دانلود آهنگ بمب
متن آهنگ بمب
می خوریم من و بیت مثل دو تا تیک بهم مثل تیم بهم تاریک شکن
تو فکر شایعاتی تا بگی چاره داری
واسه این که ما رو بزنی زمین ولی ما شما رو زمین زدیم
قوی تریم اصیلتریم می رسیم به بهترین فرصت
قلمم جرمه هدفم کله بمبه ریتمش گنده گنده
من مثل هیولام دارم صبر ایوب داش
می خورمت درسته همیشه هستش تنور داغ
می تونم داد می زنم دافا من باد میزنن
جام رو تخته پادشام هر کیو بخوام با پام می
زنم بهم بگو اوج وحشی حواست باشه که لقمه نشی
ما این جا حکم میدیم چون فرمانده کله رپیم
بهتره خفه شی ببینی چکت بخوری
چپه شی بپیچی بپیچی تو خودت یه رولی بپیچی
قبل این که تورو تو کاغذ بپیچیم
اوجم و اوج میدم کلماتو موج میدم
هل میدم کلماتو هل می شم همه خل م
یشن بالا پایین میپرن همه موج میدن 021
سعی نکن بری روی مخه ما همیشه
تیز پاشو بده گوشت به ما خفه شو گوش کن به حرفم میدم بچه محلات بذارن ک توی جاده
من همیشه گرمم موتورم روشن می شه با یه استارت
لاتیم پره مثله گنگای تگزاس
ارباب تهرانم همیشه براق چشمام
مشخص نکن برام هدف
چون من خلافتر ازهر کلانترم چاقال
هی زر بزن درگوشم
ولی من مثله تو نیستم عوام پرست
من از اول ریتمیکم ملودیکم هماهنگم
به تو فلو میدم توی رپ تروریستم
بیستم یهو میرم یهو میام چیکم
الانم به خاطر ارادم تو رپم
اگه بخوام می شم یکی مثله گاندی
نه تو الگانسیم نه تو پنت هاوس
می گیریم اکس پارتی
دوس نداریم تکرار شیم
با یه اسمارتیزم اکتیویم
میریم حتی بالاتر از شش ما
یلی کلمات مثل عزرائیل
نیازی به اثبات نیست اره
سعی نکن بری روی مخه ما همیشه
تیز پاشو بده گوشت به ما خفه شو گوش کن به حرفم
میدم بچه محلات بذارن ک توی جاده
نمایش متن ترانه
متن آهنگ بمب
می خوریم من و بیت مثل دو تا تیک بهم مثل تیم بهم تاریک شکن
تو فکر شایعاتی تا بگی چاره داری
واسه این که ما رو بزنی زمین ولی ما شما رو زمین زدیم
قوی تریم اصیلتریم می رسیم به بهترین فرصت
قلمم جرمه هدفم کله بمبه ریتمش گنده گنده
من مثل هیولام دارم صبر ایوب داش
می خورمت درسته همیشه هستش تنور داغ
می تونم داد می زنم دافا من باد میزنن
جام رو تخته پادشام هر کیو بخوام با پام می
زنم بهم بگو اوج وحشی حواست باشه که لقمه نشی
ما این جا حکم میدیم چون فرمانده کله رپیم
بهتره خفه شی ببینی چکت بخوری
چپه شی بپیچی بپیچی تو خودت یه رولی بپیچی
قبل این که تورو تو کاغذ بپیچیم
اوجم و اوج میدم کلماتو موج میدم
هل میدم کلماتو هل می شم همه خل م
یشن بالا پایین میپرن همه موج میدن 021
سعی نکن بری روی مخه ما همیشه
تیز پاشو بده گوشت به ما خفه شو گوش کن به حرفم میدم بچه محلات بذارن ک توی جاده
من همیشه گرمم موتورم روشن می شه با یه استارت
لاتیم پره مثله گنگای تگزاس
ارباب تهرانم همیشه براق چشمام
مشخص نکن برام هدف
چون من خلافتر ازهر کلانترم چاقال
هی زر بزن درگوشم
ولی من مثله تو نیستم عوام پرست
من از اول ریتمیکم ملودیکم هماهنگم
به تو فلو میدم توی رپ تروریستم
بیستم یهو میرم یهو میام چیکم
الانم به خاطر ارادم تو رپم
اگه بخوام می شم یکی مثله گاندی
نه تو الگانسیم نه تو پنت هاوس
می گیریم اکس پارتی
دوس نداریم تکرار شیم
با یه اسمارتیزم اکتیویم
میریم حتی بالاتر از شش ما
یلی کلمات مثل عزرائیل
نیازی به اثبات نیست اره
سعی نکن بری روی مخه ما همیشه
تیز پاشو بده گوشت به ما خفه شو گوش کن به حرفم
میدم بچه محلات بذارن ک توی جاده
دانلود آهنگ سایفر
ما در حال تابشیم ، باید پا بشی
میکروفن تو دستمونه میریم پای بیت
مهمون ِ یه سایفری از چارتا تا آس ِ پیک
صفر دو یک ، گوش کن به هیپ هاپ واقعی
تُند بگم یا خیلی خیلی کُند
رُک بگم تا بری بشی شُک ، بهم بگی بُت
وقتی کلمات نوشته میشد
تو مخت برشته میشد
نوشتی یه ورس بیخود
بهم بدی فحش میری زیر مشت ، یه یه
چون ما نمیکشیم کُک چیکی چیکی چیکی بُمب
میبینی منو دست و پاتو گم میکنی میبینی بحث
نداریم سیریشه پس میگیری عکس میپیچی بعد
مغز میخورم تا که انیشتین شم
اونا مغزمو میخورن تا مریضتر شم
میشه جیبه پُر اگه باشی گُرگ
میشه تو این بازی برد
آوا مغزتو برد ، شست ، خورد ، اُسکل ِ مفتخور
تو هم کاری کن بیای تو این بازی پس
یـه
اگه تو هیپ هاپی حوش
یه یه
اگه تو هیپ هاپی حوش
اوج
من یه شخصیت کاریزماتیکم
کلماتم پُره معنا مثل چارلی چاپلینم
همه شیفتمن انگاری گلشیفتم
جوری تریپمو ست کردم انگاری میخوام اتریش برم
جدی ، شامپاینا باز میشه اوج پاش رو پدالِ گاز میده
امشب یه داف خاص دیده
طلبش شده چون بدنش نرم مثل پاستیله
میدونی خیلی حال میده
اون پا میده مثل قافیه ، منم ردیف میشم په عالیه
یه نگاه به چشمام بنداز و ببین حقیقتو
ببین که امسال همه رو کیش و مات میکنم جلوم حتی شیطان
میرم جلو و میرسم به اونی که رویام تو دستاشه
پس همه تلاشم و میکنم تو رپ قبل اینکه فردا شه
میبینی منو که مغزا رو خورد میکنم و اعصابا خورد میشه
اوج مثل توپ میشه
میخوره صورت بدخواها ، سر تا پات چند میشه
پولشو میدم و میفرستمت جایی که پُر درد میشه
روح و جسمت زخم میشه میگیری کلی سرگیجه
احساست در میره کلماتم میترکه و ترکشش تو مغز میره
میفهمی احمق ، نه نمیکنی درکم چون نمیتونی بکنی حرکت
میرسم من مقصد ، بدون شک من
بدون مکث مرد ، چون بالاست پرچم
مغزم ، اینه که رپه ایران توی غربم
میترکه اوج میرسونه اونو به اوج حتماً
ژنرال میوزیک ، سواره لیموزینش
تو جنگ جهانی سخت به دنبال پیروز
یه استاد پیر و شیر چیره تو کار بیزنس
جلوش چاله نیست نمیگیره خوابش دیگه
دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو به نام سایفر
من فکر قهوه ی داغم تو کلیفرنیا
تورهای دوره دنیا درآمد سالی دو میلیارد
گل میندازن جلوم دشمنام سُم میندازن
بمب میندازم با کلماتمو صلح میپاشن
قهرمان ماراتون با مارادونا ، کل تیم بارسلونا
شیرای آمازون ، آتاترک ، دایناسور
باراباسا پُر ، اگه دنبالم کنن نمیرسن به جا پاهای گرگم من
غر نزن فرصت نمیدم به دشمنم
گشنم من ، میخوام رپو بخورم با دخترم ، مخترعم
مخ ترک خورده انقدر زیرزمینو شخم زدم
بگم این کره لعنتی پر تله ست آ
♫♫♫♫
داده مغزت رد ، پای حرف من
بشین و ببین چه خبره توی سطح شهر
اینجا همه دارن در هم میمالن
در هم میذارن ، سر شب بیدارن
تا صبح ، پاتوق ، میکنن تو خیابون
با کُلت ، با کُک ، میچرخن تو خیابون
اینجا قانونی از بی قانونی هاست
اینجا فقط جای خیابونی هاست
میشه شب ، میشه روز
میشه رد ، میشه دود
