دانلود آهنگ خفن
بزار بریم جلو ما رو نبر
بابا خفن جوک نگو بزار
برو ما رو دیگه نخندون
بابا خفن امثال تو همیشه
نقشاشون کمرنگ بود
بابا خفن خفه میشی یا که
یه جا باید ازت کند دندونر
کدومشون باب میلته به
پا پرم نخوره به پرت گره که
داستانش ته نداره برسه
از بیخ بریدمت تورو حکم اگه بشه دل

دفعه بعدم میگن یکی مصدوم داد
نکته رو بگیر بعدم لای داشیات یا
برو بگو که میخوری نریزن دون باز
اونور برو بدو از اون در قاطی
اونا که قانونو نشکوندن
چیه پولت تا میزد خوند پ ت*
ما شون همیشه تو گلو چسبوندس
پ میشن هر روزم ارزونتر
احمقا همیشه دنبال پس موندن
مهم نی براشون ته بازی چی میبرن
فقط میخوان برسن به تهش زودتر
هی بابا خفن تو رو خدا بزار بریم جلو ما رو نبر
بابا خفن جوک نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون
بابا خفن امثال تو همیشه نقشاشون کمرنگ بود
بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کند دندون
بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کند دندون
میگی جنگ سر عقیده س
هه خب این داستانه همیشه س
تو الگوت رو اکت های بقیه سو
من ولی نقش پی خلق یه پدیده س
براتو تلخ میشه حقیقت من
نه حتی اگه سخت بخوام بگیرم
شیرین تر ا اون لب دا ف کنارته
حرفامو فقط همین وحشیا میگیرن
پ بدو فرار بدو که الان
سِری بعدم پاسکاری میشی
زیر ک* من و برادرام
بدو جیمی تو خوده چینی
این فازه تو رو ده سال پیش داشتیم
حالا اینی ک* پاره میگه قلم برو بینیم
ما تازه دو روزه با ضبط تو سراشیبیم
تو یکی جای تو نی انقدی موندم
که داره بهم حال میده آب شیرین
بابا خفن بابا خفن بابا خفن خفه میشی
یا که یه جا باید ازت کند دندون
بابا خفن بابا خفن بابا خفن جوک
نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون
قضیه رو دیگه داش نرو وا بده
کیش بدی میشه مات آخ معامله
داستان مارو داشت فیشه شاعره
دنبال اینیم مثل خاک ما رو راه بده
بریم توی دلش سیسا ولی ولش
پر نکن جلو ما او ک* و بده قرش
کم و بیش شمار رو میگی داری
پ شده داستان پیرزن و خونه خالی
میشکنی بابا نیا جلو تصویر
رخو بگیر رو اون دونه های تسبیحت
دوده مانت آب فقط با یه تصمیم
نمایش متن ترانه
بزار بریم جلو ما رو نبر
بابا خفن جوک نگو بزار
برو ما رو دیگه نخندون
بابا خفن امثال تو همیشه
نقشاشون کمرنگ بود
بابا خفن خفه میشی یا که
یه جا باید ازت کند دندونر
کدومشون باب میلته به
پا پرم نخوره به پرت گره که
داستانش ته نداره برسه
از بیخ بریدمت تورو حکم اگه بشه دل

دفعه بعدم میگن یکی مصدوم داد
نکته رو بگیر بعدم لای داشیات یا
برو بگو که میخوری نریزن دون باز
اونور برو بدو از اون در قاطی
اونا که قانونو نشکوندن
چیه پولت تا میزد خوند پ ت*
ما شون همیشه تو گلو چسبوندس
پ میشن هر روزم ارزونتر
احمقا همیشه دنبال پس موندن
مهم نی براشون ته بازی چی میبرن
فقط میخوان برسن به تهش زودتر
هی بابا خفن تو رو خدا بزار بریم جلو ما رو نبر
بابا خفن جوک نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون
بابا خفن امثال تو همیشه نقشاشون کمرنگ بود
بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کند دندون
بابا خفن خفه میشی یا که یه جا باید ازت کند دندون
میگی جنگ سر عقیده س
هه خب این داستانه همیشه س
تو الگوت رو اکت های بقیه سو
من ولی نقش پی خلق یه پدیده س
براتو تلخ میشه حقیقت من
نه حتی اگه سخت بخوام بگیرم
شیرین تر ا اون لب دا ف کنارته
حرفامو فقط همین وحشیا میگیرن
پ بدو فرار بدو که الان
سِری بعدم پاسکاری میشی
زیر ک* من و برادرام
بدو جیمی تو خوده چینی
این فازه تو رو ده سال پیش داشتیم
حالا اینی ک* پاره میگه قلم برو بینیم
ما تازه دو روزه با ضبط تو سراشیبیم
تو یکی جای تو نی انقدی موندم
که داره بهم حال میده آب شیرین
بابا خفن بابا خفن بابا خفن خفه میشی
یا که یه جا باید ازت کند دندون
بابا خفن بابا خفن بابا خفن جوک
نگو بزار برو ما رو دیگه نخندون
