زودتر تموم کنیم بازی رو
تا نشم خوردتر
من ازت دورتر
میخوام بشم چون که عشقت منم کور کرد
اره احمق بودم گفتی میمونم پیشت
اما رفتی و حصین داره دیوونه میشه
بیا
خیلی خب ناله نکن اومدم
از اون چطوری آهنگ دادی؟
استودیو چطوری پیدا کردی؟
اطلاعات دینیتم کامله ها
رنگ خیبر و حیدر و
قبل ضبط وضو هم میگیری؟
چند تا بیت ناقابل
واسه هر کی‌ خایه‌مال بیت آقاعه

[ورس یک] ما به جنگ عادت داریم مثل ظهر به آفتاب
فکر کردی ملتفت امونتون میده؟
جوری قرتون می‌کنم دربیاد کفر صافکار
اگه بت حلاله پس حرومتون چیه؟
ببین حتی اگه یه روز سرمون بره
خورده به پیروزی تنمون گره
فقط مغلطه‌ آخوندی
هشتاد و هشت، دی، آبان
دیدیم کی‌ خفه‌خون گرفت
بزنم پس کله‌ت صدا دبه می‌دی
رپکن اداره‌ای، دست‌ به‌ بی‌سیم
چه خبر از عمو سهراب و عمه ویلی؟
کربلا قبول باشه، کی‌ مکه میری؟
کاغذ و خودکار و یه علف ناب
کیمیا می‌کنم با کلمه‌ها
به ما میگن بلدکار
بگو احسنتم
برادر هثین رپکن محبوب طلبه‌هاس
میگه پیامبره ولی‌ قاصدکه تو مسیر بعد
آدم‌فروشه، نداره تو قبیله جا
تو رو حامله‌ت می‌کنه مسیح علینژاد
یه کم تپل شی، آقامیری میشه قرینه بات
جلو هوادارا معذبی چون خزعبلی
ریدی، قوی‌تر بود دیس‌بک شهاب مظفری
رحمت شی رحمتی
فاتحه، صلوات محمدی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[ورس دو] آویزونی مثل کیسه بوکسی
بعد بیست روز اومدی رو یه بیت دزدی
من خوبتو می‌خوام، چرا میاد نفرت به چشمت؟
صادق بیا بگو دیگه، گریه‌ش گرفته
نوک ممه شده اصول دینت
کارو می‌شنوی، سرتو تو بالشت می‌کنی‌
رپکن نی، مسئول شنوده دیگه
احساس خارش می‌کنی‌
گل رزه داره شکوفه میده
دماغ مهمانداری، عینک خلبانی‌
عشق می‌کنم می‌شی‌ عصبانی‌
چهار تا چرخت رو چاک میدم چاقال
قبیله‌ای می‌آیم سراغت، قره‌قونی، گرکانی
فقط واسه فحش‌خوری اشتها داری
بعد دو روز حبس چجوریه حس آزادی؟
من شب می‌خوابم با یه حبه سیانور
کیرم تو برادرای اطلاعاتیت
به ما میگه دوگانه‌سوز
یه پا مسجده یه پا کلیسا
سه هفته رو کجا بودی؟ کمپ ترک تریاک؟
قمه‌تو ازت گرفته هلیا
آره گارسونم می‌شاشم تو تکیلات
ما تو سفره‌مون صفاس، نون و کلاش و پنیر
اهل سنگ و جنگ و جناس و ردیف
کاوازاکی چیه؟ تو می‌خوری با براوو زمین
تظاهرات رفتی‌ ولی‌ جیب ندا رو زدی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[ورس سه] واسه شیر سنگ پاعه جوجه تیغی
پف کردی با جوش شیرین
فقط سوژه می‌شی
بذا رو‌ سرت کلاه ‌بوقی برو دعاخونی
جواب تلفنتو نمیده حتی هلاکویی
کونت تو گچ بره می‌فهمی جودو چیه
تو بازیمون حتی اربابت نخودیه
دماغتو گرفتن یا کوکه قاطی داشت؟
جوری از حبس میگی انگار آزاد شده حسین آدیداس
ترکیدی، نوحه میذاری قر میدی
خرج عملت رو از صندوق صدقه کش‌ میری
کاری کنم یاس برات آهنگ بخونه
گل هم بزنی گریه‌ت می‌گیره، استیلی
شدی لایی‌خور رپ فارس
با تخمام بهت می‌زنم دو تا گل خوشگل
آسفالتو ماچ می‌کنی با یه فتح پا
تو به ما بده فحش
آخه صلواته فحش مرده
بیتا رو می‌ریزم تو حلقومت هر چقدر گشنه باشی
مزدور منکراتی
توسری می‌خوری چاییو بد دم کنی
تو‌ تو هیئت خودتون هم قندپخش‌ کنی
تنه‌لش کر کفتاری، فقط زر مجانی
هنوز درنیومده روی سگ‌ من
برادر دفعه بعد باید بره خیاطی
چون فیلمش پخش‌ می‌شه مثل قذافی

[کورس] چشاتو می‌بندی رو مرگ ملت
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟
چرا پریده پ رنگ ‌چهره‌ت؟
این دیس بود دادی‌ یا ‌ظرف قیمه‌س؟
از خیابون گرفتی فقط برق امامو
خال‌کوبی علی کجاس بچه هیئت؟

[هوک] به استعمال گل رز معتاد شدیا
کاندومه رو کشیده بودی روش آلوده نشی؟
خار داشتا پاره نشی گود بدی
گلدونم خز کردیا
حالا فعلا برگرد یه سکه بندازم تو قلکت
تا دیگه لفظای منو ندزدی
ویزی فیزی پیزی چی بود؟
الان مثلا واژه آرایی کردی؟
مجبوری مگه
خب مخت نمیکشه نکن
این وعی ات و اینا چه طرز حرف زدنه
تورو والدینت گذاشتن ارمنستان به عنوان دانشجو مهندسی پزشکی
آخه این ادا اصولا چیه درمیاری زیقی
وسیله چی بود
کیبوردتو میگی باش تق و توق میکنی؟
در ضمن اسکول نه من پناهنده‌ام نه فرانسه حقوق پناهندگی داره
نه توی خایمال آخوند حق داری درمورد پناهنده‌ها اظهار نظر کنی
به آقامیریم بگو منو انقد فالو انفالو نکنه
بلاکش میکنما
دنبال رییسم میگشتی
من دوتا رییس دارم
تخم چپ تخم راست
با کدوم میخوای صحبت کنی؟
یکی به این مونتی بگه یه دفتر نقاشی برا این بچه بخره میخواد بشینه خط خطی کنه

[اوترو] برادر جوری فیتیله شده که در اومده اشک تختی
تنهات میذارم با گنج فرضیت
میم ملتفت خال‌کوبی شده روی دست تقدیر

دانلود آهنگ یه عشق نقره ای

به حاجی جون ..اومدی؟؟؟ //در بسته کت آویزون " چون ک عرق میکنی
میدی انصراف ازفشار اعترافم // ب همه توجه کنید
آره تو دیدی.نگا نکردی هیچوقت// ک نسخم از همه بیشتر چون هستم پیش مرگ
ارزن اعلا ریخته رایگان //ما نمیخوریم . میریم بالا سر حمل پول با شات گان
تو بیخیال شاد باش بزن پاپیون// بامایه پاپیتو ..برو تو کازینو
بازی کن دست تو تو دست زن جانه //وقتی دست ما دست زنجانه
درد مندی از باغ ما میچینی دوا// کارایی ما فیلمشو میبینی شبا
ترجیح میدیم بگن نو باشیم // تا عین تو گردتو خالی مث o باشیم تا

یه عشق نقره ای یه جعبه پاپ کور // نه نه نه تو نیستی هارد کورد

جواب آماده اس قبل سوالای بازپرس // خودمونیم پره پاسپورت تو داشبورد

صلح رو دوس داریم واسه همین میجنگیم ، میفهمی؟ // تو از اون آدمایی که برسی میگندی بی تردید
عین تو زیاد دیدم جور و واجور میان میرن // یکی خوب ، یکی بد ، یکی آره ، یکی خیر ، یکی شرررو
کم کن هرچه سریعتر تغییری نمیبینی همینم // مخاطبام شدیدا" مریضن ، تمیزه کارام چون کثیفم
با همه آشنام واسه همین غریبم // بعد چراغا سبز میشن با خودم درگیرم
چرا همه دارن ازش رد میشن میشینم // میزنم خط های عابر رو تو دماغم
من دارم مهارت تو کلامم // برات خیابون رو تداعی ، میکنه
« فدائی » رو ورق ، ریخته عرق // کلمه ها تلو تلو میخورن

سک رو بیت // استعدادتو ب ک* فروختی حیف بودی

نه بذار عشق کنیم ..!