میشه بد ، میشه خوب
میشه جنگ ، میشه پودر
همه جنگ دارن ، همه غمناکن
همه حرف دارن ، همه شکاکن ، هم
ه ترسناکن من پیچش دارم چون پیچش دارن
جاده ها بینش دارن
برعکس اونایی که بی چشم دارن
راهو میرن ، من خارو چیدم
با کلماتم ما رو دیدن
آدمای خواب و بیرحم ، آ
نمایش متن ترانه
ما در حال تابشیم ، باید پا بشی
میکروفن تو دستمونه میریم پای بیت
مهمون ِ یه سایفری از چارتا تا آس ِ پیک
صفر دو یک ، گوش کن به هیپ هاپ واقعی
تُند بگم یا خیلی خیلی کُند
رُک بگم تا بری بشی شُک ، بهم بگی بُت
وقتی کلمات نوشته میشد
تو مخت برشته میشد
نوشتی یه ورس بیخود
بهم بدی فحش میری زیر مشت ، یه یه
چون ما نمیکشیم کُک چیکی چیکی چیکی بُمب
میبینی منو دست و پاتو گم میکنی میبینی بحث
نداریم سیریشه پس میگیری عکس میپیچی بعد
مغز میخورم تا که انیشتین شم
اونا مغزمو میخورن تا مریضتر شم
میشه جیبه پُر اگه باشی گُرگ
میشه تو این بازی برد
آوا مغزتو برد ، شست ، خورد ، اُسکل ِ مفتخور
تو هم کاری کن بیای تو این بازی پس
یـه
اگه تو هیپ هاپی حوش
یه یه
اگه تو هیپ هاپی حوش
اوج
من یه شخصیت کاریزماتیکم
کلماتم پُره معنا مثل چارلی چاپلینم
همه شیفتمن انگاری گلشیفتم
جوری تریپمو ست کردم انگاری میخوام اتریش برم
جدی ، شامپاینا باز میشه اوج پاش رو پدالِ گاز میده
امشب یه داف خاص دیده
طلبش شده چون بدنش نرم مثل پاستیله
میدونی خیلی حال میده
اون پا میده مثل قافیه ، منم ردیف میشم په عالیه
یه نگاه به چشمام بنداز و ببین حقیقتو
ببین که امسال همه رو کیش و مات میکنم جلوم حتی شیطان
میرم جلو و میرسم به اونی که رویام تو دستاشه
پس همه تلاشم و میکنم تو رپ قبل اینکه فردا شه
میبینی منو که مغزا رو خورد میکنم و اعصابا خورد میشه
اوج مثل توپ میشه
میخوره صورت بدخواها ، سر تا پات چند میشه
پولشو میدم و میفرستمت جایی که پُر درد میشه
روح و جسمت زخم میشه میگیری کلی سرگیجه
احساست در میره کلماتم میترکه و ترکشش تو مغز میره
میفهمی احمق ، نه نمیکنی درکم چون نمیتونی بکنی حرکت
میرسم من مقصد ، بدون شک من
بدون مکث مرد ، چون بالاست پرچم
مغزم ، اینه که رپه ایران توی غربم
میترکه اوج میرسونه اونو به اوج حتماً
ژنرال میوزیک ، سواره لیموزینش
تو جنگ جهانی سخت به دنبال پیروز
یه استاد پیر و شیر چیره تو کار بیزنس
جلوش چاله نیست نمیگیره خوابش دیگه
دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو به نام سایفر
من فکر قهوه ی داغم تو کلیفرنیا
تورهای دوره دنیا درآمد سالی دو میلیارد
گل میندازن جلوم دشمنام سُم میندازن
بمب میندازم با کلماتمو صلح میپاشن
قهرمان ماراتون با مارادونا ، کل تیم بارسلونا
شیرای آمازون ، آتاترک ، دایناسور
باراباسا پُر ، اگه دنبالم کنن نمیرسن به جا پاهای گرگم من
غر نزن فرصت نمیدم به دشمنم
گشنم من ، میخوام رپو بخورم با دخترم ، مخترعم
مخ ترک خورده انقدر زیرزمینو شخم زدم
بگم این کره لعنتی پر تله ست آ
♫♫♫♫
داده مغزت رد ، پای حرف من
بشین و ببین چه خبره توی سطح شهر
اینجا همه دارن در هم میمالن
در هم میذارن ، سر شب بیدارن
تا صبح ، پاتوق ، میکنن تو خیابون
با کُلت ، با کُک ، میچرخن تو خیابون
اینجا قانونی از بی قانونی هاست
اینجا فقط جای خیابونی هاست
میشه شب ، میشه روز
میشه رد ، میشه دود
میشه بد ، میشه خوب
میشه جنگ ، میشه پودر
همه جنگ دارن ، همه غمناکن
همه حرف دارن ، همه شکاکن ، هم
ه ترسناکن من پیچش دارم چون پیچش دارن
جاده ها بینش دارن
برعکس اونایی که بی چشم دارن
راهو میرن ، من خارو چیدم
با کلماتم ما رو دیدن
آدمای خواب و بیرحم ، آ
دانلود آهنگ دیوونه 2
میدونی
ترس مث آتیشه
اگه کنترلش نکنی
میسوزونتت
آره میسوزونتت
من یه دونه اسلحه میخوام باید با دنیا تسویه کنم باید برگردم به اصلی خودم
باید بُکُشم مارای زنگی دورمو
بدم میاد از تصویر خودم
از مست دیده شدن از دستگیره شدن
از تصفیه شدن از برچیده شدن
از سنجیده شدن از قصد دیده شدن
دیگه نمیخوام نادون باشم
دوست دارم تو بارون پاشم
کیا دنیای آروم دارن؟
کیا مث من طاعون دارن؟
کیا مث من آشوب دارن؟
کدوم احمقایی چارچوب دارن؟
کیا مث من خواب دوست دارن؟
کیا مث من کابوس دارن؟
کیا دلهای رنگی دارن اما واسه ب
قیه مث ته سیگارن؟
کیا دلهای سنگی دارن؟
کیا با خدا موندن و نشتی دارن؟
کیا حالت منگی دارن؟
کدوم احمقا دلتنگی دارن؟
کیا مث من بیمارن توی در دیوارن مث مرد میبازن؟
این دیوونه وجدان داشتر
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطانر
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
حس میکنم دریای حرفمر
وقتی روبروم هست فردای بدترر
رفتم روی برفای جنگل
دراز کشیدم چون درد داره قلبم
فهمیدم من ارباب جنگم
دنیا مرده مث ترسای قبلا
بذا بمیرم و افسانه تر شم
بذا همه بفهمن درد داره دردم
من از خودم احترام میخوام
هنوز دارم به اشتباه نیاز
رفتار من مث جانیاست
دنیا زشته من دل به بازیاش
بستم با من بازی کن بدبخت
با من آشتی کن در بندر
منم گاهی خوش خندمر
نباید باشم چون ترش کردم
پشتْ گردن منو زخم کردن
چون تیغ دادم هرکس
امید ساختم از کرکس
کلی داشتم مصرف
گفتی خوب شو شدم
دویید بازم مقصد
هی رفتم، رفتم، رفتن
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاشر
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باشر
دارم پشت هم گناه میکنم
مردم منو دعا میکنن
هر روز از من سوال میکنن
سر حرفام قمار میکنن
اونا من رو نمیشناسن
منو قبلا نمیخواستن
بیا با هم بشیم آهن
جای اینکه بدیم شاهرگ
من امیدم به این چالست
که موضعش معلومه بریم تا تهش
ببین مادررر
من دیوونم بشین بازم برام دعا کن و بریز باز اشک
فقط به من بدین کاغذ
بر نمیگردم بشین پا در
از گشتن دنبال من هر روز بگیر پا درد
درمونی نیست به این پادزهر
شیطان توی کلیسام هست
اونی نیستم که میشناختن
از من بکش بیرون بشین پا حرف
روی دستام یه شیر دارم
که هنو قدرت میده به این باور
فرصت دیده به این لاغرر

من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت
رضا
میام الان
رضا
میام الان
من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت میخوام فریاد
حتی اگه روم بیاد دریا
میخونم واسه نیازمنداش
میمونم توی ایران سرباز با ریاضت ها
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشتر
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
هنووز
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطانر هنووز
