دانلود آهنگ قلعه
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[ورس یک – مهراد هیدن]
هُل نَده اینور از اونور شلوغ تر
صف سر و تهش معلوم نیست کدوم وَر
مشتری دنبالِ جنسِ گرون تر
با جیبِ خالی از اینور به اونور
فحش میدی بِده ولی آدم باش لطفا
جُک نگو جاش یه کم جدی و خونسرد
میشینی کامل پایِ همه ی حرفام
میشکَنی راحت با فشارِ دستام
رد پایِ من هرجا بری هست
آهنگامو حفظی وقتی تا دسته ای مست
خیلی دل بخواهی میارمت توو قِصه ام
میکِشمت پایین من مارِ توو پِله ام
من دسته ی گل نیستم
نمیخوام باشم الگو
فقط فکرِ خویشَم، سمتِ هدفا پر رو
اگه شدی بِم نزدیک
چون که خودِ من خواستم
هرچی قلب بود نازک
بی رحم شکافتم
[کورس – مهراد هیدن
] به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[ورس دو – شایع]
هر کی یه جوره دیگه
منم این ، همین قدر بد
حال منم اینجوری خوبه
دور از تو ، دور از همه
دستِ خودم نیس جوشی ام
نه اهلِ مُدارا نه اهلِ چشم پوشی ام
بفروشینم ده تایی بریزین
من همیشه جلو گاوا قرمز پوشیدم
من و سنگ عشقِ شیشه کرد
یه قلب دارم که باهاش حس نمیشه کرد
یه تئوریَ مغرور تومه
میگه توو خاکِ دشمن دنبالِ زندگی بگرد
من نَبَرم تو هم نمیبَری
خودم نخوام هیچی اَ خودم نمیفهمی
توو دلِ کوهم قُد بی آب و غذا
وابسته به چوپون توو گَله میچری
خلافِ جهتِ این رودخونه هام
چراغِ سبزتون نمیندازه نور توو چشام
ترجیح میدم ولگرد بمیرم
تا اینکه داشته باشم نون توو حصار
بیخیالِ من شین برین
سگاتونو سمتم کیش بدین
مستثنام از هر سیستمی
نمره میخوام و پُرم اَ غلط دیکته ای
یه پسرِ همیشه توو اَخم
معتادِ تنهایی عاشقِ غریبه بودن
میخوام فقط به خودم شبیه بمونم
من همینم همین قد بد همینه موودم
[کورس – مهراد هیدن]
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[پل – مهراد هیدن]
سخت شو، آره سخت خوبه
بهت میاد، آره بهت میاد
رَد شو، آره رَد خوبه
بهت میاد، آره بهت میاد
[کورس – مهراد هیدن]
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
نمایش متن ترانه
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[ورس یک – مهراد هیدن]
هُل نَده اینور از اونور شلوغ تر
صف سر و تهش معلوم نیست کدوم وَر
مشتری دنبالِ جنسِ گرون تر
با جیبِ خالی از اینور به اونور
فحش میدی بِده ولی آدم باش لطفا
جُک نگو جاش یه کم جدی و خونسرد
میشینی کامل پایِ همه ی حرفام
میشکَنی راحت با فشارِ دستام
رد پایِ من هرجا بری هست
آهنگامو حفظی وقتی تا دسته ای مست
خیلی دل بخواهی میارمت توو قِصه ام
میکِشمت پایین من مارِ توو پِله ام
من دسته ی گل نیستم
نمیخوام باشم الگو
فقط فکرِ خویشَم، سمتِ هدفا پر رو
اگه شدی بِم نزدیک
چون که خودِ من خواستم
هرچی قلب بود نازک
بی رحم شکافتم
[کورس – مهراد هیدن
] به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[ورس دو – شایع]
هر کی یه جوره دیگه
منم این ، همین قدر بد
حال منم اینجوری خوبه
دور از تو ، دور از همه
دستِ خودم نیس جوشی ام
نه اهلِ مُدارا نه اهلِ چشم پوشی ام
بفروشینم ده تایی بریزین
من همیشه جلو گاوا قرمز پوشیدم
من و سنگ عشقِ شیشه کرد
یه قلب دارم که باهاش حس نمیشه کرد
یه تئوریَ مغرور تومه
میگه توو خاکِ دشمن دنبالِ زندگی بگرد
من نَبَرم تو هم نمیبَری
خودم نخوام هیچی اَ خودم نمیفهمی
توو دلِ کوهم قُد بی آب و غذا
وابسته به چوپون توو گَله میچری
خلافِ جهتِ این رودخونه هام
چراغِ سبزتون نمیندازه نور توو چشام
ترجیح میدم ولگرد بمیرم
تا اینکه داشته باشم نون توو حصار
بیخیالِ من شین برین
سگاتونو سمتم کیش بدین
مستثنام از هر سیستمی
نمره میخوام و پُرم اَ غلط دیکته ای
یه پسرِ همیشه توو اَخم
معتادِ تنهایی عاشقِ غریبه بودن
میخوام فقط به خودم شبیه بمونم
من همینم همین قد بد همینه موودم
[کورس – مهراد هیدن]
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
[پل – مهراد هیدن]
سخت شو، آره سخت خوبه
بهت میاد، آره بهت میاد
رَد شو، آره رَد خوبه
بهت میاد، آره بهت میاد
[کورس – مهراد هیدن]
به درک که قلبِ تو شکسته
اشکِ من در نمیاد یه قطره
صبر و تحملِ من یه لحظه اس
هر کی اومد نصفِ راه برگشته
دورِ من دیوارِ بایه قلعه
حرف زدن با آدما چه سخته
عشق من گیتارِ و یه نغمه
حال میکنم با همین تا دسته
دانلود آهنگ اهل نااهلی
شدم اهلِ نا اهلی ، وقتی
به اراده ی بی ظرفیتم
دودِ توو دست بچه ها چسبید
دادمش توو یادمه ، دیدم عه دوس دارمش دوزاریم همونجا افتاد
دیگه این صاحب هر چی پول خرد دارمه
فازشو داشتیم بزرگ شدیم
اگه این گوهو هی بدیم توو فوت کنیم
الکی الکی سیگاری شدم
من اصاً به این حرفا نمیخورد گروه خونیم
یه نخ شد دو نخ دو نخ شد پاکت
شدم اونکه سیگار همیشه لا انگشتاشه
اَ صبح توو خیابونا وقت کشت تا شب
دید همه دوستای ناباب دوستاشن
همونجا تموم شد ، دیگه هر چی روم نمیشد گم شد
هر چی بغض بود توو گلوی مامان
خش و خلت گلوم شد
شدم پاکار بی ننه باباها
پاتوق میکردیم دَم کانالا تهِ روچالا
غلافشون زیرِ سطل آشغالا
گُلو کشیدم و پام شد به نعشه بازا وا
ترک خوردم حاجی ، گفتم اصاً مُردم حاجی
اَ فرداش هر چی رول کشیدم
ده برابرش توو دلم گل پلاسید
هر روز اخلاقم عنتر از قبل
مورچه داد میکشید میرفتم عقب
لب و لوچه خشک و هی من کف دهنم
خودم فوتی و یه صف نعش بغلم
حالم خوب نبود ، هیچی جز فیل گلامون توو جوب نبود
هی دادم توو نگه داشتم سوخت گلوم
چند ماه گذشت توو تنم گوشت نموند
من مونده بودم و فِسی
دیگه منو نمیشناخت توو خونه کسی
مامان دید هر روز چشام کاسه خونه چزید
بابا فهمید همه سرش شد موی سفید
توو دنیا گم شدم ، اتاقم تاریکه
هی سرد و سردتر شدم
تنها توو کوچه ها حالم خوب نیست
هی
سگ نگاه نمیکرد منو
یقه همه تیشرتام سفیدک زد و
لنگ چس تومن بودم اما فقط شنیدم أ رفیقام نه و وام گرفتم به زور اَ یه جا
اونم باختم و شدم بدهکار تر و
خودم به گرههام یه گره باز زد و
بستم رو خودم توو اتاق درو
فقط مث مرد گریه میکردم
دیدم دنبالِ ادامه توو پیکا میگردم
توو اتاق خودم گم میشدم و
صبح رو تخت خودمو پیدا میکردم
هیچی معنی نداشت برام
اما هنو مامان غذا میذاشت برام
وقتی آبجی میومد میگفت داداش سلام
عشقم یه حال سرخ بود چشاش تمام
چرا نمیکشتنم ، این زیاده رویا چرا نمیمُردم من
پیش هر دکتری بگی بردنم
اما باز من یه جوری گوه زدم
یه مدت بودم روزامو با این
نسخه های روانی و قرصای آبی
یه ذره خوش بودم دوباره گاهی
تا دوباره افتادم توو دوباره کاری
ده برابر اَ قبل بدتر
به هر آت و آشغالی دستم دست زد
ضد افسردگی افسردم کرد
فکرم اَ فکرم در رفت
لعنت به این الکل تلخ
تف به پودر سفید و سر گل سبز
میگن همه چیو باید تجربه کنی
همه چیو نباید تجربه کرد
توو دنیا گم شدم ، اتاقم تاریکه
هی سرد و سردتر شدم
تنها توو کوچه ها حالم خوب نیست