با

یه عشق نقره ای یه جعبه پاپ کور // نه نه نه تو نیستی هارد کورد

جواب آماده اس قبل سوالای بازپرس // خودمونیم پره پاسپورت تو داشبورد

میپاشم رو ورق عقده هام رو // مثل سرخ پوست ها نگاه میکنم قرص ماه رو
تا صبح ، میچاقم تو چپق طبیعت رو // سریعا" قافیه پر میشه تو خشاب مخم
به خیالم آزاد میشه جوهر از تو لوله // نه! شبامون بی طلوعه ، روزامون بی فروغه
تن ها بی روحن و روح ها بی تن // و داروغه ها رو پولامون پیله ان
گلاویزیم با خیابون // تریلی تریلی پاره میشه پیرهن تا ، گلو تو گــــ* ام
از بالای برج نگاه میکنم به سقوط خودم // و دست و پا میزنم میرم فرو تو باتلاق جوهر
گلم ، رمانتیکه واست اینکه من تو کار گلم؟ // چرا چشا زومه رو من مثل پلاکهای فرانسه تو هلند؟
دولت سیره ، واسه همین بوی بد میده // منظور من اینه کمبود مغزی خود مردمه که باعث جنگـــــ میشه
مخا رد میده ، چرا؟

چون ک نوشته هام منی میدن

میپاشه تو گوش وچشات حامله میشن آره من عامل اینم

میگن عجیب خواستم // ایده‌ های چپی‌ دارم ولی‌ همیشه راستم
من موندگارم تو رپ مثل پوتین تو پستش همیشه آماده جنگــــ // حقیقت کلفته نمیره تو مخ‌ های تنگـــــ

نمایش متن ترانه

به حاجی جون ..اومدی؟؟؟ //در بسته کت آویزون " چون ک عرق میکنی
میدی انصراف ازفشار اعترافم // ب همه توجه کنید
آره تو دیدی.نگا نکردی هیچوقت// ک نسخم از همه بیشتر چون هستم پیش مرگ
ارزن اعلا ریخته رایگان //ما نمیخوریم . میریم بالا سر حمل پول با شات گان
تو بیخیال شاد باش بزن پاپیون// بامایه پاپیتو ..برو تو کازینو
بازی کن دست تو تو دست زن جانه //وقتی دست ما دست زنجانه
درد مندی از باغ ما میچینی دوا// کارایی ما فیلمشو میبینی شبا
ترجیح میدیم بگن نو باشیم // تا عین تو گردتو خالی مث o باشیم تا

یه عشق نقره ای یه جعبه پاپ کور // نه نه نه تو نیستی هارد کورد

جواب آماده اس قبل سوالای بازپرس // خودمونیم پره پاسپورت تو داشبورد

صلح رو دوس داریم واسه همین میجنگیم ، میفهمی؟ // تو از اون آدمایی که برسی میگندی بی تردید
عین تو زیاد دیدم جور و واجور میان میرن // یکی خوب ، یکی بد ، یکی آره ، یکی خیر ، یکی شرررو
کم کن هرچه سریعتر تغییری نمیبینی همینم // مخاطبام شدیدا" مریضن ، تمیزه کارام چون کثیفم
با همه آشنام واسه همین غریبم // بعد چراغا سبز میشن با خودم درگیرم
چرا همه دارن ازش رد میشن میشینم // میزنم خط های عابر رو تو دماغم
من دارم مهارت تو کلامم // برات خیابون رو تداعی ، میکنه
« فدائی » رو ورق ، ریخته عرق // کلمه ها تلو تلو میخورن

سک رو بیت // استعدادتو ب ک* فروختی حیف بودی

نه بذار عشق کنیم ..!

با

یه عشق نقره ای یه جعبه پاپ کور // نه نه نه تو نیستی هارد کورد

جواب آماده اس قبل سوالای بازپرس // خودمونیم پره پاسپورت تو داشبورد

میپاشم رو ورق عقده هام رو // مثل سرخ پوست ها نگاه میکنم قرص ماه رو
تا صبح ، میچاقم تو چپق طبیعت رو // سریعا" قافیه پر میشه تو خشاب مخم
به خیالم آزاد میشه جوهر از تو لوله // نه! شبامون بی طلوعه ، روزامون بی فروغه
تن ها بی روحن و روح ها بی تن // و داروغه ها رو پولامون پیله ان
گلاویزیم با خیابون // تریلی تریلی پاره میشه پیرهن تا ، گلو تو گــــ* ام
از بالای برج نگاه میکنم به سقوط خودم // و دست و پا میزنم میرم فرو تو باتلاق جوهر
گلم ، رمانتیکه واست اینکه من تو کار گلم؟ // چرا چشا زومه رو من مثل پلاکهای فرانسه تو هلند؟
دولت سیره ، واسه همین بوی بد میده // منظور من اینه کمبود مغزی خود مردمه که باعث جنگـــــ میشه
مخا رد میده ، چرا؟

چون ک نوشته هام منی میدن

میپاشه تو گوش وچشات حامله میشن آره من عامل اینم

میگن عجیب خواستم // ایده‌ های چپی‌ دارم ولی‌ همیشه راستم
من موندگارم تو رپ مثل پوتین تو پستش همیشه آماده جنگــــ // حقیقت کلفته نمیره تو مخ‌ های تنگـــــ

دانلود آهنگ هزار تا مظنون

بـابـا این یـارو معنـی مستضعفم میخـواد عوض کنـه ♫♫

بیچـاره شمشیـر چـاره‌ای جـز کشتن نداشت ♫♫

فرقـی‌ نمیکـرد مومن و مرتـد بـراش ♫♫

ولـی‌ حالا کلاش زندگـی‌ همیشـه رو سـر مستضعفـاس ♫♫

گل یـا پوچـه یـالا بهارو از مشتـم درار ♫♫

تو این چـرخ نوکرمـدار قوزک پـا میره روی مقـررات ♫♫

همیشـه گـره خورده سی‌ بند انگشت محکـم هواس ♫♫

یه آشـی پختم برات با نیم‌‌ وجب خون روش خوش‌ طمطراق ♫♫

به سردار برسون از قولم سلام بگـو پذیرا باشیم بعد مصوبات ♫♫

هفت‌ سنگ و گرگم هوا ♫♫

میکشن بیرون جرم از غلاف خالی‌ میشه مسلسلا ♫♫

راستی‌ می‌خواستی امنیت ایجـاد کنـی‌ مرسـی‌ از محبتـات ♫♫

لای بیداد و جیغ داریـم خفه میشیـم نیست پانتومیـم ♫♫

بـاید زنجیر رو پـاره کرد و ریسمـان جـویید ♫♫

ملتـی که دیویست سـال دویید ♫♫

تسـوو حیاطـی که هیچ جـاش نیست آب‌ خوری ♫♫

فقط یه نـاظم داره با سیبیل دالتونـی ♫♫

همـه تو این خـواب گمیـم ♫♫

گفتیـم جـامعه چـار تا پیرهن پـاره کـرده ♫♫

بـراش بـافتن بولیـز ♫♫

نمایش متن ترانه

بـابـا این یـارو معنـی مستضعفم میخـواد عوض کنـه ♫♫

بیچـاره شمشیـر چـاره‌ای جـز کشتن نداشت ♫♫

فرقـی‌ نمیکـرد مومن و مرتـد بـراش ♫♫

ولـی‌ حالا کلاش زندگـی‌ همیشـه رو سـر مستضعفـاس ♫♫

گل یـا پوچـه یـالا بهارو از مشتـم درار ♫♫

تو این چـرخ نوکرمـدار قوزک پـا میره روی مقـررات ♫♫

همیشـه گـره خورده سی‌ بند انگشت محکـم هواس ♫♫

یه آشـی پختم برات با نیم‌‌ وجب خون روش خوش‌ طمطراق ♫♫

به سردار برسون از قولم سلام بگـو پذیرا باشیم بعد مصوبات ♫♫

هفت‌ سنگ و گرگم هوا ♫♫

میکشن بیرون جرم از غلاف خالی‌ میشه مسلسلا ♫♫

راستی‌ می‌خواستی امنیت ایجـاد کنـی‌ مرسـی‌ از محبتـات ♫♫

لای بیداد و جیغ داریـم خفه میشیـم نیست پانتومیـم ♫♫

بـاید زنجیر رو پـاره کرد و ریسمـان جـویید ♫♫

ملتـی که دیویست سـال دویید ♫♫

تسـوو حیاطـی که هیچ جـاش نیست آب‌ خوری ♫♫

فقط یه نـاظم داره با سیبیل دالتونـی ♫♫

همـه تو این خـواب گمیـم ♫♫

گفتیـم جـامعه چـار تا پیرهن پـاره کـرده ♫♫

بـراش بـافتن بولیـز ♫♫

دانلود آهنگ ساز ما

رفیق ، این کارو قدیما نوشتم...
ولی‌ مثکه ما قدیمیامونم جدیده...
خلاصه که...
همه‌ جا امن و امانه!

وقتی‌ تموم زندگیت میشه یه قلم و کاغذ-اونقد دود تو ریمه که واسه یه نفس راحت
میفتم به دست و پای ساعت آخر-جای بخیه رو قلبمه صد دفعه شده پاره پاره
کار ما که از درد و دل‌ گذشته و-دل ،‌ دل‌ پایداره دار گذشته مُرد
از اونجایی میگم که زندگی‌ میشه تکراری-وضعیت اضطراریه دااشی انشا نی‌
بچه‌ های خیابونی زنده‌ ان و جون دارن -اونا تو آغوش جدولن اونا جوب‌ بازن
من یه روانیم که میتونم با رپ خوب باشم-از روزم متنفرم شب و دوس دارم
تیر و تاریکه تهران تا پاریس-یه تاریخ بی‌ شعر از آزادی تا ایفل
من پسر تهرانم ، تهران روح دنیاست و-منی‌ بابام کوچه‌ های پیروزی بود ، دنیا انشا شد

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )

پراکنده‌ تر از این خبرای امساله-ما هم حرفو با رپ میگیم چیه اشکالش
حقیقت کوچه‌ ها رو میگیم داره مشکل-یا که هنر خیابونی تو فاز رشده
دنبال چیز تیزم زیر میزم-کاغذای خط‌ خطی‌ پره
دیشب بی‌ شک ورق وره دیگه نرفت-هدف همون رپه ما هم ریختیم براش عرق
شعرای من آتیش‌خورش زیاده حاجی-اگه بخوای گوش بدی باید دیوانه باشی‌
هر چی‌ به من ربط داشت ، گرفت بوی رپ داش-ما هم هر سال پر رنگتر از سال پیشیم
این از رفتار مشخصه ، حاجی گِلیه حرفا-شعر بیداره قبل خودکار نه! بحثه بغضی نی‌
چشم چشم‌ به‌ راه سقوط اشکان ، اشکان تو هم اخماش-اینجا خیابونه داش ، میدم پز با زخمام

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )

کلمات من رو موزیک مثه جلوه‌ های ویژه‌ ست-یه کم واقعی‌ تر ، همون اتفاق بی رحم
واسه اطلاع بیشتر میگم انتهای بیتم-ما شب و روز بیداریم و مثه زالو به رپ
چسبیدیم تا موقع که بریم پابوس مرگ-هر چی‌ سختی‌ ها بیشتر میشن خوشحال‌ تر
میشیم ، با رپ کوچه‌ های تنگ گشادتر-میشن ، حاجی تو هم بشین با ک× هارتر
چرا خمار شم-وقتی‌ پر کلمه ست تو سرم
مثلا" اثرم بمونه تو سرت ، اینه مقصد-حتما" هر شب ضجه میزنی‌ واسه عشقت احمق
هر دفعه ما رو دیدی نپرس تو فازه چی‌ ای‌-ما هنوز رو فاز رپیم دادا تو تو فاز چی‌ ای‌
هنوز شب زنده‌ داریم و فاز حش داریم-ولی‌ تو عوض شدی دیگه 8&6 بازی‌ لاشی

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )
میزنه گرگ منم ، میکشم زوزه رو بیتش
حرفا گرافیتی رو دیوار میشه-تو به فکر گوچی باش دیگه
شعراتون وزن دارن ولی‌ سبکن هنوز-میچسبم بت مثه سنگ کف تنور
نه یه نمه غرور ، نه یه نمه دروغ-ولی‌ تره شلوارتون

نمایش متن ترانه

رفیق ، این کارو قدیما نوشتم...
ولی‌ مثکه ما قدیمیامونم جدیده...
خلاصه که...
همه‌ جا امن و امانه!

