دانلود آهنگ میخام برات بمیرم
نمیخوام از آسمون ماهو برات بیارم
نمیخوام عکستو رو ستاره ها بذارم
نمیخوام برای چشمات هرچی گُله بچینم
نمیخوام باز تو رو تو خواب گُلا ببینم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
نمیخوام توی رویا سوار ابرا بشم
تو دشت آرزوها باز با تو تنها بشم
نمیخوام داشتن تو واسه من آسون بشه
نعمت با تو بودن بازم فراون بشه
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
نه نمیخوام بهار شه
من عاشق پاییزم
پاییز میشه عاشقتر واسه تو اشک بریزم
نه نمیخوام فکر کنی
که عاشقیم یه حرفه
اگه یه وقت نباشی
آب میشه مثل برفه
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
نمایش متن ترانه
نمیخوام از آسمون ماهو برات بیارم
نمیخوام عکستو رو ستاره ها بذارم
نمیخوام برای چشمات هرچی گُله بچینم
نمیخوام باز تو رو تو خواب گُلا ببینم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
نمیخوام توی رویا سوار ابرا بشم
تو دشت آرزوها باز با تو تنها بشم
نمیخوام داشتن تو واسه من آسون بشه
نعمت با تو بودن بازم فراون بشه
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
نه نمیخوام بهار شه
من عاشق پاییزم
پاییز میشه عاشقتر واسه تو اشک بریزم
نه نمیخوام فکر کنی
که عاشقیم یه حرفه
اگه یه وقت نباشی
آب میشه مثل برفه
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
میخوام برات بمیـــــرم
دانلود آهنگ شرط بوسه
ه بارم بیا و به من فکر کن
به من که یه عمره گرفتارتم
زمین و زمان و بهم ریختم
که ثابت کنم زیر اوارتم
به من حق بده بی قرارت بشم
قراره تو رو باز عاشق کنم
قراره بخندی برای من
برای یه اخم تو دق کنم
برام از زمستون بگی یخ کنم
با گرمای عشقت تنم داغ شه
سر بوسه ها شرط بندی کنی
تا لب تر کنی طاقتم طاق شه
همین روزا بازم به تو میرسم
میاد روزی که باز وابسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
تکست آهنگ شرط بوسه سپیده
تو چشمات میخوام غرق شم روز و شب
هواتو تنفس کنم زنده شم
به حدی اسیرم کنی تو چشات
با تو از زمین و زمان کنده شم
نباشی بپوسم تو حجم خودم
تو تنهاییام بی تو نابود شم
حصاری بکش از خودت دور من
میخوام به تو یه عمر محدود شم
برام از زمستون بگی یخ کنم
با گرمای عشقت تنم داغ شه
سر بوسه ها شرط بندی کنی
تا لب تر کنی طاقتم طاق شه
همین روزا بازم به تو میرسم
میاد روزی که باز وابسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
نمایش متن ترانه
ه بارم بیا و به من فکر کن
به من که یه عمره گرفتارتم
زمین و زمان و بهم ریختم
که ثابت کنم زیر اوارتم
به من حق بده بی قرارت بشم
قراره تو رو باز عاشق کنم
قراره بخندی برای من
برای یه اخم تو دق کنم
برام از زمستون بگی یخ کنم
با گرمای عشقت تنم داغ شه
سر بوسه ها شرط بندی کنی
تا لب تر کنی طاقتم طاق شه
همین روزا بازم به تو میرسم
میاد روزی که باز وابسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
تکست آهنگ شرط بوسه سپیده
تو چشمات میخوام غرق شم روز و شب
هواتو تنفس کنم زنده شم
به حدی اسیرم کنی تو چشات
با تو از زمین و زمان کنده شم
نباشی بپوسم تو حجم خودم
تو تنهاییام بی تو نابود شم
حصاری بکش از خودت دور من
میخوام به تو یه عمر محدود شم
برام از زمستون بگی یخ کنم
با گرمای عشقت تنم داغ شه
سر بوسه ها شرط بندی کنی
تا لب تر کنی طاقتم طاق شه
همین روزا بازم به تو میرسم
میاد روزی که باز وابسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
از هر کی بجز تو باز خسته شم
از هر کی بجز من دیگه خسته شی
دانلود آهنگ اگه بشه چی
کمد قاطی پاطی
دنبال پیرهن صورتی
من که کفش نقره ای نداشتم
شلوار جین آبی
شال گردن سرخابی
کیفه آرمانیمو کجا گذاشتم
گوشواره های الماس
ریمل های کمله توکاس
ای وای انگاری خیلی دیره
اگه برم اونجا نباشه
یا با کسه دیگه باشه
میشکنه قلبم،دلم میگیره