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش هنووز
اگه دنبال من و حرفامی
رضا
خیلی باید هنوز دنبالم بگردی
خیلی
همیشه مودِ من خوب نیست
می خوام یه چیزیو بگمر
وقتی بارون میاد همه پرنده ها دنبالِ سَر پناهن
اما عقاب، بالاتر از ابرا پرواز می کنه
اینو همیشه یادت باشه
من اون جوجه فِنچای سر کوچه تون نیستم که رو درختان
همیشه یادت باشه
رضا
اَه، این غولِ لعنتی همه جا دنبالمه
چون تو خودمه
توو خواب، بیداری
تو خلسه
نمایش متن ترانه
میدونی
ترس مث آتیشه
اگه کنترلش نکنی
میسوزونتت
آره میسوزونتت
من یه دونه اسلحه میخوام باید با دنیا تسویه کنم باید برگردم به اصلی خودم
باید بُکُشم مارای زنگی دورمو
بدم میاد از تصویر خودم
از مست دیده شدن از دستگیره شدن
از تصفیه شدن از برچیده شدن
از سنجیده شدن از قصد دیده شدن
دیگه نمیخوام نادون باشم
دوست دارم تو بارون پاشم
کیا دنیای آروم دارن؟
کیا مث من طاعون دارن؟
کیا مث من آشوب دارن؟
کدوم احمقایی چارچوب دارن؟
کیا مث من خواب دوست دارن؟
کیا مث من کابوس دارن؟
کیا دلهای رنگی دارن اما واسه ب
قیه مث ته سیگارن؟
کیا دلهای سنگی دارن؟
کیا با خدا موندن و نشتی دارن؟
کیا حالت منگی دارن؟
کدوم احمقا دلتنگی دارن؟
کیا مث من بیمارن توی در دیوارن مث مرد میبازن؟
این دیوونه وجدان داشتر
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطانر
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
حس میکنم دریای حرفمر
وقتی روبروم هست فردای بدترر
رفتم روی برفای جنگل
دراز کشیدم چون درد داره قلبم
فهمیدم من ارباب جنگم
دنیا مرده مث ترسای قبلا
بذا بمیرم و افسانه تر شم
بذا همه بفهمن درد داره دردم
من از خودم احترام میخوام
هنوز دارم به اشتباه نیاز
رفتار من مث جانیاست
دنیا زشته من دل به بازیاش
بستم با من بازی کن بدبخت
با من آشتی کن در بندر
منم گاهی خوش خندمر
نباید باشم چون ترش کردم
پشتْ گردن منو زخم کردن
چون تیغ دادم هرکس
امید ساختم از کرکس
کلی داشتم مصرف
گفتی خوب شو شدم
دویید بازم مقصد
هی رفتم، رفتم، رفتن
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاشر
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باشر
دارم پشت هم گناه میکنم
مردم منو دعا میکنن
هر روز از من سوال میکنن
سر حرفام قمار میکنن
اونا من رو نمیشناسن
منو قبلا نمیخواستن
بیا با هم بشیم آهن
جای اینکه بدیم شاهرگ
من امیدم به این چالست
که موضعش معلومه بریم تا تهش
ببین مادررر
من دیوونم بشین بازم برام دعا کن و بریز باز اشک
فقط به من بدین کاغذ
بر نمیگردم بشین پا در
از گشتن دنبال من هر روز بگیر پا درد
درمونی نیست به این پادزهر
شیطان توی کلیسام هست
اونی نیستم که میشناختن
از من بکش بیرون بشین پا حرف
روی دستام یه شیر دارم
که هنو قدرت میده به این باور
فرصت دیده به این لاغرر

من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت
رضا
میام الان
رضا
میام الان
من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت میخوام فریاد
حتی اگه روم بیاد دریا
میخونم واسه نیازمنداش
میمونم توی ایران سرباز با ریاضت ها
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
این دیوونه وجدان داشتر
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطان
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش
هنووز
این دیوونه وجدان داشت
این دیوونه عشق داشت
این دیوونه حس داشت اما شده شیطانر هنووز
این دیوونه ای کاش
این دیوونه ای جان
این دیوونه پیک باز بریز بکن عشق باش هنووز
اگه دنبال من و حرفامی
رضا
خیلی باید هنوز دنبالم بگردی
خیلی
همیشه مودِ من خوب نیست
می خوام یه چیزیو بگمر
وقتی بارون میاد همه پرنده ها دنبالِ سَر پناهن
اما عقاب، بالاتر از ابرا پرواز می کنه
اینو همیشه یادت باشه
من اون جوجه فِنچای سر کوچه تون نیستم که رو درختان
همیشه یادت باشه
رضا
اَه، این غولِ لعنتی همه جا دنبالمه
چون تو خودمه
توو خواب، بیداری
تو خلسه
دانلود آهنگ دور دنیا
رویایی ترین جایی که فکر بکنی می برمت عزیزم نگران هیچی نباش
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیا
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس یک]
اونقدر دوسِت دارم که نمیدونی
باید همه دنیا رو به خاطرم بپیچونی
لب اقیانوس هند با یه دونه بنز
میام دنبالت بوآرو می چرخیم
بعدش میریم تو لنج
دنیا رو می چرخونمت سالی دوبار و
از همین اقیانوس می رسیم آریزونا
وقتشه بخوریم بریانی هند و
یه حالی بدی به لب های زندانی عشق تو
بری برام برقصی روی عرشه
با گرمای عشقت بکنی منو نشئه
چند ساعت دیگه میرسیم استرالیا
لب ساحل میدمت یه مشت و مالی دا
غ بعدش وقتشه بخریم دو تا بادیگارد
کانگورو ها رو ببینیم بگیریم ماهی باز
خوابت میاد امشب رو میمونیم ملبورن
پس موهات در بیار از بیگودی ول کن
بوی استوا میاد قبل خواب بهتره بخوریم
توو پوسته نارگیل ها یه چایی داغ
تا بیاد آفتاب روز یکشنبه
تو خواب آلود سرت رو شونه
منه [کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیارر
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس دو]
قبل اروپا می برمت به آفریقا
توو راه برگشت می برمت به اروپا
میریم به شرق جزیره ماداگاسکار
شکار میریم با قبیله کاچاکاما
بزن آب آناناس ماداگاسکار
میگردیم دنبال شنای زمان ماهاراجا
باماها باش که برات آوردم
حتی گنج های بناهای متروکه آپادانا رو
سوارت می کنم رو یه شیر ماده و
طلسمش می کنم که بشینه پاشه
طلا برات میارم با نگین الماس
وقتشه ادامه بدیم و بریم به دریا
دست تکون بده به شن های سفیده صحرا
چون میرسیم به امیکانیو مکزیکو الان
حالا بعد از این همه راه از اقیانوس اسپانیایی
زبون ها میان با کلت هاشون
فرار می کنیم از دست سرخ پوست ها
سر هر تخت یه داستان جدیده
توی آفتاب شدیدش غروب رو گم کردیم
نگاه کردیم به آسمون و شد نزدیک
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیارر
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس سه]
هوا سرده باید از دل کوه بریم
زنگ زدم منتظر یه هلیکوپتریم
خانومی بدون که در ها بازه با پیشرو میریم
سوار جِتِمون شیم تو سانفرانسیسکو
کشتی رو بی خیال عصری هلندیم
نمی تونیم از شدت مستی بلند شیمر میبرمت یه جایی که هیچ آدمی نیست
خودم واست درست می کنم یه پیتزا پنیری
ایستگاه بعدی قطارمون میخوره پاریس