هی
نمایش متن ترانه
شدم اهلِ نا اهلی ، وقتی
به اراده ی بی ظرفیتم
دودِ توو دست بچه ها چسبید
دادمش توو یادمه ، دیدم عه دوس دارمش دوزاریم همونجا افتاد
دیگه این صاحب هر چی پول خرد دارمه
فازشو داشتیم بزرگ شدیم
اگه این گوهو هی بدیم توو فوت کنیم
الکی الکی سیگاری شدم
من اصاً به این حرفا نمیخورد گروه خونیم
یه نخ شد دو نخ دو نخ شد پاکت
شدم اونکه سیگار همیشه لا انگشتاشه
اَ صبح توو خیابونا وقت کشت تا شب
دید همه دوستای ناباب دوستاشن
همونجا تموم شد ، دیگه هر چی روم نمیشد گم شد
هر چی بغض بود توو گلوی مامان
خش و خلت گلوم شد
شدم پاکار بی ننه باباها
پاتوق میکردیم دَم کانالا تهِ روچالا
غلافشون زیرِ سطل آشغالا
گُلو کشیدم و پام شد به نعشه بازا وا
ترک خوردم حاجی ، گفتم اصاً مُردم حاجی
اَ فرداش هر چی رول کشیدم
ده برابرش توو دلم گل پلاسید
هر روز اخلاقم عنتر از قبل
مورچه داد میکشید میرفتم عقب
لب و لوچه خشک و هی من کف دهنم
خودم فوتی و یه صف نعش بغلم
حالم خوب نبود ، هیچی جز فیل گلامون توو جوب نبود
هی دادم توو نگه داشتم سوخت گلوم
چند ماه گذشت توو تنم گوشت نموند
من مونده بودم و فِسی
دیگه منو نمیشناخت توو خونه کسی
مامان دید هر روز چشام کاسه خونه چزید
بابا فهمید همه سرش شد موی سفید
توو دنیا گم شدم ، اتاقم تاریکه
هی سرد و سردتر شدم
تنها توو کوچه ها حالم خوب نیست
هی
سگ نگاه نمیکرد منو
یقه همه تیشرتام سفیدک زد و
لنگ چس تومن بودم اما فقط شنیدم أ رفیقام نه و وام گرفتم به زور اَ یه جا
اونم باختم و شدم بدهکار تر و
خودم به گرههام یه گره باز زد و
بستم رو خودم توو اتاق درو
فقط مث مرد گریه میکردم
دیدم دنبالِ ادامه توو پیکا میگردم
توو اتاق خودم گم میشدم و
صبح رو تخت خودمو پیدا میکردم
هیچی معنی نداشت برام
اما هنو مامان غذا میذاشت برام
وقتی آبجی میومد میگفت داداش سلام
عشقم یه حال سرخ بود چشاش تمام
چرا نمیکشتنم ، این زیاده رویا چرا نمیمُردم من
پیش هر دکتری بگی بردنم
اما باز من یه جوری گوه زدم
یه مدت بودم روزامو با این
نسخه های روانی و قرصای آبی
یه ذره خوش بودم دوباره گاهی
تا دوباره افتادم توو دوباره کاری
ده برابر اَ قبل بدتر
به هر آت و آشغالی دستم دست زد
ضد افسردگی افسردم کرد
فکرم اَ فکرم در رفت
لعنت به این الکل تلخ
تف به پودر سفید و سر گل سبز
میگن همه چیو باید تجربه کنی
همه چیو نباید تجربه کرد
توو دنیا گم شدم ، اتاقم تاریکه
هی سرد و سردتر شدم
تنها توو کوچه ها حالم خوب نیست
هی
دانلود آهنگ بگو بدرک
یه قهوه یِ تلخ و ، یه سیگارِ سنگین
یه خونه یِ تاریک ، با چندتا دیوار غمگین
یه آدمِ خسته که براش حتی دوستاش غریبن
همون دوستایی که هیچ وقت این زخما رو رو پاش
ندیدن توو کوچه پس کوچه ی تاریک روزات یه فانوس دستته
میخوای دنیا روزای خوبتو بهت آسون پس بده
یه پای زخمی یه دلِ خسته
دلی که از همین اولِ قصه شکسته
زندگی برات حل نمیشه
انگار کُل دنیا به گره وصله
پس بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
احتیاج به هیچکدومتون نی
چون همه بلاستفاده توو پوشه موندین
تا دیدین سود توو بازار فروشتون نیست
مارو پله کردین ، خودتون رو بورس بمونین
حله تو دوستمونی منم دوتا گوش مخمل رو کلم
بچه زرنگ کجا بودی قبلاً ؟
هنوز قد خورد و خوراک توو جیبم هست
پَ بزرگ میشم برای هرکی کوچیکم کرد
قرارمون اونجا که جایِ شما نی
شما که هرجا مفت باشه اونجایین
تا پاچه دولایین ، بودین تا بودش حالمون عالی
غیب شدین تا دیدین دوتا دوتا گاومون زایید
اگه به منه بِپا ، نخوره تنم
به تنتون که ارتشِ هم هنوز یه تنه ــَس
همه امتحانا رو در حد قبولی بلدم
و هر اتفاقی بیوفته میگم به درک
تکست آهنگ بگو به درک اپیکور و شایع
بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
بابا پسرت میدونه که این بدترین لحظه ــَس
بد ولی خسته ــَس
جلوشو نگیر حتی اگه میدونی
واسه کسی که آزادی میخواد هر دَری بسته ــَس
میرم أ خونه آره ، میرم أ خونه
میرم که برات چهره یِ زخمی و پیرم نمونه
میرم دیدِ خودمو نشونِ آدما بدم
با اینکه همه حرفات میمونه یادم کاملاً
بابا اون پرنده که میگفتی تو قفسه
میخواد پر بزنه بره ولی کوو نفسه
وقتی همه لاشی شدن حتی ، پیر مرد پیر زن
عادتشونه کِش برن جیره أ جیب هم
من توو دلم از هیشکی توقع نیس
وقتی دآشم هم بهم میزنه کَلکو ریز
دیگه باید خودم و بکنم الک و هیس
الآن وقت ساختنه وقت توکل نیست آه
کُل دنیا به گره وصله پس
بزرگ میشم واسه هر کی کوچیکم کرد
الآن وقت ساختنه وقت توکل نیست
نمایش متن ترانه
یه قهوه یِ تلخ و ، یه سیگارِ سنگین
یه خونه یِ تاریک ، با چندتا دیوار غمگین
یه آدمِ خسته که براش حتی دوستاش غریبن
همون دوستایی که هیچ وقت این زخما رو رو پاش
ندیدن توو کوچه پس کوچه ی تاریک روزات یه فانوس دستته
میخوای دنیا روزای خوبتو بهت آسون پس بده
یه پای زخمی یه دلِ خسته
دلی که از همین اولِ قصه شکسته
زندگی برات حل نمیشه
انگار کُل دنیا به گره وصله
پس بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
احتیاج به هیچکدومتون نی
چون همه بلاستفاده توو پوشه موندین
تا دیدین سود توو بازار فروشتون نیست
مارو پله کردین ، خودتون رو بورس بمونین
حله تو دوستمونی منم دوتا گوش مخمل رو کلم
بچه زرنگ کجا بودی قبلاً ؟
هنوز قد خورد و خوراک توو جیبم هست
پَ بزرگ میشم برای هرکی کوچیکم کرد
قرارمون اونجا که جایِ شما نی
شما که هرجا مفت باشه اونجایین
تا پاچه دولایین ، بودین تا بودش حالمون عالی
غیب شدین تا دیدین دوتا دوتا گاومون زایید
اگه به منه بِپا ، نخوره تنم
به تنتون که ارتشِ هم هنوز یه تنه ــَس
همه امتحانا رو در حد قبولی بلدم
و هر اتفاقی بیوفته میگم به درک
تکست آهنگ بگو به درک اپیکور و شایع
بگو به درک ، بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
اگه دیدی دارن گوشتِتو میخورن ، بازم بگو به درک
بابا پسرت میدونه که این بدترین لحظه ــَس
بد ولی خسته ــَس
جلوشو نگیر حتی اگه میدونی
واسه کسی که آزادی میخواد هر دَری بسته ــَس
میرم أ خونه آره ، میرم أ خونه
میرم که برات چهره یِ زخمی و پیرم نمونه
میرم دیدِ خودمو نشونِ آدما بدم
با اینکه همه حرفات میمونه یادم کاملاً
بابا اون پرنده که میگفتی تو قفسه
میخواد پر بزنه بره ولی کوو نفسه
وقتی همه لاشی شدن حتی ، پیر مرد پیر زن
عادتشونه کِش برن جیره أ جیب هم
من توو دلم از هیشکی توقع نیس
وقتی دآشم هم بهم میزنه کَلکو ریز
دیگه باید خودم و بکنم الک و هیس
الآن وقت ساختنه وقت توکل نیست آه
کُل دنیا به گره وصله پس
بزرگ میشم واسه هر کی کوچیکم کرد
الآن وقت ساختنه وقت توکل نیست
دانلود آهنگ خالص
تو نمیخواد یادمون بدی آق معلم
من همینجا که وایسادم جای خودمِ
بنویس پاره کنمش ، بخواه بیچاره کُنَمِت
تو از جفت چشمام میکنی خوابُ دودره