قضیه رو دیگه داش نرو وا بده
کیش بدی میشه مات آخ معامله
داستان مارو داشت فیشه شاعره
دنبال اینیم مثل خاک ما رو راه بده
بریم توی دلش سیسا ولی ولش
پر نکن جلو ما او ک* و بده قرش
کم و بیش شمار رو میگی داری
پ شده داستان پیرزن و خونه خالی
میشکنی بابا نیا جلو تصویر
رخو بگیر رو اون دونه های تسبیحت
دوده مانت آب فقط با یه تصمیم
دانلود آهنگ کیو69
[اینترو]
به به بنژو مادام
[ورس یک]
کسی نمیگیره تو رو به *
اونقد که باس بگیم *یر شده شبیه تو
نردبون میدیم بری بالا مثه آقات سگه
نایاک چند دادی سوراختو نقد بدم یا که پایا
یزید یهو دیدی لپ کونو گزید تیزیم
پول ویزیت میدی چون كه ميزایى تو زير فيزيك
*سشراتو خودت مینویسی
یا که میگی آقات بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها؟
ریش بهتره یا که کراوات؟
یالا بگو کدوم وری رسید بهتون اِترا
لاش گوشت، نایاکه ساواکی چته باز
شهر مگه خالیه که تو جلو ما سبز شدی مزدور
دوگانه سوزای جونور
هم از اینا میگیرن هم میخورن از دو* غرب
لاتی نکن پُر میشه یه روز برات *یر خر
حیله گر، ترکای سیاسیتون هم که برا پاس بود
[کورس]
میگن نگو میره روی قیمت
سگ خورد وقتی میرسه به همه خیرم
ببینیمت عینِ جنگ خیبر، فتحی
اگه یزیدی من بچه هیئت
میاد پایین گریمت
بپا سرو نبُریم از روی تنِ بی دینت
واسه سرباز مرگ یعنی آرزوی دیرینه
واسه شما ترسناک و برا ماها شیرینه
بگو ایول
[ورس دو]
بذا پیشبینیت کنم پس فدا ادا
تو اَ اونایی که میشینی تا که سر خلاع
میندازی بازو رو زانو میگی بنازم حجمو
بعد که پامیشی ولی میبینی همش پشم بود
اماله، خودتو جا نزن جای مبارز
نخاله، ميدون پلیده در میره زوارت
واسه ما شهیدا نویدن پاسوز حلالت
گوزو تو اصاً چی میگی رئیست بگو بناله
لاشی ما اندازه پول بنز
دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم از تووی جنس
تو چی پی خاله خشتک دم ک*ن زد
یه رو یاس امروز ما پ حلال خونت، مثه پول بت
حواست جمع بچه پیروزی
ببینیمت شک نکن میبریم که بدوزی
مثِ تو این طرفا یه چندتایی بود پَر کشید
یه کم اخلاق، چرا مث گوز سرکشی ها؟
[کورس]
میگن نگو میره روی قیمت
سگ خورد وقتی میرسه به همه خیرم
ببینیمت عینِ جنگ خیبر، فتحی
اگه یزیدی من بچه هیئت
میاد پایین گریمت
نمایش متن ترانه
[اینترو]
به به بنژو مادام
[ورس یک]
کسی نمیگیره تو رو به *
اونقد که باس بگیم *یر شده شبیه تو
نردبون میدیم بری بالا مثه آقات سگه
نایاک چند دادی سوراختو نقد بدم یا که پایا
یزید یهو دیدی لپ کونو گزید تیزیم
پول ویزیت میدی چون كه ميزایى تو زير فيزيك
*سشراتو خودت مینویسی
یا که میگی آقات بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها؟
ریش بهتره یا که کراوات؟
یالا بگو کدوم وری رسید بهتون اِترا
لاش گوشت، نایاکه ساواکی چته باز
شهر مگه خالیه که تو جلو ما سبز شدی مزدور
دوگانه سوزای جونور
هم از اینا میگیرن هم میخورن از دو* غرب
لاتی نکن پُر میشه یه روز برات *یر خر
حیله گر، ترکای سیاسیتون هم که برا پاس بود
[کورس]
میگن نگو میره روی قیمت
سگ خورد وقتی میرسه به همه خیرم
ببینیمت عینِ جنگ خیبر، فتحی
اگه یزیدی من بچه هیئت
میاد پایین گریمت
بپا سرو نبُریم از روی تنِ بی دینت
واسه سرباز مرگ یعنی آرزوی دیرینه
واسه شما ترسناک و برا ماها شیرینه
بگو ایول
[ورس دو]
بذا پیشبینیت کنم پس فدا ادا
تو اَ اونایی که میشینی تا که سر خلاع
میندازی بازو رو زانو میگی بنازم حجمو
بعد که پامیشی ولی میبینی همش پشم بود
اماله، خودتو جا نزن جای مبارز
نخاله، ميدون پلیده در میره زوارت
واسه ما شهیدا نویدن پاسوز حلالت
گوزو تو اصاً چی میگی رئیست بگو بناله
لاشی ما اندازه پول بنز
دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم از تووی جنس
تو چی پی خاله خشتک دم ک*ن زد
یه رو یاس امروز ما پ حلال خونت، مثه پول بت
حواست جمع بچه پیروزی
ببینیمت شک نکن میبریم که بدوزی