همه پنجره های خرید و می کنیم خالی
پاییز بر میگردیم از پاریس ور
از ترکیه می رسیم به تهران
[اوترو]
آه لوس لوسی من
خیلی جاهایی مونده که نبردمت
این تازه سفر اول بود
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیا
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
متن آهنگ رضا پیشرو به نام دور دنیا
نمایش متن ترانه
رویایی ترین جایی که فکر بکنی می برمت عزیزم نگران هیچی نباش
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیا
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس یک]
اونقدر دوسِت دارم که نمیدونی
باید همه دنیا رو به خاطرم بپیچونی
لب اقیانوس هند با یه دونه بنز
میام دنبالت بوآرو می چرخیم
بعدش میریم تو لنج
دنیا رو می چرخونمت سالی دوبار و
از همین اقیانوس می رسیم آریزونا
وقتشه بخوریم بریانی هند و
یه حالی بدی به لب های زندانی عشق تو
بری برام برقصی روی عرشه
با گرمای عشقت بکنی منو نشئه
چند ساعت دیگه میرسیم استرالیا
لب ساحل میدمت یه مشت و مالی دا
غ بعدش وقتشه بخریم دو تا بادیگارد
کانگورو ها رو ببینیم بگیریم ماهی باز
خوابت میاد امشب رو میمونیم ملبورن
پس موهات در بیار از بیگودی ول کن
بوی استوا میاد قبل خواب بهتره بخوریم
توو پوسته نارگیل ها یه چایی داغ
تا بیاد آفتاب روز یکشنبه
تو خواب آلود سرت رو شونه
منه [کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیارر
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس دو]
قبل اروپا می برمت به آفریقا
توو راه برگشت می برمت به اروپا
میریم به شرق جزیره ماداگاسکار
شکار میریم با قبیله کاچاکاما
بزن آب آناناس ماداگاسکار
میگردیم دنبال شنای زمان ماهاراجا
باماها باش که برات آوردم
حتی گنج های بناهای متروکه آپادانا رو
سوارت می کنم رو یه شیر ماده و
طلسمش می کنم که بشینه پاشه
طلا برات میارم با نگین الماس
وقتشه ادامه بدیم و بریم به دریا
دست تکون بده به شن های سفیده صحرا
چون میرسیم به امیکانیو مکزیکو الان
حالا بعد از این همه راه از اقیانوس اسپانیایی
زبون ها میان با کلت هاشون
فرار می کنیم از دست سرخ پوست ها
سر هر تخت یه داستان جدیده
توی آفتاب شدیدش غروب رو گم کردیم
نگاه کردیم به آسمون و شد نزدیک
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیارر
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
[ورس سه]
هوا سرده باید از دل کوه بریم
زنگ زدم منتظر یه هلیکوپتریم
خانومی بدون که در ها بازه با پیشرو میریم
سوار جِتِمون شیم تو سانفرانسیسکو
کشتی رو بی خیال عصری هلندیم
نمی تونیم از شدت مستی بلند شیمر میبرمت یه جایی که هیچ آدمی نیست
خودم واست درست می کنم یه پیتزا پنیری
ایستگاه بعدی قطارمون میخوره پاریس
همه پنجره های خرید و می کنیم خالی
پاییز بر میگردیم از پاریس ور
از ترکیه می رسیم به تهران
[اوترو]
آه لوس لوسی من
خیلی جاهایی مونده که نبردمت
این تازه سفر اول بود
[کورس]
با کشتی می چرخونمت دور دنیا
دست هات رو باز می کنی میزنیم زل به موج ها
مهتاب میاد و باهم روی عرشه خوابیم
دوست داریم همیشه توو همین لحظه باشیم
متن آهنگ رضا پیشرو به نام دور دنیا
دانلود آهنگ ای کاش
به نام آزادی، به نام خون
"ای کاش"
ای کاش دستای ما تو دستای هم بود
دنیا رو میگرفتیم طی چند روز
کسی با نقاب سیاه دیگه دنبالت نبود امشب
دل من گرفته بدجور اومده خم رو ابروم
درختا خشکن مثل زندگی مردم
بین ابرها جنگ میارن انرژی برقو
دارن آماده میکنن غول فلزی جنگو
تا تو سوز روسیه بریم با دست و پا رو مین
تلاش میکنن برسیم به مرگ و نابودی
بمونیم سر جامون میخ، همه نابودیم
بدون مادر نمیخورن بچه هامون شیر
بدون پدر غمگینیم تو شب بارونی
خدایا من عاشق آرامش اسمتم
به آرامش اسمت قسم که همه خواب
یدیم بچه هامون مردن قهرمانی نیست
هممون تو زمستون بعد پاییزیم
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جاش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدن
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
شده بودم تو برف یه اسكلت بی روح
دنبال گرما بودم با حسی مثل دیروز
سربازا دنبال جسد من بودن
من دنبال دختر گمشدم دستمه عروسک
خودمو نمیدیدم تو لباس رزم
فكرشو نمیكردم که بشنوم صدای جنگ
که گم كنم راهمو تو طبیعت سوخته
منظره ها شروع كنن به جویدن روحت
تو لابه لای درختا دنبال یه تبسم
میخوای بنویسی بهت میده خودكارت تنفر
مینویسی از آدمای محتاج تنفس
از خطرات تاریكی دنیای بعد از ظلم
تو توهم دیدن یه ترازوی سالم
یه طرف جنگ یه طرف جهان تو خوابه
یكی دوست داره که مین در آغوشش باشه
یه نفرم اون مین رو برای پولش ساخته
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جاش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدن
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
چیزی باقی نمونده از عمر زمین
وقتشه فقط به ستاره ها زل بزنیم
نریم تو ژست فکر بکنیم یه خرده عمیق
به روزی که جنینی نیاد از تو نطفه پدید
بهتره گلا رو آب بدیم با خون مسیح
و با قلب پاک باشی منتظر روز بعدی
میشیم به خونه نزدیک کنار رود زرین
خلاص میشیم از قدرت پول رنگین
صحبت سود سنگین فروش اسلحۀ سنگین
نگاه کن به مزرعۀ یخ زدۀ شمشیر
خدا کسی باقی نمونده از قرن هفتم
روزگار گذشت اضافه شد به رنج مردم
تعداد کمی بدست آوردن گنج رنج رو
اون تعداد زیادم آوردن هرج و مرج رو
چشات این همه بدی رو دید و خسته نشد؟
چرا گذاشتی این طور کنند با تن مردم؟
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جا
ش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدرنر
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
آه! اینا فقط یه رویای بد بود یه خواب بد
امیدوارم تعبیرش خوب باشه
نمایش متن ترانه
به نام آزادی، به نام خون
"ای کاش"
ای کاش دستای ما تو دستای هم بود
دنیا رو میگرفتیم طی چند روز
کسی با نقاب سیاه دیگه دنبالت نبود امشب
دل من گرفته بدجور اومده خم رو ابروم
درختا خشکن مثل زندگی مردم
بین ابرها جنگ میارن انرژی برقو
دارن آماده میکنن غول فلزی جنگو
تا تو سوز روسیه بریم با دست و پا رو مین
تلاش میکنن برسیم به مرگ و نابودی
بمونیم سر جامون میخ، همه نابودیم
بدون مادر نمیخورن بچه هامون شیر
بدون پدر غمگینیم تو شب بارونی
خدایا من عاشق آرامش اسمتم
به آرامش اسمت قسم که همه خواب
یدیم بچه هامون مردن قهرمانی نیست