انگیزه میده بِم نگاهِ منظور دارِت هنو
میتونم کِشتی هاتو غرق کنم توو وانِ حموم
جا تاجِ پادشاهی بذارم سَرِت تاجِ عروس
وِلم کن توو آبِ رَوون ، اینجا هست یه یه ماهی هنوز
با خبرِ خطرِ آب های آزاد
از بورس ماهی فروشای بالای بازار
از نگاهِ مملکت مثِ کالای قاچاق
بهم، اَ این مسیرِ پُرِ مین ، این پاهای ناچار
میدونم شاید نماسه چیزی
اما من اینجام واسه خودتُ نه واسه چیزی
نمیدونم شاید تو درست میگی
خب شاید تو هم مثِ من زندگی کنی کلافه میشی
بِم بده دلیل با نگات
یه لبخندِ کج بده بِم یادگار
یه بار یه زخممو ، بده با پافشار
بِکِش منو توو چالشات
تا ببینی لای پات دوخت و دوزه تا چِشات
خبری هم بوده، دیگه خبری نی
هیچ بدتر از یه شیرِ عصبی نی
اتفاقی میبینی مارو، پیشِ همه میگی
بیزاری از ما چون تورو نَطلبیدیم
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
ورس ٢- شایع
دیدی؟ آخر درومد از اخلاق داشِت
این میتونه خطرناک باشه
اخموشون میکنم، اخمام وا شِه
یکیشون جایی دیدم خبردار واسه
بووم کن میدم بوی بُتون
کِی بشه بریزه کُلِ خونِ روتون
صورتتو مُدام بکوبم تووی سُتون
منو توو قفس میبینن اما تو رو توو توور
آدمِ کیا شدین؟ خودتونو سیاه کنین
ما خاکی با کیاییم شما با کیا گُلین
شما کاسب نیستین شما زیاد خورین
اصلأ واقعیت ندارین دوتا دیالوگین
بحثِ پول نیست ، بحث بحثِ لِوِلِ ، حالا
تو برگ نَکَن از دسته چکِ این بابا
حتی اگه پوسیدیم ته ِ دلِ زندانا
زندان بان بگه قبلِ اسممون آقا
خودمون اینجاییم غرورمون کو ؟
روزای اول و انگیزه ی شروعمون کو؟
وجود توو وجودِ بی وجودمون کو؟
زندگی اصن جای دیگه اس رجوع بکن توو
توتونمون چوقِ پَ خارِ اینا
خارِ دلار و یِن و یورو و خارِ ریال
خالص نا خالصی ها
سینمون جای قلب شده جای چیا
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
متن آهنگ شایع و علیبی به نام خالص
نمایش متن ترانه
تو نمیخواد یادمون بدی آق معلم
من همینجا که وایسادم جای خودمِ
بنویس پاره کنمش ، بخواه بیچاره کُنَمِت
تو از جفت چشمام میکنی خوابُ دودره
انگیزه میده بِم نگاهِ منظور دارِت هنو
میتونم کِشتی هاتو غرق کنم توو وانِ حموم
جا تاجِ پادشاهی بذارم سَرِت تاجِ عروس
وِلم کن توو آبِ رَوون ، اینجا هست یه یه ماهی هنوز
با خبرِ خطرِ آب های آزاد
از بورس ماهی فروشای بالای بازار
از نگاهِ مملکت مثِ کالای قاچاق
بهم، اَ این مسیرِ پُرِ مین ، این پاهای ناچار
میدونم شاید نماسه چیزی
اما من اینجام واسه خودتُ نه واسه چیزی
نمیدونم شاید تو درست میگی
خب شاید تو هم مثِ من زندگی کنی کلافه میشی
بِم بده دلیل با نگات
یه لبخندِ کج بده بِم یادگار
یه بار یه زخممو ، بده با پافشار
بِکِش منو توو چالشات
تا ببینی لای پات دوخت و دوزه تا چِشات
خبری هم بوده، دیگه خبری نی
هیچ بدتر از یه شیرِ عصبی نی
اتفاقی میبینی مارو، پیشِ همه میگی
بیزاری از ما چون تورو نَطلبیدیم
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
ورس ٢- شایع
دیدی؟ آخر درومد از اخلاق داشِت
این میتونه خطرناک باشه
اخموشون میکنم، اخمام وا شِه
یکیشون جایی دیدم خبردار واسه
بووم کن میدم بوی بُتون
کِی بشه بریزه کُلِ خونِ روتون
صورتتو مُدام بکوبم تووی سُتون
منو توو قفس میبینن اما تو رو توو توور
آدمِ کیا شدین؟ خودتونو سیاه کنین
ما خاکی با کیاییم شما با کیا گُلین
شما کاسب نیستین شما زیاد خورین
اصلأ واقعیت ندارین دوتا دیالوگین
بحثِ پول نیست ، بحث بحثِ لِوِلِ ، حالا
تو برگ نَکَن از دسته چکِ این بابا
حتی اگه پوسیدیم ته ِ دلِ زندانا
زندان بان بگه قبلِ اسممون آقا
خودمون اینجاییم غرورمون کو ؟
روزای اول و انگیزه ی شروعمون کو؟
وجود توو وجودِ بی وجودمون کو؟
زندگی اصن جای دیگه اس رجوع بکن توو
توتونمون چوقِ پَ خارِ اینا
خارِ دلار و یِن و یورو و خارِ ریال
خالص نا خالصی ها
سینمون جای قلب شده جای چیا
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
متن آهنگ شایع و علیبی به نام خالص
دانلود آهنگ وایسین عقب
همه آمادن بکش زیرپاشون باز وایساده
ما اینجاییم قوی تر ا قبل
بدو بدو بری سریع ترعقب
ما اینجاییم قوی تر ا قبل
بدو بدو بری سریع ترعقب
خواب دیدی باشه خیر
اگه تو بهتر ا منی منو بزا لای
جرز پینوکیو افتادی تو جنگ با فلز
تاهدفت راهی نی به ما برس
معادله اونقدام که میگی پیچیده نی
یکی خوب بلده میبره اون یکی میشینه زیر
توام شیری اما مناسب شیشه شیر
کی به کیه شمام دیده شین دیگه چی
توپشت میزبشین زندگی عادیتو کن
مابرا حمله آماده ایم پ وایسین تو گود
بکن شارژتو پر
چون من پرکنم بخواین بم برسین
میشه شاسیتون غُر
ببین من هنو این فیتیله رو نزدم زیرش
وای به اون روزی که درآد سرم ا پیله
پ نخواه گوش زد کنی طرفم کیه
حالا حرفیه؟؟
هروری میصرفه اون وری میری
میگی پاها بالا بودو برات مشتری میریخت
اینا چیه مگه همه توش گیریم
نی بین منو تو جز دشمنی تیریپ
وایسین عقب وایسین تاس میریزین و مارسین ا دم
گوله کاغذا جاش نی
منم میخواد برسه پ حالا حالاها راش میبرم
دنبال آتو ا منی پ نرین عقبی
نگیم بلدی نکن منو جریح تر ا این
نگوسندی که درحد شبکه خبری
عملی بدو تا تو حالت تگری نزدیم
ا زمین کندم تن لشمو جا بندازم
برام راحته بکنم تنتو چال
تویی و دورتو پول ددی
منم وپا تا بشه کمرت تا
بمونه دهنت باز
ببین دونه دونه این کارا کاره
. یه روزه وقت بزارم
وقتی همه چشا دایره بود
من میگم در نیوفت توبازی بمون
دس بده تا کز نخوردی تو آتیشمون
همه غلطای اضافتو میبخشیمش
یادمون میره تو دهنت هرچی چرخیده
جنگ شما برامن زنگ تفریحه
د سفت میچسبیدم که کف میکرد زیرت
هر وری میصرفه اون وری میری
میگی پاها بالا بودو برات مشتری میر
یخت اینا چیه مگه همه توش گیریم
نی بین منو تو جز دشمنی تیریپ
وایسین عقب وایسین عقب
تاس میریزین و مارسین ا دم
گوله کاغذا جاش نی
منم میخادبرسه پ حالا حالاها راش میبرم
جدا ا بحث همیشگیمون
جدا ازاینکه تش میره سر یکیمون
شایع همون بچه مدرسه ای بود
که هنو تلخه دهنش از سر مزه دیروز
اما قول میدم که یه رو رنگیه
یه رو اول صفم الان جلوم هرکیه
این زوری که تومه داره تکونم میده
هرچند هنو سعی نکرده درو کردیمت
با این دوساعت کار این دراومد
ازشیش سال پیش من بودم و هنومنم
تو حالت بهتره تو نبودنم
پ به خواب ببینی بکشم پامو عقب
بگو بگو خودت فرق وفاصلمونو
بگو تا بدم دستت جایزتونو
بین منو تو نشده بازی تمومو
تازه دوسال دیگه میبرمت پای تنور
وایسین عقب
نمایش متن ترانه
همه آمادن بکش زیرپاشون باز وایساده
ما اینجاییم قوی تر ا قبل
بدو بدو بری سریع ترعقب
ما اینجاییم قوی تر ا قبل
بدو بدو بری سریع ترعقب
خواب دیدی باشه خیر
اگه تو بهتر ا منی منو بزا لای
جرز پینوکیو افتادی تو جنگ با فلز
تاهدفت راهی نی به ما برس
معادله اونقدام که میگی پیچیده نی