نکنه ندونه دوستش دارم
نکنه ندونه در انتظارم
نکنه ندونه هر شب و روز
واسه دیدن او بیقرارم
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
میخوام برم مهمونی
شیطونی کنم شیطونی
شاید که عاقبت منو ببینه
شاید با من برقصه
همین واسه من بسه
شاید یه بوسه از لبام بچینه
کاش بهم بده شماره
با چشمک و اشاره
من میدونم که نمیشه
ولی اگه بشه چی میشه
چشماش اگه بگن آره
اکه بگه منو دوست داره
میمونم عاشق واسه همیشه
نکنه ندونه دوستش دارم
نکنه ندونه در انتظارم
نکنه ندونه هر شب و روز
واسه دیدن او بیقرارم
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
نمایش متن ترانه
کمد قاطی پاطی
دنبال پیرهن صورتی
من که کفش نقره ای نداشتم
شلوار جین آبی
شال گردن سرخابی
کیفه آرمانیمو کجا گذاشتم
گوشواره های الماس
ریمل های کمله توکاس
ای وای انگاری خیلی دیره
اگه برم اونجا نباشه
یا با کسه دیگه باشه
میشکنه قلبم،دلم میگیره
نکنه ندونه دوستش دارم
نکنه ندونه در انتظارم
نکنه ندونه هر شب و روز
واسه دیدن او بیقرارم
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
میخوام برم مهمونی
شیطونی کنم شیطونی
شاید که عاقبت منو ببینه
شاید با من برقصه
همین واسه من بسه
شاید یه بوسه از لبام بچینه
کاش بهم بده شماره
با چشمک و اشاره
من میدونم که نمیشه
ولی اگه بشه چی میشه
چشماش اگه بگن آره
اکه بگه منو دوست داره
میمونم عاشق واسه همیشه
نکنه ندونه دوستش دارم
نکنه ندونه در انتظارم
نکنه ندونه هر شب و روز
واسه دیدن او بیقرارم
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
یعنی میگی میاد
اگه بشه چی میشه
میگی منو میخواد
میگی منو میخواد
اگه بشه چی میشه
یعنی میگی میاد
دانلود آهنگ هم کوچه
له له له
تو یه کوچه پس کوچمون
در خونمون همسایمون
یک حس تازه دیدم
دون دون رفتم خونه
نفس زنون از پشت بوم یواشکی سر کشیدم
نمایش متن ترانه
له له له
تو یه کوچه پس کوچمون
در خونمون همسایمون
یک حس تازه دیدم
دون دون رفتم خونه
نفس زنون از پشت بوم یواشکی سر کشیدم
دانلود آهنگ کفش نقره ای
متن آهنگ کفش نقره ای
تو یه شاهزاده قصه من یه دختره فقیر
تو و اون قصر بلوری من و کلبه ای حقیر
تو و کالسکه زرین توی جاده های نور
صد هزار دل سر راهت دلای پر از غرور
گردناشون پر الماس پیرهناشون همه اطلس
من یه دلداه عاشق من یه سرگردونه بیکس
کفش نقره ای نداشتم که تو رو از تو بگیرم
منه عاشق میتونستم که برای تو بمیرم
تو بدنبال محبت هر کجا سری کشیدی
تو فقط عشقو میخواستی به منه خسته رسیدی
بین اون دلای عاشق دلتو به من سپردی
برای پاهای خستم کفش نقره ای آوردی
کفش نقره ای نداشتم که تو رو از تو بگیرم
منه عاشق میتونستم که برای تو بمیرم
نمایش متن ترانه
متن آهنگ کفش نقره ای
تو یه شاهزاده قصه من یه دختره فقیر
تو و اون قصر بلوری من و کلبه ای حقیر
تو و کالسکه زرین توی جاده های نور
صد هزار دل سر راهت دلای پر از غرور
گردناشون پر الماس پیرهناشون همه اطلس
من یه دلداه عاشق من یه سرگردونه بیکس
کفش نقره ای نداشتم که تو رو از تو بگیرم
منه عاشق میتونستم که برای تو بمیرم
تو بدنبال محبت هر کجا سری کشیدی
تو فقط عشقو میخواستی به منه خسته رسیدی
بین اون دلای عاشق دلتو به من سپردی
برای پاهای خستم کفش نقره ای آوردی
کفش نقره ای نداشتم که تو رو از تو بگیرم
منه عاشق میتونستم که برای تو بمیرم
دانلود آهنگ تو نباشی
تو نباشی چشام برات گریونه
دنیا بدون تو برام زندونه
دستات اگه دستامو تنها بذاره
شب و روزم لحظه ای آروم نداره
تو که بارون تو چشامو می بینی
لحظه لحظه ها رو کنارم می شینی
تو که مثل گریه آرومم می کنی
تو نباشی دل منو خون می کنی
جز تو هیچکسی و درد عاشقی و
غصه های منو خنده های منو
گریه های منو لحظه های منو
ندیده و نشنیده و
بی تو نیستی من میشم بین این
آدما مثل یه غریبه با
تو همهمه ها گم میشم
دنبال تو دنبال تو