وقتی‌ تموم زندگیت میشه یه قلم و کاغذ-اونقد دود تو ریمه که واسه یه نفس راحت
میفتم به دست و پای ساعت آخر-جای بخیه رو قلبمه صد دفعه شده پاره پاره
کار ما که از درد و دل‌ گذشته و-دل ،‌ دل‌ پایداره دار گذشته مُرد
از اونجایی میگم که زندگی‌ میشه تکراری-وضعیت اضطراریه دااشی انشا نی‌
بچه‌ های خیابونی زنده‌ ان و جون دارن -اونا تو آغوش جدولن اونا جوب‌ بازن
من یه روانیم که میتونم با رپ خوب باشم-از روزم متنفرم شب و دوس دارم
تیر و تاریکه تهران تا پاریس-یه تاریخ بی‌ شعر از آزادی تا ایفل
من پسر تهرانم ، تهران روح دنیاست و-منی‌ بابام کوچه‌ های پیروزی بود ، دنیا انشا شد

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )

پراکنده‌ تر از این خبرای امساله-ما هم حرفو با رپ میگیم چیه اشکالش
حقیقت کوچه‌ ها رو میگیم داره مشکل-یا که هنر خیابونی تو فاز رشده
دنبال چیز تیزم زیر میزم-کاغذای خط‌ خطی‌ پره
دیشب بی‌ شک ورق وره دیگه نرفت-هدف همون رپه ما هم ریختیم براش عرق
شعرای من آتیش‌خورش زیاده حاجی-اگه بخوای گوش بدی باید دیوانه باشی‌
هر چی‌ به من ربط داشت ، گرفت بوی رپ داش-ما هم هر سال پر رنگتر از سال پیشیم
این از رفتار مشخصه ، حاجی گِلیه حرفا-شعر بیداره قبل خودکار نه! بحثه بغضی نی‌
چشم چشم‌ به‌ راه سقوط اشکان ، اشکان تو هم اخماش-اینجا خیابونه داش ، میدم پز با زخمام

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )

کلمات من رو موزیک مثه جلوه‌ های ویژه‌ ست-یه کم واقعی‌ تر ، همون اتفاق بی رحم
واسه اطلاع بیشتر میگم انتهای بیتم-ما شب و روز بیداریم و مثه زالو به رپ
چسبیدیم تا موقع که بریم پابوس مرگ-هر چی‌ سختی‌ ها بیشتر میشن خوشحال‌ تر
میشیم ، با رپ کوچه‌ های تنگ گشادتر-میشن ، حاجی تو هم بشین با ک× هارتر
چرا خمار شم-وقتی‌ پر کلمه ست تو سرم
مثلا" اثرم بمونه تو سرت ، اینه مقصد-حتما" هر شب ضجه میزنی‌ واسه عشقت احمق
هر دفعه ما رو دیدی نپرس تو فازه چی‌ ای‌-ما هنوز رو فاز رپیم دادا تو تو فاز چی‌ ای‌
هنوز شب زنده‌ داریم و فاز حش داریم-ولی‌ تو عوض شدی دیگه 8&6 بازی‌ لاشی

ساز ما ساز ترسه ساز غربته
ساز مرگ و میر و تیزی ، ساز افشای سیاسی و پول زیر میزی
ساز بیزینس تیر و تفنگ ، ساز جوب و جدول و ساز تیغ و سرنگ ( 2 )
میزنه گرگ منم ، میکشم زوزه رو بیتش
حرفا گرافیتی رو دیوار میشه-تو به فکر گوچی باش دیگه
شعراتون وزن دارن ولی‌ سبکن هنوز-میچسبم بت مثه سنگ کف تنور
نه یه نمه غرور ، نه یه نمه دروغ-ولی‌ تره شلوارتون

دانلود آهنگ ایران ایران

بذا دادا…داغمو تف کنم نوبت منه، جای داغ باتوم رو صورت همه

حالا تو زره بپوش تا فرو نره قمه، حدودا یه نمه، بوی پول و پله

با اثرات جانبی دود و دمت، خونه تله شده دیگه، اینه حکومت انت؟

بذار راست ترازو پول و دین و، چپم آدم و حوا و داروین و

طنزای بیکلام چارلی چاپلین و، ریش بلندتر از دیوار چین و روزنامه ی پانتومیم و

جنگ و مین و بازم بوی نفت و مرگ و میر، رنگ سبز و مرد و تیر

نوه های شهدای انقلاب پیش، سر به دار ریش ملا انتهای تیر

نه، نمیشوره غسل دیگه خون تیشرت رو، باتوم خم و استخون کج و بیشکل رو

گوله میاد و میره، خونه خیابونه، خیابونم خونه، اگه کم خونی داری دوات آب جوبه

تو سفره ی مسجدم نبات داغ و دوده، شرایط قرمزه و چراغها سبزه

حتی ساواکم نمیذاشت از این حصارا هرگز، تهران جمع کربلا و نوار غزه

حسین تشنه به آب و اینا تشنه به خونن، محمود عشق رفاه و ملت دشنه به جونن

اونقدر فاسدی صدقه رو رشوه میدونن، ویزا صلواتی میدن بری مستقیم اوین

با همکلاسیت بشین زمین خودزنی ببین، ببین خوش ندارم بهم بگین

فحش ندیم به این حرومزاده های پست زیغ، یه مشت گاو هسته ای

باس حساب پس بدین، که چرا با خون رام و رم میکنی با سبز؟

چقدر هاشمی و خامنه ای دارند با هم مایه میسازن؟

چرا بذاریم ما صداسیما پرده بزنه روی وقایع ایران؟ که پرده میزنه توی کهریزک، ننه سگ

حق دارم من بازم وحشی شم، از قلدر لبنانی وحشی تر

آقا صبح دنبال سحری و شب شیشه اس، یه مشت موش موزی با یوزی تو شهر میرن

رفقا همه دست به قلاف شمشیرن، درگیرم نمیشن تا حتی توهینم نشه

چون که امید اوله، ولی وقتی جواب تو گاز خردله، ال سی دی ۴۶ اینچ بانک سپه دغدغمه

وطنمه، اون صبح رو میبینم که فقر و طمع کمه، می زده واسه شلاق دمر نشه

مشتی مشغول عشق و حال یه دم همه، فقط یه دم کمه

جلاد سر کلاس نمیره و دانشجو خونه، سرباز ناموس و نمیزنه، با دل و جونه

تو هر کتاب و کلاسی نمیبینی امام رو، هیچ تری نیست سپاه و

سکوت جیغ ندا و، نمیزنن زنجیر به مداد و، نیست تلاش پدر، فقط دیروزی دیگر

جناب موسوی دنبال لیموزینی سبز، من از پیروزی میام و با پیروزی میرم

باید دوباره جشن بگیریم، پیروزی رو میگم؛ خیابونا رنگی، کوچه صادق هدایت، بزرگراه عدالت

شهرک های فرهاد و فروغ و حتی سه راه رپ؛ همه شهر صدا دست پس با دستهای کثیف

میکنن تمیز هر چی که زننده اس، صلح خوبه تو شهر، ولی نه جنگل

مگه میشه تهرونی باشم و نجنگم، هرنفر ارتش یه نفره اس، چشت درآد، حالا برو تو بیت و تل بکش شبا

نمایش متن ترانه

بذا دادا…داغمو تف کنم نوبت منه، جای داغ باتوم رو صورت همه

حالا تو زره بپوش تا فرو نره قمه، حدودا یه نمه، بوی پول و پله

با اثرات جانبی دود و دمت، خونه تله شده دیگه، اینه حکومت انت؟

بذار راست ترازو پول و دین و، چپم آدم و حوا و داروین و

طنزای بیکلام چارلی چاپلین و، ریش بلندتر از دیوار چین و روزنامه ی پانتومیم و

جنگ و مین و بازم بوی نفت و مرگ و میر، رنگ سبز و مرد و تیر

نوه های شهدای انقلاب پیش، سر به دار ریش ملا انتهای تیر

نه، نمیشوره غسل دیگه خون تیشرت رو، باتوم خم و استخون کج و بیشکل رو

گوله میاد و میره، خونه خیابونه، خیابونم خونه، اگه کم خونی داری دوات آب جوبه

تو سفره ی مسجدم نبات داغ و دوده، شرایط قرمزه و چراغها سبزه

حتی ساواکم نمیذاشت از این حصارا هرگز، تهران جمع کربلا و نوار غزه

حسین تشنه به آب و اینا تشنه به خونن، محمود عشق رفاه و ملت دشنه به جونن

اونقدر فاسدی صدقه رو رشوه میدونن، ویزا صلواتی میدن بری مستقیم اوین

با همکلاسیت بشین زمین خودزنی ببین، ببین خوش ندارم بهم بگین

فحش ندیم به این حرومزاده های پست زیغ، یه مشت گاو هسته ای

باس حساب پس بدین، که چرا با خون رام و رم میکنی با سبز؟

چقدر هاشمی و خامنه ای دارند با هم مایه میسازن؟

چرا بذاریم ما صداسیما پرده بزنه روی وقایع ایران؟ که پرده میزنه توی کهریزک، ننه سگ