یکی خوب بلده میبره اون یکی میشینه زیر
توام شیری اما مناسب شیشه شیر
کی به کیه شمام دیده شین دیگه چی
توپشت میزبشین زندگی عادیتو کن
مابرا حمله آماده ایم پ وایسین تو گود
بکن شارژتو پر
چون من پرکنم بخواین بم برسین
میشه شاسیتون غُر
ببین من هنو این فیتیله رو نزدم زیرش
وای به اون روزی که درآد سرم ا پیله
پ نخواه گوش زد کنی طرفم کیه
حالا حرفیه؟؟
هروری میصرفه اون وری میری
میگی پاها بالا بودو برات مشتری میریخت
اینا چیه مگه همه توش گیریم
نی بین منو تو جز دشمنی تیریپ
وایسین عقب وایسین تاس میریزین و مارسین ا دم
گوله کاغذا جاش نی
منم میخواد برسه پ حالا حالاها راش میبرم
دنبال آتو ا منی پ نرین عقبی
نگیم بلدی نکن منو جریح تر ا این
نگوسندی که درحد شبکه خبری
عملی بدو تا تو حالت تگری نزدیم
ا زمین کندم تن لشمو جا بندازم
برام راحته بکنم تنتو چال
تویی و دورتو پول ددی
منم وپا تا بشه کمرت تا
بمونه دهنت باز
ببین دونه دونه این کارا کاره
. یه روزه وقت بزارم
وقتی همه چشا دایره بود
من میگم در نیوفت توبازی بمون
دس بده تا کز نخوردی تو آتیشمون
همه غلطای اضافتو میبخشیمش
یادمون میره تو دهنت هرچی چرخیده
جنگ شما برامن زنگ تفریحه
د سفت میچسبیدم که کف میکرد زیرت
هر وری میصرفه اون وری میری
میگی پاها بالا بودو برات مشتری میر
یخت اینا چیه مگه همه توش گیریم
نی بین منو تو جز دشمنی تیریپ
وایسین عقب وایسین عقب
تاس میریزین و مارسین ا دم
گوله کاغذا جاش نی
منم میخادبرسه پ حالا حالاها راش میبرم
جدا ا بحث همیشگیمون
جدا ازاینکه تش میره سر یکیمون
شایع همون بچه مدرسه ای بود
که هنو تلخه دهنش از سر مزه دیروز
اما قول میدم که یه رو رنگیه
یه رو اول صفم الان جلوم هرکیه
این زوری که تومه داره تکونم میده
هرچند هنو سعی نکرده درو کردیمت
با این دوساعت کار این دراومد
ازشیش سال پیش من بودم و هنومنم
تو حالت بهتره تو نبودنم
پ به خواب ببینی بکشم پامو عقب
بگو بگو خودت فرق وفاصلمونو
بگو تا بدم دستت جایزتونو
بین منو تو نشده بازی تمومو
تازه دوسال دیگه میبرمت پای تنور
وایسین عقب
دانلود آهنگ احتیاج دارم
احتیاج دارم به یه
خوشحالی از ته دل
به خندیدن بدون مکث
بدون مصرف جنس
به نور بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارم
به قبلنام و دیوونه بازیام به همکلاسیام احتیاج دارم
احتیاج دارم بگی حق نداری بری وایسا با هم بریم
بگی مراقب باشم موقع رانندگی قرض اگه ازت خواستم
راحت بدی احتیاج دارم به تو به گفتن از حالم به تو
انقد دسته گل آب بدیم بگن نه تو آدم بشویی نه من آدم بشو
احتیاج دارم بریم
یه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایم
اصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایم
یه چند ماه از زندگی رسید نخوایم
کرکره دکونو بکشیمش
حرف بزنیم ببینیم حرف کی تو دل کیه
کدوممون گیره چیه کی گیر بدهیه
کی میتونه از اون یکی یه دستی بگیره
من ، تو ، ما ، اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
احتیاج دارم بهم اعتماد کنی بدونِ امضا همین
بهت همه گندامو بگم بشنوی و یه دونه چرا نگی
اکه رد اشکو تو چشام زدی
یه جوری که خرد نشم بیفته نگاهت زمین
بذار ما هم فک کنیم به چشمت آدمیم
حتی اگه دیدی نیست و مهمون فلاکسمیم
بهت احتیاج دارم بیا لااقل وقتی خوشحالم بیا
تا از پشت بوم نیفتادم بیا تا وقتی وقت دارم باشم بیا
بیا دست بنداز دوره گردنم بلند بخند به جوک مسخره ام انقدی خاطرمو جمع کن از خودت
ببینم بهت هر چی حرف بود تو دلم زدم
شاید اصلا احتیاج نشد احتیاج نداشتم احتیاج نبود
خونواده بود و سلامتی بود و یه خرده پول بود و رفیقا
تموم شاید اصلا خدا بخشید دیگه "مرگ بر ..." گفتنامونو نشنید
دیگه هیچ جا نلرزید هیشکی نبود بگه نون تو سفرش نیست
من تو ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
نمایش متن ترانه
احتیاج دارم به یه
خوشحالی از ته دل
به خندیدن بدون مکث
بدون مصرف جنس
به نور بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارم
به قبلنام و دیوونه بازیام به همکلاسیام احتیاج دارم
احتیاج دارم بگی حق نداری بری وایسا با هم بریم
بگی مراقب باشم موقع رانندگی قرض اگه ازت خواستم
راحت بدی احتیاج دارم به تو به گفتن از حالم به تو
انقد دسته گل آب بدیم بگن نه تو آدم بشویی نه من آدم بشو
احتیاج دارم بریم
یه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایم
اصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایم
یه چند ماه از زندگی رسید نخوایم
کرکره دکونو بکشیمش
حرف بزنیم ببینیم حرف کی تو دل کیه
کدوممون گیره چیه کی گیر بدهیه
کی میتونه از اون یکی یه دستی بگیره
من ، تو ، ما ، اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
احتیاج دارم بهم اعتماد کنی بدونِ امضا همین
بهت همه گندامو بگم بشنوی و یه دونه چرا نگی
اکه رد اشکو تو چشام زدی
یه جوری که خرد نشم بیفته نگاهت زمین
بذار ما هم فک کنیم به چشمت آدمیم
حتی اگه دیدی نیست و مهمون فلاکسمیم
بهت احتیاج دارم بیا لااقل وقتی خوشحالم بیا
تا از پشت بوم نیفتادم بیا تا وقتی وقت دارم باشم بیا
بیا دست بنداز دوره گردنم بلند بخند به جوک مسخره ام انقدی خاطرمو جمع کن از خودت
ببینم بهت هر چی حرف بود تو دلم زدم
شاید اصلا احتیاج نشد احتیاج نداشتم احتیاج نبود
خونواده بود و سلامتی بود و یه خرده پول بود و رفیقا
تموم شاید اصلا خدا بخشید دیگه "مرگ بر ..." گفتنامونو نشنید
دیگه هیچ جا نلرزید هیشکی نبود بگه نون تو سفرش نیست
من تو ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
دانلود آهنگ خالص
تو نمیخواد یادمون بدی آق معلم
من همینجا که وایسادم جای خودمِ
بنویس پاره کنمش ، بخواه بیچاره کُنَمِ
ت تو از جفت چشمام میکنی خوابُ دودره
انگیزه میده بِم نگاهِ منظور دارِت هنو
میتونم کِشتی هاتو غرق کنم توو وانِ حموم
جا تاجِ پادشاهی بذارم سَرِت تاجِ عروس
وِلم کن توو آبِ رَوون ، اینجا هست یه یه ماهی هنوز با خبرِ خطرِ آب های آزاد
از بورس ماهی فروشای بالای بازار
از نگاهِ مملکت مثِ کالای قاچاق
بهم، اَ این مسیرِ پُرِ مین ، این پاهای ناچار
میدونم شاید نماسه چیزی
اما من اینجام واسه خودتُ نه واسه چیزی
نمیدونم شاید تو درست میگی
خب شاید تو هم مثِ من زندگی کنی کلافه میشی بِم بده دلیل با نگات
یه لبخندِ کج بده بِم یادگار
یه بار یه زخممو ، بده با پافشار
بِکِش منو توو چالشات
تا ببینی لای پات دوخت و دوزه تا چِشات
خبری هم بوده، دیگه خبری نی
هیچ بدتر از یه شیرِ عصبی نی
اتفاقی میبینی مارو، پیشِ همه میگی
بیزاری از ما چون تورو نَطلبیدیم
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
[ورس دو – شایع]
ورس ٢- شایع
دیدی؟ آخر درومد از اخلاق داشِت
این میتونه خطرناک باشه
اخموشون میکنم، اخمام وا شِه