هممون تو زمستون بعد پاییزیم
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جاش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدن
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
شده بودم تو برف یه اسكلت بی روح
دنبال گرما بودم با حسی مثل دیروز
سربازا دنبال جسد من بودن
من دنبال دختر گمشدم دستمه عروسک
خودمو نمیدیدم تو لباس رزم
فكرشو نمیكردم که بشنوم صدای جنگ
که گم كنم راهمو تو طبیعت سوخته
منظره ها شروع كنن به جویدن روحت
تو لابه لای درختا دنبال یه تبسم
میخوای بنویسی بهت میده خودكارت تنفر
مینویسی از آدمای محتاج تنفس
از خطرات تاریكی دنیای بعد از ظلم
تو توهم دیدن یه ترازوی سالم
یه طرف جنگ یه طرف جهان تو خوابه
یكی دوست داره که مین در آغوشش باشه
یه نفرم اون مین رو برای پولش ساخته
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جاش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدن
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
چیزی باقی نمونده از عمر زمین
وقتشه فقط به ستاره ها زل بزنیم
نریم تو ژست فکر بکنیم یه خرده عمیق
به روزی که جنینی نیاد از تو نطفه پدید
بهتره گلا رو آب بدیم با خون مسیح
و با قلب پاک باشی منتظر روز بعدی
میشیم به خونه نزدیک کنار رود زرین
خلاص میشیم از قدرت پول رنگین
صحبت سود سنگین فروش اسلحۀ سنگین
نگاه کن به مزرعۀ یخ زدۀ شمشیر
خدا کسی باقی نمونده از قرن هفتم
روزگار گذشت اضافه شد به رنج مردم
تعداد کمی بدست آوردن گنج رنج رو
اون تعداد زیادم آوردن هرج و مرج رو
چشات این همه بدی رو دید و خسته نشد؟
چرا گذاشتی این طور کنند با تن مردم؟
وقتی ساختمونای شهرم در اومدن از جاش، از جا
ش، از جاش
دیگه رفیقمو ندیدم
رسیدم به جنازه ی غریبش
من دیدم دنیا نابود شد
چکیدن خون از تن و جنگیدرنر
تو این بازی میکنه ماها رو وحشی تر
آه! اینا فقط یه رویای بد بود یه خواب بد
امیدوارم تعبیرش خوب باشه
دانلود آهنگ قلب شیر
هیچی مثل قدیم نیست همه از هم شدن فراری
اونام که موندن میخوان تو رو هدف کنن برا تیر
خود پرستی بینه ماها حقیقته رفیق
امروز دیگه نیازی به قسم خوردن نداریم
دست بذار رو ضربان قلب من
دردامو حس کن تو کلماتو ورقای در به در
وقتی محکوم به حرفامی از دلایلم بترس
حرفامو گوش کن بعد پناه ببر به من
من فهمیدم چیزی رو با عشق نمیشه کرد عوض
یه چیزایی تو قلب هر کس هست که حتی اگه سنگ
باشه میخواد یه مرد سنگ نورد درخت میمونه اما برگ زرد ازش جداست
حقیقت تو منظرستو دفترم که چند صفحه ست و
هر نفس یه دردم هست یه خندم هست
اینکه احساسامو مث کودکیمون مسخره ست
رنگ عوض کردنمونم مثل طبیعت نیست از ترس فلسفه ست
اون هیچ وقت باختو قبول نمیکرد و صبر میکرد
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد از جاش بلند میشد و برمیگشت تو راه
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد
از جاش بلند میشد و برمیگشت تو راه
دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو به نام قلب شیر
بهتره که با قلمم ساعتا خلوت کنم من باورام عوض شدن اما خدا تو قلبمهر
تو تنهایی تو رعد و برق وقتی دردسر بارید این مرد حلق آویز تو قلب سرما تنها نیست
وقتی سبد خالی بود بگیرش رو به آسمون
چشماتو باز کن میبینی که شده پر ماهی توش
تا دیروزو نفهمیدی رو امروز حساب نکن
خیره نشو با قفس زندونو نگاه نکن
همیشه تو زندگیت بگو میشه صبر کن
پوک بزن خیره شو به دودی که محو شد
مشکلات از خودمون میان و ناپدید میشن
عده ای شون جدید میان عده ای با قدیم میرن
تحمل سخته واسه تحول میدونم
تبسم سخته واسه تنفر میدونم
اینم میدونم که همه تشنه ایم به توجه
اگه شب و بگذرونیم میمونه فقط صبح
اون هیچ وقت باخت و قبول نمیکرد و صبرر میکرد
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد از جاش بلند میشدو
برمیگشت تو راهر
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد
از جاش بلند میشدو برمیگشت تو راه
نمایش متن ترانه
هیچی مثل قدیم نیست همه از هم شدن فراری
اونام که موندن میخوان تو رو هدف کنن برا تیر
خود پرستی بینه ماها حقیقته رفیق
امروز دیگه نیازی به قسم خوردن نداریم
دست بذار رو ضربان قلب من
دردامو حس کن تو کلماتو ورقای در به در
وقتی محکوم به حرفامی از دلایلم بترس
حرفامو گوش کن بعد پناه ببر به من
من فهمیدم چیزی رو با عشق نمیشه کرد عوض
یه چیزایی تو قلب هر کس هست که حتی اگه سنگ
باشه میخواد یه مرد سنگ نورد درخت میمونه اما برگ زرد ازش جداست
حقیقت تو منظرستو دفترم که چند صفحه ست و
هر نفس یه دردم هست یه خندم هست
اینکه احساسامو مث کودکیمون مسخره ست
رنگ عوض کردنمونم مثل طبیعت نیست از ترس فلسفه ست
اون هیچ وقت باختو قبول نمیکرد و صبر میکرد
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد از جاش بلند میشد و برمیگشت تو راه
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد
از جاش بلند میشد و برمیگشت تو راه
دانلود آهنگ جدید رضا پیشرو به نام قلب شیر
بهتره که با قلمم ساعتا خلوت کنم من باورام عوض شدن اما خدا تو قلبمهر
تو تنهایی تو رعد و برق وقتی دردسر بارید این مرد حلق آویز تو قلب سرما تنها نیست
وقتی سبد خالی بود بگیرش رو به آسمون
چشماتو باز کن میبینی که شده پر ماهی توش
تا دیروزو نفهمیدی رو امروز حساب نکن
خیره نشو با قفس زندونو نگاه نکن
همیشه تو زندگیت بگو میشه صبر کن
پوک بزن خیره شو به دودی که محو شد
مشکلات از خودمون میان و ناپدید میشن
عده ای شون جدید میان عده ای با قدیم میرن
تحمل سخته واسه تحول میدونم
تبسم سخته واسه تنفر میدونم
اینم میدونم که همه تشنه ایم به توجه
اگه شب و بگذرونیم میمونه فقط صبح
اون هیچ وقت باخت و قبول نمیکرد و صبرر میکرد
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد از جاش بلند میشدو
برمیگشت تو راهر
وقتی زندگی اونو به زمین گرم میزد
از جاش بلند میشدو برمیگشت تو راه
دانلود آهنگ اینترو
خانم پس ما کی میتونیم ببینیمش؟
صبر کنین خود آقای دکتر تشریف آوردن
خانم پرستار؟ میشه بگین اینجا چه خبره؟
چرا این همه خبرنگار ایستاده پشت در بیمارستان؟
آقای دکتر یه سری آدم اومدن اینجا
میخوان بدونن که اون خواننده ای که
الان توی کماست تو چه وضعیتیه
واقعا من نمیتونم جلوشونو بگیرم
خودتون یه کاری کنین
موردی نیست ، شما میتونین برین
مرسی آقای دکتر
ببینین دوستان
از سال 1379 من روانشناس رضا بودم