مثِ تو این طرفا یه چندتایی بود پَر کشید
یه کم اخلاق، چرا مث گوز سرکشی ها؟
[کورس]
میگن نگو میره روی قیمت
سگ خورد وقتی میرسه به همه خیرم
ببینیمت عینِ جنگ خیبر، فتحی
اگه یزیدی من بچه هیئت
میاد پایین گریمت
دانلود آهنگ صب ظهر شب
صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
سوار سرنوشتم کجا نمی‌دونم، یه جا نمی‌مونم
یه باکِ پر دارم، یه راه که پر پیچه
تمام لحظه‌هام دنبالِ اکسیژن و جای آزاد
روزامم جای بازار یه طوره دیگه شب میشه
میخونم قشر خواص کلاسه سرگیجه، با کولی به پول
نمیدم
زوری به گور نمیرم، اسباب شیرینی یه روزی یه غول نمی‌شم
فهمیدی یا نه شکارچی دولته
تصویریاشم جا ماچ تو غربته، باس عمقا بفهمی محکم ببندی
کمرتو تا نشی گوسفنده قبلی
سلاخیت میکنم دل خراش، سیبیله کشوراش
می‌گیرن جلد برات، با شاخه گل سرخه روی سنگِ قبر هه
می‌شی مهره سوخته جنگه نرم
ولوووووومممم
بگو صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
جزو کدوم قشری، ها؟ نور چشمیا؟
درگیر ریشی یا چه مدی بش میاد؟
دانشجو، روشن‌فکر، مامان جون مشوق
بعد میخواد سیاسی شه ، پَ ک×ن رو تشکه
و ش.رته بقل، آجر جا کــَــپــَــل ، بعد بشین داد بزن تا قله نبرد
کهریزک شد ساپورته سفر و پناهندگی، بعدم پاسپورته عوض
دنباله چی‌ای حاجی؟ خونایی رو که پاشید؟
یه روز خوبم بیاد که جای تو نی لاشــ.ی
قانون جبرو …من که اگه جایی که میرسمو تو رسیده باشی
من دنبال یه جام که باشه شخصیت تو دنبال یه خواب کنار امنیت
تو صبحات میشه ظهرو بعد… منو شبو رولو علف
بگو صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
اصلا نیازی به ریپیت نیس
راستی مارو تو اخبار نشون میدن شما رو کجا؟! پی‌ام‌سی ههه
مونده تا برسی، اصلا هیچ موقه نمیرسی، بُدو تا برسى
پتانسیل؛ بعضیا رو ول نمی‌کنه هههههه
نمایش متن ترانه
صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
سوار سرنوشتم کجا نمی‌دونم، یه جا نمی‌مونم
یه باکِ پر دارم، یه راه که پر پیچه
تمام لحظه‌هام دنبالِ اکسیژن و جای آزاد
روزامم جای بازار یه طوره دیگه شب میشه
میخونم قشر خواص کلاسه سرگیجه، با کولی به پول
نمیدم
زوری به گور نمیرم، اسباب شیرینی یه روزی یه غول نمی‌شم
فهمیدی یا نه شکارچی دولته
تصویریاشم جا ماچ تو غربته، باس عمقا بفهمی محکم ببندی
کمرتو تا نشی گوسفنده قبلی
سلاخیت میکنم دل خراش، سیبیله کشوراش
می‌گیرن جلد برات، با شاخه گل سرخه روی سنگِ قبر هه
می‌شی مهره سوخته جنگه نرم
ولوووووومممم
بگو صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
جزو کدوم قشری، ها؟ نور چشمیا؟
درگیر ریشی یا چه مدی بش میاد؟
دانشجو، روشن‌فکر، مامان جون مشوق
بعد میخواد سیاسی شه ، پَ ک×ن رو تشکه
و ش.رته بقل، آجر جا کــَــپــَــل ، بعد بشین داد بزن تا قله نبرد
کهریزک شد ساپورته سفر و پناهندگی، بعدم پاسپورته عوض
دنباله چی‌ای حاجی؟ خونایی رو که پاشید؟
یه روز خوبم بیاد که جای تو نی لاشــ.ی
قانون جبرو …من که اگه جایی که میرسمو تو رسیده باشی
من دنبال یه جام که باشه شخصیت تو دنبال یه خواب کنار امنیت
تو صبحات میشه ظهرو بعد… منو شبو رولو علف
بگو صبح ظهر شب منو یه رولِ علف
مسیرم همینه و هیچ چیزی نداره فرق
کبودی رنگ پشت چشمامه
دو تا توپ قرینه هم درشتش بامه
اصلا نیازی به ریپیت نیس
راستی مارو تو اخبار نشون میدن شما رو کجا؟! پی‌ام‌سی ههه
مونده تا برسی، اصلا هیچ موقه نمیرسی، بُدو تا برسى
پتانسیل؛ بعضیا رو ول نمی‌کنه هههههه
دانلود آهنگ عباس
آه هههه بعضی یه چیزایی میگن
اون موقع آدم خندش میگیره اون موقع دوس داری از … جریا ن عباس
ببین عباس تیکه ننداز ببین عباس تیکه ننداز
لفضاتو خالی کن روی سر کس دیگه جو آقاجونی راه ننداز
ببین زندگی شیرین ولی نه اونقدر
سرو تهش بما کلیده ولی نه بن بست
حرفامو میگیری اگه نجنبن اون لبات مث اینکه پنی سیلین نخوردن
من یکی که همش دوایده بس که تشنه آب داده نفس بریده