یکیشون جایی دیدم خبردار واسه
بووم کن میدم بوی بُتون
کِی بشه بریزه کُلِ خونِ روتون
صورتتو مُدام بکوبم تووی سُتون
منو توو قفس میبینن اما تو رو توو توور
آدمِ کیا شدین؟ خودتونو سیاه کنین
ما خاکی با کیاییم شما با کیا گُلین
شما کاسب نیستین شما زیاد خورین
اصلأ واقعیت ندارین دوتا دیالوگین
بحثِ پول نیست ، بحث بحثِ لِوِلِ ، حا
لا تو برگ نَکَن از دسته چکِ این بابا
حتی اگه پوسیدیم ته ِ دلِ زندانا
زندان بان بگه قبلِ اسممون آقا
خودمون اینجاییم غرورمون کو ؟
روزای اول و انگیزه ی شروعمون کو؟
وجود توو وجودِ بی وجودمون کو؟
زندگی اصن جای دیگه اس رجوع بکن توو
توتونمون چوقِ پَ خارِ اینا
خارِ دلار و یِن ‌و یورو و خارِ ریال
خالص نا خالصی ها
سینمون جای قلب شده جای چیا
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
[هوک]
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
متن آهنگ شایع و علیبی به نام خالص
نمایش متن ترانه
تو نمیخواد یادمون بدی آق معلم
من همینجا که وایسادم جای خودمِ
بنویس پاره کنمش ، بخواه بیچاره کُنَمِ
ت تو از جفت چشمام میکنی خوابُ دودره
انگیزه میده بِم نگاهِ منظور دارِت هنو
میتونم کِشتی هاتو غرق کنم توو وانِ حموم
جا تاجِ پادشاهی بذارم سَرِت تاجِ عروس
وِلم کن توو آبِ رَوون ، اینجا هست یه یه ماهی هنوز با خبرِ خطرِ آب های آزاد
از بورس ماهی فروشای بالای بازار
از نگاهِ مملکت مثِ کالای قاچاق
بهم، اَ این مسیرِ پُرِ مین ، این پاهای ناچار
میدونم شاید نماسه چیزی
اما من اینجام واسه خودتُ نه واسه چیزی
نمیدونم شاید تو درست میگی
خب شاید تو هم مثِ من زندگی کنی کلافه میشی بِم بده دلیل با نگات
یه لبخندِ کج بده بِم یادگار
یه بار یه زخممو ، بده با پافشار
بِکِش منو توو چالشات
تا ببینی لای پات دوخت و دوزه تا چِشات
خبری هم بوده، دیگه خبری نی
هیچ بدتر از یه شیرِ عصبی نی
اتفاقی میبینی مارو، پیشِ همه میگی
بیزاری از ما چون تورو نَطلبیدیم
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
[ورس دو – شایع]
ورس ٢- شایع
دیدی؟ آخر درومد از اخلاق داشِت
این میتونه خطرناک باشه
اخموشون میکنم، اخمام وا شِه
یکیشون جایی دیدم خبردار واسه
بووم کن میدم بوی بُتون
کِی بشه بریزه کُلِ خونِ روتون
صورتتو مُدام بکوبم تووی سُتون
منو توو قفس میبینن اما تو رو توو توور
آدمِ کیا شدین؟ خودتونو سیاه کنین
ما خاکی با کیاییم شما با کیا گُلین
شما کاسب نیستین شما زیاد خورین
اصلأ واقعیت ندارین دوتا دیالوگین
بحثِ پول نیست ، بحث بحثِ لِوِلِ ، حا
لا تو برگ نَکَن از دسته چکِ این بابا
حتی اگه پوسیدیم ته ِ دلِ زندانا
زندان بان بگه قبلِ اسممون آقا
خودمون اینجاییم غرورمون کو ؟
روزای اول و انگیزه ی شروعمون کو؟
وجود توو وجودِ بی وجودمون کو؟
زندگی اصن جای دیگه اس رجوع بکن توو
توتونمون چوقِ پَ خارِ اینا
خارِ دلار و یِن ‌و یورو و خارِ ریال
خالص نا خالصی ها
سینمون جای قلب شده جای چیا
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
[هوک]
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
یکی بهم بگه اینو، اینا اَ کجا میان
شدین آدم کیا؟ شدین آدم کیا
[کورس – علیبی]
امثالِ اینا رو دیدم من زیاد
صد تا از اینا هی میرن و میان
نیستم من اینا رو، اصلاً نیستم اینا رو
متن آهنگ شایع و علیبی به نام خالص
دانلود آهنگ کجایی دادا
[ورس یک]
من تهرانم تو کجایی دادا
میگن رفتیش و موندی توو دورایی دادا
میگن پاسپورت داری اروپایی دادا
من نرفتم چون موندم توو دوراهی داد
ا بینَم اصاً اونوقت خبریه اونجا
این حس که انگار همیشه توو خطری هَ؟
خلافی غلاف توو کمریه آدم
مث من که بگن اسمشو نبری هَ؟
یه سری که اَ رو کوه پیچیدن حلالشون
و الا باقی عمرو از توو میدیدن
یه سری دیگه ام لفظ میان اَ بوی میهن
اما من میدونم کجان و دارن چ کو*ی میدن
میگی مجبور شدیم جون داداش حالا
نهایت مشکل بوده توو خونه باهاش
یا دیگه نمیماسیده بهش از پول باباش
۴تا شبکه هم میبینن و میگن این جوجه با ماست
ما اَ دهن بود حرف اگه زدیم
یه روزایی خوب یه روزایی پخِ زمی
ن تا آخرش اینجاییمو اگه یقه نشیمو
پرمون نگیره به پره کسی و هر کسی
نمیماله داشت میشناسی منو
هیچ موقع حال نکردم با زیر خوابیدن
هنو تو اتاقمو میکنم کیپ لای در و
مینویسم و تهرانو با شعر گا*یدم
[کورس]
بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم
زیر همین زمیناییم ، به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجاییم دادا
بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم
زیر همین زمیناییم به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجایی دادا
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
[ورس دو]
ما معتقدیم همینجا هم میشه گا*ید
پُر باریم تووی دلِ این خاک ریشه داریم
از روز اولم ما نداشتیم با گیشه کاری
سم تر از نیشه ماریم شیر همین بیشه زاریم
غریضمون نبود بذاریم پا به فرار
مث یه سریا بی وجود خا*ه ندار
بگین یادتونه قولاتونو ک میسازیم ایرانو
میمونیم و میمیریم نمیبازیم ایمانو
کوشین حالا ها؟ بابا بودین حالا
پَ شما که گربه رو سیخ میزدن بودین بالاخواهش
نونو زدین زیر بغلتون زدین به چاک نرین به فاک
میبینم روزیو میگین همه بودین حالا کاش
شیر گربه رو موشا دوشیدن
طعم شیرین دروغو گوشا نوشیدن
اینارودیدیم سوختیم مردیم تا ساختیم
با اینکه بعد مرگ سهراب اینجا نوش داروش میدن
با اینکه جای دست مچمونو میگیرن
ساقه هامونو میزنن اما گلمونو میچینن
اینکه بازی اینجا پانتومیمه حرف بزنی باختی
اینکه پنبه میشه رشته هات اینجا پشمه هرچی بافتی
که سقف آرزوهات میشه خراب رو سرت
این همه چاله چوله نمیشه مانع برا موندنت
ما معتقدیم همینجاهم میشه گا*ید
توو دل این تاریکیم مث ماه میشه تابید
[کورس]
بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم
زیر همین زمیناییم ، به این خاک دچاریم دادا بد
بد مالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجاییم دادا
بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم
زیر همین زمیناییم به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجایی دادا
[ورس سه]
رفتی مد شدن مو قشنگا
رفتی نمونده اینجا ابهت از ما
رفتین عروسی خونا لشکر کشیدن
صدا رو رخ میکشن جلو دلال
دادا جای رپ فارس خالیه
مد تو گوش مردم ماسمالیه
دادا این چیزی ک منوتو میخونیم
واسه اینجایی ک روش وایسادیمه
داداب گو بینم چطوره حالت
آزادی و هنو دکور بالت
بگو بینم هنوزم میخوری نون دلتو
یا غم این پوته ها میجوشونه خون دلتو
لا این آشناها از غریبی خم کمرت
بگو بینم هنو جونی داره تنِ تبرت
اگه میترکه رپ فارس چون ما روشیم
اگه هنوزم خوبه تهران چون ما توشیم
متن آهنگ امیر خلوت و شایع به نام کجایی دادا
نمایش متن ترانه
