دانلود آهنگ آهنگامون خداست
از همون روز که رسید ویلی پاش به تهران
166 تا دشمن داشته امسال
الان خیلیا باهام بدن ولی کی*م نیست
فک نکینید ترسیدم و شده زیرم خیس
مثله اینکه خیلیا فک میکنن من دادگاه دارم
یه سری هم به هم میگن که تو پاسگاه خوابم
من اینجا صحیح ، سالم در خدمت شمام
مثله اینکه اینجوریه قسمت خدا
پس بذار از زندگیم تعریف کنم
شاید بشه اینجا تکلیف روشن
دو ماه اومدم واسه تعطیلات
دو نفرو زدم زمین واسه تفریحات و واسه تجهیزات چاقو دارم پشم
تو هم چاقو داری من میرم سراغ کلتم
نگاه کنی میاد مشته اول
میچرخی و یه تیر میزنم پشت کلت
زاخار نکنی خودتو با من مقایسه
خودت میدونی کی به کارش خیلی وارده
آخرین بارت باشه میکنی مداخله
اگه ت*م داری بیا بکنیم مبارزه
البته به نظر من این خیلی لازمه
همه میتونن ببینن چون خیلی جالبه
مهراد هیدن که وارد میشه داره جاذبه
تا بخوای تکون بخوری فکت از جاش خارجه
تو هیچی نداری هستی یه پا خا*ه مال من
به جاش دارم یه نوع استعداد خاص
زاخار تو نمیدونی فرق بین راک و هیپ هاپ
میان سازه اصلی میزنن جام و گیتار
آره اگه اومدم در خونت بازم میام
آره اگه بگم تفنگ دارم دلم میخواد
چاقال نمخوام پز بدم با کار و تفنگ
میخوام نشون بدم چقد بزرگه ت*مام

آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس نه پس
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
حالا میاد آقا با من دست میده ک*نی
میگه ام جی تو همون لاشی هستی که بودی
هنوزم کثیفه دودی بد جورم اسیره پولی
میاد و میگیره تو رو کسی به زودی
چون اصلا نیوفتادی تو مسیره خوبی
کاش یه شب میخوابیدی رو حصیره چوبی
تا میفهمیدی زندگی اصلا یعنی چی
آخه بد بخت فکر کردی تو هستی کی
یه روز مهندسی یه روز دیگه بسیجی
نفهمیدیم مسلمونی یاکه مسیحی
انقد نکن نصیحت بابا میشم اذیت
بعدش با این وضعیت
یه چیزی میگم واست نمونه شخصیت
دفعه بعد اگه بگی ک* و شعر شلوارت میاد پایین میدم تو رو جر
برو که گردنم کلفته قورتت میدم چاقال درسته
نگاه نکن زیر چشی
نمیدونم ایندفعه میخوای گیر به چی
ولی بپا اگه خیره شی
یکی میذارم زیره گوشت جلو همه ک*ر بشی
اگه آهنگامو ندادی گوش
اشکال از من نیست
اشکال از چیه اشکال از ضبط و بلندگوس
ضبطتو وردارو ببر تعمیر دستگاه
آهنگامون همه جا هست حتی تو طویله اسبا
تند و تند سامان ویلسون داره میا
د واسه شاخ بازی بدو شاخاتو تیز کن
میدونی چی میشه اگه بیفتی دسته ما ؟
چی میشه تیکه تیکه میشی از کله تا شصت پا
دو دنگه شماجای جوجه بندس
آهنگاتونم واسمون سوژه خندس
گوش کن خواره پاره تو این کار 4 ساله
هنوز به ما نرسیدی زاخار خیلی کار داره

آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس نه پس بهتر از ماله شماس فک کن نیست
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
زمونای هیجا اشتباها چون پیدات میکنم زاخار من
احتمالا حرفتو بزن جوجه مثله آدم وگرنه من میکنمت اینجا نصفت آنن
مثله اینکه رفتی تو حس دادن چاقالایی مثله شما که ج*ده هامن
وایسدم حالا جلوتون حالا مثله آهن زاخار نمیخوام من تز بدم
ولی بهت بگم که بدونی ام جی اسم من کسی نمیتونه بخونه مثل من
همتون رو هم نیستین اندازه نصفه من
حالا فوش بدین کس بگین به ت*مم به ت*مش
شما ک* ک*ین مفسدین بهت گفت بهت گفتش
با این کمبود مهلت و بزاعت داریم انبوه شهرت و اصالت
بذاااااار یه چیزی بگم به همه شاکیا
زد بازی بزرگ داره میشه مثله مافیا
آره لا*یا هرکی که شاخه باشه
با کسی شاخ شدی بترس اگه زد باازی باشه
آهنگامون و میشنوی میخوای شاخ بشی
بشین نمیخواد از سره جات پاشی
لاشی نمیتونی مثله من باشی
وقتی که من هستم تو باید پایین باشی
شما نیستن جز یه مشت خا*ه مال ضعیفه احمق
کور شه چشاتون آشغالای حسود بد بخت
بهتره بگردین دنبال سوژه برتر
ما هستیم سر تر نکنی با ما کل کل
زاخارای کثیفه انتر
آهنگاتونو گوش میدم تا صبح میخندم
حتی اگه بخوام با شما چاقالا بجنگم
قایم میشید کل لشکر همونجا توی سنگر
آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس نه پس بهتر از ماله شماس فک کن نیست
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
نمایش متن ترانه
از همون روز که رسید ویلی پاش به تهران
166 تا دشمن داشته امسال
الان خیلیا باهام بدن ولی کی*م نیست
فک نکینید ترسیدم و شده زیرم خیس
مثله اینکه خیلیا فک میکنن من دادگاه دارم
یه سری هم به هم میگن که تو پاسگاه خوابم
من اینجا صحیح ، سالم در خدمت شمام
مثله اینکه اینجوریه قسمت خدا
پس بذار از زندگیم تعریف کنم
شاید بشه اینجا تکلیف روشن
دو ماه اومدم واسه تعطیلات
دو نفرو زدم زمین واسه تفریحات و واسه تجهیزات چاقو دارم پشم
تو هم چاقو داری من میرم سراغ کلتم
نگاه کنی میاد مشته اول
میچرخی و یه تیر میزنم پشت کلت
زاخار نکنی خودتو با من مقایسه
خودت میدونی کی به کارش خیلی وارده
آخرین بارت باشه میکنی مداخله
اگه ت*م داری بیا بکنیم مبارزه
البته به نظر من این خیلی لازمه
همه میتونن ببینن چون خیلی جالبه
مهراد هیدن که وارد میشه داره جاذبه
تا بخوای تکون بخوری فکت از جاش خارجه
تو هیچی نداری هستی یه پا خا*ه مال من
به جاش دارم یه نوع استعداد خاص
زاخار تو نمیدونی فرق بین راک و هیپ هاپ
میان سازه اصلی میزنن جام و گیتار
آره اگه اومدم در خونت بازم میام
آره اگه بگم تفنگ دارم دلم میخواد
چاقال نمخوام پز بدم با کار و تفنگ
میخوام نشون بدم چقد بزرگه ت*مام

آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس نه پس
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
حالا میاد آقا با من دست میده ک*نی
میگه ام جی تو همون لاشی هستی که بودی
هنوزم کثیفه دودی بد جورم اسیره پولی
میاد و میگیره تو رو کسی به زودی
چون اصلا نیوفتادی تو مسیره خوبی
کاش یه شب میخوابیدی رو حصیره چوبی
تا میفهمیدی زندگی اصلا یعنی چی
آخه بد بخت فکر کردی تو هستی کی
یه روز مهندسی یه روز دیگه بسیجی
نفهمیدیم مسلمونی یاکه مسیحی
انقد نکن نصیحت بابا میشم اذیت
بعدش با این وضعیت
یه چیزی میگم واست نمونه شخصیت
دفعه بعد اگه بگی ک* و شعر شلوارت میاد پایین میدم تو رو جر
برو که گردنم کلفته قورتت میدم چاقال درسته
نگاه نکن زیر چشی
نمیدونم ایندفعه میخوای گیر به چی
ولی بپا اگه خیره شی
یکی میذارم زیره گوشت جلو همه ک*ر بشی
اگه آهنگامو ندادی گوش
اشکال از من نیست
اشکال از چیه اشکال از ضبط و بلندگوس
ضبطتو وردارو ببر تعمیر دستگاه
آهنگامون همه جا هست حتی تو طویله اسبا
تند و تند سامان ویلسون داره میا
د واسه شاخ بازی بدو شاخاتو تیز کن
میدونی چی میشه اگه بیفتی دسته ما ؟
چی میشه تیکه تیکه میشی از کله تا شصت پا
دو دنگه شماجای جوجه بندس
آهنگاتونم واسمون سوژه خندس
گوش کن خواره پاره تو این کار 4 ساله
هنوز به ما نرسیدی زاخار خیلی کار داره

آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس نه پس بهتر از ماله شماس فک کن نیست
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
زمونای هیجا اشتباها چون پیدات میکنم زاخار من
احتمالا حرفتو بزن جوجه مثله آدم وگرنه من میکنمت اینجا نصفت آنن
مثله اینکه رفتی تو حس دادن چاقالایی مثله شما که ج*ده هامن
وایسدم حالا جلوتون حالا مثله آهن زاخار نمیخوام من تز بدم
ولی بهت بگم که بدونی ام جی اسم من کسی نمیتونه بخونه مثل من
