دانلود آهنگ روان پریش
هر ثانیه تو فکرتم تو فکرمی که ساکتم
چند وقته که با عکستم تو رابطم
نزدیکمه دیوونگی حرف منه هرچی بگی
غیر از چشات چی خواستم از این زندگی
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
تو فکرمی تا یادمه تنهام نذار فرصت کمه
چشمای تو خوشبختی یه آدمه
غیر از خودم کی حاضره تا آخر قصه بره
بی وحشت از تنها شدن با خاطره
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
نمایش متن ترانه
هر ثانیه تو فکرتم تو فکرمی که ساکتم
چند وقته که با عکستم تو رابطم
نزدیکمه دیوونگی حرف منه هرچی بگی
غیر از چشات چی خواستم از این زندگی
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
تو فکرمی تا یادمه تنهام نذار فرصت کمه
چشمای تو خوشبختی یه آدمه
غیر از خودم کی حاضره تا آخر قصه بره
بی وحشت از تنها شدن با خاطره
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
این روزا بهتر از همیشم دلواپس چیزی نمیشم
تو عشق تو روان پریشم تا میشه پیشم باش
هر دفعه اسمتو میارم زیرو رو میشه روزگارم
تا میتونی تنها نذارم دارو ندارم باش
دانلود آهنگ بی حاشیه
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
نمیدونم کجام اصاً نمیرسه به تو صِدام یه کم بکن نگام آره همونی که من میخوام
توو نگاهت منم منم به خودِ تو زُل زدم حاشیه نمیرم نباشی میمیرم نه نمیشه از تو بگذرم
نمیخوابیم ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه
بگو همرامی حتی توو خوابت چه حالی دارم چقد میخوامت
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
دورمونن همه تو هم طرز نگاهت بده یکم برام بخند بذار نگاه بکنن همه
آره خودمم همونم خودت میدونی واسه تو می مونم
حاشیه نمیرم نباشی میمیرم نه نمیشه از تو بگذرم
نمیخوابیم ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه
بگو همرامی حتی توو خوابت چه حالی دارم چقد میخوامت
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
نمایش متن ترانه
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
نمیدونم کجام اصاً نمیرسه به تو صِدام یه کم بکن نگام آره همونی که من میخوام
توو نگاهت منم منم به خودِ تو زُل زدم حاشیه نمیرم نباشی میمیرم نه نمیشه از تو بگذرم
نمیخوابیم ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه
بگو همرامی حتی توو خوابت چه حالی دارم چقد میخوامت
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
دورمونن همه تو هم طرز نگاهت بده یکم برام بخند بذار نگاه بکنن همه
آره خودمم همونم خودت میدونی واسه تو می مونم
حاشیه نمیرم نباشی میمیرم نه نمیشه از تو بگذرم
نمیخوابیم ما تا که شب صبح شه دیوونه بازی تو باشی جاشه
بگو همرامی حتی توو خوابت چه حالی دارم چقد میخوامت
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
مستو گیجم منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه
حالِ من خوبه هیچ کسو نمیشناسم تو رو میبینم محوِ توست حواسم
دانلود آهنگ عشقم
چرا عشقم یادت نیست
که یه روز باچشم خیس
تو میگفتی بازم عاشقتم
بگو چی شد بین ما
که حالا توی رویا
باید حرفامو من به تو بگم
با تو آرامش سر جاشه
میخوام هیشکی نباشه
خوبه احساس هر دوی ما
نمیخوام دور شیم بازم عشقم
هر چیز دوباره کم کم
حل میشه ساده بین ما
دل من با عشق تو خوش بود و
قلبم با تو یکی شد و
روزام بعد تو چی میشه ؟
من به دوری راضی نمیشم و
کاشکی باشی تو پیشم
و انگار تو دلم آتیشه
به تو انگار نزدیکه دل من در حدی که
نمیتونم از تو دست بکشم
یه نفر هست تو قلبم که واسم مثل دنیاست
نمیدونه اینجور عاشقشم
با تو آرامش سر جاشه
میخوام هیشکی نباشه
خوبه احساس هر دوی ما
نمیخوام دور شیم بازم عشقم
هر چیز دوباره کم کم
حل میشه ساده بین ما
دل من با عشق تو خوش بود و
قلبم با تو یکی شد و