حق دارم من بازم وحشی شم، از قلدر لبنانی وحشی تر

آقا صبح دنبال سحری و شب شیشه اس، یه مشت موش موزی با یوزی تو شهر میرن

رفقا همه دست به قلاف شمشیرن، درگیرم نمیشن تا حتی توهینم نشه

چون که امید اوله، ولی وقتی جواب تو گاز خردله، ال سی دی ۴۶ اینچ بانک سپه دغدغمه

وطنمه، اون صبح رو میبینم که فقر و طمع کمه، می زده واسه شلاق دمر نشه

مشتی مشغول عشق و حال یه دم همه، فقط یه دم کمه

جلاد سر کلاس نمیره و دانشجو خونه، سرباز ناموس و نمیزنه، با دل و جونه

تو هر کتاب و کلاسی نمیبینی امام رو، هیچ تری نیست سپاه و

سکوت جیغ ندا و، نمیزنن زنجیر به مداد و، نیست تلاش پدر، فقط دیروزی دیگر

جناب موسوی دنبال لیموزینی سبز، من از پیروزی میام و با پیروزی میرم

باید دوباره جشن بگیریم، پیروزی رو میگم؛ خیابونا رنگی، کوچه صادق هدایت، بزرگراه عدالت

شهرک های فرهاد و فروغ و حتی سه راه رپ؛ همه شهر صدا دست پس با دستهای کثیف

میکنن تمیز هر چی که زننده اس، صلح خوبه تو شهر، ولی نه جنگل

مگه میشه تهرونی باشم و نجنگم، هرنفر ارتش یه نفره اس، چشت درآد، حالا برو تو بیت و تل بکش شبا

دانلود آهنگ شک

کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه

کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک

بم راست بگو، فکر کن گوش چپم کره
دروغ بگی‌ هم می‌کنیم کفن تنت
کی‌ از ما خفنتره؟؛
آخه نفهم اگه ماها نبودیم که میخورد ته دیگ هیپ‌ هاپ کفگیر
بسه دیگه تقلید و قرقره غربی و حرف بی‌معنی و؛
‌هه، حالا هی‌ ادا درآر
دادا زیر و روی زمین هست دست من و برادرام
رسماً هم خلاف ملاف و پاسوره کلان برام
ما سبکمون فرق داره کاملاً از بقیه
گفتن علی‌ شاخه حتماً قافه لقب
بعیده حتی کام رول منو حبس کنین، بس کنین
کل هیپ‌ هاپ تو جیبمه، یه کمش هم دست تو نی
شما الکلی، من تونی هر گهی
جای خاله‌زنک بیا جلو شر کنیم
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
قاف قیچی تو مثل بند ناف
تو با ذره‌بین پی‌ رد داف
ولی‌ شبا سیاه زیرچشا تو تختخواب
مثکه ددی چکی نزده که بشی‌ سر به راه
بپا اگه یه روز رابطه ت با قاف بد شه
می‌خوابی سر جات غین فیلان پسربچه بچه
تجاوز می‌کنیم به مغزت عین نوار غزه
فیلمش قراره پخش شه خیلی‌ گسترده؛
؛تر از زهره
بذا به عهده من و اشکان
اینجا مدرسه ماس، همه لش و لشباز
مدرسه‌ای که هیپ‌ هاپ رو درس میدیم دادا
شما دانش آموز و ما هستیم این بالا
تو اتاق مدیریت، دنبال سوژه‌ای از چاقالا
که تا حالا الکی‌ فلک شدن رو ندیدن
عزیزم ما شبا فضا تو تو غصه همش
اصلاً هر کی‌ شک داره ؛
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
مارو شبا میبینی‌ چونکه ستاره‌ایم لاشی
یه مشت چتمخ، مریض و کفخواب و جانی و ناجی ماییم و باجی نمیدیم به حاشیه ناشی‌
چاشنی خیابونه داشی
هر جاش باشی‌ سر راهتیم
بزرگترین سدد تاریخ
شبم تاریکتر از ما نی‌
خراب میشیم رو سرت مثل شورشهای پاریس
یکی‌ یاغی‌، یکی‌ ساقی گیاهی و
رپ سرطانه همه داریم بیماری و
بیداریم و میچاقیم هی‌ سیگاری و
مایه بی‌ مالیات تو جیب
وایت ویدو دیل
پولا سیاهتر از قیر
گیر میده پلیس همش میکشه آژیر
رپ یه مبحث باز آره ماها اسیدیم
ببین برین بگین کنترل زمین از زیرزمین
به هر پادگانی حمله‌وریم
شبا قبل خدافظی میگی‌ پس پک من چی‌؟؛
منم اونو میدم و آخرین اثر منفیم
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
طهران با ط دسته‌دار. چرا؟؛
چونکه تهران الفباش دست ماس

نمایش متن ترانه

کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه

کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک

بم راست بگو، فکر کن گوش چپم کره
دروغ بگی‌ هم می‌کنیم کفن تنت
کی‌ از ما خفنتره؟؛
آخه نفهم اگه ماها نبودیم که میخورد ته دیگ هیپ‌ هاپ کفگیر
بسه دیگه تقلید و قرقره غربی و حرف بی‌معنی و؛
‌هه، حالا هی‌ ادا درآر
دادا زیر و روی زمین هست دست من و برادرام
رسماً هم خلاف ملاف و پاسوره کلان برام
ما سبکمون فرق داره کاملاً از بقیه
گفتن علی‌ شاخه حتماً قافه لقب
بعیده حتی کام رول منو حبس کنین، بس کنین
کل هیپ‌ هاپ تو جیبمه، یه کمش هم دست تو نی
شما الکلی، من تونی هر گهی
جای خاله‌زنک بیا جلو شر کنیم
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
قاف قیچی تو مثل بند ناف
تو با ذره‌بین پی‌ رد داف
ولی‌ شبا سیاه زیرچشا تو تختخواب
مثکه ددی چکی نزده که بشی‌ سر به راه
بپا اگه یه روز رابطه ت با قاف بد شه
می‌خوابی سر جات غین فیلان پسربچه بچه
تجاوز می‌کنیم به مغزت عین نوار غزه
فیلمش قراره پخش شه خیلی‌ گسترده؛
؛تر از زهره
بذا به عهده من و اشکان
اینجا مدرسه ماس، همه لش و لشباز
مدرسه‌ای که هیپ‌ هاپ رو درس میدیم دادا
شما دانش آموز و ما هستیم این بالا
تو اتاق مدیریت، دنبال سوژه‌ای از چاقالا
که تا حالا الکی‌ فلک شدن رو ندیدن
عزیزم ما شبا فضا تو تو غصه همش
اصلاً هر کی‌ شک داره ؛
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
مارو شبا میبینی‌ چونکه ستاره‌ایم لاشی
یه مشت چتمخ، مریض و کفخواب و جانی و ناجی ماییم و باجی نمیدیم به حاشیه ناشی‌
چاشنی خیابونه داشی
هر جاش باشی‌ سر راهتیم
بزرگترین سدد تاریخ
شبم تاریکتر از ما نی‌
خراب میشیم رو سرت مثل شورشهای پاریس
یکی‌ یاغی‌، یکی‌ ساقی گیاهی و
رپ سرطانه همه داریم بیماری و
بیداریم و میچاقیم هی‌ سیگاری و
مایه بی‌ مالیات تو جیب
وایت ویدو دیل
پولا سیاهتر از قیر
گیر میده پلیس همش میکشه آژیر
رپ یه مبحث باز آره ماها اسیدیم
ببین برین بگین کنترل زمین از زیرزمین
به هر پادگانی حمله‌وریم
شبا قبل خدافظی میگی‌ پس پک من چی‌؟؛
منم اونو میدم و آخرین اثر منفیم
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره هنوز؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ معلومه نه
کسی‌ به ما شک داره؟ اگه داره به درک
طهران با ط دسته‌دار. چرا؟؛
چونکه تهران الفباش دست ماس