یعنی روانشناس خانوادگی اون ها
رضا در سال 87
بر اثر مصرف بیش از اندازه ی ترکیبی از
ماریجوانا و کوکائین به کما رفت
ولی خب آقای دکتر
ایشون یکی از رپر های خوب مونن
یعنی واقعا نمیشه کاریش کرد
من واقعا انتظارم از شما
اجازه بدید
اون کاملا در جهنم بوده
و چیز هایی که میدیده
و اتفاقاتی که براش میوفتاده
بیشتر شبیه نوعی واقعیته
به من گفت در اون دنیا
فرشته ای کمکش می کرده
که اون رو استاد رویا نامیده
که بهش درس زندگی آموزش میداده
البته طبق مطالعات من
حرف های رضا
در نوشته های کتاب های ماورا الطبیعه اومده
و حرف های رضا باهاش مطابقت داره
با تمام این تفاسیر ازتون میخوام که
خوشحال باشین
من دارم روش کار میکنم
تا بزودی به واقعیت برگرده
تنها خواهشی که ازتون دارم اینه
که اینجا رو ترک کنین
چون اینجا لحظه به لحظه داره
پر از خبرنگار میشه و من الان باید برم پیشش
هنوز در حال مراقبه ای
نمیخوای این روزه ی سکوتت رو بشکنی
با توجه به آزمایش هایی که رو ذهنت انجام دادم
میتونی بزودی به دنیای واقعیت برگردی
خیلی ها منتظرتن
مثل اینکه نمیخوای حرف بزنی
خانم پرستار
بله؟
لطفا همسر رضا رو صدا کنین
چشم آقای دکتر همین الان
حسین خیلی نگرانم نمیدونم چی میشه
نگرانیت رو درک میکنم
من هم نگرانم هممون نگرانیم
ولی خودت میدونی بزودی میبینی که
حالش خوب میشه و میاد بیرون
و باید الآن خوشحال باشیم که
میاد بیرون تو مسیر درست پا میذا
ره و حرکت میکنه
نمیدونم چی بگم
بیا پرستار اومد الآن خیالت راحت میشه
عذر میخوام آقای دکتر با شما کار دارن
باشه باشه مرسی حسین بیا بریم
سلام آقای دکتر ، آقای دکتر چیزی شده
من خیلی نگرانم بالاخره کی میخواد حرف بزنه
مطمئن باشین به زودی این سکوت به پایان میرسه
و قدرت واقعی همسرتون رو هم در کار
و هم در زندگی مشاهده میکنین
ممنونم آقای دکتر مرسی از این که امیدوارم کردین حسین
آقای دکتر من حسینم دوست رضا
امیدی هست رضا امروز مرخص بشه
چون همه چشم انتظارشن
من خیلی امیدوارم که پیشرفت واقعی رو
همه ببینن
نمایش متن ترانه
خانم پس ما کی میتونیم ببینیمش؟
صبر کنین خود آقای دکتر تشریف آوردن
خانم پرستار؟ میشه بگین اینجا چه خبره؟
چرا این همه خبرنگار ایستاده پشت در بیمارستان؟
آقای دکتر یه سری آدم اومدن اینجا
میخوان بدونن که اون خواننده ای که
الان توی کماست تو چه وضعیتیه
واقعا من نمیتونم جلوشونو بگیرم
خودتون یه کاری کنین
موردی نیست ، شما میتونین برین
مرسی آقای دکتر
ببینین دوستان
از سال 1379 من روانشناس رضا بودم
یعنی روانشناس خانوادگی اون ها
رضا در سال 87
بر اثر مصرف بیش از اندازه ی ترکیبی از
ماریجوانا و کوکائین به کما رفت
ولی خب آقای دکتر
ایشون یکی از رپر های خوب مونن
یعنی واقعا نمیشه کاریش کرد
من واقعا انتظارم از شما
اجازه بدید
اون کاملا در جهنم بوده
و چیز هایی که میدیده
و اتفاقاتی که براش میوفتاده
بیشتر شبیه نوعی واقعیته
به من گفت در اون دنیا
فرشته ای کمکش می کرده
که اون رو استاد رویا نامیده
که بهش درس زندگی آموزش میداده
البته طبق مطالعات من
حرف های رضا
در نوشته های کتاب های ماورا الطبیعه اومده
و حرف های رضا باهاش مطابقت داره
با تمام این تفاسیر ازتون میخوام که
خوشحال باشین
من دارم روش کار میکنم
تا بزودی به واقعیت برگرده
تنها خواهشی که ازتون دارم اینه
که اینجا رو ترک کنین
چون اینجا لحظه به لحظه داره
پر از خبرنگار میشه و من الان باید برم پیشش
هنوز در حال مراقبه ای
نمیخوای این روزه ی سکوتت رو بشکنی
با توجه به آزمایش هایی که رو ذهنت انجام دادم
میتونی بزودی به دنیای واقعیت برگردی
خیلی ها منتظرتن
مثل اینکه نمیخوای حرف بزنی
خانم پرستار
بله؟
لطفا همسر رضا رو صدا کنین
چشم آقای دکتر همین الان
حسین خیلی نگرانم نمیدونم چی میشه
نگرانیت رو درک میکنم
من هم نگرانم هممون نگرانیم
ولی خودت میدونی بزودی میبینی که
حالش خوب میشه و میاد بیرون
و باید الآن خوشحال باشیم که
میاد بیرون تو مسیر درست پا میذا
ره و حرکت میکنه
نمیدونم چی بگم
بیا پرستار اومد الآن خیالت راحت میشه
عذر میخوام آقای دکتر با شما کار دارن
باشه باشه مرسی حسین بیا بریم
سلام آقای دکتر ، آقای دکتر چیزی شده
من خیلی نگرانم بالاخره کی میخواد حرف بزنه
مطمئن باشین به زودی این سکوت به پایان میرسه
و قدرت واقعی همسرتون رو هم در کار
و هم در زندگی مشاهده میکنین
ممنونم آقای دکتر مرسی از این که امیدوارم کردین حسین
آقای دکتر من حسینم دوست رضا
امیدی هست رضا امروز مرخص بشه
چون همه چشم انتظارشن
من خیلی امیدوارم که پیشرفت واقعی رو
همه ببینن
دانلود آهنگ مغز رپ
دوباره درای مغز رپ بازه
سیزده نود و دو
دوباره کلمه دردسر سازه
طهران
۰۲۱
زندگیِ من سایز تو نیست
تو میترسی از سایه پلیس
ف-اک به پلیس
یادته؟ میومدی محل ما پاچه خوری!
یادگیری لاتی، آره باند پیچی بازی
اگه تو تاکتیکی داشتی، از ما بود
اخلاق های رمز آلود
پاتوقت مخروبس و گنده هاش رفیقامن لاشی
شماها غریب کشین
بچرو بنداز زمین فوری
دوربینو در آر فوش بده خودت تهدید کنیش
پخش میشه امشب از فیسبوک
اما دیگه بسه، در اومدم من از سلول
رپ صد در صد ضرب در صدِ مغزمه
توی نفسمه بچمه
هر شب میره پای دفترش احمقه
تَ تَ تق تق تق کلمه مسلسله
هرچند کمترین از گربه
سیبیلاتون دست (هِه) خورده
توی شما رپ مُردهر
من ریدم تو دست پختت
من میرم سراغ نفر بعدیتون
که به ما میگفت از خطر بد دیروز
اما عکس از تو مجله زد بیرون
همه میگفتن قبلا چه مردی بود
فرارِ بزرگِ قهرمانِ پرُ سر صدایِ نترسِ بچه ها
فرارِ بزرگِ مغزِ متفکرِ رپِ پارس از مرز با چند
دلار داشتم دوباره. (Up In Smoke)
میدیدم با تلسکوپ پلی استوپر
میبینم همه پشت همن خوش به همن
مرده پرست نیستن بت شکنن
شماها منو اینجوری کردین شماهایی که بیرون مرزین
دست از بازی با من بردارین چون من بکشم سیفونو غرقین
سکوتتو بشکن، حرف بزن! داستان چیه داداش؟
تو که میگی یارو لـاشیه بعد میری باهاش
هه هه هه
ای بابا
ما تا الان تو استودیو اَبی رودیم (Abbey Road)
تو لندن، جاتونم خیلی خالیه
ک*ری خالیه
هیح هیح هیح هیح
بسه بابا آبلو لیزی نکن پاسو بریم
! ایزا وای نَسا! فدائی.داری آقا
هه هه هه
هه هه هااه هاااااه
ایول ایول ایول
نمایش متن ترانه
دوباره درای مغز رپ بازه
سیزده نود و دو
دوباره کلمه دردسر سازه
طهران
۰۲۱
زندگیِ من سایز تو نیست
تو میترسی از سایه پلیس
ف-اک به پلیس
یادته؟ میومدی محل ما پاچه خوری!