روزام بعد تو چی میشه ؟ من به دوری راضی نمیشم و کاشکی باشی تو پیشم و انگار تو دلم آتیشه
نمایش متن ترانه
چرا عشقم یادت نیست
که یه روز باچشم خیس
تو میگفتی بازم عاشقتم
بگو چی شد بین ما
که حالا توی رویا
باید حرفامو من به تو بگم
با تو آرامش سر جاشه
میخوام هیشکی نباشه
خوبه احساس هر دوی ما
نمیخوام دور شیم بازم عشقم
هر چیز دوباره کم کم
حل میشه ساده بین ما
دل من با عشق تو خوش بود و
قلبم با تو یکی شد و
روزام بعد تو چی میشه ؟
من به دوری راضی نمیشم و
کاشکی باشی تو پیشم
و انگار تو دلم آتیشه
به تو انگار نزدیکه دل من در حدی که
نمیتونم از تو دست بکشم
یه نفر هست تو قلبم که واسم مثل دنیاست
نمیدونه اینجور عاشقشم
با تو آرامش سر جاشه
میخوام هیشکی نباشه
خوبه احساس هر دوی ما
نمیخوام دور شیم بازم عشقم
هر چیز دوباره کم کم
حل میشه ساده بین ما
دل من با عشق تو خوش بود و
قلبم با تو یکی شد و
روزام بعد تو چی میشه ؟ من به دوری راضی نمیشم و کاشکی باشی تو پیشم و انگار تو دلم آتیشه
دانلود آهنگ راز آلود
باورت میشه که این روزا بارون باعث زجر منه
با خودم هی میگم یعنی کی داره با تو قدم میزنه
یعنی کی داره تو نم نم بارون تو رو نفس میکشه
تو رو میفهمه و واسه بودن با تو از همه دست میکشه
چشمات راز آلوده چرا نگاه کنم باز بیهوده هر کس از
اون چشا بیوفته واسه همیشه نابوده چشمات راز آلوده
چرا نگاه کنم باز بیهوده هرکس از اون چشا بیوفته
واسه همیشه نابوده چرا نمیتونی بشی فراموشم
واسه تو روشن نیست چقدر خاموشم تو که نمیدونی
هنوز تو رو دارم چقدر بارون از چشات طلبکارم
چشمات رازآلوده چرا نگاه کنم باز بیهوده هرکس از اون چشا
بیوفته واسه همیشه نابوده چشات راز آلود چرا نگاه کنم باز
بیهوده هرکس از اون چشا بیوفته واسه همیشه نابوده
نمایش متن ترانه
باورت میشه که این روزا بارون باعث زجر منه
با خودم هی میگم یعنی کی داره با تو قدم میزنه
یعنی کی داره تو نم نم بارون تو رو نفس میکشه
تو رو میفهمه و واسه بودن با تو از همه دست میکشه
چشمات راز آلوده چرا نگاه کنم باز بیهوده هر کس از
اون چشا بیوفته واسه همیشه نابوده چشمات راز آلوده
چرا نگاه کنم باز بیهوده هرکس از اون چشا بیوفته
واسه همیشه نابوده چرا نمیتونی بشی فراموشم
واسه تو روشن نیست چقدر خاموشم تو که نمیدونی
هنوز تو رو دارم چقدر بارون از چشات طلبکارم
چشمات رازآلوده چرا نگاه کنم باز بیهوده هرکس از اون چشا
بیوفته واسه همیشه نابوده چشات راز آلود چرا نگاه کنم باز
بیهوده هرکس از اون چشا بیوفته واسه همیشه نابوده
دانلود آهنگ جونم واست بگه
افتاده نگاهت تو چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم
شک نکن هنوزم می لرزه زانوهام، وقتی که بخوام من کنارت راه بیام
این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو
دوست دارم بدونم تو با من هستی یا، اشتباه گرفتم تورو با اون چشام
وقتی تو چشات زل زدم نشستم، حس می کنم تو دنیای دیگه هستم
منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
افتاده نگاهت تو چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم
شک نکن هنوزم می لرزه زانوهام، وقتی که بخوام من کنارت راه بیام
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
اون کسی که هر روز دیدنش آرزومه، با وجود اینکه همیشه روبرومه
اون کسی که اسمش بغض تو گلومه
تو هستی بذار بگم من
تو هستی دیوونتم من
جونم واست بگه
جونم واست بگه
بگه رک و راست
تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
نمایش متن ترانه
افتاده نگاهت تو چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم
شک نکن هنوزم می لرزه زانوهام، وقتی که بخوام من کنارت راه بیام
این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو
دوست دارم بدونم تو با من هستی یا، اشتباه گرفتم تورو با اون چشام
وقتی تو چشات زل زدم نشستم، حس می کنم تو دنیای دیگه هستم
منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
افتاده نگاهت تو چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم
شک نکن هنوزم می لرزه زانوهام، وقتی که بخوام من کنارت راه بیام
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
اون کسی که هر روز دیدنش آرزومه، با وجود اینکه همیشه روبرومه
اون کسی که اسمش بغض تو گلومه
تو هستی بذار بگم من
تو هستی دیوونتم من
جونم واست بگه
جونم واست بگه
بگه رک و راست
تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
جونم واست بگه بگه رک و راست، تورو می خوامت یه جورای خاص
می خوام بگم بذار بگم نشی بی احساس
دانلود آهنگ خیلی فوری
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم بیا تا
عزیزم بی تا باهم بریم یه جایی
تموم کن چه دنجی که جون میده دوتایی
تو گوشم نپیچه یه جز صدای قلبت هیچ صدایی
یه عطری بزن که واسم خاطره داره به چشمات اسیرم آخه جاذبه داره
واسه چند دقیقه تو باشی و دلی که بی قراره
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهم
وقتی آرومی و زل میزنی اینجور تو چشام
خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
بمیرم واسه اون جای که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم
آی عزیزم وای همه چیزم تو میتونی به هم بریزم
تا میرقصی با سازم منم رویا میسازم
میشینم میشینم های های وای وای تویی نیازم
تو میتونی با اسرار همینجا نگهم دار یه امشب خودتو دست منه دیوونه بسپار
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهم
وقتی آرومی و زل میزنی اینجور تو چشام
خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
بمیرم واسه اون جای که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم
آی عزیزم وای همه چیزم تو میتونی به هم بریزم
نمایش متن ترانه
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم بیا تا
عزیزم بی تا باهم بریم یه جایی
تموم کن چه دنجی که جون میده دوتایی
تو گوشم نپیچه یه جز صدای قلبت هیچ صدایی
یه عطری بزن که واسم خاطره داره به چشمات اسیرم آخه جاذبه داره
واسه چند دقیقه تو باشی و دلی که بی قراره
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهم
وقتی آرومی و زل میزنی اینجور تو چشام
خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
بمیرم واسه اون جای که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم
آی عزیزم وای همه چیزم تو میتونی به هم بریزم
تا میرقصی با سازم منم رویا میسازم
میشینم میشینم های های وای وای تویی نیازم
تو میتونی با اسرار همینجا نگهم دار یه امشب خودتو دست منه دیوونه بسپار
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهم
وقتی آرومی و زل میزنی اینجور تو چشام
خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
بمیرم واسه اون جای که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم
آی عزیزم وای همه چیزم تو میتونی به هم بریزم
دانلود آهنگ تورو میخوام
دل من گیره درگیره میمیره باز بی تو
شب شده دیره خوابم نمیگیره باز بی تو
شده رویام بمونی باهام پا به پام با عشق
زیر لب روز و شب از تو میگم فقط با عشق
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
دل من گیره درگیره میمیره باز بی تو
شب شده دیره خوابم نمیگیره باز بی تو
شده رویام بمونی باهام پا به پام با عشق
زیر لب روز و شب از تو میگم فقط با عشق
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
نمایش متن ترانه
دل من گیره درگیره میمیره باز بی تو
شب شده دیره خوابم نمیگیره باز بی تو
شده رویام بمونی باهام پا به پام با عشق
زیر لب روز و شب از تو میگم فقط با عشق
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
دل من گیره درگیره میمیره باز بی تو