همتون رو هم نیستین اندازه نصفه من
حالا فوش بدین کس بگین به ت*مم به ت*مش
شما ک* ک*ین مفسدین بهت گفت بهت گفتش
با این کمبود مهلت و بزاعت داریم انبوه شهرت و اصالت
بذاااااار یه چیزی بگم به همه شاکیا
زد بازی بزرگ داره میشه مثله مافیا
آره لا*یا هرکی که شاخه باشه
با کسی شاخ شدی بترس اگه زد باازی باشه
آهنگامون و میشنوی میخوای شاخ بشی
بشین نمیخواد از سره جات پاشی
لاشی نمیتونی مثله من باشی
وقتی که من هستم تو باید پایین باشی
شما نیستن جز یه مشت خا*ه مال ضعیفه احمق
کور شه چشاتون آشغالای حسود بد بخت
بهتره بگردین دنبال سوژه برتر
ما هستیم سر تر نکنی با ما کل کل
زاخارای کثیفه انتر
آهنگاتونو گوش میدم تا صبح میخندم
حتی اگه بخوام با شما چاقالا بجنگم
قایم میشید کل لشکر همونجا توی سنگر
آهنگامون خداس هوووووو بهتر از ماله شماس آره
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار
ماس آهنگامون خداس نه پس بهتر از ماله شماس فک کن نیست
زاخار تو هم بساز ولی نمیتونی چون که این کار فقط کار ماس
دانلود آهنگ ازخزر تا خلیج
دوباره میگم از تو میگم از من خیلیا هستن که نمیخوان بفهمن حرفم
میگین آهنگ نخون از جنگ و کل کل پس از چی بخونم از کوه و درخت و جنگل
یا زیاد پیشم باشه گل و گیاه و شبنم یا از یه پارتی توی لندن بگم که دختراشون اون شب چه کردن
بشینم از لام تا کام خالی ببندم که مردم تو در بند برقصن بخندن بگن اینا چه بامزن چه بامزه
وای به من حسودی کردن چون میدونستن دارم بزرگ میشم کم کم
با حرفاتون جوش نمیارم مثل کتری گازی من ماشین حرفاتون هست مثل بنزین ماشین
آخر همه این شاخ بازیها شما میبازین هرچی بیشتر بگین بیشتر میریزین هیزم تو آتیش
اگه دارید انتقاد پستش کنید به ما کد پستی 5434659764
بنویسین سلام زد بازی من کتک میخوام در اسرع وقت جوابی خواهیم داد
نگو آهنگای همه اونا شبیه ماست زد بازی یه دونه است از خزر تاخلیج فارس
همه شما یه طرف من هستم یه کس جدا وقتی آهنگ میخونم میگید این پسر شجاع
حالا یه مشت چاقال شدین وارد این کار حرمسرا درست کردین عین ناصر الدین شاه
چرا کسی گوش نمیده سی دی تو زاخار باید کو*تو تکون بدی تو ویدئو چاقال
تو تهران نیست این کار برای پسر دخترا مجاز پلیس دنبالته نمیدونی وزرا کجاست
نمره همه شما زیر دهه از بیست هیچکدوم شما چاقالا در سطح من نیست
بذار یکم بگم از خودم بدونی ویلی کیه یه کوچولو بگم بفهمی که تیریپ چیه
میرم بیرون شبا بینم چه خبره هیچکی رم نمیبرم من میرم یه نفره
ولی دیگه نمیزنم ک*چرخ تو شمران چون که نمیخوام که بده دختر بهم راه
همشون میگن بده لطفا یه امضا نه بخاطر اینکه پر رنگ چشمام یا خوش خط امضام
چون ویلسون شده لونگ دنس تهران زد بازی گل کرده گفتم که یکبار
نگو آهنگای همه اونا شبیه ماست زد بازی یه دونست از خزر تاخلیج فارس
ورود با ما بود پس خروج با شما وقتی من حرف میزنم سکوت لاشخورا
آهنگامون پخش شده جنوب تا شمال پشت سر من میگی دروغ ناقلا
بعدشم همش میگی سرود یا دعا آخه چاقالا بابا دروغ تا کجا
زد بازی یه دونه است همه هم بدونن که هیچوقت نمیتونن مثل ما یه روز بخونن
زد بازی تا آخرش میمونه مقدس چون که کار ما سه تا دیوونه کننده است
چیه فکر کردی مزخرف میگم کور خوندی میبینی که موفق میشم
میخوام پول درارم من از زاه رپ که پولدارتر شم از جراح قلب
سال بعد من میشم اینجا مهمان رادیو تو هم داری میشوری پیکان آردی تو
چون که فقط هستی یه انسان عادی و به من نمیرسی نداری امکان مادی شو
اگه داری وارد میدان بازی شو زاخار نذار من بدم ادامه باقی
نمایش متن ترانه
دوباره میگم از تو میگم از من خیلیا هستن که نمیخوان بفهمن حرفم
میگین آهنگ نخون از جنگ و کل کل پس از چی بخونم از کوه و درخت و جنگل
یا زیاد پیشم باشه گل و گیاه و شبنم یا از یه پارتی توی لندن بگم که دختراشون اون شب چه کردن
بشینم از لام تا کام خالی ببندم که مردم تو در بند برقصن بخندن بگن اینا چه بامزن چه بامزه
وای به من حسودی کردن چون میدونستن دارم بزرگ میشم کم کم
با حرفاتون جوش نمیارم مثل کتری گازی من ماشین حرفاتون هست مثل بنزین ماشین
آخر همه این شاخ بازیها شما میبازین هرچی بیشتر بگین بیشتر میریزین هیزم تو آتیش
اگه دارید انتقاد پستش کنید به ما کد پستی 5434659764
بنویسین سلام زد بازی من کتک میخوام در اسرع وقت جوابی خواهیم داد
نگو آهنگای همه اونا شبیه ماست زد بازی یه دونه است از خزر تاخلیج فارس
همه شما یه طرف من هستم یه کس جدا وقتی آهنگ میخونم میگید این پسر شجاع
حالا یه مشت چاقال شدین وارد این کار حرمسرا درست کردین عین ناصر الدین شاه
چرا کسی گوش نمیده سی دی تو زاخار باید کو*تو تکون بدی تو ویدئو چاقال
تو تهران نیست این کار برای پسر دخترا مجاز پلیس دنبالته نمیدونی وزرا کجاست
نمره همه شما زیر دهه از بیست هیچکدوم شما چاقالا در سطح من نیست
بذار یکم بگم از خودم بدونی ویلی کیه یه کوچولو بگم بفهمی که تیریپ چیه
میرم بیرون شبا بینم چه خبره هیچکی رم نمیبرم من میرم یه نفره
ولی دیگه نمیزنم ک*چرخ تو شمران چون که نمیخوام که بده دختر بهم راه
همشون میگن بده لطفا یه امضا نه بخاطر اینکه پر رنگ چشمام یا خوش خط امضام
چون ویلسون شده لونگ دنس تهران زد بازی گل کرده گفتم که یکبار
نگو آهنگای همه اونا شبیه ماست زد بازی یه دونست از خزر تاخلیج فارس
ورود با ما بود پس خروج با شما وقتی من حرف میزنم سکوت لاشخورا
آهنگامون پخش شده جنوب تا شمال پشت سر من میگی دروغ ناقلا
بعدشم همش میگی سرود یا دعا آخه چاقالا بابا دروغ تا کجا
زد بازی یه دونه است همه هم بدونن که هیچوقت نمیتونن مثل ما یه روز بخونن
زد بازی تا آخرش میمونه مقدس چون که کار ما سه تا دیوونه کننده است
چیه فکر کردی مزخرف میگم کور خوندی میبینی که موفق میشم
میخوام پول درارم من از زاه رپ که پولدارتر شم از جراح قلب
سال بعد من میشم اینجا مهمان رادیو تو هم داری میشوری پیکان آردی تو
چون که فقط هستی یه انسان عادی و به من نمیرسی نداری امکان مادی شو
اگه داری وارد میدان بازی شو زاخار نذار من بدم ادامه باقی
دانلود آهنگ بچه محل
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
میخندیدیم ما شب تا صبح
دلم تنگ شد
[ورس یک – سیجل]
یادمه چند سالی قبلِ بیست سرِ صبحی‌
پنج سه یک میزدیم با دیسکمن سونی
بعدشم میدیدم رو گوشیم میس زده سوفی
بِده آمار شب‌ و منم ببینم خونه کییم
آماده شم و بریزیم شوالیه‌ ها
قرق کنیم که نبود کسی‌ مساویِ ما
بودیم رفیق توو راه ، اکیپ چکیده خوبا
انقد خوش میگذره جلو نمیره روزا
یادمه عشقایِ اول
تابستون قرمز لاک و صندل
فقط واسه رول بود کتاب و دفتر
ما هم سرِ موزیک توو منهای همکف
آره بچه‌های شهرکمون
دلم تنگ شده دیگه واسه تک تکتون
واسه سامان و سپ
کوچه فرداد بگیری تا کامرانیه
اول ما روانی‌ شدیم تا یه روز جهانی‌ شدیم
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
(همه چی رو به جلو)
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
(رنگارنگ)
میخندیدیم ما شب تا صبح
[پل – یسنا]
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
[ورس دو – مهراد هیدن]
تا گم کردمت رویِ مبل نهِ صبحه
چقدر حرف برا گفتن داشتیم
دست نمیزدم بهت روی کوک
تا موقعی که خودت خواستی‌
من که همش فقط اشتباه تهش