یادگیری لاتی، آره باند پیچی بازی
اگه تو تاکتیکی داشتی، از ما بود
اخلاق های رمز آلود
پاتوقت مخروبس و گنده هاش رفیقامن لاشی
شماها غریب کشین
بچرو بنداز زمین فوری
دوربینو در آر فوش بده خودت تهدید کنیش
پخش میشه امشب از فیسبوک
اما دیگه بسه، در اومدم من از سلول
رپ صد در صد ضرب در صدِ مغزمه
توی نفسمه بچمه
هر شب میره پای دفترش احمقه
تَ تَ تق تق تق کلمه مسلسله
هرچند کمترین از گربه
سیبیلاتون دست (هِه) خورده
توی شما رپ مُردهر
من ریدم تو دست پختت
من میرم سراغ نفر بعدیتون
که به ما میگفت از خطر بد دیروز
اما عکس از تو مجله زد بیرون
همه میگفتن قبلا چه مردی بود
فرارِ بزرگِ قهرمانِ پرُ سر صدایِ نترسِ بچه ها
فرارِ بزرگِ مغزِ متفکرِ رپِ پارس از مرز با چند
دلار داشتم دوباره. (Up In Smoke)
میدیدم با تلسکوپ پلی استوپر
میبینم همه پشت همن خوش به همن
مرده پرست نیستن بت شکنن
شماها منو اینجوری کردین شماهایی که بیرون مرزین
دست از بازی با من بردارین چون من بکشم سیفونو غرقین
سکوتتو بشکن، حرف بزن! داستان چیه داداش؟
تو که میگی یارو لـاشیه بعد میری باهاش
هه هه هه
ای بابا
ما تا الان تو استودیو اَبی رودیم (Abbey Road)
تو لندن، جاتونم خیلی خالیه
ک*ری خالیه
هیح هیح هیح هیح
بسه بابا آبلو لیزی نکن پاسو بریم
! ایزا وای نَسا! فدائی.داری آقا
هه هه هه
هه هه هااه هاااااه
ایول ایول ایول
دانلود آهنگ کلافگی
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر ا درد هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س رسیدم به نقطه ی جوش میخوام برم به یه نقطه ی دور
که نخورم غصه ی پول مث آدمای بزدل پوچ
بخورم قرص روانی برم توو شهرک و پورشه سواری
خانوم بازی کنم شبا مست کنم پولامو خرج د*ف و بنگ
کنم دیگه حتی نمیترسم و مراعات آدمارو نمیکنم
هنوزم احساساتم رقیقه اما اونا فکر میکنن که بی جنبهم مدام أ خونمون میزنم بیرون و بیشتر أ ده دقه
مغزم اجازه نمیده کنارت بشینه مث مترسک ازم میترسن
من هم اجازه نمیدم وارد حریمم بشن من واسه تو غریبم پسر
تو دنبال من میگردی و منم دنبال یه مشت حقیقت تلخ
من دنبال عادی بودنم رفیقام میخوانم واس خاکی بودنم فکر خداحافظی از این رپ لعنتی میزنه گاهی توو سرم
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر أ درد هستم در حالت جنگ اما خستم درا بسته س
دهه ی هشتاد رفت روزای خوبمو نشمردم درد خوردم و زخم شستم سر خوردم و افسرده م
همه ی روزای اوج من توو وطنم حسرت بود
من این روزا نمیتونم خودمو گول بزنم با چند خط پودر
عصبی بودن و حس میکنی وقتی میخوایم با هم عکس بندازیم
جلو من شروع میکنی فحش دادن و بد گفتن از زدبازی
دوس داری منو دست بندازی میخندی وقتی من امضا میدم به دوستت
چون که شک بهم داری برا من یه خط کش داری
هی منو آنالیز کن بعد بگو میره بالا پیشرو
سر تکون بده با ما میکرو بدو برو پیش مامانیت و
بهتره فحش ندی چون من مستقیم ببینمت مشتری مشت زنی میشی تو یه مبتدی
گ*ه زدی توو رپ مث پشت سریت کودنی بابا لقممی میدم صبح اوج علی تو رو بخوره با سس سریع
با ما دشمنی چون ما خوف تریم مث مایکل جردن گل زنیم
منو دور زدین اما هول نشین ترامادول نزن و خودزنی نکن غربتی
منتهی میشی به من دزدکی اینه آخرش تو کک زدی رضا بازتره مخش
بازتره تو رو کاشتت همون ده سال پیش
سه دفعه سر تو داد زده مث واکسنِ اون عرق آسترش
که هار نشه وگرنه میبینی همه ی آدمای بدو مث تو دار زده
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت
همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر أ درد
هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س
من آدم بدی نیستم میدونی معروفم به قوی زیستن
اما تا کی باید این شرایط بدو با نیشخند طبیعیش کرد
بیشتر أ دو ساله که درست به مادر خودم سر نزدم
مدام رفیقام بیرون خونه مراقبمن که گند نزنمر
من درعجبم که در لجنم خدا مگه به کی بدی کردم
چرا وقتی من خوب تر میشم اوضاع میشه از این بدتر
فشار پایین و ترس یه جای تاریک و تنگ
ستاره مدال خالیشو کَند
اونو پرت کرد توو تاریخ و رفت مث آبی توو برف
چقده شبیه هم شدیم توو غربت کشور خودمون
یه علیل غریب الکلی اگه طبیب و ضریب صد کنی
میشه غول دکتر با آمپول ک* کن
که با آمپول ک*خلت میکنه میگه آروم شو
برو چه آسون خوب شدم من آروم شدم آره
الان توو فضام دکتر
من دو ساعت دیگه باز خون شر شر میکنه توو مغزم
قل قل میکنه معده اثن و عشرم
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت
همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگر
رفتم فرات رأ درد هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س
نمایش متن ترانه
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر ا درد هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س رسیدم به نقطه ی جوش میخوام برم به یه نقطه ی دور
که نخورم غصه ی پول مث آدمای بزدل پوچ
بخورم قرص روانی برم توو شهرک و پورشه سواری
خانوم بازی کنم شبا مست کنم پولامو خرج د*ف و بنگ
کنم دیگه حتی نمیترسم و مراعات آدمارو نمیکنم
هنوزم احساساتم رقیقه اما اونا فکر میکنن که بی جنبهم مدام أ خونمون میزنم بیرون و بیشتر أ ده دقه
مغزم اجازه نمیده کنارت بشینه مث مترسک ازم میترسن
من هم اجازه نمیدم وارد حریمم بشن من واسه تو غریبم پسر
تو دنبال من میگردی و منم دنبال یه مشت حقیقت تلخ
من دنبال عادی بودنم رفیقام میخوانم واس خاکی بودنم فکر خداحافظی از این رپ لعنتی میزنه گاهی توو سرم
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر أ درد هستم در حالت جنگ اما خستم درا بسته س
دهه ی هشتاد رفت روزای خوبمو نشمردم درد خوردم و زخم شستم سر خوردم و افسرده م
همه ی روزای اوج من توو وطنم حسرت بود
من این روزا نمیتونم خودمو گول بزنم با چند خط پودر
عصبی بودن و حس میکنی وقتی میخوایم با هم عکس بندازیم
جلو من شروع میکنی فحش دادن و بد گفتن از زدبازی
دوس داری منو دست بندازی میخندی وقتی من امضا میدم به دوستت
چون که شک بهم داری برا من یه خط کش داری
هی منو آنالیز کن بعد بگو میره بالا پیشرو
سر تکون بده با ما میکرو بدو برو پیش مامانیت و
بهتره فحش ندی چون من مستقیم ببینمت مشتری مشت زنی میشی تو یه مبتدی
گ*ه زدی توو رپ مث پشت سریت کودنی بابا لقممی میدم صبح اوج علی تو رو بخوره با سس سریع
با ما دشمنی چون ما خوف تریم مث مایکل جردن گل زنیم
منو دور زدین اما هول نشین ترامادول نزن و خودزنی نکن غربتی
منتهی میشی به من دزدکی اینه آخرش تو کک زدی رضا بازتره مخش
بازتره تو رو کاشتت همون ده سال پیش
سه دفعه سر تو داد زده مث واکسنِ اون عرق آسترش