[ورس یک]
من تهرانم تو کجایی دادا
میگن رفتیش و موندی توو دورایی دادا
میگن پاسپورت داری اروپایی دادا
من نرفتم چون موندم توو دوراهی داد
ا بینَم اصاً اونوقت خبریه اونجا
این حس که انگار همیشه توو خطری هَ؟
خلافی غلاف توو کمریه آدم
مث من که بگن اسمشو نبری هَ؟
یه سری که اَ رو کوه پیچیدن حلالشون
و الا باقی عمرو از توو میدیدن
یه سری دیگه ام لفظ میان اَ بوی میهن
اما من میدونم کجان و دارن چ کو*ی میدن
میگی مجبور شدیم جون داداش حالا
نهایت مشکل بوده توو خونه باهاش
یا دیگه نمیماسیده بهش از پول باباش
۴تا شبکه هم میبینن و میگن این جوجه با ماست
ما اَ دهن بود حرف اگه زدیم
یه روزایی خوب یه روزایی پخِ زمی
ن تا آخرش اینجاییمو اگه یقه نشیمو
پرمون نگیره به پره کسی و هر کسی
نمیماله داشت میشناسی منو
هیچ موقع حال نکردم با زیر خوابیدن
هنو تو اتاقمو میکنم کیپ لای در و
مینویسم و تهرانو با شعر گا*یدم
[کورس]
بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم
زیر همین زمیناییم ، به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجاییم دادا
بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم
زیر همین زمیناییم به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجایی دادا
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
[ورس دو]
ما معتقدیم همینجا هم میشه گا*ید
پُر باریم تووی دلِ این خاک ریشه داریم
از روز اولم ما نداشتیم با گیشه کاری
سم تر از نیشه ماریم شیر همین بیشه زاریم
غریضمون نبود بذاریم پا به فرار
مث یه سریا بی وجود خا*ه ندار
بگین یادتونه قولاتونو ک میسازیم ایرانو
میمونیم و میمیریم نمیبازیم ایمانو
کوشین حالا ها؟ بابا بودین حالا
پَ شما که گربه رو سیخ میزدن بودین بالاخواهش
نونو زدین زیر بغلتون زدین به چاک نرین به فاک
میبینم روزیو میگین همه بودین حالا کاش
شیر گربه رو موشا دوشیدن
طعم شیرین دروغو گوشا نوشیدن
اینارودیدیم سوختیم مردیم تا ساختیم
با اینکه بعد مرگ سهراب اینجا نوش داروش میدن
با اینکه جای دست مچمونو میگیرن
ساقه هامونو میزنن اما گلمونو میچینن
اینکه بازی اینجا پانتومیمه حرف بزنی باختی
اینکه پنبه میشه رشته هات اینجا پشمه هرچی بافتی
که سقف آرزوهات میشه خراب رو سرت
این همه چاله چوله نمیشه مانع برا موندنت
ما معتقدیم همینجاهم میشه گا*ید
توو دل این تاریکیم مث ماه میشه تابید
[کورس]
بگو کجایی دادا ما هنو همینجاییم
زیر همین زمیناییم ، به این خاک دچاریم دادا بد
بد مالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجاییم دادا
بگو کجایی دادا ما هنوز همینجاییم
زیر همین زمیناییم به این خاک دچاریم دادا بد
بدمالیدی دادا دیدی باد و طوفانه
گفتی ما میریم بابا دِ بگو کجایی دادا
[ورس سه]
رفتی مد شدن مو قشنگا
رفتی نمونده اینجا ابهت از ما
رفتین عروسی خونا لشکر کشیدن
صدا رو رخ میکشن جلو دلال
دادا جای رپ فارس خالیه
مد تو گوش مردم ماسمالیه
دادا این چیزی ک منوتو میخونیم
واسه اینجایی ک روش وایسادیمه
داداب گو بینم چطوره حالت
آزادی و هنو دکور بالت
بگو بینم هنوزم میخوری نون دلتو
یا غم این پوته ها میجوشونه خون دلتو
لا این آشناها از غریبی خم کمرت
بگو بینم هنو جونی داره تنِ تبرت
اگه میترکه رپ فارس چون ما روشیم
اگه هنوزم خوبه تهران چون ما توشیم
متن آهنگ امیر خلوت و شایع به نام کجایی دادا
دانلود آهنگ یه بار
من و تو یه بار همو داریم
یه بار فقط منو تو اینجاییم
همه عاشقِ شب بیداری
هممون خیلی وقتا نمیخوابیم
بدونِ رویای رنگی
انگاری وسطِ جنگی
مشکلا نمیشه حل
بدونِ صبر با چشای بد بین
میدونم میدونم میدونم اینجا جامون نیست
میدونم میدونم دوییدیم ولی جاموندیم
قصه از من نپرس
[ورس دو]
جالبه هممون حواسمون به هرچی که نداریمه
جالبه هممون میخوایم اون چیزی که هستیم و
نباشیمش یکی نی بگه دِ آخه برا چیه
این همه فکر و خیالامون
این همه حال بدیامون زیرِ بارون ها
دلِ من و تو چجوری میشه آروم ها ؟
زمان بده به خودت آروم باش
میدونی من میگم باید حالشو برد
اَ هر چی حتی بدونِ پیشنهاده کار تپل
چه پیاده چه توو بنز چه سوارِ موتور
بی توجه به نظر بقیه کارتو کن
اون بیرون همه لالایی بلدن اما
موقع خوابِ خودشون که میرسه بی‌خوابن
فقط برا گوشِ بقیه سمینارن
فقط برا بقیه جلسه میذارن
تو بهتره أ هر کسی میدونی
کجای زندگیتو کج سلیقه بودی
چه کاریو چیو بهتر أ بقیه میتونی
خودتو خوب بشناسی همیشه خوبی
مفت بالا پایین نمیشی هی
یه ضد حال أ یکی حالتو نمیگیره
مهم اینه چشمِ تو چجوری ببینه
مهم اینه چی به دلِ تو چجوری میشینه
[کروس]
آدما همه فقط بده تو میبینن
به جای تو جای تو تصمیم میگیرن
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
بگو یا میرسم یا واسش میمیرم
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
[ورس سه]
حالا دیگه میلِ خودته ، قصه از من نپرس
از من نپرس چرا ، نپرس دلیل خیلی چیزارو
خُب من یه عمره دارم میگذرونم
نصفِ شبامو با چراغِ روشن
عشق میکنم تووی اتاق
موزیک کرده اَ شستِ پا تا مومو دچار
یه حالِ اوکی دارم و سر و رویِ خوشحال
یه هوای خوب میچرخه تووی شُشام
به قول این رفیقمون
خودتم بکشی توو این دنیا نمیشه موند
قصه ی همه یه رو تهش رسیده بود
پَ همین حالا پاشو راه برو یه شعری بخو
ن یه جوری بیخیال طی کن بره
فکر به چیزای چرت اشتباه‌ست کمپلت
اجازه نده اگه خواست پات شُل بره
فقط خودت به خودت دستور بده و
بخواه اَ خودت حالِ خوب بدو
بخواه ستاره درشتای آسمونِ شبو
خودت از گلو خودت آرزوتو نبر
واقعا خوب باش وانمود نکن
تو بهتر أ هرکسی میدونی
کجای زندگیتو کج سلیقه بودی
چه کاریو چیو بهتر أ بقیه میتونی
خودتو خوب بشناسی همیشه خوبی
[کروس]
آدما فقط بده تو میبینن
به جای تو جای تو تصمیم میگیرن
من میدونم برات چی خوبِ میگی نه
بگو یا میرسم یا واسش میمیرم
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
متن آهنگ شایع و یاسین ترکی به نام یه بار
نمایش متن ترانه
من و تو یه بار همو داریم
یه بار فقط منو تو اینجاییم
همه عاشقِ شب بیداری
هممون خیلی وقتا نمیخوابیم
بدونِ رویای رنگی
انگاری وسطِ جنگی
مشکلا نمیشه حل
بدونِ صبر با چشای بد بین
میدونم میدونم میدونم اینجا جامون نیست
میدونم میدونم دوییدیم ولی جاموندیم
قصه از من نپرس
[ورس دو]
جالبه هممون حواسمون به هرچی که نداریمه
جالبه هممون میخوایم اون چیزی که هستیم و
نباشیمش یکی نی بگه دِ آخه برا چیه
این همه فکر و خیالامون
این همه حال بدیامون زیرِ بارون ها
دلِ من و تو چجوری میشه آروم ها ؟
زمان بده به خودت آروم باش
میدونی من میگم باید حالشو برد
اَ هر چی حتی بدونِ پیشنهاده کار تپل
چه پیاده چه توو بنز چه سوارِ موتور
بی توجه به نظر بقیه کارتو کن
اون بیرون همه لالایی بلدن اما