ولی‌ هر دفعه بازم بخشیدیم
بودی برام یه روحی که رام نمیش
د هیچوقت با یه وحشی
تو چی‌ دیدی توو من
که من ندیدم خودم
وقتی‌ که با توام من یه اژدهام
انقدر فحش نده بهم یه بار درکم کن
اگه از ریل خارجم
هر روز لیوانو ظرف رو هواست
یبارم بم نگفتی عاشقم
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
میخندیدیم ما شب تا صبح
[پل – یسنا]
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
(بچه محلای من ، همه خفنای شهر)
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
[ورس سه – علیرضا جی جی]
چهارده سالمه تابستونه
باشگاه انقلاب با پفک و آب هندونه
منتظر نوبتم برم توو زمین تنیس
همه رر هم میشناسم کسی‌ غریبه نیست
تمرکزم روی راکتم و سایه‌یِ توپ
یه نوجون سالمِ ساده‌ یِ خوب
جمعه ها برنامه استخر بودش لواسون با داییم
قبل از این که بیدار شم هر روز با کوکائین
تووی پاریس مغزامونو *ایید ردامونو دادیم
بازم ایول شما فنامون که هوامونو دارین
چون زندگی‌و ترک کردم واسه رویام
قبلان بی ‌نمک بودم الان خودِ سویام
دور دنیام در حال برو بیا
ولی‌ دلم تنگه واسه اون موقع و جام
که زندگیم بود بی‌ استرس من
هر روز هم داشتم یه حس بهتر ، چون
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
[ورس چهار – سهراب ام جی]
یاد کوچمون بخیر چقدر تنگ بود
سر تیم بعد بودنم میشد جنگ زود
مامانا نگران کی‌ بریم خونه
چون نمیدونستن این خیابونا زندگیمونه
هممون یه رنگ بودیم از پول دارو فقیر و
میبستیم کل بُلوارو مسیرو
کَش نبود ولی‌ خوردا رو تقسیم میکردیم
تا بخریم نون با یه پنیرو
گیر میکرد یهو توپ زیر ماشین
یا میدیم که از جوب میره پایین
یه روز تمومِ این مودی که داریم
مجبور بودیم جا دروازه قوطی بذاریم ما
خوب بودیم همه ضعیفه رو باهاش
ولی‌ قویه هم هوای بقیه رو داشتیم
یادتونم بچه محلای من
یه روز میاد که میپریم همه بغلایِ هم باز
[کورس – یسنا و مهراد هیدن]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ ب
ود میخندیدیم ما شب تا صبح
[ورس پنج – سامان ویلسون]
نگاها رو من و تو بود ولی‌ خیلی‌ نموندم
هنو تو کَفَم چرا عشقو پروندم
تو میپوشیدی تاپ سیاه دولچه
منم کفش کمر و کُلاهم خیار گوجه
ولی‌ فکر نکن خاطره مُرده
فودکورت پنجشنبه نایبِ جمعه
هستیم تویِ اتاقِ تاریک که
زیر کرکره سایه‌ی صبحه
برگا نمیریزن درخت شاخه ن
داره هیچ جا نمیرم چون هیچی‌ باری نداره
باید برگردم سرِ میز که پایه هست
یه جای کثیف که فقط تووش مایه هست
الان بغلت کنم فقط یه خواهشه
برفی نمیاد که بخواد آب بشه
ولی‌ من هنوز فکرم مِثل سابقه
خوندن پنج تا پسره نابغه
نمایش متن ترانه
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
میخندیدیم ما شب تا صبح
دلم تنگ شد
[ورس یک – سیجل]
یادمه چند سالی قبلِ بیست سرِ صبحی‌
پنج سه یک میزدیم با دیسکمن سونی
بعدشم میدیدم رو گوشیم میس زده سوفی
بِده آمار شب‌ و منم ببینم خونه کییم
آماده شم و بریزیم شوالیه‌ ها
قرق کنیم که نبود کسی‌ مساویِ ما
بودیم رفیق توو راه ، اکیپ چکیده خوبا
انقد خوش میگذره جلو نمیره روزا
یادمه عشقایِ اول
تابستون قرمز لاک و صندل
فقط واسه رول بود کتاب و دفتر
ما هم سرِ موزیک توو منهای همکف
آره بچه‌های شهرکمون
دلم تنگ شده دیگه واسه تک تکتون
واسه سامان و سپ
کوچه فرداد بگیری تا کامرانیه
اول ما روانی‌ شدیم تا یه روز جهانی‌ شدیم
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
(همه چی رو به جلو)
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
(رنگارنگ)
میخندیدیم ما شب تا صبح
[پل – یسنا]
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
[ورس دو – مهراد هیدن]
تا گم کردمت رویِ مبل نهِ صبحه
چقدر حرف برا گفتن داشتیم
دست نمیزدم بهت روی کوک
تا موقعی که خودت خواستی‌
من که همش فقط اشتباه تهش
ولی‌ هر دفعه بازم بخشیدیم
بودی برام یه روحی که رام نمیش
د هیچوقت با یه وحشی
تو چی‌ دیدی توو من
که من ندیدم خودم
وقتی‌ که با توام من یه اژدهام
انقدر فحش نده بهم یه بار درکم کن
اگه از ریل خارجم
هر روز لیوانو ظرف رو هواست
یبارم بم نگفتی عاشقم
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود
میخندیدیم ما شب تا صبح
[پل – یسنا]
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
بچه محلایِ من ، بچه محلایِ من
(بچه محلای من ، همه خفنای شهر)
میرسیم به هم ، توو مرحله ‌یِ بعد
[ورس سه – علیرضا جی جی]
چهارده سالمه تابستونه
باشگاه انقلاب با پفک و آب هندونه
منتظر نوبتم برم توو زمین تنیس
همه رر هم میشناسم کسی‌ غریبه نیست
تمرکزم روی راکتم و سایه‌یِ توپ
یه نوجون سالمِ ساده‌ یِ خوب
جمعه ها برنامه استخر بودش لواسون با داییم
قبل از این که بیدار شم هر روز با کوکائین
تووی پاریس مغزامونو *ایید ردامونو دادیم
بازم ایول شما فنامون که هوامونو دارین
چون زندگی‌و ترک کردم واسه رویام
قبلان بی ‌نمک بودم الان خودِ سویام
دور دنیام در حال برو بیا
ولی‌ دلم تنگه واسه اون موقع و جام
که زندگیم بود بی‌ استرس من
هر روز هم داشتم یه حس بهتر ، چون
[کورس – یسنا]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
[ورس چهار – سهراب ام جی]
یاد کوچمون بخیر چقدر تنگ بود
سر تیم بعد بودنم میشد جنگ زود
مامانا نگران کی‌ بریم خونه
چون نمیدونستن این خیابونا زندگیمونه
هممون یه رنگ بودیم از پول دارو فقیر و
میبستیم کل بُلوارو مسیرو
کَش نبود ولی‌ خوردا رو تقسیم میکردیم
تا بخریم نون با یه پنیرو
گیر میکرد یهو توپ زیر ماشین
یا میدیم که از جوب میره پایین
یه روز تمومِ این مودی که داریم
مجبور بودیم جا دروازه قوطی بذاریم ما
خوب بودیم همه ضعیفه رو باهاش
ولی‌ قویه هم هوای بقیه رو داشتیم
یادتونم بچه محلای من
یه روز میاد که میپریم همه بغلایِ هم باز
[کورس – یسنا و مهراد هیدن]
یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود
یه موقع هایی بود میرفت جلو
یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ ب
ود میخندیدیم ما شب تا صبح
[ورس پنج – سامان ویلسون]
نگاها رو من و تو بود ولی‌ خیلی‌ نموندم
هنو تو کَفَم چرا عشقو پروندم
تو میپوشیدی تاپ سیاه دولچه
منم کفش کمر و کُلاهم خیار گوجه
ولی‌ فکر نکن خاطره مُرده
فودکورت پنجشنبه نایبِ جمعه
هستیم تویِ اتاقِ تاریک که
زیر کرکره سایه‌ی صبحه
برگا نمیریزن درخت شاخه ن
داره هیچ جا نمیرم چون هیچی‌ باری نداره
باید برگردم سرِ میز که پایه هست
یه جای کثیف که فقط تووش مایه هست
الان بغلت کنم فقط یه خواهشه
برفی نمیاد که بخواد آب بشه
ولی‌ من هنوز فکرم مِثل سابقه
خوندن پنج تا پسره نابغه
دانلود آهنگ بخند مصنوعی
تار شدی تا شاید از تو صحنه محو شی
بام بودی تا آخر از تو دره پرت شی
آروم آروم آروم رفتم و باد و بارون
پس بخند مصنوعی حتی اگه هست زوری آره با من آره با من
همرنگ من بودی و آروم و سرد بودی با این باور
با تو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستات بد مارو خواستن
ساعت هامون و میشکونیم سرعت نور رو میدونیم
میشکونیم یه کهکشون فاصله ی بین مارو
طلوع ما غروب ما شد
خواب نمون آرزومون دروغه پاشو
رابطه رو جوویدیم تا مولکول هاشو
چیزه جدیدی نمیاد تو روز ما تو
بخند مصنوعی وانمود کن مست بودی
حتی اگه هست زوری