تو نباشی کی حسمو بدونه
تو گوش من آروم از عشق بخونه
درکم کنه وقتی وقتی که غمگین و تنهام
لمسم کنه دست بکشه توی موهام
صدات همیشه می پیچه توی سرم
دوست دارم فقط تو باشی دور و برم
حس می کنم بوی تو رو روی تنم
تو نباشی منم و چشمای ترم
جز تو هیچکسی و درد عاشقی و
غصه های منو خنده های منو
گریه های منو لحظه های منو
ندیده و نشنیده و
بی تو نیستی من میشم بین این
آدما مثل یه غریبه با
تو همهمه ها گم میشم
دنبال تو دنبال تو
نمایش متن ترانه
تو نباشی چشام برات گریونه
دنیا بدون تو برام زندونه
دستات اگه دستامو تنها بذاره
شب و روزم لحظه ای آروم نداره
تو که بارون تو چشامو می بینی
لحظه لحظه ها رو کنارم می شینی
تو که مثل گریه آرومم می کنی
تو نباشی دل منو خون می کنی
جز تو هیچکسی و درد عاشقی و
غصه های منو خنده های منو
گریه های منو لحظه های منو
ندیده و نشنیده و
بی تو نیستی من میشم بین این
آدما مثل یه غریبه با
تو همهمه ها گم میشم
دنبال تو دنبال تو
تو نباشی کی حسمو بدونه
تو گوش من آروم از عشق بخونه
درکم کنه وقتی وقتی که غمگین و تنهام
لمسم کنه دست بکشه توی موهام
صدات همیشه می پیچه توی سرم
دوست دارم فقط تو باشی دور و برم
حس می کنم بوی تو رو روی تنم
تو نباشی منم و چشمای ترم
جز تو هیچکسی و درد عاشقی و
غصه های منو خنده های منو
گریه های منو لحظه های منو
ندیده و نشنیده و
بی تو نیستی من میشم بین این
آدما مثل یه غریبه با
تو همهمه ها گم میشم
دنبال تو دنبال تو
دانلود آهنگ با سیاست
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
منو دنبال خودت با دروغات نکشون
داری ضله م میکنی منو انقدر نسوزون
هی میخوام هیچی نگم تو به روت نمیاری
دست پیشو میگیری که یه وقت کم نیاری
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
عشق من ارزش داره ها عشق تو اقتصادیه
گفتن از عشق واسه تو حتی کمش زیادیه
تو چی خیال کردی منو که عاشقتم حاضری
نه جون من اینجوری نیست که دیر بیای و زود بری
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
نمایش متن ترانه
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
منو دنبال خودت با دروغات نکشون
داری ضله م میکنی منو انقدر نسوزون
هی میخوام هیچی نگم تو به روت نمیاری
دست پیشو میگیری که یه وقت کم نیاری
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
عشق من ارزش داره ها عشق تو اقتصادیه
گفتن از عشق واسه تو حتی کمش زیادیه
تو چی خیال کردی منو که عاشقتم حاضری
نه جون من اینجوری نیست که دیر بیای و زود بری
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
عاشقی اما عشق من عاشق با سیاستی
شریک عشق و نمیخوای تو دنبال ریاستی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
این یه ذره دلخوشیم خودت خرابش میکنی
دو تا دوست دارم میگی صد تا حسابش میکنی
دانلود آهنگ به هم میرسیم
بهم میرسیم
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
ازم گذشتی آسون
تو اون روزای گریون
حالا کجان دلامون
ببین کجان دلامون
دنیا چقدر کوچیکه
قدر نگاه سردت
قدر همون غریبه
اون که هواییم کرده
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
حالا دیگه طاقتم برای عشق تمومه
زدم به بیخیالی دوست دارم کدومه
میگن که اشک چشمام بارون شده میباره
از تو دارم میگذرم دیگه فایده نداره
زدی به زیر قولات
نمایش متن ترانه
بهم میرسیم
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
ازم گذشتی آسون
تو اون روزای گریون
حالا کجان دلامون
ببین کجان دلامون
دنیا چقدر کوچیکه
قدر نگاه سردت
قدر همون غریبه
اون که هواییم کرده
زدی به زیر قولات / باشه به هم میرسیم
یادت نمونده حرفات / باشه به هم میرسیم
حالا دیگه طاقتم برای عشق تمومه
زدم به بیخیالی دوست دارم کدومه
میگن که اشک چشمام بارون شده میباره
از تو دارم میگذرم دیگه فایده نداره
زدی به زیر قولات