من با خودم قهرم حاجی بشکن چیه
مثل پول که با بشرای کم چرخیده
منم خودمو خدام یه کوه گردانیم
مشکل ههه جووییده قورتش دادیم
حالا زنده یادو کی میگی بعد است
سهم تو یا که من علی روگردن
ببین عباس تیکه ننداز ببین عباس تیکه ننداز
لفضاتو خالی کن روی سر کس دیگه جو آقاجونی راه ننداز
هنو خون توی رگ جاریه بعد حق که حق قاضیه
اینجا خارج نی نه سربازیه
اگه مسیرت اینوره خو پل بزن
آخه جای تو نی گل پسر
حاجی هنو فکر عیده جیگرشه
اما ما دنبال پولیم تا نصیب شیکم شه
ببین عباس ببین عباس
لفضاتو خالی کن سر کس دیگه
ببین عباس ببین عباس
لفضاتو خالی کن سر کس دیگه
نمایش متن ترانه
آه هههه بعضی یه چیزایی میگن
اون موقع آدم خندش میگیره اون موقع دوس داری از … جریا ن عباس
ببین عباس تیکه ننداز ببین عباس تیکه ننداز
لفضاتو خالی کن روی سر کس دیگه جو آقاجونی راه ننداز
ببین زندگی شیرین ولی نه اونقدر
سرو تهش بما کلیده ولی نه بن بست
حرفامو میگیری اگه نجنبن اون لبات مث اینکه پنی سیلین نخوردن
من یکی که همش دوایده بس که تشنه آب داده نفس بریده
من با خودم قهرم حاجی بشکن چیه
مثل پول که با بشرای کم چرخیده
منم خودمو خدام یه کوه گردانیم
مشکل ههه جووییده قورتش دادیم
حالا زنده یادو کی میگی بعد است
سهم تو یا که من علی روگردن
ببین عباس تیکه ننداز ببین عباس تیکه ننداز
لفضاتو خالی کن روی سر کس دیگه جو آقاجونی راه ننداز
هنو خون توی رگ جاریه بعد حق که حق قاضیه
اینجا خارج نی نه سربازیه
اگه مسیرت اینوره خو پل بزن
آخه جای تو نی گل پسر
حاجی هنو فکر عیده جیگرشه
اما ما دنبال پولیم تا نصیب شیکم شه
ببین عباس ببین عباس
لفضاتو خالی کن سر کس دیگه
ببین عباس ببین عباس
لفضاتو خالی کن سر کس دیگه
دانلود آهنگ میری تو لک
بعضی وقتا میری تو لک
میزنی تو ظبط ی سی دی تو پک
بعدشم میری تو جمع,, بهت میگن اینجا لاس وگاس نیس
نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی آآ
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو
رومنس چییییی
گاهی وقتا کسی پا به پام نیست
هیپ هاپ ازم میگیره کام ب کام بیت
الان زدی سکته کامل,,در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سنو سالت
فک میکنی چی میکنه شعرو کامل
همینه اتفاقاته ک ضد حاله
عین سابق دور همیم سلطه گَریم
فک میکنی گرگیمو توبه کردیم
تو واسه من ی موشی ک خورده پنیر
…. گنده زدیم مسخرم کردن از عقب درم گذاشتن رفتن هر طرف ههه
سگ شرف داره ب تک تکون
از من
کلی فاصله داری ,, کورس نزار با ی فراری
بام نامه نگاری کن مثه کار اداریت
دنبالم باش
بهت هشدارم دادم وقتی باهمدیگه رابطه داریم
عاشق کاریم ک وای میستیم توی جاده ی تاریک
نمیتونی با یه واژه باشی واسه دلداریم
مکانیک مخ سوخته ی متالیکتم
کاری میکنم با رپ تو خودت بشاشی پسر
روی کلماتم بتادین بزن
هر جمله من معروفه ب کالیبر ۸
باید بگازیم ی دم
شاید سه قافیه رپ کردم
نمیزارم افکارم زندانی و تکراری بشن
میخوای منو ببینی؟؟واسه ی سال دیگه چشم
چون من بیزیم و میگذرونم ی جا دیگه وقت
جوری از سرتون میام تو ک بپاشین ب هم
ک وقت رفتنم داشته باشین تا سه ماه دیگه
بعضی وقتا میری تو لک میزاری تو ضبط ی سی دی تو
پک بعدشم میری تو جمع
بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست
نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی
بکــشـ بالا
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو رومنس
گاهی وقتا کسی پا ب پام نیست
هیپ هاپ ازم میگیره کام به کام بیت
حصین:
بعضی وقتا میری تو فکر بیداری ی تک روزایی ی شکل همچی دایره شکل
مخت فقط پی رشد مادی اون چیزی که تو میخوای رو این راند ما نی آآ
بعضی وقتا میری تو شکو تا میری تو جمع با هر گهی دست میدی میری تو جنگ
رابطه ها دیگه سایز پات نیس
از گندهه بگیر تا اون سایز عادیش آآ
جام خوبه جام خوبه هرچی اتفاقه همیشه هم ی جورایی سر رام بوده
جاش تو ریه هام بوده ….