همرنگ من بودی آروم و سرد بودی
با یه باور
باتو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستا بد ما رو خواستن
جمله ها رو ساختم آدما رو باختم
حتی وقتی رفتی رد پاتو خواستم
رد پاتو خواستم
میخوام همینجا تو وایسی بیا
کمه راه تو تا من بیا بیا
چشای داغونت خوب یادم میاد
وقتی با همه دو تا بودن ولی با من زیاد
می كشیدیم همو مثل پاکت سیگار
هیچ وقت نمیشدیم ما با ساعت بیدار
وقتی حالم بد بود شونه ی لاغرت
میدونستم واسم خونه ی آخره
می افتادم رو اون گوشه ی دامنت
دنیا وا مسیاد با هرچی روزِ و ساعته
حرف تو یا حرف من خنده تو به اخم من
اولا خوب آخرا مثل لخته خون تو رگ هم
کلی حرف پیشمون دنیا کردیم پشت به اون
انگشتمون میرف بالا باهم میدادیم فحش به اون
حالا میدیم فحش به هم صورتت جا مشت من
پشت در صدات میکردم بیا بیرون خوشگلم
یادت رفته من کیم یادت رفته من چیم
شدیم دو نفری توی خواب همم بدبخت
از ترس حرفتاتو میبینم
آسمون میشم ابرا رو میگیرم
با تو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستات بد مارو خواستن
جمله ها رو ساختم آدما رو باختم
حتی وقتی رفتی رد پاتو خواستم

متن آهنگ بخند مصنوعی(زد بازی) 1
دوتا قانون بهت یاد میدم میتونه بشه ستون تو
1.پیروزی اگه بتونی پنهون کنی دوروغتو
2.یه روز می فهمی پیشرفت وصله به اون غرورتو
اما میرم بالا تا غروروت بکنه اون گورتو
نمایش متن ترانه
تار شدی تا شاید از تو صحنه محو شی
بام بودی تا آخر از تو دره پرت شی
آروم آروم آروم رفتم و باد و بارون
پس بخند مصنوعی حتی اگه هست زوری آره با من آره با من
همرنگ من بودی و آروم و سرد بودی با این باور
با تو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستات بد مارو خواستن
ساعت هامون و میشکونیم سرعت نور رو میدونیم
میشکونیم یه کهکشون فاصله ی بین مارو
طلوع ما غروب ما شد
خواب نمون آرزومون دروغه پاشو
رابطه رو جوویدیم تا مولکول هاشو
چیزه جدیدی نمیاد تو روز ما تو
بخند مصنوعی وانمود کن مست بودی
حتی اگه هست زوری
همرنگ من بودی آروم و سرد بودی
با یه باور
باتو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستا بد ما رو خواستن
جمله ها رو ساختم آدما رو باختم
حتی وقتی رفتی رد پاتو خواستم
رد پاتو خواستم
میخوام همینجا تو وایسی بیا
کمه راه تو تا من بیا بیا
چشای داغونت خوب یادم میاد
وقتی با همه دو تا بودن ولی با من زیاد
می كشیدیم همو مثل پاکت سیگار
هیچ وقت نمیشدیم ما با ساعت بیدار
وقتی حالم بد بود شونه ی لاغرت
میدونستم واسم خونه ی آخره
می افتادم رو اون گوشه ی دامنت
دنیا وا مسیاد با هرچی روزِ و ساعته
حرف تو یا حرف من خنده تو به اخم من
اولا خوب آخرا مثل لخته خون تو رگ هم
کلی حرف پیشمون دنیا کردیم پشت به اون
انگشتمون میرف بالا باهم میدادیم فحش به اون
حالا میدیم فحش به هم صورتت جا مشت من
پشت در صدات میکردم بیا بیرون خوشگلم
یادت رفته من کیم یادت رفته من چیم
شدیم دو نفری توی خواب همم بدبخت
از ترس حرفتاتو میبینم
آسمون میشم ابرا رو میگیرم
با تو خاطرم رو داشتم صحنه ها رو کاشتم
حتی وقتی دوستات بد مارو خواستن
جمله ها رو ساختم آدما رو باختم
حتی وقتی رفتی رد پاتو خواستم

متن آهنگ بخند مصنوعی(زد بازی) 1
دوتا قانون بهت یاد میدم میتونه بشه ستون تو
1.پیروزی اگه بتونی پنهون کنی دوروغتو
2.یه روز می فهمی پیشرفت وصله به اون غرورتو
اما میرم بالا تا غروروت بکنه اون گورتو
دانلود آهنگ بریم فضا
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تا بتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
از این اگه چتید پرید
بریم فضا
پنج سال گذشت و من بیست سالم شده
ولی اینجا منو کسی نیست آدم کنه
خیلی ملو زندگیم پیش میره جلو
چون یک شبه آدم نمیشه هیشکی که یهو
ما ها همگی با هم عشق و حال می کنیم و
همه همه چی دارن
تا هفت صبح مست مست
ایجا همه بیدارن
من یه نمه بی کارم
بیا دخترک فندک بذار دمه سیگارم
دعوتیم مهمونی توی فرشته امشب
رو تابلوی جاده نوشته شمشک
مهمونی شهر دودر میریم خارج از شهر
خراب خراب وقتی میشیم وارد از در
خونه گوش تا گوش دافه روی گوشا گوشواره
دختره خیسی بوساتو روی گوشاش دوست داره
سیجل اومده با یه تو یه موده خوب باشه
دافی که میزنم باید موی ک*نش بور باشه
میبینی ویلی مال توست امشب
سرم شلوغه وقت دارم واسه تو یک شب
می خوایم بریم دوتایی با تو به شمشک
یه جایی که ملت تا 4 صبح تشنن
مبدونی الان ویلی تو چه فکریه
تو اینکه هیکل تو چه وووو و سکسیه
میشینیم تو ماشین من و تو وووو
پا رو گاز دنده 1 دنده2 وووو
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تابتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
از این اگه چتید پرید
بریم فضا
من همیشه دختری با موی مش میخوام
ولی یه گوشه یه دافی موی مشکی داشت
نگام میکرد مثل یه آهوی چشم سیاه
من هم اون رو نگاه کردم توی چشم زیاد
رفتم طرفش گفت دنبالم کن
رفتم دنبالش گفتم بگیر شمارم رو
گفت زنگ بزنم صبح بیای دنبالم تو
نه چون قراره که بیدارشی کنارم صبح
نرقصیده می خواد پیشم بشینه دوباره
شاید این بار از دست سیجل بگیره شماره
می خواد با من مست پس بشه
پس از مست دست بشه
میزن میگم اصلا رسمشه
دافی بدون فقط تو رو می خوام بین اون همه
حالا که انقدر فاصله ی بینمون کمه
شب یکم پیشتم نپرس تا صبح کجام
نشین منتظرم فردا با روبدوشام
همه میدونن که من کوکولی دارم
به همه درو دافا اینجا من کوکولی دادم
چون که این جک ...نده ها کوکولی بازن
بزن بریم تو اتاق ببین چه ..دولی دارم
آره کوچولو با ام جی خلاف سنگینه
کی میگه هرکی میزنه مواد غمگینه
دود رو میکشیم بالا ما با دماغا حالا
میپریم بالا پایین مثل کلاغا ماها
هستم مست و نعشه
نفهمیدم دافی که زدم شست و هشته
به هر حال تا زدم دخی به سیخ
شانس تخمی من کمیته ریخت
دنبالم کرده حالا پلیس عقده ای
ویلی داره می گازه با رونیز نقره ای
ولی ما که نداریم هیچ کاری بهشون
درو دافو میخوام با کمر باریکشون
می خوام به همشون بدم من یه جایی نشون
پس به سمت خونه ویلی میریم لایی کشون
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تابتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
ازاین اگه چتید پرید
بریم فضا
هه هه هه
اوترو :
ام جی
ویلسون
سیجل
زدبازی
نمایش متن ترانه
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تا بتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
از این اگه چتید پرید
بریم فضا
پنج سال گذشت و من بیست سالم شده
ولی اینجا منو کسی نیست آدم کنه
خیلی ملو زندگیم پیش میره جلو
چون یک شبه آدم نمیشه هیشکی که یهو
ما ها همگی با هم عشق و حال می کنیم و
همه همه چی دارن
تا هفت صبح مست مست
ایجا همه بیدارن
من یه نمه بی کارم
بیا دخترک فندک بذار دمه سیگارم
دعوتیم مهمونی توی فرشته امشب
رو تابلوی جاده نوشته شمشک
مهمونی شهر دودر میریم خارج از شهر
خراب خراب وقتی میشیم وارد از در
خونه گوش تا گوش دافه روی گوشا گوشواره
دختره خیسی بوساتو روی گوشاش دوست داره
سیجل اومده با یه تو یه موده خوب باشه
دافی که میزنم باید موی ک*نش بور باشه
میبینی ویلی مال توست امشب
سرم شلوغه وقت دارم واسه تو یک شب
می خوایم بریم دوتایی با تو به شمشک
یه جایی که ملت تا 4 صبح تشنن
مبدونی الان ویلی تو چه فکریه