دانلود آهنگ بلیط

[ورس یک]
سینه نزن، اینجا هیئت نی
راست بگو، قمرو کجات غیب کردی؟
یالقوز کف‌خواب
می‌خواد بشه قارپوز رپ‌فارس
لاشی، به قدرته، به قدمت نی
مونده مس.ج برن اینا جمعه شب
رپ مدرسه باشه اینا مبصرن
فقط بلدن پشت سر ما ک.س بگن
اگه لال بشیم کی‌ از آبان بگه گل‌پسر؟
بس کن، جلو هوادارات میشی‌ شرمنده‌تر
یه خواب خوش نمی‌ذارم برات، می‌گن بختک به من
راستی‌ پنبه رو از تو دماغت در بیار بعد خط بزن
می‌گم مرگ موش بده بهت
اونی‌ که ازش می‌گیری کوک رو چاقال
می‌کوبمت زمین مثل جودوکارا
برو بابا کی.. تو تو و نایاک
جای تیرت معلوم می‌شه خم بشی‌ جلو آق.
درمی‌ره زوار ورق
اینجا آتیش می‌ریزه از دهن بچه‌ها
به ملت نشون می‌ده حساب تقل
شخصی‌ نی، ما ترمز بریدیم، تو سوزوندی چراغ عقب
همه‌ش صد من یه غاز
شما تیراندازیاتون مثل هفت‌سنگ ماست
من مثل تو رو باسکول نیستم هر شب
ولی سنگین‌تر از وزنته پرونده‌هام
مجسمه‌ی قلابی، سر هم شدی با تف‌مالی
مخبر دوزاری، بی‌وجدانی
تخم داری فقط واسه کس‌بازی
سر پنج گرم صادقو به چخ دادی
می‌گن به طرف: ؛
؛ «به تلاش نی، به ط‌مع‌ست» ؛
مفت، ارزون، یه فیتن
به طلا، به تینا می‌گن: «بتکون بتیغم» ؛
بتهوون، می‌سوزه؟ بتمرگ بتادین بریزم
[کورس]
هی‌ نبودیم لاتی پر کردن
زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر
زنده‌م چون قا.. کشتم من
بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست
هی‌ نبودیم لاتی پر کردن
زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر
زنده‌م چون قاضی کشتم من
بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست
[ورس دو]
انگل جامعه‌ست
کجا در می‌ری؟ تازه می‌خوام ته حلقت کفشمو جا بدم
بی‌قانونی، مثل عیس. خونی
طی‌ نزاع خیابونی
نشونه می‌گیریم گردنو غالباً
روحیه لطیفه، اهل قلم و ایهام
مثل ج.. ولی بی ‌‌شلاق
می‌کنم تن ورقو سیاه
اشه.. بخون، کفنو بیار
* تیم شد ، فدایی یه تنه همه رو
تو همیشه عکس‌دار بوده جامدادیات
کف می‌زدن واسه خایه‌مالیات
این بیت نی، بیلیطه که بشینی‌ لای حا..
کنار سد مصط.. تو اتوبوس راهی..ن
بیست می‌شی‌
امثال تو رو که می‌بینم می‌گم خوبه پیش‌گیری
ترسیدی انگار تو نمره بودی و تیغ دیدی
نتیجه معلومه، دیگه چرا کون پیش می‌دی؟
پی پول پیش‌بینی‌
نمی‌رسه پات به زین
تو پیچیدی ولی‌ خب جاده چی؟‌
افتاده زندگی‌ کن، لات بمیر
همه جایزه‌ها مال شما
یه شیر احتیاجی نداره بهش تاج بدی
کار ما تو سلولا می‌شه پخش
قبل اع..، زیر لب
خدا چیه؟ منم نمی‌ذارم بشی‌ پیرمرد
آویزونت می‌کنم از میخ سقف
مل.ت.فت یعنی‌ شیب مرگ
تهش خاکت می‌کنم و شهرداری می‌آد قیر می‌ریزه
بودی حالا، چرا جیم می‌شی‌ هی‌؟
من بیتام باعث شد اما..ن معجزه کرد
بدون دوربین فیلم می‌گیره! ؛
لمپن هفت‌م.واد، لفظ نیا
تو رو چه به هنر؟
باس بری مص.. بخونی‌ …
اگه تو حسی..، من یزیدم
اینجا کربلاست
نمی‌ذارم سر برات

نمایش متن ترانه

[ورس یک]
سینه نزن، اینجا هیئت نی
راست بگو، قمرو کجات غیب کردی؟
یالقوز کف‌خواب
می‌خواد بشه قارپوز رپ‌فارس
لاشی، به قدرته، به قدمت نی
مونده مس.ج برن اینا جمعه شب
رپ مدرسه باشه اینا مبصرن
فقط بلدن پشت سر ما ک.س بگن
اگه لال بشیم کی‌ از آبان بگه گل‌پسر؟
بس کن، جلو هوادارات میشی‌ شرمنده‌تر
یه خواب خوش نمی‌ذارم برات، می‌گن بختک به من
راستی‌ پنبه رو از تو دماغت در بیار بعد خط بزن
می‌گم مرگ موش بده بهت
اونی‌ که ازش می‌گیری کوک رو چاقال
می‌کوبمت زمین مثل جودوکارا
برو بابا کی.. تو تو و نایاک
جای تیرت معلوم می‌شه خم بشی‌ جلو آق.
درمی‌ره زوار ورق
اینجا آتیش می‌ریزه از دهن بچه‌ها
به ملت نشون می‌ده حساب تقل
شخصی‌ نی، ما ترمز بریدیم، تو سوزوندی چراغ عقب
همه‌ش صد من یه غاز
شما تیراندازیاتون مثل هفت‌سنگ ماست
من مثل تو رو باسکول نیستم هر شب
ولی سنگین‌تر از وزنته پرونده‌هام
مجسمه‌ی قلابی، سر هم شدی با تف‌مالی
مخبر دوزاری، بی‌وجدانی
تخم داری فقط واسه کس‌بازی
سر پنج گرم صادقو به چخ دادی
می‌گن به طرف: ؛
؛ «به تلاش نی، به ط‌مع‌ست» ؛
مفت، ارزون، یه فیتن
به طلا، به تینا می‌گن: «بتکون بتیغم» ؛
بتهوون، می‌سوزه؟ بتمرگ بتادین بریزم
[کورس]
هی‌ نبودیم لاتی پر کردن
زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر
زنده‌م چون قا.. کشتم من
بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست
هی‌ نبودیم لاتی پر کردن
زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر
زنده‌م چون قاضی کشتم من
بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست
[ورس دو]
انگل جامعه‌ست
کجا در می‌ری؟ تازه می‌خوام ته حلقت کفشمو جا بدم
بی‌قانونی، مثل عیس. خونی
طی‌ نزاع خیابونی
نشونه می‌گیریم گردنو غالباً
روحیه لطیفه، اهل قلم و ایهام
مثل ج.. ولی بی ‌‌شلاق
می‌کنم تن ورقو سیاه
اشه.. بخون، کفنو بیار
* تیم شد ، فدایی یه تنه همه رو
تو همیشه عکس‌دار بوده جامدادیات
کف می‌زدن واسه خایه‌مالیات
این بیت نی، بیلیطه که بشینی‌ لای حا..
کنار سد مصط.. تو اتوبوس راهی..ن
بیست می‌شی‌
امثال تو رو که می‌بینم می‌گم خوبه پیش‌گیری
ترسیدی انگار تو نمره بودی و تیغ دیدی
نتیجه معلومه، دیگه چرا کون پیش می‌دی؟
پی پول پیش‌بینی‌
نمی‌رسه پات به زین
تو پیچیدی ولی‌ خب جاده چی؟‌
افتاده زندگی‌ کن، لات بمیر
همه جایزه‌ها مال شما
یه شیر احتیاجی نداره بهش تاج بدی
کار ما تو سلولا می‌شه پخش
قبل اع..، زیر لب
خدا چیه؟ منم نمی‌ذارم بشی‌ پیرمرد
آویزونت می‌کنم از میخ سقف
مل.ت.فت یعنی‌ شیب مرگ
تهش خاکت می‌کنم و شهرداری می‌آد قیر می‌ریزه
بودی حالا، چرا جیم می‌شی‌ هی‌؟
من بیتام باعث شد اما..ن معجزه کرد
بدون دوربین فیلم می‌گیره! ؛
لمپن هفت‌م.واد، لفظ نیا
تو رو چه به هنر؟
باس بری مص.. بخونی‌ …
اگه تو حسی..، من یزیدم
اینجا کربلاست
نمی‌ذارم سر برات

دانلود آهنگ افزاطی

صندوق ادا ت*گا ‌رو در میاره نمی‌ره تو صدقه
توریستا ناز می‌کنن می‌گن مونا لیزا تقله
پس چرا نمی‌خنده؟
خب لابد خوب نبوده علفش، نسخه
گشنه‌انقلابی که خودشو می‌خوره بعد شاه و ملکه
من و تو شما رو تلکه می‌کنه پا شبکه
گلاویزیم با اراجیف تو جهانی‌ نمادین
همه‌ش تبانی، می‌دن شعار رهایی
می‌شه کود*ا
حافظ صلح تو شهر خار از تن رزا می‌کنه
می‌کنه تن اقاقی
مرزای هوایی‌ به نام کیه سندش؟
اونکه پای ورقه تو ق*ار هسته‌ای لوزان؟
یا مومنی که مکه می‌ره واسه دور زدن خدا؟
چقده مظنه؟ کمه قرض الحسنه؟
می‌کنه کسبه حتی از کفنت
وعده‌ها رکبه
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
س*لاخی می‌شن آرزوهات تو شهر
نون بازو در میاری مالیتا موشک
می‌خوره تقاطع سوریه
از بچه‌ها می‌مونه رو خاک یه نقاب صورت
شوریده وضع بد، عدالت پشم
همه تا گردن تو قرضن
حواسا پرت روتینه
حکایت جماعت سر به زیره و ستاره تو شب
دولتا دقلن، فقرا می‌خورن رو دست
که بمونن رو پا شرکا
زود از کوره در می‌رن علما
فتوا می‌دن ولی‌ حل نمی‌شه معضلا
هزار خونه خراب، یه برج می‌ره هوا
نبرد، پیروزی، شهدا
دار یا گیوتین
بنفش، امجدیه، شیرودی
سیاس*ت کیلویی‌
تاریخ بخونیم؟ چشم
حکام شهر عصبانی‌ شن اسرا بی‌‌سر می‌شن
تو داعش*ی کی‌ بودی؟
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
باز تاسوعا عاشوراس
برادرا می‌رن پابوس ناموسا
بقای نسل با سوراخ کاپوتا
ناصره با هشتاد و چهار تا خانوماش
آره زوره و زره آرزوها
ماشینا شاسی بلند، سگا پاکوتاه
زیر خط فقر اتاق گازه با سوراخ
کشیده می‌شه به شیشه ناخونا، می‌شنوی؟
می‌شکنه استخونا زیر باتوما
باز می‌ذاریم پا تو راه
فحش ظالمو می‌خورم تو کیو؟
میگم نگو کی‌ یا کو
زارو نزن جلو پلیس و
فوری ترش می‌کنی‌ تو بیخو می‌گیری
اونا شیش دونگ زمینو
جرم‌های سفیدو
می‌گیره ناجا باج از اهالی
می‌شینن آژانا تو باراباس قوانین
خدا اون روز رو نیاره که بشه حاج آقا عصبانی‌
سودو از صنایع می‌گیرن
شور رو از شقایق
تف به این طاعون طبقاتی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
نقل است که با سرنیزه هر کاری می‌توان انجام داد به جز تکیه کردن بر آن
امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نمایش متن ترانه