خره خاکی ترین راها همه زیر پام بوده
باز تکی راهو میری میری تکی رارو جلو
نرسیدی بشون ولی لاشو دادی جلو
هدفاتو میگم بگو پا چی دادی گرو
حاجی هنر اینه که سینه رو عالی دادی جلو
تا بوده سد راه بوده سخت با بوی ………
شبا روی مود فکر با نور کم
پلنای *کره جلو اف گو بوده تش*
ولی اون محکمه مثه خوده سنگ
دنباله شهادته توی جنگ
سربالا سینه ور اومده روی تن
دنیارم نمیخواد چون فراینده پوله نه
شبا میبینینش اونو شبا میبینینش
دوتا چشا بازه فقط نما فیلیپینه
از اونا ک اگه بری بدی تعیینه
بازم همینجوری راهو میره تهو نمیبینه
اینطوری بار اومده هه زده ب سرشو حاله بده
اون ندوییده رارو راه اومده پ بلده بلده ک راهو تا کجا اومده افتاااااااد؟؟؟؟
بعضی وقتا میری تو لک میزاری تو ضبط ی سی دی تو پک بعدشم میری تو جمع
بهت میگن اینجا لاس وگاس نیس نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو رومنس
گاهی وقتا کسی پا ب پام نیس
هیپ هاپ ازم میگیره کام ب کام بیت
چی؟؟چی گفتی؟؟#چی_داره_برا_گفتن؟
چی گفتی؟؟#چیزی_بره_گفتن_نداره
#لاش_گوشت
#جدی_جدی_شوخیای_مارو_جدی_میگیری اره؟

یا_جدیای_مارو_شوخی_میگیری ؟
#جفتش#جفتش #جفتشو_بگیر
جدی_جدی_مشکل_داری_اره ؟
ههه
داش_رضا_دیگه_کم_کم_شروع_کنیم_که_این_هله_هوله_ها_برن_کنار
ما نباشیم کی باشه؟؟؟
نمایش متن ترانه
بعضی وقتا میری تو لک
میزنی تو ظبط ی سی دی تو پک
بعدشم میری تو جمع,, بهت میگن اینجا لاس وگاس نیس
نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی آآ
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو
رومنس چییییی
گاهی وقتا کسی پا به پام نیست
هیپ هاپ ازم میگیره کام ب کام بیت
الان زدی سکته کامل,,در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی با این سنو سالت
فک میکنی چی میکنه شعرو کامل
همینه اتفاقاته ک ضد حاله
عین سابق دور همیم سلطه گَریم
فک میکنی گرگیمو توبه کردیم
تو واسه من ی موشی ک خورده پنیر
…. گنده زدیم مسخرم کردن از عقب درم گذاشتن رفتن هر طرف ههه
سگ شرف داره ب تک تکون
از من
کلی فاصله داری ,, کورس نزار با ی فراری
بام نامه نگاری کن مثه کار اداریت
دنبالم باش
بهت هشدارم دادم وقتی باهمدیگه رابطه داریم
عاشق کاریم ک وای میستیم توی جاده ی تاریک
نمیتونی با یه واژه باشی واسه دلداریم
مکانیک مخ سوخته ی متالیکتم
کاری میکنم با رپ تو خودت بشاشی پسر
روی کلماتم بتادین بزن
هر جمله من معروفه ب کالیبر ۸
باید بگازیم ی دم
شاید سه قافیه رپ کردم
نمیزارم افکارم زندانی و تکراری بشن
میخوای منو ببینی؟؟واسه ی سال دیگه چشم
چون من بیزیم و میگذرونم ی جا دیگه وقت
جوری از سرتون میام تو ک بپاشین ب هم
ک وقت رفتنم داشته باشین تا سه ماه دیگه
بعضی وقتا میری تو لک میزاری تو ضبط ی سی دی تو
پک بعدشم میری تو جمع
بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست
نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی
بکــشـ بالا
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو رومنس
گاهی وقتا کسی پا ب پام نیست
هیپ هاپ ازم میگیره کام به کام بیت
حصین:
بعضی وقتا میری تو فکر بیداری ی تک روزایی ی شکل همچی دایره شکل
مخت فقط پی رشد مادی اون چیزی که تو میخوای رو این راند ما نی آآ
بعضی وقتا میری تو شکو تا میری تو جمع با هر گهی دست میدی میری تو جنگ
رابطه ها دیگه سایز پات نیس
از گندهه بگیر تا اون سایز عادیش آآ
جام خوبه جام خوبه هرچی اتفاقه همیشه هم ی جورایی سر رام بوده
جاش تو ریه هام بوده ….