تو اینکه هیکل تو چه وووو و سکسیه
میشینیم تو ماشین من و تو وووو
پا رو گاز دنده 1 دنده2 وووو
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تابتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
از این اگه چتید پرید
بریم فضا
من همیشه دختری با موی مش میخوام
ولی یه گوشه یه دافی موی مشکی داشت
نگام میکرد مثل یه آهوی چشم سیاه
من هم اون رو نگاه کردم توی چشم زیاد
رفتم طرفش گفت دنبالم کن
رفتم دنبالش گفتم بگیر شمارم رو
گفت زنگ بزنم صبح بیای دنبالم تو
نه چون قراره که بیدارشی کنارم صبح
نرقصیده می خواد پیشم بشینه دوباره
شاید این بار از دست سیجل بگیره شماره
می خواد با من مست پس بشه
پس از مست دست بشه
میزن میگم اصلا رسمشه
دافی بدون فقط تو رو می خوام بین اون همه
حالا که انقدر فاصله ی بینمون کمه
شب یکم پیشتم نپرس تا صبح کجام
نشین منتظرم فردا با روبدوشام
همه میدونن که من کوکولی دارم
به همه درو دافا اینجا من کوکولی دادم
چون که این جک ...نده ها کوکولی بازن
بزن بریم تو اتاق ببین چه ..دولی دارم
آره کوچولو با ام جی خلاف سنگینه
کی میگه هرکی میزنه مواد غمگینه
دود رو میکشیم بالا ما با دماغا حالا
میپریم بالا پایین مثل کلاغا ماها
هستم مست و نعشه
نفهمیدم دافی که زدم شست و هشته
به هر حال تا زدم دخی به سیخ
شانس تخمی من کمیته ریخت
دنبالم کرده حالا پلیس عقده ای
ویلی داره می گازه با رونیز نقره ای
ولی ما که نداریم هیچ کاری بهشون
درو دافو میخوام با کمر باریکشون
می خوام به همشون بدم من یه جایی نشون
پس به سمت خونه ویلی میریم لایی کشون
خط های کوکاوین و اکستسی
نره امشب تو حس کسی
تابتونین همتون
مثل سیجل و ویلسون و ام جی چت بشین
فاز منفی نده اینجا
رسمی باز هم بردار
ازاین اگه چتید پرید
بریم فضا
هه هه هه
اوترو :
ام جی
ویلسون
سیجل
زدبازی
دانلود آهنگ بی حس
اینترو:ویلسون
هرسال صدتا اهنگ میاد
از همه جای دنیا
همه میخونن
همه ام میشنون
ولی فقط یه گروهه
که وقتی میخونه
هیدن:تهران میترکه
ورس۱:ام جی
دختر خوب نکن بهم نگاه
نه ما عین توییم و نه تو عین
ما من زدم تو خط جک و ج**ه ها
تا بیانو نگه دارن شبو زنده بام
کلی بند و بساط آره همون بنگ و موادی
که دیگه شده قند و نبات
همه شدیم منگ و خراب
یهو گرم شد هوا
تو هم شلوار تنگو درار
نکنه میخوای ببندمت با دستبند به تخت
که در نری اصلا از دستم یه وقت
خواسته هات هستن چه سخت
من خودم اینقد مستم که الان وصلم به سقف
پس منو شخصا ببخش تو که
فقط نیستی بقیم هستن
تو کف از ته صف
هر وقت منو میبینن
زود با یه سوت وامیستن
انگار من داورم اونا فوتبالیستن
ولی اونا دنبال این توپا نیستن
این د*** میخوان
واسه همینم این همه راه دورو میان
میمونن دورم تا دیوونم کنن
میدونم خودم اینا دیوونم شدن
میپرن بغلم پس همه هولن
دست برنمیدارن از سر کچلم
ای وای
کروس هیدن و نسیم
: نمیخوام بزنم بهت ضد حال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فک نکنم حرفم دروغه وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
ورس۲:هیدن
خرابتم خودتم خوب میدونی تو شرایط بدم ما باهم خوب میمونیم
هرجا برم تو هستی پیشم وقتی عادیم یا تو مستی گیجم
تورو نمیگم منظورم موزیکه
چون از روزی که رفتم توش دیگه مغزم گ**یده
دوست دارم از بس کاملا عقلمو من دادم از دست
پس هرکس داد بامن دست فهمید مهراد عجب ادم ک*خلیه هست
سعی نکن پس
ادامنو دراری
نه زاخار تو مثه من علاقشو نداری
نمیخوام بزنم من ضدحال بهت یا دروغ بگم یا که ادعام بشه
فقط میگم که چجوری هستم
میگم که یه خرده بیشتر بدونی از
من اسمم هیدنه خوب حفظ کنش
به خاطرت خوب بسپورش
خوب حس کنش و حرف بیجا نزن
اره داداش من این جا این کارشم
چون دیگه قدرت افتاده دست من
اومدم این جا استادرپ بشم
ک* نگو بلا میارم سرت
تزدیکم نیا میمالم درت
کروس هیدن و نسیم:
نمیخوام بزنم بهت ضد حال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فک نکنم حرفم دروغه وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
پل نسیم
: چرا بی حسم
هرچی راه میام باز بهت نمیرسم
ورس۲:سیجل
شاید خیلی خلم که از دنیا هی میخورم
شاید سکر میخورم
یا چون تورو هی میکنم این شکلی شدم
توی دنیا جایی ندیدم یکی مثل خودم
زندگیمو باید بگیرنو قصه کنن
دیگه هرچی پول داشتم رفت به باد
هرچی دختر بام بود زد به چاک
همه برنامه هام یهو رفت به ف*ک
اگه بشینی بگردی پی ردپام
میبینی هفته ها
یه سری شتگ برام زیراب زدن
تا تونستن گرفتن ایراد ازم
ولی هنوزم آس پیک ایران منم
واسه همینه هم دخترا میان دمم
امضا میخوان ازم
ولی داشی زندگی بالا پایین داره
تابستونت رفته حالا پاییز باته
ک*خوارش
دودو بیا پودر بشیم تو سفارش
پودرو بده دور بشیم
خیلی مونده راه تا
بخوایم که ما آدم بشیم
به خاطر همینه وقتی شب میاد
عطر میزنیمو میریم بالا خط زیاد
میشنوم عربده سیجل بیا
که فقط تورو میخوایم
که فقط تورو میخوایم
پاشو برو میایم
کروس :هیدن و نسیم
نمیخوام بزنم بهت ضدحال
خیلی رک و راست بگم فقط بهت یه بار
فکر نکن حرفم دروغه وقتی بهت میگم
خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
ورس۴:ویلسون
دافا میشنون و میگن یه بار دیگه بزار
زنگ میزنن موبایلم ۳ ثانیه یه بار
اجباریه انگار حرف زدن با اینا
ولی فقط واسه این که بدم یه راه دیگه
فشار دنبالمنو میپرسن کوشی ویلسون
چون دوسم دارن بیشتر از کیف لویی ویلتون
اهنگا هست تو همه مهمونیا و
همه ماشینایی که میرن تو اتوبان صدر ویراژ
اما چیزی نمیگیم تو پرتی داش
چهارتا شنیدیو چهارتام کردی لاش
آمار درست مارو هرکی داشت
خ**ه کردو صورتش شد رنگ زردی ش**
نسیم:نگو حال نداری
حالم دارم اتفاقا
کل تهران آرزوشونه که مثه ما شن
رفته بودم فضا ولی برگشتم
هنوزم تو این بازی به من میگن سرلشگر
صدتا سربازه بام
هیچکیم تو کل این بازی قدرت نداره اندازه ما
کسی شاخ نمیشه پس واسه ما
وقتی این همه آدم جلوم وایسادن و منم شدم
دروازه بان
دلیلشم واسه همه شماها بزارین دوباره بگم
بازیکن زیاده ولی من شماره یکم
کروس:نسیم و هیدن
نمیخوام بزنم بهت ضدحال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فکر نکن حرفم دروغه
وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه<
br> نگو حال نداری منو قال نذاری
بیا بال دراریم بریم بالا باهم
نسیم:
نگو حال نداری
نکو حال نداری
نمایش متن ترانه
اینترو:ویلسون
هرسال صدتا اهنگ میاد
از همه جای دنیا
همه میخونن
همه ام میشنون
ولی فقط یه گروهه
که وقتی میخونه
هیدن:تهران میترکه
ورس۱:ام جی
دختر خوب نکن بهم نگاه
نه ما عین توییم و نه تو عین
ما من زدم تو خط جک و ج**ه ها
تا بیانو نگه دارن شبو زنده بام
کلی بند و بساط آره همون بنگ و موادی
که دیگه شده قند و نبات
همه شدیم منگ و خراب
یهو گرم شد هوا
تو هم شلوار تنگو درار
نکنه میخوای ببندمت با دستبند به تخت
که در نری اصلا از دستم یه وقت
خواسته هات هستن چه سخت
من خودم اینقد مستم که الان وصلم به سقف
پس منو شخصا ببخش تو که
فقط نیستی بقیم هستن
تو کف از ته صف
هر وقت منو میبینن
زود با یه سوت وامیستن
انگار من داورم اونا فوتبالیستن
ولی اونا دنبال این توپا نیستن
این د*** میخوان
واسه همینم این همه راه دورو میان
میمونن دورم تا دیوونم کنن
میدونم خودم اینا دیوونم شدن
میپرن بغلم پس همه هولن