صندوق ادا ت*گا ‌رو در میاره نمی‌ره تو صدقه
توریستا ناز می‌کنن می‌گن مونا لیزا تقله
پس چرا نمی‌خنده؟
خب لابد خوب نبوده علفش، نسخه
گشنه‌انقلابی که خودشو می‌خوره بعد شاه و ملکه
من و تو شما رو تلکه می‌کنه پا شبکه
گلاویزیم با اراجیف تو جهانی‌ نمادین
همه‌ش تبانی، می‌دن شعار رهایی
می‌شه کود*ا
حافظ صلح تو شهر خار از تن رزا می‌کنه
می‌کنه تن اقاقی
مرزای هوایی‌ به نام کیه سندش؟
اونکه پای ورقه تو ق*ار هسته‌ای لوزان؟
یا مومنی که مکه می‌ره واسه دور زدن خدا؟
چقده مظنه؟ کمه قرض الحسنه؟
می‌کنه کسبه حتی از کفنت
وعده‌ها رکبه
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
س*لاخی می‌شن آرزوهات تو شهر
نون بازو در میاری مالیتا موشک
می‌خوره تقاطع سوریه
از بچه‌ها می‌مونه رو خاک یه نقاب صورت
شوریده وضع بد، عدالت پشم
همه تا گردن تو قرضن
حواسا پرت روتینه
حکایت جماعت سر به زیره و ستاره تو شب
دولتا دقلن، فقرا می‌خورن رو دست
که بمونن رو پا شرکا
زود از کوره در می‌رن علما
فتوا می‌دن ولی‌ حل نمی‌شه معضلا
هزار خونه خراب، یه برج می‌ره هوا
نبرد، پیروزی، شهدا
دار یا گیوتین
بنفش، امجدیه، شیرودی
سیاس*ت کیلویی‌
تاریخ بخونیم؟ چشم
حکام شهر عصبانی‌ شن اسرا بی‌‌سر می‌شن
تو داعش*ی کی‌ بودی؟
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
باز تاسوعا عاشوراس
برادرا می‌رن پابوس ناموسا
بقای نسل با سوراخ کاپوتا
ناصره با هشتاد و چهار تا خانوماش
آره زوره و زره آرزوها
ماشینا شاسی بلند، سگا پاکوتاه
زیر خط فقر اتاق گازه با سوراخ
کشیده می‌شه به شیشه ناخونا، می‌شنوی؟
می‌شکنه استخونا زیر باتوما
باز می‌ذاریم پا تو راه
فحش ظالمو می‌خورم تو کیو؟
میگم نگو کی‌ یا کو
زارو نزن جلو پلیس و
فوری ترش می‌کنی‌ تو بیخو می‌گیری
اونا شیش دونگ زمینو
جرم‌های سفیدو
می‌گیره ناجا باج از اهالی
می‌شینن آژانا تو باراباس قوانین
خدا اون روز رو نیاره که بشه حاج آقا عصبانی‌
سودو از صنایع می‌گیرن
شور رو از شقایق
تف به این طاعون طبقاتی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
آتیش زیر خاکستر
حجاب الزامی
آرامش قبل طوفان
نظام اجباری
مغزا تو اسقاطی
دموکراسی افراطی
نقل است که با سرنیزه هر کاری می‌توان انجام داد به جز تکیه کردن بر آن
امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

دانلود آهنگ هم صدا

پ فارس دو بخش است یا ددی داده موندن احمق
یا بد به فکر درآمدن و مخشون بسته ست ..
خوب گوش کن اول، دسته ی اول
دست به خودکار نزن پربار نی کارت
قلمم میگادت
ایرادت اینه راه میری ولی تو بیراهه
مینالی از چی وقتی بسیجن
فک فامیلا که غمتو نبینن
مرد شدی حالا تویی و پولای بابات
زیادیه پس میخری سیگاری تا باش
شعر بنویسی
ولی توخالی بالاخونه
پایین چسب زخم
میمالی شب به شب
خوابی حتی تو بیداری

دانلود آهنگ همصدا از فدایی (متن و تفسیر)
بیناییت که فقط صرف زینت و زیبایی میشه
به چی میبالی دیگه
ویزایی که تو پاس ایرانیته
نه به اینا نی
البسه ت فقط برا در و دافا دارن گیرایی
گوشم پره از این شعارا
رپ کالا نی که بخریش با دلارات
مناجات دله با قلم
به قول قاسمی نی کار شماها
تو همه حرفات بی منی
انگاری از دهن عقیمی
حیف وقتی نی
پس بریم به دسته ی دوم برینیم
واضحه مسئله
تو فاسدی گذشته تاریخ مصرفت
بالاخره دفترت حامی فقراس یا مفسر مذهبه

دانلود آهنگ همصدا از فدایی (متن و تفسیر)
گیری تو مهلکه یه سؤال
مقصدت کجاس پسر شجاع
رپکنی یا کمونیستی یا پی خدا
بنده خدا آرزوهات گشنه ن
به هر دری میزنی واس خاطر شهرت کسمغز
تو که مشوقت سولاخ کون زیدته
چی داری میگی لابد دوباره نرسیده جنس بهت
یه روز اسطوره ت لنینه یه روز طیبه
تنها چیزی که جر دادی شیکم کیکته

نمایش متن ترانه

پ فارس دو بخش است یا ددی داده موندن احمق
یا بد به فکر درآمدن و مخشون بسته ست ..
خوب گوش کن اول، دسته ی اول
دست به خودکار نزن پربار نی کارت
قلمم میگادت
ایرادت اینه راه میری ولی تو بیراهه
مینالی از چی وقتی بسیجن
فک فامیلا که غمتو نبینن
مرد شدی حالا تویی و پولای بابات
زیادیه پس میخری سیگاری تا باش
شعر بنویسی
ولی توخالی بالاخونه
پایین چسب زخم
میمالی شب به شب
خوابی حتی تو بیداری

دانلود آهنگ همصدا از فدایی (متن و تفسیر)
بیناییت که فقط صرف زینت و زیبایی میشه
به چی میبالی دیگه
ویزایی که تو پاس ایرانیته
نه به اینا نی
البسه ت فقط برا در و دافا دارن گیرایی
گوشم پره از این شعارا
رپ کالا نی که بخریش با دلارات
مناجات دله با قلم
به قول قاسمی نی کار شماها
تو همه حرفات بی منی
انگاری از دهن عقیمی
حیف وقتی نی
پس بریم به دسته ی دوم برینیم
واضحه مسئله
تو فاسدی گذشته تاریخ مصرفت
بالاخره دفترت حامی فقراس یا مفسر مذهبه

دانلود آهنگ همصدا از فدایی (متن و تفسیر)
گیری تو مهلکه یه سؤال
مقصدت کجاس پسر شجاع
رپکنی یا کمونیستی یا پی خدا
بنده خدا آرزوهات گشنه ن
به هر دری میزنی واس خاطر شهرت کسمغز
تو که مشوقت سولاخ کون زیدته
چی داری میگی لابد دوباره نرسیده جنس بهت
یه روز اسطوره ت لنینه یه روز طیبه
تنها چیزی که جر دادی شیکم کیکته

دانلود آهنگ بسه مفتبری

مث شمع آب شدیم، محکم شد جا پامون

قاسمی، قلم، قفل، قاطع، قله، قاف، نمیمیریم حالا تو هی مرگ موش بپاش

درسته زیرزمینیم ولی جسد نه عزیزم، مسری مرضم، مغزم از بدن مریض تر

یادمه وقتی الفبا افتاد به پام، آره خاک پارک با جیب پشتی آشناس

ببین این بازی هم مثل کشتی مال ماس، آس و پاس تر از کاسبای آیس

وایسا، بسه مفت بری، ما وزیر رو زدیم تو تو فکر رخ زنی

بلفت رو زدی ولی خب علی از تو زرنگ تره، قبل تو دم دره، پول قبر رو ردیف کرده، پلاس که شب در به دره

پس نگران بعد مرگت نباش رفیق، ذره ذره زنت مریض، روان پرش

از لش ترین لاشخورای شرق، تا غد ترین کاسبای قرص و گرد غرب

میگیرن چی میگم، بشین ببینم، بیا بده زیرمیزی تا زیر و بم زیرزمین رو بریزیم رو میز

رو ورق تا عرق از پیشونیت جاری بشه، مخفی کاری زشته داش باس شفاف بشه

چرا صبح تا شب میزنین در جا چونکه، جاتون گرم و سرده نوک قله

پر ز دردسر و رنج و غم و نکته، کار شما نیست، ماییم مرد وقت مشکل

میخوای بیای تو گود با ماها، نه، نیس کار شما، نیست ذره ای خرد در رفتار آقا، نه، نیس بار شما

به پاس زحمات و کار ماها، تندیس داده خدا، ما دنبال مایه، سایه واسه آسایش، ولی شب خیس جای شما

آره دادا ما هم مثل شمع آب شدیم محکم شد جاپامون، یه زمانی دنیا مال مونتانا بود

کس خوار اون، حالا مال سلطانتون، اون تو داستانا بود

بعیده حتی بتونین تاجم رو لمس کنین، بس کنین، ما پی فروش پک و شما آیس پک خوری

تک خوری غدقن، جیب رو پر تکس کنین، چونکه میخوایم زندگیمون رو خودمون وصف کنیم

ماشین آلمانی، با جین آرمانی، پیرهنای کاوالی و کانالی، آهنگم از مهدیار با سازهای ایرانی

ایرادی نیس چون پر لاشخوره پشت ما، ولی هر چی چپ و چوله میخوره به پست ما

هنوز تازه سر صبحه میدرخشه قرص ماه

پدرها پا بساط، شاه پسرها جاده هراز واسه لواط، نه که گی باشن، نه، اینم فکر بقیس

اینجا بهشت برین است، کسی معافی نمیخره به عشق پریدن

پس برادر بسیجم تو سخت نگیر، خبری نیس از کودتای مخملین

چونکه شب تا صبح میزنی درجا خوشگل، زمان طلاس، چرا بدنا برنزه؟

اهدافت فقط چند تا د*ف بشکه، اینا همه حقیقته بچه نده فح*ش بهم

میخوای بیای تو گود با ماها، نه، نیس کار شما، نیست ذره ای خرد در رفتار آقا، نه، نیس بار شما