خره خاکی ترین راها همه زیر پام بوده
باز تکی راهو میری میری تکی رارو جلو
نرسیدی بشون ولی لاشو دادی جلو
هدفاتو میگم بگو پا چی دادی گرو
حاجی هنر اینه که سینه رو عالی دادی جلو
تا بوده سد راه بوده سخت با بوی ………
شبا روی مود فکر با نور کم
پلنای *کره جلو اف گو بوده تش*
ولی اون محکمه مثه خوده سنگ
دنباله شهادته توی جنگ
سربالا سینه ور اومده روی تن
دنیارم نمیخواد چون فراینده پوله نه
شبا میبینینش اونو شبا میبینینش
دوتا چشا بازه فقط نما فیلیپینه
از اونا ک اگه بری بدی تعیینه
بازم همینجوری راهو میره تهو نمیبینه
اینطوری بار اومده هه زده ب سرشو حاله بده
اون ندوییده رارو راه اومده پ بلده بلده ک راهو تا کجا اومده افتاااااااد؟؟؟؟
بعضی وقتا میری تو لک میزاری تو ضبط ی سی دی تو پک بعدشم میری تو جمع
بهت میگن اینجا لاس وگاس نیس نمیتونی مثه پارک شاخ ب شاخ شی
اما لباسام لشو بلند حتی وقتی ک دارم میخونم رپو رومنس
گاهی وقتا کسی پا ب پام نیس
هیپ هاپ ازم میگیره کام ب کام بیت
چی؟؟چی گفتی؟؟#چی_داره_برا_گفتن؟
چی گفتی؟؟#چیزی_بره_گفتن_نداره
#لاش_گوشت
#جدی_جدی_شوخیای_مارو_جدی_میگیری اره؟

یا_جدیای_مارو_شوخی_میگیری ؟
#جفتش#جفتش #جفتشو_بگیر
جدی_جدی_مشکل_داری_اره ؟
ههه
داش_رضا_دیگه_کم_کم_شروع_کنیم_که_این_هله_هوله_ها_برن_کنار
ما نباشیم کی باشه؟؟؟
دانلود آهنگ گرگ
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه (بگو چی تو ذهنته مرد)
من، بیخیال بره هام (تهران)
بیخیال بره هام
بگو چی تو ذهنته وقتی روبه روت منم
روبه نور مثِ کوه نور
با یه جیب پرِ پول
با دل شیر، یه کبریت
پر انرژی تو یه پورشِ سفید
پشت رفیق مخ ترکید توی رپ پارسی
زیر دستامون صد هزار تیم
هنو شاخیم همه آرتیست
حرکات همه فابریک
همیشه آماده روی بارفیکس، مارگیر
ما کلماتو جا مینداختیم
رپ پارسی میشد تو تاریخ جاوید
از هیچی تاکتیک ساختیم
همیشه منو مث یه شاه میشناختین
حتی از سنگم آرتیست ساختیم
بازی با ما ینی آتیش بازی
دشمنارو آشتی دادیم
دیگه هیچ جوره توی پارکینگ جا نیس
مشکلاتو خواستیم داشی
صدای بمب کنار خاکریز عادیه
کسی بینمون آب زیر کاه نی
بهترینارو تو آرشیو داریم
پرده هارو بکش کنار (همیشه داریم)
بذا نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من، بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
همیشه میخو رو چکش زدیم
برعکس همه به جاهای بد مشت زدیم
تا اومدیم یاد بگیریم
شدیم کارتکس و انگشت زدیم
نمیشه به هم فحش ندیم
نمیشه به هم فحش ندیم
تو من یه گرگ بزرگ شد
یه پرفسور مرد
یه غُد تو گود ذوب شد
تو شهر از کُنده پر شد
هر کی اومد زد و کشت و برد و خورد
سرنوشت بچه هامون
تند و تندتند تو عقده گم شد
دیدی آخر چطور شد؟
دیدی آدم چه گرگ شد؟
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من (من)، بیخیال بره هام (اَه)
بیخیال بره هام
خیلی وقته که بیخیالم
اینو توم خوب دیدی یا نه؟
کم کار شدی میری یا نه؟
اگه نه که بیریز همَشو تو پیالم پر کن
هَه، بذار بره بالا کنتور
من، جر دادم نگو مفت برد
جفت پام میرم روی در قفل و
تا درس بشه برا همونی که گه خ
ورد پشت سرم
همشون مفت برن
میبینی میگیرم قله رم
اَ اینا همشون گرگ ترم
بهشونم بگیین الکی پَ تند نرن وایساهَه، جلوم میله بوده پارسال
من، شدم بلده ی داستان
بد باک پره میرم پی بازتاب
با دستی که خاکی هارم کرد آسفالت
هنو تازه ام ببین
تو فهمم هم درکی از بازنده نی
پَ هر چی راه هس میریم
بیجا زدن و همه رو ما بخشیدیم
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو یه صدای نابی هست
اون که جمعه رم دوییده
سفته پَ این زخما بی فایدس
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو برا توام جایی هست
اینو میشه دید
فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدی با یه دست
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من بیخیال بره هام
نمایش متن ترانه
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه (بگو چی تو ذهنته مرد)
من، بیخیال بره هام (تهران)
بیخیال بره هام
بگو چی تو ذهنته وقتی روبه روت منم
روبه نور مثِ کوه نور
با یه جیب پرِ پول
با دل شیر، یه کبریت
پر انرژی تو یه پورشِ سفید
پشت رفیق مخ ترکید توی رپ پارسی
زیر دستامون صد هزار تیم
هنو شاخیم همه آرتیست
حرکات همه فابریک
همیشه آماده روی بارفیکس، مارگیر
ما کلماتو جا مینداختیم
رپ پارسی میشد تو تاریخ جاوید
از هیچی تاکتیک ساختیم