دست برنمیدارن از سر کچلم
ای وای
کروس هیدن و نسیم
: نمیخوام بزنم بهت ضد حال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فک نکنم حرفم دروغه وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
ورس۲:هیدن
خرابتم خودتم خوب میدونی تو شرایط بدم ما باهم خوب میمونیم
هرجا برم تو هستی پیشم وقتی عادیم یا تو مستی گیجم
تورو نمیگم منظورم موزیکه
چون از روزی که رفتم توش دیگه مغزم گ**یده
دوست دارم از بس کاملا عقلمو من دادم از دست
پس هرکس داد بامن دست فهمید مهراد عجب ادم ک*خلیه هست
سعی نکن پس
ادامنو دراری
نه زاخار تو مثه من علاقشو نداری
نمیخوام بزنم من ضدحال بهت یا دروغ بگم یا که ادعام بشه
فقط میگم که چجوری هستم
میگم که یه خرده بیشتر بدونی از
من اسمم هیدنه خوب حفظ کنش
به خاطرت خوب بسپورش
خوب حس کنش و حرف بیجا نزن
اره داداش من این جا این کارشم
چون دیگه قدرت افتاده دست من
اومدم این جا استادرپ بشم
ک* نگو بلا میارم سرت
تزدیکم نیا میمالم درت
کروس هیدن و نسیم:
نمیخوام بزنم بهت ضد حال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فک نکنم حرفم دروغه وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
پل نسیم
: چرا بی حسم
هرچی راه میام باز بهت نمیرسم
ورس۲:سیجل
شاید خیلی خلم که از دنیا هی میخورم
شاید سکر میخورم
یا چون تورو هی میکنم این شکلی شدم
توی دنیا جایی ندیدم یکی مثل خودم
زندگیمو باید بگیرنو قصه کنن
دیگه هرچی پول داشتم رفت به باد
هرچی دختر بام بود زد به چاک
همه برنامه هام یهو رفت به ف*ک
اگه بشینی بگردی پی ردپام
میبینی هفته ها
یه سری شتگ برام زیراب زدن
تا تونستن گرفتن ایراد ازم
ولی هنوزم آس پیک ایران منم
واسه همینه هم دخترا میان دمم
امضا میخوان ازم
ولی داشی زندگی بالا پایین داره
تابستونت رفته حالا پاییز باته
ک*خوارش
دودو بیا پودر بشیم تو سفارش
پودرو بده دور بشیم
خیلی مونده راه تا
بخوایم که ما آدم بشیم
به خاطر همینه وقتی شب میاد
عطر میزنیمو میریم بالا خط زیاد
میشنوم عربده سیجل بیا
که فقط تورو میخوایم
که فقط تورو میخوایم
پاشو برو میایم
کروس :هیدن و نسیم
نمیخوام بزنم بهت ضدحال
خیلی رک و راست بگم فقط بهت یه بار
فکر نکن حرفم دروغه وقتی بهت میگم
خیلی سرم شلوغه
نگو حال نداری منو قال نذاری بیا بال دراریم بریم بالا با هم
ورس۴:ویلسون
دافا میشنون و میگن یه بار دیگه بزار
زنگ میزنن موبایلم ۳ ثانیه یه بار
اجباریه انگار حرف زدن با اینا
ولی فقط واسه این که بدم یه راه دیگه
فشار دنبالمنو میپرسن کوشی ویلسون
چون دوسم دارن بیشتر از کیف لویی ویلتون
اهنگا هست تو همه مهمونیا و
همه ماشینایی که میرن تو اتوبان صدر ویراژ
اما چیزی نمیگیم تو پرتی داش
چهارتا شنیدیو چهارتام کردی لاش
آمار درست مارو هرکی داشت
خ**ه کردو صورتش شد رنگ زردی ش**
نسیم:نگو حال نداری
حالم دارم اتفاقا
کل تهران آرزوشونه که مثه ما شن
رفته بودم فضا ولی برگشتم
هنوزم تو این بازی به من میگن سرلشگر
صدتا سربازه بام
هیچکیم تو کل این بازی قدرت نداره اندازه ما
کسی شاخ نمیشه پس واسه ما
وقتی این همه آدم جلوم وایسادن و منم شدم
دروازه بان
دلیلشم واسه همه شماها بزارین دوباره بگم
بازیکن زیاده ولی من شماره یکم
کروس:نسیم و هیدن
نمیخوام بزنم بهت ضدحال
ولی رک و راست فقط بگم بهت یه بار
فکر نکن حرفم دروغه
وقتی بهت میگم خیلی سرم شلوغه<
br> نگو حال نداری منو قال نذاری
بیا بال دراریم بریم بالا باهم
نسیم:
نگو حال نداری
نکو حال نداری
دانلود آهنگ چرا بدی
هیچکس و زدبازی ، ام جی ، هیدن
امشب باهم ، کلی حرف دارن
آخه چرا الله وکیلی
مشکلت چیه با ما
[ورس یک]
زاخار با ما چرا بدی
مگه تنت میخاره انگاری ترا زدی
انقدر نکن نگاه رفیق
یهو میشه دعوا مرافع
بعدش حرف ها خرافه
اگه کل داری میگم بیان فردا سراغت
مثه کاجبین
کرک هات بریزه انگاری واجبی ان
همه دوست ها با منن
شدم اوستا کار اصلا
توی روستا ها هم
امضا میخوان دوست دار ها ازم
دور و بر ما دیگه کیف کوکه
تنها جایی که من رو ببینی فیسبوکه
نزار قرار شر دیگه با سردار شهر
چون میدم سوارت شن
این ها مثل قطار شب
تو که فحش میدی ، فقط وقتی پا تلفنی
میگی قاتل خلی ، ولی دلش رو نداری
بیای معامله کنی
همه لات بازی هات
واسه مامانِ بوده
همه خون ریزی هات هم
که عادت ماهانه بوده
[کورس]
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
[ورس دو – هیچکس]
سلمونی نرو با ما بد باش فقط
میزنیم کلت رو باشی حتی اگه کچل
فرق از وسط فرق از بغل
قرمز مُده میکنیم رنگ هم عو
ض حرف زدنم هست مرحم مریض
تو اروپا بهم میگن دست مسیح
بسه دلیل با ما به از این باش
که هستی با خلق زمین
بالاییم و میخوریم
پلوتو سیر میشیم و لی
س میزنیم کهکشان رو و میخور
یم شیر ترمز بریدیم و میکنیم زیر
له این زندگی هر روز زشت تر
میشه پس ما تند میریم جلو سپری شه
همینه که گوش میکنه
نوه ات همش به من دیگه
بعد ندیده نبیره نتیجه
اینه که رپ توو تاریخ ایران
شد یه پدیده
شوک قوی به کل مملکت داد
با ما نباش بد دیگه خب
فکر کن سنجیده
[کورس]
وای بد شده با
من چون از حد و مرز رد
شده کارم یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا ب
دی [ورس سه]
آره اینجا داستانی داره
رفیقت که راست وامیستاده پاسگاه میخوابه
الکی فشار نیار زاخار باشگاه نی آخه
زیر پامون مچاله میشی تو پاسکاری آره
به جاش یه کمی سن رو هل بده بالا
به جا فحش به ما برو گل بده بابا
تو چهار دیواری که هوات رو داره
چون اگه دست ما بیوفتی میشی خراب و پاره
بهتره هیچوقت نخوره تو گذرت به ما
آسمون بالا تنها نقطه مشترک ما
مهراد بالا تر از اینه بشه درگیر قضیه
نه زیر کسیه نه نمیده تغییر عقیده
تحت تاثیر بقیه توی دقیقه دریده
مثل سگ هاری که به یه غریبه پریده
ما ها بهترینیم این طبیعت ماست
اگه نمیفهمی بکنم اون شقیقت رو باز
[کورس] وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا ب
دی وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
[اوترو]
با من بدی ، چرا با من بدی
چرا با من بدی ، چرا با من بدی
متن آهنگ زدبازی و هیچکس به نام چرا بدی
نمایش متن ترانه
هیچکس و زدبازی ، ام جی ، هیدن
امشب باهم ، کلی حرف دارن
آخه چرا الله وکیلی
مشکلت چیه با ما
[ورس یک]
زاخار با ما چرا بدی
مگه تنت میخاره انگاری ترا زدی
انقدر نکن نگاه رفیق
یهو میشه دعوا مرافع
بعدش حرف ها خرافه
اگه کل داری میگم بیان فردا سراغت
مثه کاجبین
کرک هات بریزه انگاری واجبی ان
همه دوست ها با منن
شدم اوستا کار اصلا
توی روستا ها هم
امضا میخوان دوست دار ها ازم
دور و بر ما دیگه کیف کوکه
تنها جایی که من رو ببینی فیسبوکه
نزار قرار شر دیگه با سردار شهر
چون میدم سوارت شن
این ها مثل قطار شب
تو که فحش میدی ، فقط وقتی پا تلفنی
میگی قاتل خلی ، ولی دلش رو نداری
بیای معامله کنی
همه لات بازی هات
واسه مامانِ بوده
همه خون ریزی هات هم
که عادت ماهانه بوده
[کورس]
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
[ورس دو – هیچکس]
سلمونی نرو با ما بد باش فقط
میزنیم کلت رو باشی حتی اگه کچل
فرق از وسط فرق از بغل
قرمز مُده میکنیم رنگ هم عو
ض حرف زدنم هست مرحم مریض
تو اروپا بهم میگن دست مسیح
بسه دلیل با ما به از این باش
که هستی با خلق زمین
بالاییم و میخوریم