به پاس زحمات و کار ماها، تندیس داده خدا، ما دنبال مایه، سایه واسه آسایش، ولی شب خیس جای شما

نمایش متن ترانه

مث شمع آب شدیم، محکم شد جا پامون

قاسمی، قلم، قفل، قاطع، قله، قاف، نمیمیریم حالا تو هی مرگ موش بپاش

درسته زیرزمینیم ولی جسد نه عزیزم، مسری مرضم، مغزم از بدن مریض تر

یادمه وقتی الفبا افتاد به پام، آره خاک پارک با جیب پشتی آشناس

ببین این بازی هم مثل کشتی مال ماس، آس و پاس تر از کاسبای آیس

وایسا، بسه مفت بری، ما وزیر رو زدیم تو تو فکر رخ زنی

بلفت رو زدی ولی خب علی از تو زرنگ تره، قبل تو دم دره، پول قبر رو ردیف کرده، پلاس که شب در به دره

پس نگران بعد مرگت نباش رفیق، ذره ذره زنت مریض، روان پرش

از لش ترین لاشخورای شرق، تا غد ترین کاسبای قرص و گرد غرب

میگیرن چی میگم، بشین ببینم، بیا بده زیرمیزی تا زیر و بم زیرزمین رو بریزیم رو میز

رو ورق تا عرق از پیشونیت جاری بشه، مخفی کاری زشته داش باس شفاف بشه

چرا صبح تا شب میزنین در جا چونکه، جاتون گرم و سرده نوک قله

پر ز دردسر و رنج و غم و نکته، کار شما نیست، ماییم مرد وقت مشکل

میخوای بیای تو گود با ماها، نه، نیس کار شما، نیست ذره ای خرد در رفتار آقا، نه، نیس بار شما

به پاس زحمات و کار ماها، تندیس داده خدا، ما دنبال مایه، سایه واسه آسایش، ولی شب خیس جای شما

آره دادا ما هم مثل شمع آب شدیم محکم شد جاپامون، یه زمانی دنیا مال مونتانا بود

کس خوار اون، حالا مال سلطانتون، اون تو داستانا بود

بعیده حتی بتونین تاجم رو لمس کنین، بس کنین، ما پی فروش پک و شما آیس پک خوری

تک خوری غدقن، جیب رو پر تکس کنین، چونکه میخوایم زندگیمون رو خودمون وصف کنیم

ماشین آلمانی، با جین آرمانی، پیرهنای کاوالی و کانالی، آهنگم از مهدیار با سازهای ایرانی

ایرادی نیس چون پر لاشخوره پشت ما، ولی هر چی چپ و چوله میخوره به پست ما

هنوز تازه سر صبحه میدرخشه قرص ماه

پدرها پا بساط، شاه پسرها جاده هراز واسه لواط، نه که گی باشن، نه، اینم فکر بقیس

اینجا بهشت برین است، کسی معافی نمیخره به عشق پریدن

پس برادر بسیجم تو سخت نگیر، خبری نیس از کودتای مخملین

چونکه شب تا صبح میزنی درجا خوشگل، زمان طلاس، چرا بدنا برنزه؟

اهدافت فقط چند تا د*ف بشکه، اینا همه حقیقته بچه نده فح*ش بهم

میخوای بیای تو گود با ماها، نه، نیس کار شما، نیست ذره ای خرد در رفتار آقا، نه، نیس بار شما

به پاس زحمات و کار ماها، تندیس داده خدا، ما دنبال مایه، سایه واسه آسایش، ولی شب خیس جای شما

دانلود آهنگ من کیم

قطره ای از باده های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وا رهان
آدمی مخفی است در زیر زبان
این زبان پرده است بر درگاه جان

من کی ام اونی که بمبه گنده
همه خورده ان اون عمده تیز و تنده

نباشه هم مهم نی چون بلند میشه دود از کنده
خیلیا همه زندگیشون دور من میچرخه

شیرینی خورشید حج عمره
بدخوا‌ها مورمور میشه پوستشون با یه جمله

پوستشون مثل پوست مرغه
منو میبینن و قد قد میکنن

هرکی رو باهام مقایسه کنی مثل ماهی تو تنگه
حاجیت مثل کوسه تو عمقه

لقمه میکنه هر کی رو که کله اش بده بو قرمه
میذارم طعمه

خیلیا توی دامن تو چی
این یه هشدار دیگه اس

خیلیا میخوان عین من باشن فکر میکنن الفبام
سر کار میمونن از ترس سفید میکنن و میشن همه زال

جیم میشن تا میشن و من سر پام
خیلی ساده‌ن اصلا من تو چشم کسی که رپ گوش نمیده کی ام

اصلا فرق نمیکنه زنده ام یا مرده
یه آدم معمولی که فکر میکنه برده

ولی حقش رو نظام خورده
جزئی از کل

یه موش آزمایشگاهی
تند میرم تند ولی درجا میزنم

به مغزم میزنن از طریق مجری دستبرد
کانالو عوض کن

اگه دنبال فسفری این یکی ماهی نداره
وقتی به جز طناب دار هیچ چاره ای جانی نداره

هیچ دادگاهی قاضی نداره
منم یه قربانی که پارتی نداره

شادی نداره حالی نداره
هیچ فرقی با آدمای عادی نداره

باید هل بدی این ماشین باطری نداره
یه پیکان فرقی با آر دی نداره

من کی ام
یه جونوری که با طبیعت قهره

پر جمعیته شهرش و کرده جو رو شدیدا گرمش
آرزوی حیوونا اینه بشر منقرض بشه تقریبا نسلش

من کی ام

یه تیکه گوشت با دو تا گوش
که به هیشکی نمیده گوش

جرم یه کله ی پوک نداره
توش هست یه ذره هوش بوش در میاد وقتی میمیره

بعدش هم میزنه کرم
میگی بپوش جوش نزن که نه مردم نه زن

انسان نه انرژی
این بدنه زندانم زپرتی

رو کره ای که پر نکته است
جلو چشما گنده است
ولی جلو خورشید نقطه است

کوچیک و پست
یه کم از کهکشان دور شی عمرا ببینیش

اعع خورشید چی شد پس
ریز دیدیش نه

از این دنیا برم دیگه برنمیگردم
دوطرفه نیست بلیطم
هرچی پیش میریم عمیق تر میشه

آره خیلی پیچیده اس
من کی ام که تو یه لحظه همه چی هستم
ولی هیچی نیستم
هیچکس

من کی ام
یه دیوونه
که هیچی نمیدونه

من کی ام
یه دیوونه
که هنوز هیچی نمیدونه

فدائی ام گلادیاتور ادبیات
کارا میاد

میشنوه تهران میگه ایول
سنگین تره شعرا از ترافیک همت

در و دیوارا با گرافیتی زنده‌ن
خیابونا لفظامو حفظن

قافیه شماره سریال تپل
دوتادوتا میکشم بهم میگن ژنرال دوگل

دعا شعار حالیم نی
من کی ام
مگه می‌خوای فامیل شی

جوونم ولی پیر کار
دنیا توپ زیر پام

میرم جلو سینه چاک
با دید باز بی نقاب
من کی ام

اونی که هر قانونی می‌دید لقد میکرد
همیشه بود توی اقلیت

نه یه شاعر جیره خوار
نه که نبود حرف زور
ما نرفتیم زیر بار

ترجیح میدم یه گرگ وحشی باشم تا یه شیر رام
یاور همیشه مومن نه رفیق نیمه راه

دیوونه ای که بستنش ولی میشکنه شیشه باز
با همه ی پنجره ها بی حساب نیمه جان

یه مریض مغزی دهه شصتی
درگیرم با تقویم شمسی

بی سرزمین رو نقطه ی صفر مرزی
یعنی کلا مهم نی من کی ام

من کی ام حالا هرکی
واسه جامعه یه تهدید

از عوامل غربی
یه کله سیاه از توابع شرقی

حاصل خرد جمعی
خوش مرام مثل تختی

بد دهن تر از علی پروین ولی فنی
ما از کانون سرخ تربیت اصلاح شده با تیغ تبعیض

بوی باروتیم میایم از لول گرمی محصول جنگیم
لای ارزونیام خوب بگردی توی حراجیا

یه ایزدی تو ویترین وهابیا
منجیلم با همه ی اهالیاش

صده ی به زنجیر
یعنی وقتی که جوهر روی شمشیر

داره پاک میشه با دستمال تشویق
هنر ابزار ترویج

آش یخ همراه احکام کشکی
من کی ام

یه بنده‌م شرمنده ام
یادم رفته لبخندم

دست به تخ*مم هر موقع عزرائیل میاد سروقتم
تو زباله دون تاریخ تاریک میشه قلبم

خون میزنه از چشام بیرون
محتاج یه کاسه جون

بین فقیر و غنی قبرم کوتاهی حافظه ی عموم
من نقصم نقص عامل سقوط
ببین نسل من یه باکره ی فا*حشه اس واستاده تو روت

هم ناطق و خاموشم
هم لوح خموشانم

هم خونم و هم شیرم
هم طفلم و هم پیرم
کیستم من کیستم من چیستم من

نمایش متن ترانه

قطره ای از باده های آسمان
این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وا رهان
آدمی مخفی است در زیر زبان
این زبان پرده است بر درگاه جان

من کی ام اونی که بمبه گنده
همه خورده ان اون عمده تیز و تنده

نباشه هم مهم نی چون بلند میشه دود از کنده
خیلیا همه زندگیشون دور من میچرخه

شیرینی خورشید حج عمره
بدخوا‌ها مورمور میشه پوستشون با یه جمله

پوستشون مثل پوست مرغه
منو میبینن و قد قد میکنن

هرکی رو باهام مقایسه کنی مثل ماهی تو تنگه
حاجیت مثل کوسه تو عمقه

لقمه میکنه هر کی رو که کله اش بده بو قرمه
میذارم طعمه

خیلیا توی دامن تو چی
این یه هشدار دیگه اس

خیلیا میخوان عین من باشن فکر میکنن الفبام
سر کار میمونن از ترس سفید میکنن و میشن همه زال