همیشه منو مث یه شاه میشناختین
حتی از سنگم آرتیست ساختیم
بازی با ما ینی آتیش بازی
دشمنارو آشتی دادیم
دیگه هیچ جوره توی پارکینگ جا نیس
مشکلاتو خواستیم داشی
صدای بمب کنار خاکریز عادیه
کسی بینمون آب زیر کاه نی
بهترینارو تو آرشیو داریم
پرده هارو بکش کنار (همیشه داریم)
بذا نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من، بیخیال بره هام
بیخیال بره هام
همیشه میخو رو چکش زدیم
برعکس همه به جاهای بد مشت زدیم
تا اومدیم یاد بگیریم
شدیم کارتکس و انگشت زدیم
نمیشه به هم فحش ندیم
نمیشه به هم فحش ندیم
تو من یه گرگ بزرگ شد
یه پرفسور مرد
یه غُد تو گود ذوب شد
تو شهر از کُنده پر شد
هر کی اومد زد و کشت و برد و خورد
سرنوشت بچه هامون
تند و تندتند تو عقده گم شد
دیدی آخر چطور شد؟
دیدی آدم چه گرگ شد؟
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من (من)، بیخیال بره هام (اَه)
بیخیال بره هام
خیلی وقته که بیخیالم
اینو توم خوب دیدی یا نه؟
کم کار شدی میری یا نه؟
اگه نه که بیریز همَشو تو پیالم پر کن
هَه، بذار بره بالا کنتور
من، جر دادم نگو مفت برد
جفت پام میرم روی در قفل و
تا درس بشه برا همونی که گه خ
ورد پشت سرم
همشون مفت برن
میبینی میگیرم قله رم
اَ اینا همشون گرگ ترم
بهشونم بگیین الکی پَ تند نرن وایساهَه، جلوم میله بوده پارسال
من، شدم بلده ی داستان
بد باک پره میرم پی بازتاب
با دستی که خاکی هارم کرد آسفالت
هنو تازه ام ببین
تو فهمم هم درکی از بازنده نی
پَ هر چی راه هس میریم
بیجا زدن و همه رو ما بخشیدیم
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو یه صدای نابی هست
اون که جمعه رم دوییده
سفته پَ این زخما بی فایدس
ببین تو این دل پرِ مِه
هنو برا توام جایی هست
اینو میشه دید
فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدی با یه دست
پرده هارو بکش کنار
بذار نور بیاد تو
یه شیرینی مهمونم کن
ازم معذرت بخواه
بذار آروم باشم و سر به راه
من بیخیال بره هام
دانلود آهنگ 12 ب بعد
فازا فضائیه جو سنگینه
کوچه های اطرافو بستن دیگه
یکی یه چی دستم میده
میگم مستم حاجی این بد سمیه
دیر شده اینا تازه دارن میان
دستشون گله انگار خواستگارن اینا
اونا هم که یه کم تازه کارن بیان
پا بد میشن و یهو فاز ما رو هم میگ*ن
اینطرفا تو مثبتی نیا
اینجاها نیست حاجی صحبت حیا
سوسکی میان اَ پشت در حیات و
لنگا میرن برا مشتری هوا
شب میشه باز دراکولائم من
لوله میشن چرا پولام من؟
یه سری هم روی مالی هنگیدن
لاین بازا مشغول خالی بندی ان
همه ساکتن تا میام توو در
داشیا هم پر رو مافیان توو شهر
زاخارامم همه گنگ بازن عشقی
با رحمتی مشغول سنگ کاغذ قیچی
صدا آژیرا رو نشنیدم
اگه بریزن هم کش میدم
حله ، این تلفاتا تشکیلن
یازده بیان پیشمون هم هشت میرن
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا مم*
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده به بعد
چ*قی اصا نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک
اینجا دوزاده به بعد
چفت اون لاشخوره هر چی کف شهر
هر کی که تخ* داره نگاه کنه چپ
میبینه که بد توو جاداره ما میخوره چک
همه داشا ، همه ورِ قمه کاسب
به ما خوردی جا برو نمیبره آست
همه جور هم سوخت داریم برا پروازت
توو اون جیبم سنگ توو اون یکی الماسه
چا*ال چی میخوای؟ اصاً اَ کجا ظهور کردی
کِی لات شدی شما به کدوم تقویم
داشی شل کن یه گوشه نبین پیشرفتیم
ما که میفهمیم پَ دروغ تعطیل
زاخار ، میگی زده غیبم
آره ولی هر موقع بیام اینا شِیون
تکست آهنگ 12 به بعد از حصین و ام جی
دو سه نفر اَ ما رو هم دیروز دادن پیگرد
نمیگیریم تخم* میشه با یه تلفن اوکی کرد
پس همین میکروفون و رپ فارس
ر به چشمم تریبون لحظه هاست
میکنم گاهی لای درو باز
پس نخواه اتو کشیده بخونم مثِ یاس
خُب زدم توو خون پول پول
بد خوب تاثیراتش هر چی بود روم موند
پول شد پول پلیس هم که زوم شد روم
تو رو بگیرن این طرف میگن اوم جون کو*
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا مم*
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده شب
چ*قی اصا نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک بخواب تا چو
شب میشه حاجی پاتِ پاته
دوزاده به بعد همش خاطرات خوب
پر روئه اینجا چاک لاته
گندشون هم که خاکِ پاته اه
بابا مشکلا حلِ پاته
فقط لب تر کن که کی سد راهته
حل چشاته هر کی که بچه لاته
ما رو حفظ کرد انگاری وان یکادِ