پلوتو سیر میشیم و لی
س میزنیم کهکشان رو و میخور
یم شیر ترمز بریدیم و میکنیم زیر
له این زندگی هر روز زشت تر
میشه پس ما تند میریم جلو سپری شه
همینه که گوش میکنه
نوه ات همش به من دیگه
بعد ندیده نبیره نتیجه
اینه که رپ توو تاریخ ایران
شد یه پدیده
شوک قوی به کل مملکت داد
با ما نباش بد دیگه خب
فکر کن سنجیده
[کورس]
وای بد شده با
من چون از حد و مرز رد
شده کارم یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا ب
دی [ورس سه]
آره اینجا داستانی داره
رفیقت که راست وامیستاده پاسگاه میخوابه
الکی فشار نیار زاخار باشگاه نی آخه
زیر پامون مچاله میشی تو پاسکاری آره
به جاش یه کمی سن رو هل بده بالا
به جا فحش به ما برو گل بده بابا
تو چهار دیواری که هوات رو داره
چون اگه دست ما بیوفتی میشی خراب و پاره
بهتره هیچوقت نخوره تو گذرت به ما
آسمون بالا تنها نقطه مشترک ما
مهراد بالا تر از اینه بشه درگیر قضیه
نه زیر کسیه نه نمیده تغییر عقیده
تحت تاثیر بقیه توی دقیقه دریده
مثل سگ هاری که به یه غریبه پریده
ما ها بهترینیم این طبیعت ماست
اگه نمیفهمی بکنم اون شقیقت رو باز
[کورس] وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا ب
دی وای بد شده با من
چون از حد و مرز رد شده کارم
یه چیز هایی میگه
انگار جنگ شده واقعا
چرا بدی ، چرا بدی ، چرا بدی
[اوترو]
با من بدی ، چرا با من بدی
چرا با من بدی ، چرا با من بدی
متن آهنگ زدبازی و هیچکس به نام چرا بدی
دانلود آهنگ چون دیوونتم
چونکه دیوونتم، برگرد
چونکه دیوونتم،صبر کن
میخوام بازم بیام
تو رو بازم میخوام،صبر کن
چونکه دیوونتم، صبر کن
چونکه دیوونتم، برگرد
(زدبازی... نایس)
از من نکن خدافظی، نمی خوام بری تو با کسی، ازم جدا بشی
بگو می خوای کجا بری
میخوای بری سراغ کی؟
که حاضری رابطمون به این سادگی باشه تموم
اصلا باشه نمون
ولی من بودم به خاطرت هر کاری کردم که سر باشی از هر کس دیگه برام
فکرشم نمی کردم عکستو ببینم با کس دیگه الان تو گفتی حرف دوری نزن
رفتی الان دوری ازم
چشات منو نمیبینن انگار کوری اصن
رفتی کردی از من راهتو سوا
ولی من هنوزم میبینم اون خوابتو شبا
ولی بدون اینو
که خیلی سختمه
چون هنوز بوی موی بلندت تو تختمه
این خیلی حس بدیه
وقتی باید قبول کنم که تو دیگه شدی برام مثه بقیه
تو دنیا میخوام فقط من با تو باشم
هنوزم میاد خوب حرفاتو یادم
بودی همیشه هر جا تو با من
برگردو گوش کن به فریاد و دادم
تو دنیا میخوام فقط من با تو باشم
هنوزم میاد خوب حرفاتو یادم
بودی همیشه هر جا تو یارم
برگرد و گوش کن به فریاد و دادم
حالا تو تو ذهنمی، منم توی ذهنتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو فکرمی، منم توی فکرتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو ذهنمی، منم توی ذهنتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو فکرمی، منم توی فکرتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم

نمایش متن ترانه
چونکه دیوونتم، برگرد
چونکه دیوونتم،صبر کن
میخوام بازم بیام
تو رو بازم میخوام،صبر کن
چونکه دیوونتم، صبر کن
چونکه دیوونتم، برگرد
(زدبازی... نایس)
از من نکن خدافظی، نمی خوام بری تو با کسی، ازم جدا بشی
بگو می خوای کجا بری
میخوای بری سراغ کی؟
که حاضری رابطمون به این سادگی باشه تموم
اصلا باشه نمون
ولی من بودم به خاطرت هر کاری کردم که سر باشی از هر کس دیگه برام
فکرشم نمی کردم عکستو ببینم با کس دیگه الان تو گفتی حرف دوری نزن
رفتی الان دوری ازم
چشات منو نمیبینن انگار کوری اصن
رفتی کردی از من راهتو سوا
ولی من هنوزم میبینم اون خوابتو شبا
ولی بدون اینو
که خیلی سختمه
چون هنوز بوی موی بلندت تو تختمه
این خیلی حس بدیه
وقتی باید قبول کنم که تو دیگه شدی برام مثه بقیه
تو دنیا میخوام فقط من با تو باشم
هنوزم میاد خوب حرفاتو یادم
بودی همیشه هر جا تو با من
برگردو گوش کن به فریاد و دادم
تو دنیا میخوام فقط من با تو باشم
هنوزم میاد خوب حرفاتو یادم
بودی همیشه هر جا تو یارم
برگرد و گوش کن به فریاد و دادم
حالا تو تو ذهنمی، منم توی ذهنتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو فکرمی، منم توی فکرتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو ذهنمی، منم توی ذهنتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم
حالا تو تو فکرمی، منم توی فکرتم
میخوای با من برگردی، ولی دیره عزیزم

دانلود آهنگ سیگار صورتی
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
نه خوبیم، نه بدیم، همدیگرو بلدیم
دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم
اینجا مثه سیرکه و ما تیکه و پاره
دنبال آتیش میدوایم
دل طلب کار و راضیش میکنیم
ولی بازم تویی چون
جات میاد عشقه دیگه
بازم عشقت زندگیمه
له شدیم مثه میوه
باید بریم بریم دیگه
این همه چیز بین ماس
تو سرم عینه تاس، میچرخه
و میچرخه تو بودی و یه لباس
بودی تو تو بغلم
گردنت بود رو لبم
آفتاب طلوع اصن نمیک
رد اون روز فقط من و تو با نور شمع
کاری کرد آروم بشم
صدات و بارون شب
با تو خوبه داغونه شب
اینجا باز دم صبحیم و سیگا
ر صورتی داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا

تو بودی بام تو بودی بام
باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
صبح زود صبح بخیر به زور و خمیازه
برگا ریختن و بی ریخت شدن تو فصلی ت
ازه موندیم من و تو یه بطری آب که خوردی آروم
چش ریز، پلکا خیس، جلوم چه مردی آسون
میاد سفید بهت، تو بردی بهش
پریدیم سمت ماه، ا دست باز و خوردیم بهش
من "پیت" و "کیک ماس" منی
ساخته واسه همیم
معروفیم پس ارد میدیم برامون، بشکافه زمین
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
من روزای خوب یادم میاد بودیم دو تا آدمیزاد
حال کردیم با هم زیاد
هرجام باشم با من میاد یاد و خاطرش
باز دوباره تش، رابطه خوندس با تو فاتحه ا
ش پس بیا دو تایی خاکش کنیم
پاک کن و بیار اصن پاکش کنیم
چرا ساکت شدی یه چیزی بگو
قبل اینکه همه چیز و بخوای بریزی دور
پ برو دنبال کارت منم دنبال کارم
تو رو میخوام چی کار وقتی دنیا رو دارم
وقتی صبح پا میشم و شبا خوشحال و شادم
همه چی خوب، نیست دیگه غمی
تو هم نیستی بگی میدم من وقتتو بازی
نمیرسیم به همه مثه دوتا خط موازی
واتس اپ من و تو تا ساعت 5 صبح
تکست تکست، برا تو، چک چک، اما خب
منم پسرم اینو بفهم که خرم
راحت گول میخورم، وقتی دوری
ازم شاید نباید اون شب میاوردم اونو خون
ه بعد کنسرت داغون، صبحش دیدم که رو به
رومه خودمو فحش دادم، چون الان وجدانم
کثیف تر از اون سیگاری که کشید صبح با م
ن اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام، تو بودی بام
نمیخوام برم زوده
این داستان مونه
با تو داغونم خوبه

ب ب ب ر ر ر
آخرین بارمون بوده
چون راهمون دوره
بذا رازمون رو شه
آه آه آه
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام، تو بودی بام
سیگار صورتی
صبح زود صبح بخیر به زور و خمیازه
نمایش متن ترانه
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
نه خوبیم، نه بدیم، همدیگرو بلدیم
دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم
اینجا مثه سیرکه و ما تیکه و پاره
دنبال آتیش میدوایم
دل طلب کار و راضیش میکنیم
ولی بازم تویی چون
جات میاد عشقه دیگه