جیم میشن تا میشن و من سر پام
خیلی ساده‌ن اصلا من تو چشم کسی که رپ گوش نمیده کی ام

اصلا فرق نمیکنه زنده ام یا مرده
یه آدم معمولی که فکر میکنه برده

ولی حقش رو نظام خورده
جزئی از کل

یه موش آزمایشگاهی
تند میرم تند ولی درجا میزنم

به مغزم میزنن از طریق مجری دستبرد
کانالو عوض کن

اگه دنبال فسفری این یکی ماهی نداره
وقتی به جز طناب دار هیچ چاره ای جانی نداره

هیچ دادگاهی قاضی نداره
منم یه قربانی که پارتی نداره

شادی نداره حالی نداره
هیچ فرقی با آدمای عادی نداره

باید هل بدی این ماشین باطری نداره
یه پیکان فرقی با آر دی نداره

من کی ام
یه جونوری که با طبیعت قهره

پر جمعیته شهرش و کرده جو رو شدیدا گرمش
آرزوی حیوونا اینه بشر منقرض بشه تقریبا نسلش

من کی ام

یه تیکه گوشت با دو تا گوش
که به هیشکی نمیده گوش

جرم یه کله ی پوک نداره
توش هست یه ذره هوش بوش در میاد وقتی میمیره

بعدش هم میزنه کرم
میگی بپوش جوش نزن که نه مردم نه زن

انسان نه انرژی
این بدنه زندانم زپرتی

رو کره ای که پر نکته است
جلو چشما گنده است
ولی جلو خورشید نقطه است

کوچیک و پست
یه کم از کهکشان دور شی عمرا ببینیش

اعع خورشید چی شد پس
ریز دیدیش نه

از این دنیا برم دیگه برنمیگردم
دوطرفه نیست بلیطم
هرچی پیش میریم عمیق تر میشه

آره خیلی پیچیده اس
من کی ام که تو یه لحظه همه چی هستم
ولی هیچی نیستم
هیچکس

من کی ام
یه دیوونه
که هیچی نمیدونه

من کی ام
یه دیوونه
که هنوز هیچی نمیدونه

فدائی ام گلادیاتور ادبیات
کارا میاد

میشنوه تهران میگه ایول
سنگین تره شعرا از ترافیک همت

در و دیوارا با گرافیتی زنده‌ن
خیابونا لفظامو حفظن

قافیه شماره سریال تپل
دوتادوتا میکشم بهم میگن ژنرال دوگل

دعا شعار حالیم نی
من کی ام
مگه می‌خوای فامیل شی

جوونم ولی پیر کار
دنیا توپ زیر پام

میرم جلو سینه چاک
با دید باز بی نقاب
من کی ام

اونی که هر قانونی می‌دید لقد میکرد
همیشه بود توی اقلیت

نه یه شاعر جیره خوار
نه که نبود حرف زور
ما نرفتیم زیر بار

ترجیح میدم یه گرگ وحشی باشم تا یه شیر رام
یاور همیشه مومن نه رفیق نیمه راه

دیوونه ای که بستنش ولی میشکنه شیشه باز
با همه ی پنجره ها بی حساب نیمه جان

یه مریض مغزی دهه شصتی
درگیرم با تقویم شمسی

بی سرزمین رو نقطه ی صفر مرزی
یعنی کلا مهم نی من کی ام

من کی ام حالا هرکی
واسه جامعه یه تهدید

از عوامل غربی
یه کله سیاه از توابع شرقی

حاصل خرد جمعی
خوش مرام مثل تختی

بد دهن تر از علی پروین ولی فنی
ما از کانون سرخ تربیت اصلاح شده با تیغ تبعیض

بوی باروتیم میایم از لول گرمی محصول جنگیم
لای ارزونیام خوب بگردی توی حراجیا

یه ایزدی تو ویترین وهابیا
منجیلم با همه ی اهالیاش

صده ی به زنجیر
یعنی وقتی که جوهر روی شمشیر

داره پاک میشه با دستمال تشویق
هنر ابزار ترویج

آش یخ همراه احکام کشکی
من کی ام

یه بنده‌م شرمنده ام
یادم رفته لبخندم

دست به تخ*مم هر موقع عزرائیل میاد سروقتم
تو زباله دون تاریخ تاریک میشه قلبم

خون میزنه از چشام بیرون
محتاج یه کاسه جون

بین فقیر و غنی قبرم کوتاهی حافظه ی عموم
من نقصم نقص عامل سقوط
ببین نسل من یه باکره ی فا*حشه اس واستاده تو روت

هم ناطق و خاموشم
هم لوح خموشانم

هم خونم و هم شیرم
هم طفلم و هم پیرم
کیستم من کیستم من چیستم من

دانلود آهنگ بهشتی سرد
نمایش متن ترانه
دانلود آهنگ میان غم هایم

میون غمهام، تک و تنهام
تنها گوش شنوا واسه حرفام
بیت مهدیار بوده و بس
پس می‌شونمش، سر سفره‌ی دلم
بذا عقده‌ای بشم
تا هر چی‌ که دوست دارم بهت بگم
الان کنار پنجره، چنبره زدم
آره همرامه قلم، ببین
بنویس بریز اشکاتو
بدون علی‌ هست با تو
نمی‌ره شعر از یاد و
برا همیشه زنده‌ست تو قلبا
ضمناً اون هوا که آفتاب داشت توش کوش پس؟
باز تو شهر، صدای ناله‌ی ملت سر به فلک می‌کشه و
هیشکی نی به یه ورش هم
پیش‌بینی‌م اینه: مرگ شهر
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده
هنوز معطلی که شانس بزنه به در
بنگر یه ذره به وقت، ببین
واسه هدف از همه چی‌ گذشتیم
پس صرفاً دیگه جای گذشت نی‌
زمانو کشتم بعد عرض تسلیت به وقت که تنگه
قلم و کاغذ دستم حتی خط نی‌ رو ورق
نه من نخ وصل نی به سرم
لاغرم اونقد که گشاده پوست رو تنم
میون غم‌ها نشستیم با تموم خاطرت
از اون چاه دراومدیم تو این چاه یه‌راست
سازگاریم با بازداشت و پرس‌وجو به هر شکل
می‌شی‌ سخنور هر جا باشه به صرفت
الان بردگی نوینه، پوله جای زور
که بشینه دولت پای سور و سات خوب
داش همه‌روزه همه‌جوره کجه حال و بارمون
آره آقای پلیس، خوبه ناز خوارتون؟
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده
صدها بار گفتم و باز
می‌گم اگه علی‌ این فرصتو داشت
عوض می‌کرد چهره‌ی شهر رو واسه‌ت تا
حتی با صد تا، معضل و مشکل
پشتت نشه خم پشت سر هم
چپ و راست داره بلا میاد سرمون و
حوالی تنمون کرخی گرفته و
حقیقت هر روزه. افسوس که
از دست رفتم، رسماً خسته‌ام
ولی‌ چه می‌شه کرد؟ ترک عادت موجب مرضه
غرض منم اینه که بگم بِتون
برادری، تو تهران کم هستش
شاید فکر کنی‌ برابریم. پس بنابراین
سرت سخت مثه کبک زیر برف پنهانه و
فصل بهار که بیاد تو باز رفتی‌
پس حقته، وصله بِت، فاز منفی
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده

نمایش متن ترانه

میون غمهام، تک و تنهام
تنها گوش شنوا واسه حرفام
بیت مهدیار بوده و بس
پس می‌شونمش، سر سفره‌ی دلم
بذا عقده‌ای بشم
تا هر چی‌ که دوست دارم بهت بگم
الان کنار پنجره، چنبره زدم
آره همرامه قلم، ببین
بنویس بریز اشکاتو
بدون علی‌ هست با تو
نمی‌ره شعر از یاد و
برا همیشه زنده‌ست تو قلبا
ضمناً اون هوا که آفتاب داشت توش کوش پس؟
باز تو شهر، صدای ناله‌ی ملت سر به فلک می‌کشه و
هیشکی نی به یه ورش هم
پیش‌بینی‌م اینه: مرگ شهر
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده
هنوز معطلی که شانس بزنه به در
بنگر یه ذره به وقت، ببین
واسه هدف از همه چی‌ گذشتیم
پس صرفاً دیگه جای گذشت نی‌
زمانو کشتم بعد عرض تسلیت به وقت که تنگه
قلم و کاغذ دستم حتی خط نی‌ رو ورق
نه من نخ وصل نی به سرم
لاغرم اونقد که گشاده پوست رو تنم
میون غم‌ها نشستیم با تموم خاطرت
از اون چاه دراومدیم تو این چاه یه‌راست
سازگاریم با بازداشت و پرس‌وجو به هر شکل
می‌شی‌ سخنور هر جا باشه به صرفت
الان بردگی نوینه، پوله جای زور
که بشینه دولت پای سور و سات خوب
داش همه‌روزه همه‌جوره کجه حال و بارمون
آره آقای پلیس، خوبه ناز خوارتون؟
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده
صدها بار گفتم و باز
می‌گم اگه علی‌ این فرصتو داشت
عوض می‌کرد چهره‌ی شهر رو واسه‌ت تا
حتی با صد تا، معضل و مشکل
پشتت نشه خم پشت سر هم
چپ و راست داره بلا میاد سرمون و
حوالی تنمون کرخی گرفته و
حقیقت هر روزه. افسوس که
از دست رفتم، رسماً خسته‌ام
ولی‌ چه می‌شه کرد؟ ترک عادت موجب مرضه
غرض منم اینه که بگم بِتون
برادری، تو تهران کم هستش
شاید فکر کنی‌ برابریم. پس بنابراین
سرت سخت مثه کبک زیر برف پنهانه و
فصل بهار که بیاد تو باز رفتی‌
پس حقته، وصله بِت، فاز منفی
میان غم‌هایم
منم غرق می‌شم مثه بقیه
میان غم‌هایم
این دور-و-ورا ناجی حاجی کسی‌ ندیده