موقع خوابِ خودشون که میرسه بی‌خوابن
فقط برا گوشِ بقیه سمینارن
فقط برا بقیه جلسه میذارن
تو بهتره أ هر کسی میدونی
کجای زندگیتو کج سلیقه بودی
چه کاریو چیو بهتر أ بقیه میتونی
خودتو خوب بشناسی همیشه خوبی
مفت بالا پایین نمیشی هی
یه ضد حال أ یکی حالتو نمیگیره
مهم اینه چشمِ تو چجوری ببینه
مهم اینه چی به دلِ تو چجوری میشینه
[کروس]
آدما همه فقط بده تو میبینن
به جای تو جای تو تصمیم میگیرن
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
بگو یا میرسم یا واسش میمیرم
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
[ورس سه]
حالا دیگه میلِ خودته ، قصه از من نپرس
از من نپرس چرا ، نپرس دلیل خیلی چیزارو
خُب من یه عمره دارم میگذرونم
نصفِ شبامو با چراغِ روشن
عشق میکنم تووی اتاق
موزیک کرده اَ شستِ پا تا مومو دچار
یه حالِ اوکی دارم و سر و رویِ خوشحال
یه هوای خوب میچرخه تووی شُشام
به قول این رفیقمون
خودتم بکشی توو این دنیا نمیشه موند
قصه ی همه یه رو تهش رسیده بود
پَ همین حالا پاشو راه برو یه شعری بخو
ن یه جوری بیخیال طی کن بره
فکر به چیزای چرت اشتباه‌ست کمپلت
اجازه نده اگه خواست پات شُل بره
فقط خودت به خودت دستور بده و
بخواه اَ خودت حالِ خوب بدو
بخواه ستاره درشتای آسمونِ شبو
خودت از گلو خودت آرزوتو نبر
واقعا خوب باش وانمود نکن
تو بهتر أ هرکسی میدونی
کجای زندگیتو کج سلیقه بودی
چه کاریو چیو بهتر أ بقیه میتونی
خودتو خوب بشناسی همیشه خوبی
[کروس]
آدما فقط بده تو میبینن
به جای تو جای تو تصمیم میگیرن
من میدونم برات چی خوبِ میگی نه
بگو یا میرسم یا واسش میمیرم
من میدونم برات چی خوبه میگی نه
متن آهنگ شایع و یاسین ترکی به نام یه بار
دانلود آهنگ کفری
هه ازم می پرسن چطوری به نظرت بده شیر روحیه اش
از گنجیشگ بترسم می دونی تا حالا چند تا سر فیل بریدم
همه سیبل رو دیدن من فقط وسط سیبلو دیدم
همیشه بیشتر از همه می دوییدم برا خودم سواله چ
ه جوری اینجوریم ها
شما می ترکونیدم ها بزرگتراتون کدوم گوری ان ها
حاجی من ترمز بریدم باز په در افتادن باهام یعنی روزه
شک دار تو کوشی الان من روزی صدبار می کشم کشیده رو تو گوش شهردار
چون این شهر با این که شلوغه اما هیچ کس و نداره وایسه جلو من
آ رفیقام تو خونه موندن من تن به تن ماهی جوبا تور کردم
رو این زمین از من مهربون تر هست نه په گرگم الان چون اونا گوسفندن
می طلبه که طلبه ترم از اینا که پی سرویس کردن دهن منن
اگه جایی گفتن همه رو زدن یه لطفی کن بگو یه سر به منم بزنن
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همرو چسب زدیم
نه که فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی دست میدم اگه دست ندی
در میاد گریه مرغای آسمون زیپ میره پایین بشقاب خامه روش
جای دیگه چرا تو اتاق ما بمون ریشو بزن دامن گلدارتو بپوش
دنیا رو بکن دولا به کاممون برا دوستات از مردادیا بگو
اون یکی رفیقت که دنباله مائه کوش رد شه از اینور سر دادیم تا گلوش
من همه نیستم نمی تونه خط بندازه روم دست خطه هیچ کس
بابام جوری بار آورد منو اگه می افتادم پا نمی شدم دستمو می شکست
نه صادرم از چاله میدونه نه یکی از داییام چاقوکش بوده
ولی اونقد تو خیابون بودم بام ور ری پیشونیم دماغت و بشکونه
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همه رو چسب زدیم
نه که فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی زندگیه اگه رو تشک نری
نباید بی افته چشم از زبونت چشات همیشه شرمندشونه
بپا چیزی خستت نکنه که هر چفت و چلی نمک نپرونه
می دونی من کفرم درومد وقتی دیدم همیشه تو دور برگردونم
هیچ کدوم این خیابونا بنبست نبودن الان چون شاید فردا فرصت نکنم
خب من مادرزاد هولم پشت من ندو خوشگله روم تلفن و قطع کن
تو برا اونکه میلیاردی معامله کردو من رو همین جدولا وره دل مردم
انتظارم از خودم اینه براد برا همه از دستم هر کمکیه
اما منه مغرور و می شناسی لبه دره ام کسی دستمو نگیره
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همرو چسب زدی
م نکه فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی وای به حالتون اگه در نرین
نمایش متن ترانه
هه ازم می پرسن چطوری به نظرت بده شیر روحیه اش
از گنجیشگ بترسم می دونی تا حالا چند تا سر فیل بریدم
همه سیبل رو دیدن من فقط وسط سیبلو دیدم
همیشه بیشتر از همه می دوییدم برا خودم سواله چ
ه جوری اینجوریم ها
شما می ترکونیدم ها بزرگتراتون کدوم گوری ان ها
حاجی من ترمز بریدم باز په در افتادن باهام یعنی روزه
شک دار تو کوشی الان من روزی صدبار می کشم کشیده رو تو گوش شهردار
چون این شهر با این که شلوغه اما هیچ کس و نداره وایسه جلو من
آ رفیقام تو خونه موندن من تن به تن ماهی جوبا تور کردم
رو این زمین از من مهربون تر هست نه په گرگم الان چون اونا گوسفندن
می طلبه که طلبه ترم از اینا که پی سرویس کردن دهن منن
اگه جایی گفتن همه رو زدن یه لطفی کن بگو یه سر به منم بزنن
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همرو چسب زدیم
نه که فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی دست میدم اگه دست ندی
در میاد گریه مرغای آسمون زیپ میره پایین بشقاب خامه روش
جای دیگه چرا تو اتاق ما بمون ریشو بزن دامن گلدارتو بپوش
دنیا رو بکن دولا به کاممون برا دوستات از مردادیا بگو
اون یکی رفیقت که دنباله مائه کوش رد شه از اینور سر دادیم تا گلوش
من همه نیستم نمی تونه خط بندازه روم دست خطه هیچ کس
بابام جوری بار آورد منو اگه می افتادم پا نمی شدم دستمو می شکست
نه صادرم از چاله میدونه نه یکی از داییام چاقوکش بوده
ولی اونقد تو خیابون بودم بام ور ری پیشونیم دماغت و بشکونه
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همه رو چسب زدیم
نه که فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی زندگیه اگه رو تشک نری
نباید بی افته چشم از زبونت چشات همیشه شرمندشونه
بپا چیزی خستت نکنه که هر چفت و چلی نمک نپرونه
می دونی من کفرم درومد وقتی دیدم همیشه تو دور برگردونم
هیچ کدوم این خیابونا بنبست نبودن الان چون شاید فردا فرصت نکنم
خب من مادرزاد هولم پشت من ندو خوشگله روم تلفن و قطع کن
تو برا اونکه میلیاردی معامله کردو من رو همین جدولا وره دل مردم
انتظارم از خودم اینه براد برا همه از دستم هر کمکیه
اما منه مغرور و می شناسی لبه دره ام کسی دستمو نگیره
یاد اون دوران بخیر که بودم منو منو لاک خودم همین
وللهی کرم از خودشون بود اگه می بینی امروز دهن همرو چسب زدی
م نکه فک کنی دلم میاد اصن یه طوره انگار نیست دست خودم ینی
نکنمشون با کله تو صندلی وای به حالتون اگه در نرین
دانلود آهنگ مصر
بدونِ تو هیج خبری نی
پاشو یه کاری کن
تو کی میخوای باشی ها؟
حواست به خودت هست؟