شب شده دیره خوابم نمیگیره باز بی تو
شده رویام بمونی باهام پا به پام با عشق
زیر لب روز و شب از تو میگم فقط با عشق
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
خسته ام از همه بَسَمه
توی قلبم یه عالم غمه
هرچی میگم از عشقت کمه
تورو میخوام
هیچ کسی تو نمیشه برام
بی تو سایه م میاد پا به پام
انگار ابری شده باز هوام
تورو میخوام
دانلود آهنگ بیا یه قدم جلو
امشب پیراهن تازتو بپوشو
موهای نازتو بذار پشت گوشو
توی آیینه با خودت روبرو شو
چی میبینی بگو دو چشم سیاهو خنده شیرین و یه صورت ماه و
بیا بیا تو نذار دیگه منو چشم براهو بیا
بیا یه قدم جلو دستامو بگیر و
بیا یه یه قدم جلو تا نشده دیر و آره با خودتم میخوام بهت بگم
فدات شم عزیز منی عزیزم
تو خوبی من خوبم فضا فوق العاده اس بهتر از این مگه چیز دیگه ای هست
پس چرا ساکتی تکون نمیدی دست
یه قدم بیا جلوتر تا بشه کمتر فاصله هامون
تا بهت بگم من میخوامت میخوامت از دل و جون
نمایش متن ترانه
امشب پیراهن تازتو بپوشو
موهای نازتو بذار پشت گوشو
توی آیینه با خودت روبرو شو
چی میبینی بگو دو چشم سیاهو خنده شیرین و یه صورت ماه و
بیا بیا تو نذار دیگه منو چشم براهو بیا
بیا یه قدم جلو دستامو بگیر و
بیا یه یه قدم جلو تا نشده دیر و آره با خودتم میخوام بهت بگم
فدات شم عزیز منی عزیزم
تو خوبی من خوبم فضا فوق العاده اس بهتر از این مگه چیز دیگه ای هست
پس چرا ساکتی تکون نمیدی دست
یه قدم بیا جلوتر تا بشه کمتر فاصله هامون
تا بهت بگم من میخوامت میخوامت از دل و جون
دانلود آهنگ شبیه تو
خیلی دورمن اما من فقط فکر تو هستم
هیچکسی رو نمیبینم بس که دنبال تو هستک
کاش زمان برمیگشت تا مثل اون روزا بودی کنارم
خودت اینو میدونی من فقط تو رو میخواستم
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
کاش هنوزم تو رو داشتم
تو این روزای تاریک
دیگه غصه نمیتونست بشه به دل من نزدیک
کاش زمان برمیگشت تا مثل اون روزا بودی کنارم
خودت اینو میدونی من فقط تو رو میخواستم
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
نمایش متن ترانه
خیلی دورمن اما من فقط فکر تو هستم
هیچکسی رو نمیبینم بس که دنبال تو هستک
کاش زمان برمیگشت تا مثل اون روزا بودی کنارم
خودت اینو میدونی من فقط تو رو میخواستم
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
کاش هنوزم تو رو داشتم
تو این روزای تاریک
دیگه غصه نمیتونست بشه به دل من نزدیک
کاش زمان برمیگشت تا مثل اون روزا بودی کنارم
خودت اینو میدونی من فقط تو رو میخواستم
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
نمیخوام بعد تو من دیگه هیچ کسو
نمیخوام هیچ کسو من دیگه بعد تو
کی بیاد مثل تو بخوامش عین تو
نمیخوام پیداش شه هیچ کی شبیه تو
دانلود آهنگ ضربان
هی میگم به این دلم دست از سر تو برداره تورو راحت بزاره
نه دیگه نمیتونه اخه عاشقت شدم
عاشقی دردسر داره همیشه تو عاشقی
توی راه عاشقی دست و دلم کم میاره
ضربان قلب من تند میزنه میخواد آروم بزنه نه دیگه نمیتونه
از تو پس کوچه ی دل داره داد میزنه
داد و فریاد میزنه نه کسی نمیدونه
اگه تو قسمت من بودی برام تو سرنوشت با تو میشه خط به خط
قصه ی قلبمو نوشت اگه تو باشی یه عاشقی همیشه برای من
واسه تو میزنه تند تند ضربان قلب من میخواد آروم بزنه نه دیگه نمیتونه
نمایش متن ترانه
هی میگم به این دلم دست از سر تو برداره تورو راحت بزاره
نه دیگه نمیتونه اخه عاشقت شدم
عاشقی دردسر داره همیشه تو عاشقی
توی راه عاشقی دست و دلم کم میاره
ضربان قلب من تند میزنه میخواد آروم بزنه نه دیگه نمیتونه
از تو پس کوچه ی دل داره داد میزنه
داد و فریاد میزنه نه کسی نمیدونه
اگه تو قسمت من بودی برام تو سرنوشت با تو میشه خط به خط
قصه ی قلبمو نوشت اگه تو باشی یه عاشقی همیشه برای من
واسه تو میزنه تند تند ضربان قلب من میخواد آروم بزنه نه دیگه نمیتونه