بازم عشقت زندگیمه
له شدیم مثه میوه
باید بریم بریم دیگه
این همه چیز بین ماس
تو سرم عینه تاس، میچرخه
و میچرخه تو بودی و یه لباس
بودی تو تو بغلم
گردنت بود رو لبم
آفتاب طلوع اصن نمیک
رد اون روز فقط من و تو با نور شمع
کاری کرد آروم بشم
صدات و بارون شب
با تو خوبه داغونه شب
اینجا باز دم صبحیم و سیگا
ر صورتی داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا

تو بودی بام تو بودی بام
باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
صبح زود صبح بخیر به زور و خمیازه
برگا ریختن و بی ریخت شدن تو فصلی ت
ازه موندیم من و تو یه بطری آب که خوردی آروم
چش ریز، پلکا خیس، جلوم چه مردی آسون
میاد سفید بهت، تو بردی بهش
پریدیم سمت ماه، ا دست باز و خوردیم بهش
من "پیت" و "کیک ماس" منی
ساخته واسه همیم
معروفیم پس ارد میدیم برامون، بشکافه زمین
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
من روزای خوب یادم میاد بودیم دو تا آدمیزاد
حال کردیم با هم زیاد
هرجام باشم با من میاد یاد و خاطرش
باز دوباره تش، رابطه خوندس با تو فاتحه ا
ش پس بیا دو تایی خاکش کنیم
پاک کن و بیار اصن پاکش کنیم
چرا ساکت شدی یه چیزی بگو
قبل اینکه همه چیز و بخوای بریزی دور
پ برو دنبال کارت منم دنبال کارم
تو رو میخوام چی کار وقتی دنیا رو دارم
وقتی صبح پا میشم و شبا خوشحال و شادم
همه چی خوب، نیست دیگه غمی
تو هم نیستی بگی میدم من وقتتو بازی
نمیرسیم به همه مثه دوتا خط موازی
واتس اپ من و تو تا ساعت 5 صبح
تکست تکست، برا تو، چک چک، اما خب
منم پسرم اینو بفهم که خرم
راحت گول میخورم، وقتی دوری
ازم شاید نباید اون شب میاوردم اونو خون
ه بعد کنسرت داغون، صبحش دیدم که رو به
رومه خودمو فحش دادم، چون الان وجدانم
کثیف تر از اون سیگاری که کشید صبح با م
ن اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام تو بودی بام
باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام، تو بودی بام
نمیخوام برم زوده
این داستان مونه
با تو داغونم خوبه

ب ب ب ر ر ر
آخرین بارمون بوده
چون راهمون دوره
بذا رازمون رو شه
آه آه آه
اینجا باز دم صبحیم و سیگار صورتی
داغونم و تویی که تنها دوست منی
تو مهمونی یا بعد شیطونیا
تو بودی بام، تو بودی بام
سیگار صورتی
صبح زود صبح بخیر به زور و خمیازه
دانلود آهنگ کوکولی کو
ورس 1 [ سیاوش سیجل ]:
رویه هر نوکه (!) ، پر از (!) که منه // ولی دست نزن بهش چون که خطه خوده منه
مگه نمیبینی دافم تو خطه خوده منه // پس بکش عقب تو از دورو ورش
سیجل یه کره خره // میرقصه دوره همه
میگن که خله بچه // اینقدر میزنه که سقف میچرخه دوره سرش
بعده (!) خوب میچسبه پکه بعدش از یه مالبرو لایت // میرم بالا رو ماه با کایت
بیا بریم بالا باهم پایین 4 تا زدم // 2 تا خطه ریزه میزه بریز رو میز که ناراحتم
واسه این چیزاست // که تهرانه ماها ایبیزاست
ونکور لندن کانکونم رفتم بی ویزاست
وقتی صبح شد منو تو شل
صبحونه تو تخت با یه کاپوچینو // در میاری اون تاپو جینو
حرفامون یهو میشه پانتومیمو // میشیم الیزابت تایلورو آلپاچینو
اوه
کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
...
ورس 2 [ علی رضا جی جی ]:
نمیزنه اینجا کسی نصفه من کوووک // پس بم گوش بدین مثله ون گوگ
نمیشه مغلته کرد برم من سره ضبط // همه میرن تو فاز عینه شهرک غرب
از همه جداییم اما دورمون پرم میشه // ولی فقط از مدل و هنرپیشه
میدونی چرا چونکه سینما دوست داریم // گرفتی؟! چون سینه ما دوست داریم
هـاهـا
دیگه تا گوش دادین کُپ میکنین // اینقدر مریضیم فقط باید سرفه کنیم
رویه این بیتا تهران بره بالا و پایین // میگن ما با شماییم میگن ما با
کوکا تا آخرم ما میمونیم برا جوونا // کارامون اینقد اسیدی میمونیم سره زبونا
ماه به ماهم نمیریم دمه دفتر // غیره منتظره میایم عینه انه کفتر
کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
... ورس 3 [ مهراد هـیــدن ]:
میرم گیری ویری گیج تو اتاقم ساکت // دوباره نیستی پیشم باز افتادم یادت
تنگ شده دلم حتی واسه قر یا فریادت // روز که میگزره مهراد بدون تا سره شب باتِ
سفید تر از ابرا تو روز // پوستت سرد مثه سرمایه روس
من جدی میزدی حرفای لوس میزدیم // JD میرفتیم رو برفا ما شوس
پیچیدیم دوره همن قطاری // تو رو من سواری
من معلمت میشم بپا نمره کم نیاری
هر شب لش تر از قبل شده // هر طرف بدتر کج خوله
منو تو هر دو ول // از لندن و پاریس و کنیس تا سنتروپز
هنوز آره هستم // از هرچی هرکی دوست داره دستم
با من حرف نزن نیستم // من دوستانه اصلا میره رویه روزنامه عکسم
نمونده حرارتی و نمونده سلامتی // از این بد عادتی
پس تا تو مودی گوگولی گو // زود زود بگو
"کـــوکـــولــی کــو"

کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
...
نمایش متن ترانه
ورس 1 [ سیاوش سیجل ]:
رویه هر نوکه (!) ، پر از (!) که منه // ولی دست نزن بهش چون که خطه خوده منه
مگه نمیبینی دافم تو خطه خوده منه // پس بکش عقب تو از دورو ورش
سیجل یه کره خره // میرقصه دوره همه
میگن که خله بچه // اینقدر میزنه که سقف میچرخه دوره سرش
بعده (!) خوب میچسبه پکه بعدش از یه مالبرو لایت // میرم بالا رو ماه با کایت
بیا بریم بالا باهم پایین 4 تا زدم // 2 تا خطه ریزه میزه بریز رو میز که ناراحتم
واسه این چیزاست // که تهرانه ماها ایبیزاست
ونکور لندن کانکونم رفتم بی ویزاست
وقتی صبح شد منو تو شل
صبحونه تو تخت با یه کاپوچینو // در میاری اون تاپو جینو
حرفامون یهو میشه پانتومیمو // میشیم الیزابت تایلورو آلپاچینو
اوه
کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
...
ورس 2 [ علی رضا جی جی ]:
نمیزنه اینجا کسی نصفه من کوووک // پس بم گوش بدین مثله ون گوگ
نمیشه مغلته کرد برم من سره ضبط // همه میرن تو فاز عینه شهرک غرب
از همه جداییم اما دورمون پرم میشه // ولی فقط از مدل و هنرپیشه
میدونی چرا چونکه سینما دوست داریم // گرفتی؟! چون سینه ما دوست داریم
هـاهـا
دیگه تا گوش دادین کُپ میکنین // اینقدر مریضیم فقط باید سرفه کنیم
رویه این بیتا تهران بره بالا و پایین // میگن ما با شماییم میگن ما با
کوکا تا آخرم ما میمونیم برا جوونا // کارامون اینقد اسیدی میمونیم سره زبونا
ماه به ماهم نمیریم دمه دفتر // غیره منتظره میایم عینه انه کفتر
کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
... ورس 3 [ مهراد هـیــدن ]:
میرم گیری ویری گیج تو اتاقم ساکت // دوباره نیستی پیشم باز افتادم یادت
تنگ شده دلم حتی واسه قر یا فریادت // روز که میگزره مهراد بدون تا سره شب باتِ
سفید تر از ابرا تو روز // پوستت سرد مثه سرمایه روس
من جدی میزدی حرفای لوس میزدیم // JD میرفتیم رو برفا ما شوس
پیچیدیم دوره همن قطاری // تو رو من سواری
من معلمت میشم بپا نمره کم نیاری
هر شب لش تر از قبل شده // هر طرف بدتر کج خوله
منو تو هر دو ول // از لندن و پاریس و کنیس تا سنتروپز
هنوز آره هستم // از هرچی هرکی دوست داره دستم
با من حرف نزن نیستم // من دوستانه اصلا میره رویه روزنامه عکسم
نمونده حرارتی و نمونده سلامتی // از این بد عادتی
پس تا تو مودی گوگولی گو // زود زود بگو
"کـــوکـــولــی کــو"

کورس [ مهراد هـیــدن ]:
"کوکولی کو" "کوکولی کو"
...