با مرورِ مدامِ این فکرا ، هیچ اتقافی نمیوفته
مثل عقابای روی ابر
مثل اخم ، مثل ابرویِ خم باش
توو دهن نی که دندونِ لق جاش
جای تیر و نیزه توو پهلوی ببراست
بستگی داره چقدر مُصری
یه کم یا خیلی ، پسر تو سیلی
مدال حقِ اونه که یه بند بود پیگیر
نه بی نظم و دیمی ، با برنامه مو به مو
اگه قرار باشه هرکی یه شبه راهِ صد سالو بره
که سنگ رو سنگ بند نی
نشئگی یعنی حسِ بعده هر تمرین
رشد میکنی اگه با همه کم رنگی
مشورت کن تصمیم با خودت
زور نمیخواد کسی زنجیر وا کنه
یهو یه فکر میشه اَ بیخ تا بنت
صفر تا نهت از زیرِ زیِر زیر تا کویت
یه دلیلِ محکمه پسند
که وادارت کنه از همه نظر
میخوای یکی دو کیلو دلِ خطر میخواد
تیغ و تبر میخوای با پای سفر
فکرتو بیار بالای کمر
وقت بذار برا جلو ، جای دَدَر
یه روزی نرسه ببینی دادی هدر
ته ته تهِ تهش شدی لاتِ محل
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر
[ورس دو – مهراد هیدن]
میانبر توو کارم نیست
نه میگم، بله مالِ عروسه
با هر احدی نپریدم بهشون د
ست ندادم حتی قبلِ این ویروسه
با همون دست چَک زدم خودمو
سفت وایسادم بستم دورمو
طول کشید تا قدر بدونم
عشق لا چوب سوزوندم تا گرم
بمونم الان، زمین میخورم آسفالت خُرده
مشت میزنم مثل فیلم چینی پودره
زُل میزنم چِشا در میاد
تازه روشنه موتور هنو کلی راه مونده
قاطی یه سری بد قلق بی هدف
بازیگر در عمل که لشگره سفسطه‌ ان
بیشعور شارلاتان سلطانِ حرف زدن
شرف داره لاتِ بی ادب به یه بد دهن
به چپم اگه نمره من نیست بیست
رنده میکنم همه هویجا رو ریز ریز
اوج میگیرم توو مایه‌ های بیتاب
سوراخ میکنم یه چی مایه میخ میز
میخوام دریا رو موسی کنم
اربابا همه جلوم اوستا کنن
هدفم بزرگه قدِ نفت ‌کشه
با تانک دمبل میزنم تا کج بشه
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر
[پل – مهراد هیدن]
آرزوت چیه لااقل
یه الگو با یه باور
یا یه برنده از آخر
چی میخوای باشی واقعا؟
آرزوت چیه لااقل
یه الگو با یه باور
یا یه برنده از آخر
[ورس سه – شایع]
بگو بنیم زنده‌ای یا فقط
دم و بازدمی و فکره زیاد اَ ح
د دور شدن همه سرتقیات ازت
نشستی گوشه اتاق منتظره چی؟
کسی نمیندازه ساکِ پول از آسمون
بیست و چهار ساعتِ روز دعا بخون حال
ا مثلِ بازنده ها بکِش فحشو به پولدارارر
همین فرمون ببینیم چی عوض میشه
تو اگه بدونی ، اگه بدونی
چه کارایی ساختس اَ دستت ش
با خواب دیگه سخت میشه هضمش برات
سرتو میکُنی اَ شیشه بیرون داد میکشی توو تونل
یه دلیل کافیه فقط از زیره قسطِ آسمونِ آبی ببرت
اقدام کن چه درست باشه چه غلط
آدما کارشون اینه بگن نمیتونی
تو کی میخوای؟
باشی چی گاری فرو
ش یا گاریچی اَ اینایی که به کم راضی شی یا نه
برا بازی هم بازی زیاده
بگرد پیدا کن ببین توو کار کی چی‌ کاره ‌ست
من نه این دیواره اتاقم مداله
نه حتی کسی بهم داده توو مدرسه لوح
اما همیشه میشینم ترکِ جلو
گوه میخوره کسی به من بگه تو
یاد میگیرم أ کتاب اَ چشام
حرفای بزرگتر سره شام اَ فشار
اَ هزار باری که افتادم ته چاه اَ پرش هام
اَ کارایی که کردم و بود برا همه عار
یاد میگیرم هرکی اَ من بیشتر میدونه
از هر کی هم اَ کتاب بیشتر بخونه
من اَ اونام که رو نمیزنه و
خُب احتیاج نی باشه هیشکی نردبونش
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر
نمایش متن ترانه
بدونِ تو هیج خبری نی
پاشو یه کاری کن
تو کی میخوای باشی ها؟
حواست به خودت هست؟
با مرورِ مدامِ این فکرا ، هیچ اتقافی نمیوفته
مثل عقابای روی ابر
مثل اخم ، مثل ابرویِ خم باش
توو دهن نی که دندونِ لق جاش
جای تیر و نیزه توو پهلوی ببراست
بستگی داره چقدر مُصری
یه کم یا خیلی ، پسر تو سیلی
مدال حقِ اونه که یه بند بود پیگیر
نه بی نظم و دیمی ، با برنامه مو به مو
اگه قرار باشه هرکی یه شبه راهِ صد سالو بره
که سنگ رو سنگ بند نی
نشئگی یعنی حسِ بعده هر تمرین
رشد میکنی اگه با همه کم رنگی
مشورت کن تصمیم با خودت
زور نمیخواد کسی زنجیر وا کنه
یهو یه فکر میشه اَ بیخ تا بنت
صفر تا نهت از زیرِ زیِر زیر تا کویت
یه دلیلِ محکمه پسند
که وادارت کنه از همه نظر
میخوای یکی دو کیلو دلِ خطر میخواد
تیغ و تبر میخوای با پای سفر
فکرتو بیار بالای کمر
وقت بذار برا جلو ، جای دَدَر
یه روزی نرسه ببینی دادی هدر
ته ته تهِ تهش شدی لاتِ محل
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر
[ورس دو – مهراد هیدن]
میانبر توو کارم نیست
نه میگم، بله مالِ عروسه
با هر احدی نپریدم بهشون د
ست ندادم حتی قبلِ این ویروسه
با همون دست چَک زدم خودمو
سفت وایسادم بستم دورمو
طول کشید تا قدر بدونم
عشق لا چوب سوزوندم تا گرم
بمونم الان، زمین میخورم آسفالت خُرده
مشت میزنم مثل فیلم چینی پودره
زُل میزنم چِشا در میاد
تازه روشنه موتور هنو کلی راه مونده
قاطی یه سری بد قلق بی هدف
بازیگر در عمل که لشگره سفسطه‌ ان
بیشعور شارلاتان سلطانِ حرف زدن
شرف داره لاتِ بی ادب به یه بد دهن
به چپم اگه نمره من نیست بیست
رنده میکنم همه هویجا رو ریز ریز
اوج میگیرم توو مایه‌ های بیتاب
سوراخ میکنم یه چی مایه میخ میز
میخوام دریا رو موسی کنم
اربابا همه جلوم اوستا کنن
هدفم بزرگه قدِ نفت ‌کشه
با تانک دمبل میزنم تا کج بشه
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر
[پل – مهراد هیدن]
آرزوت چیه لااقل
یه الگو با یه باور
یا یه برنده از آخر
چی میخوای باشی واقعا؟
آرزوت چیه لااقل
یه الگو با یه باور
یا یه برنده از آخر
[ورس سه – شایع]
بگو بنیم زنده‌ای یا فقط
دم و بازدمی و فکره زیاد اَ ح
د دور شدن همه سرتقیات ازت
نشستی گوشه اتاق منتظره چی؟
کسی نمیندازه ساکِ پول از آسمون
بیست و چهار ساعتِ روز دعا بخون حال
ا مثلِ بازنده ها بکِش فحشو به پولدارارر
همین فرمون ببینیم چی عوض میشه
تو اگه بدونی ، اگه بدونی
چه کارایی ساختس اَ دستت ش
با خواب دیگه سخت میشه هضمش برات
سرتو میکُنی اَ شیشه بیرون داد میکشی توو تونل
یه دلیل کافیه فقط از زیره قسطِ آسمونِ آبی ببرت
اقدام کن چه درست باشه چه غلط
آدما کارشون اینه بگن نمیتونی
تو کی میخوای؟
باشی چی گاری فرو
ش یا گاریچی اَ اینایی که به کم راضی شی یا نه
برا بازی هم بازی زیاده
بگرد پیدا کن ببین توو کار کی چی‌ کاره ‌ست
من نه این دیواره اتاقم مداله
نه حتی کسی بهم داده توو مدرسه لوح
اما همیشه میشینم ترکِ جلو
گوه میخوره کسی به من بگه تو
یاد میگیرم أ کتاب اَ چشام
حرفای بزرگتر سره شام اَ فشار
اَ هزار باری که افتادم ته چاه اَ پرش هام
اَ کارایی که کردم و بود برا همه عار
یاد میگیرم هرکی اَ من بیشتر میدونه
از هر کی هم اَ کتاب بیشتر بخونه
من اَ اونام که رو نمیزنه و
خُب احتیاج نی باشه هیشکی نردبونش
[کورس – مهراد هیدن]
نه، ترک نمیخورم چون من اَ سنگم
به درد نمیخورم برنگردم
پاک میکنم هرچی بوده قبلاً
روی به جلو همچنان مُصر