که هار نشه وگرنه میبینی همه ی آدمای بدو مث تو دار زده
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت
همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگ رفتم فراتر أ درد
هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س
من آدم بدی نیستم میدونی معروفم به قوی زیستن
اما تا کی باید این شرایط بدو با نیشخند طبیعیش کرد
بیشتر أ دو ساله که درست به مادر خودم سر نزدم
مدام رفیقام بیرون خونه مراقبمن که گند نزنمر
من درعجبم که در لجنم خدا مگه به کی بدی کردم
چرا وقتی من خوب تر میشم اوضاع میشه از این بدتر
فشار پایین و ترس یه جای تاریک و تنگ
ستاره مدال خالیشو کَند
اونو پرت کرد توو تاریخ و رفت مث آبی توو برف
چقده شبیه هم شدیم توو غربت کشور خودمون
یه علیل غریب الکلی اگه طبیب و ضریب صد کنی
میشه غول دکتر با آمپول ک* کن
که با آمپول ک*خلت میکنه میگه آروم شو
برو چه آسون خوب شدم من آروم شدم آره
الان توو فضام دکتر
من دو ساعت دیگه باز خون شر شر میکنه توو مغزم
قل قل میکنه معده اثن و عشرم
کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت
همه کارامو گذاشتم برا بعد بد عادت شدم
نیا عیادت من من ترسم برادر مرگر
رفتم فرات رأ درد هستم در حالت جنگ
اما خستم درا بسته س
دانلود آهنگ آژیر پلیس
ده پونزده سال جون میکنی شب میام بالاسرت یهو دو تا حیکلی
میگه پشت میکروفون چی چی زر زدی ببرمت کجا ببری من سالهاست حبسم توی زیرزمین
سلول تو برای من قصره مشتی پخش شدیم ما سرطانیم از شمرونیم تا قصر دشتیم
خواب بودی ماها در جنگ تاختیم شاید فکر کنی هر چند باختیم
گوشی بچه تو چک کن شب میفهمی چطوری فرهنگ ساختیم
همه گیرش کرد بشمور بیست جای ارتیست توی زندان نیست
منو به جرم هنرم محکوم میکنن استعدادمو میخوان سرکوب بکنن
تا بشم از اون مغزا که در رفتن دستمو دستبند زد رفتم
دم دفتر قاضی و چند هفته هم منو کردنم تو باریک تر شده داش گردنم
این همه خوردم باز ضعف رفتن از بچگی با مخمون ور رفتن
از سگ کمتر نشن تق تق من تیر در رفتم
ولی بازم میاد کلم به پشت هم کلاشینکف قلم خشک من
که میخواد بشه عدم رشد من خوشگله دوست داری همه رو فوحش بدم
داستان پیرزن و داستان خالی ماها رپرای میتیگای
دو تا بنکیپ تاکیب دلام میریخت پرات میریخت
وایستی پایین بند اومد نفسم توی شهرم انگار تو قفسم این جریان تو خونمونه تو جونمونه
داستان این خیابونا رو من میدونم شما میدونین
خدا میدونه فردا نوبت کدوممونه باز چوبشون تو ک*نمونه
حاجی آژیر پلیس حاجی آژیر پلیس بگو چرا فرار کنم هنر من جرم نیست
از هر نسلی تو زندان چپیدین میکشنت ولی اعدام نمیشی
خوب به نسل یک احترام بزار تازه وقتشه بری ببینی
تو ایران مامورا عشق قتلن کارشون باجگیری جن*ه گشتن
به سن بچشم رحم نمیکنه حاجی قاضیا پشتشن زد ضربه است
علت و معلول فرق نمیکنه واسه ملت جنگجو
لیلی میشه زن پدر مجنون که سمتش است بوده داستان دایره با ستم مظلوم
قربانیاش دم دادگاه خوابیدن احضار میشن تا کار چهار تا میدن
برده تو شکمشون ولی باز جلو مردن راست راست راه میرن
منتظرن کسی بشی خیلی بگی بنویسی بترکی رژه بری گله بگی
بیست تا پله میری میبینی که پله پله فرو میری گره بشی دل کسی نمیگیره بگیر بشین
حمایت بالاست هدایت کارا لذت ببر از اسارت ماها
عبادت و ازاده رپ واسمون کاخ نداریم که بشکنه
دروازمون عادت داریم به سلول پربادرون گرم و همون دردا با پروانمون
فریاد قلب های هم اندازمون افکارو بده حرفامو تنها نمون
کنگ فوی اسفالت و بلد شو وایستا رو پاهات با تبهکر
تا تبسم هست مرگ و تولد با خبر شو مخ و پر کن و مثل ادکلون توف کن
معلومات دیروز و بیرون تا پیروز پیروز شن مردودا تیزهوش ایرون
نیازت به خوابه اگه پلک نمیزنی یهو جفت چشات باز بازه اگه دری وری میگی با سریع ترین ویزیت
برو پیش گنجشکک اشی مشی بشین بعضی وقتا حل موضوع دست قصه است فکر میکنی منم نسل جنم
حاجی آژیر پلیس حاجی آژیر پلیس بگو چرا فرار کنم هنر من جرم نیست
نمایش متن ترانه
ده پونزده سال جون میکنی شب میام بالاسرت یهو دو تا حیکلی
میگه پشت میکروفون چی چی زر زدی ببرمت کجا ببری من سالهاست حبسم توی زیرزمین
سلول تو برای من قصره مشتی پخش شدیم ما سرطانیم از شمرونیم تا قصر دشتیم
خواب بودی ماها در جنگ تاختیم شاید فکر کنی هر چند باختیم
گوشی بچه تو چک کن شب میفهمی چطوری فرهنگ ساختیم
همه گیرش کرد بشمور بیست جای ارتیست توی زندان نیست
منو به جرم هنرم محکوم میکنن استعدادمو میخوان سرکوب بکنن
تا بشم از اون مغزا که در رفتن دستمو دستبند زد رفتم
دم دفتر قاضی و چند هفته هم منو کردنم تو باریک تر شده داش گردنم
این همه خوردم باز ضعف رفتن از بچگی با مخمون ور رفتن
از سگ کمتر نشن تق تق من تیر در رفتم
ولی بازم میاد کلم به پشت هم کلاشینکف قلم خشک من
که میخواد بشه عدم رشد من خوشگله دوست داری همه رو فوحش بدم
داستان پیرزن و داستان خالی ماها رپرای میتیگای
دو تا بنکیپ تاکیب دلام میریخت پرات میریخت
وایستی پایین بند اومد نفسم توی شهرم انگار تو قفسم این جریان تو خونمونه تو جونمونه
داستان این خیابونا رو من میدونم شما میدونین
خدا میدونه فردا نوبت کدوممونه باز چوبشون تو ک*نمونه
حاجی آژیر پلیس حاجی آژیر پلیس بگو چرا فرار کنم هنر من جرم نیست
از هر نسلی تو زندان چپیدین میکشنت ولی اعدام نمیشی
خوب به نسل یک احترام بزار تازه وقتشه بری ببینی
تو ایران مامورا عشق قتلن کارشون باجگیری جن*ه گشتن
به سن بچشم رحم نمیکنه حاجی قاضیا پشتشن زد ضربه است
علت و معلول فرق نمیکنه واسه ملت جنگجو
لیلی میشه زن پدر مجنون که سمتش است بوده داستان دایره با ستم مظلوم
قربانیاش دم دادگاه خوابیدن احضار میشن تا کار چهار تا میدن
برده تو شکمشون ولی باز جلو مردن راست راست راه میرن
منتظرن کسی بشی خیلی بگی بنویسی بترکی رژه بری گله بگی
بیست تا پله میری میبینی که پله پله فرو میری گره بشی دل کسی نمیگیره بگیر بشین
حمایت بالاست هدایت کارا لذت ببر از اسارت ماها
عبادت و ازاده رپ واسمون کاخ نداریم که بشکنه
دروازمون عادت داریم به سلول پربادرون گرم و همون دردا با پروانمون
فریاد قلب های هم اندازمون افکارو بده حرفامو تنها نمون
کنگ فوی اسفالت و بلد شو وایستا رو پاهات با تبهکر
تا تبسم هست مرگ و تولد با خبر شو مخ و پر کن و مثل ادکلون توف کن
معلومات دیروز و بیرون تا پیروز پیروز شن مردودا تیزهوش ایرون
نیازت به خوابه اگه پلک نمیزنی یهو جفت چشات باز بازه اگه دری وری میگی با سریع ترین ویزیت
برو پیش گنجشکک اشی مشی بشین بعضی وقتا حل موضوع دست قصه است فکر میکنی منم نسل جنم
حاجی آژیر پلیس حاجی آژیر پلیس بگو چرا فرار کنم هنر من جرم نیست