دانلود آهنگ آدم
از آنسوی شب میایم
باری از حسرت بر دوشم
خورشیدی پنهان در دستم
آواز باران در گوشم
مانده در بی تابی
در شبی مهتابی قصه گوی تنها من
روز و شب سرگردان در میان طوفان ماهی بی دریا من
سیب رویاهایم را چیدم از باغ باور
با فریب حوایی میروم از آنجا رو به دنیایی دیگر
پیش رویم میبینم شهری از غوغا لبریز
شهر سرگرمی ها شهر دلتنگی ها شهر سرمای پاییز
تقدیرم را در من بشکن
آزادم کن از جنگیدن
آیینه ام بودی ای کاش بر گردانی من را به من
مانده در بی تابی درشبی مهتابی قصه گوی تنها من
روز و شب سرگردان در میان طوفان ماهی بی دریا من
نمایش متن ترانه
از آنسوی شب میایم
باری از حسرت بر دوشم
خورشیدی پنهان در دستم
آواز باران در گوشم
مانده در بی تابی
در شبی مهتابی قصه گوی تنها من
روز و شب سرگردان در میان طوفان ماهی بی دریا من
سیب رویاهایم را چیدم از باغ باور
با فریب حوایی میروم از آنجا رو به دنیایی دیگر
پیش رویم میبینم شهری از غوغا لبریز
شهر سرگرمی ها شهر دلتنگی ها شهر سرمای پاییز
تقدیرم را در من بشکن
آزادم کن از جنگیدن
آیینه ام بودی ای کاش بر گردانی من را به من
مانده در بی تابی درشبی مهتابی قصه گوی تنها من
روز و شب سرگردان در میان طوفان ماهی بی دریا من
دانلود آهنگ بوم
دنیای من را نقاشی کن
با فرداهایی آبی تر
دنیای من را نقاشی کن
با شب هایی مهتابی تر
دنیای من را نقاشی کن
دور از آتش ، دور از فریاد
با سقفی سرشار از آرامش
دور از طوفان ، دور از باد
دنیای من را نقاشی من
رنگارنگ از آزادی
با دستانی بی قفل و دستبند
دنیایی غرق شادی
موج امید را تا دریا بکش
ابی صلح را ت آسمان
طرحی از خورشید بر بوم شب بزن
تا تعبیر رویایمان
نمایش متن ترانه
دنیای من را نقاشی کن
با فرداهایی آبی تر
دنیای من را نقاشی کن
با شب هایی مهتابی تر
دنیای من را نقاشی کن
دور از آتش ، دور از فریاد
با سقفی سرشار از آرامش
دور از طوفان ، دور از باد
دنیای من را نقاشی من
رنگارنگ از آزادی
با دستانی بی قفل و دستبند
دنیایی غرق شادی
موج امید را تا دریا بکش
ابی صلح را ت آسمان
طرحی از خورشید بر بوم شب بزن
تا تعبیر رویایمان
دانلود آهنگ آوازم را می رقصیدی
شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی
من هوای با تو سر تو دو راهی خطر
ما در انتظار مهتاب ماندیم
ما شبیه هم ترانه ای خواندیم
شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی
نمایش متن ترانه
شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی
من هوای با تو سر تو دو راهی خطر
ما در انتظار مهتاب ماندیم
ما شبیه هم ترانه ای خواندیم
شب که راز بودنت را پوشید
باد که ساز دیدنت را سر داد
ابر که شوق خنده ات را بارید
من که شعر ماندنت را خواندم
لبهایم را می خندیدی چشمانم را می باریدی
در رویایت می چرخیدم آوازم را می رقصیدی
دانلود آهنگ فصل آخر دلته
چشمای خسته دست های بسته گنجشککه اشی مشی پرت شکسته
افتاب رو بومه تاریکی شومه گنجشککه اشی مشی بازی تمومه
باد اومد زرد شدی برف اومد سرد شدی شعر بودی طرد شدی تو
از آسمون سیر شدی توی بهار پیر شدی
مرغ زمین گیر شدی تو دال باند فصل آخر
موندی تو حوض نقاشی که از خونت جدا نشی حسرت آسمون شدی تو
ساکت و سر خورده شدی آرزوی مرده شدی بازی دستشون شدی تو
نمایش متن ترانه
چشمای خسته دست های بسته گنجشککه اشی مشی پرت شکسته
افتاب رو بومه تاریکی شومه گنجشککه اشی مشی بازی تمومه
باد اومد زرد شدی برف اومد سرد شدی شعر بودی طرد شدی تو
از آسمون سیر شدی توی بهار پیر شدی
مرغ زمین گیر شدی تو دال باند فصل آخر
موندی تو حوض نقاشی که از خونت جدا نشی حسرت آسمون شدی تو
ساکت و سر خورده شدی آرزوی مرده شدی بازی دستشون شدی تو
دانلود آهنگ لحظه ها را انتظارم
ابر بی تاب بهارم روز و شب
با کویر افتاده کارم روز وشب
تا کجا باید ببارم روز و شب
لحضه ها را انتظارم انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز وشب
در سکوت بی حصارم روز و شب
تاب تنهایی ندارم روز و شب
این سفر ها دور تکراره من است
تا ابد در این قطارم روز و شب
لحضه ها را انتظارم انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارمبی قرارم روز وشب
لحضه ها را انتظارم ،انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز وشب
من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را میشمارم روز و شب
من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را میشمارم روز و شب
نمایش متن ترانه
ابر بی تاب بهارم روز و شب
با کویر افتاده کارم روز وشب
تا کجا باید ببارم روز و شب
لحضه ها را انتظارم انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز وشب
در سکوت بی حصارم روز و شب
تاب تنهایی ندارم روز و شب
این سفر ها دور تکراره من است
تا ابد در این قطارم روز و شب
لحضه ها را انتظارم انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارمبی قرارم روز وشب
لحضه ها را انتظارم ،انتظارم روز و شب
در هوایت بی قرارم بی قرارم روز وشب
من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را میشمارم روز و شب
من در این آشوب تنهایی مدام
روز و شب را میشمارم روز و شب
دانلود آهنگ نیمه خاموش
کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت
کاش پر بگیرد پرنده ی تو از پشت میله ی آرزویت
کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت
تو محکوم عمری سکوتی من از درد تو میشکستم
تو میپیچی در بی صدایی من اما هم صدای تو هستم
ما میرویم از شب اگر باز دستت باشد در دستم
نمایش متن ترانه
کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت
کاش پر بگیرد پرنده ی تو از پشت میله ی آرزویت
کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت
تو محکوم عمری سکوتی من از درد تو میشکستم
تو میپیچی در بی صدایی من اما هم صدای تو هستم
ما میرویم از شب اگر باز دستت باشد در دستم
دانلود آهنگ طعم شیرین خیال
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی‌ اندازه شود
میخندی تا خوش بنشینی در باور من میخندد همراه تو اشک آخر من
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن
میخوابم تا رویای لبخند تو را رویای شیرین چای و قند تو را
میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان پابند تو را
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن
نمایش متن ترانه
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی‌ اندازه شود
میخندی تا خوش بنشینی در باور من میخندد همراه تو اشک آخر من
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن
میخوابم تا رویای لبخند تو را رویای شیرین چای و قند تو را
میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان پابند تو را
بنشین لحظه‌ ای رو در روی من چایم را با عطرت هم‌ بزن
بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم‌ فردا شدن
دانلود آهنگ شکوفه های زیتون
شکوفه های زیتون از گروه دال (بیکلام)
نمایش متن ترانه
شکوفه های زیتون از گروه دال (بیکلام)