نکنی نطقِ زیاد
میدم عمو یه چی بهت بده ذوب بشی ها
باش مراقب خوشگلیات
نمیکشی بده من که داریم گشنه زیاد
چشامون اَ اون کاسه خونا
بگو کو* لاتا بودی توئه لات کو*ا
آها ، دنبالمونن توو آسمونا
ما که کف خیابونیم مث پاسبونا
بیا ، بذار یه چی بگم فازِ اوناهم عن شه
هر جا که بریم زمین واسمون باز فرشه
چاق*ال نخواه ازش کاستون داغ تر شه
کاری میکنیم که یه پا استخونات کج شه
لفظام هم مو به مو راسته
کسی نمیتونه روبرو واسته نه
بیست چهاری وصلیم به تهران
اینا دوازده میرن خونه سیندرلائن عمو
دوازده به بعد
عمو، کی اومده؟
دوازده به بعد
دوازده به بعد
نمایش متن ترانه
فازا فضائیه جو سنگینه
کوچه های اطرافو بستن دیگه
یکی یه چی دستم میده
میگم مستم حاجی این بد سمیه
دیر شده اینا تازه دارن میان
دستشون گله انگار خواستگارن اینا
اونا هم که یه کم تازه کارن بیان
پا بد میشن و یهو فاز ما رو هم میگ*ن
اینطرفا تو مثبتی نیا
اینجاها نیست حاجی صحبت حیا
سوسکی میان اَ پشت در حیات و
لنگا میرن برا مشتری هوا
شب میشه باز دراکولائم من
لوله میشن چرا پولام من؟
یه سری هم روی مالی هنگیدن
لاین بازا مشغول خالی بندی ان
همه ساکتن تا میام توو در
داشیا هم پر رو مافیان توو شهر
زاخارامم همه گنگ بازن عشقی
با رحمتی مشغول سنگ کاغذ قیچی
صدا آژیرا رو نشنیدم
اگه بریزن هم کش میدم
حله ، این تلفاتا تشکیلن
یازده بیان پیشمون هم هشت میرن
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا مم*
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده به بعد
چ*قی اصا نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک
اینجا دوزاده به بعد
چفت اون لاشخوره هر چی کف شهر
هر کی که تخ* داره نگاه کنه چپ
میبینه که بد توو جاداره ما میخوره چک
همه داشا ، همه ورِ قمه کاسب
به ما خوردی جا برو نمیبره آست
همه جور هم سوخت داریم برا پروازت
توو اون جیبم سنگ توو اون یکی الماسه
چا*ال چی میخوای؟ اصاً اَ کجا ظهور کردی
کِی لات شدی شما به کدوم تقویم
داشی شل کن یه گوشه نبین پیشرفتیم
ما که میفهمیم پَ دروغ تعطیل
زاخار ، میگی زده غیبم
آره ولی هر موقع بیام اینا شِیون
تکست آهنگ 12 به بعد از حصین و ام جی
دو سه نفر اَ ما رو هم دیروز دادن پیگرد
نمیگیریم تخم* میشه با یه تلفن اوکی کرد
پس همین میکروفون و رپ فارس
ر به چشمم تریبون لحظه هاست
میکنم گاهی لای درو باز
پس نخواه اتو کشیده بخونم مثِ یاس
خُب زدم توو خون پول پول
بد خوب تاثیراتش هر چی بود روم موند
پول شد پول پلیس هم که زوم شد روم
تو رو بگیرن این طرف میگن اوم جون کو*
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا مم*
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده شب
چ*قی اصا نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک بخواب تا چو
شب میشه حاجی پاتِ پاته
دوزاده به بعد همش خاطرات خوب
پر روئه اینجا چاک لاته
گندشون هم که خاکِ پاته اه
بابا مشکلا حلِ پاته
فقط لب تر کن که کی سد راهته
حل چشاته هر کی که بچه لاته
ما رو حفظ کرد انگاری وان یکادِ
نکنی نطقِ زیاد
میدم عمو یه چی بهت بده ذوب بشی ها
باش مراقب خوشگلیات
نمیکشی بده من که داریم گشنه زیاد
چشامون اَ اون کاسه خونا
بگو کو* لاتا بودی توئه لات کو*ا
آها ، دنبالمونن توو آسمونا
ما که کف خیابونیم مث پاسبونا
بیا ، بذار یه چی بگم فازِ اوناهم عن شه
هر جا که بریم زمین واسمون باز فرشه
چاق*ال نخواه ازش کاستون داغ تر شه
کاری میکنیم که یه پا استخونات کج شه
لفظام هم مو به مو راسته
کسی نمیتونه روبرو واسته نه
بیست چهاری وصلیم به تهران
اینا دوازده میرن خونه سیندرلائن عمو
دوازده به بعد
عمو، کی اومده؟
دوازده به بعد
دوازده به بعد
دانلود آهنگ منو نترسون
آ..
آره پایداره
هه
حالا با دارایی دایی
داش حسین
جونم داشی
گرفتیمو ول نکردیم ها
داش ما ولم بکنیم ولمون نمیکنن
هه هه
وقتی صدامون جرمه
همینه وضعیت همینه
دیگه انتظار از چی داری
درست میشه همه چی درست میشه
مطئمن باش
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
گرفتیم و ول نکردیم
چسبیدیم به کار گفتیم ول نگردیم
دیدیم کلی کار از ملت یه ایولم نی
شاید سخت بود ولی حالا ای بدم نی
هر چی رپر توپه همه سمت عرفانن
منم میگیرمشون انگار که دروازبانم
اونم میگیرنمو همه به پرواز با من
توام اگه کارتو بلدی دروازه داشم
بهم میگن با شعرام مثه سپر مایی
چیزی بشه پشتت کل کشورو داری
چرا کسی بخواد بگیرتت ببره جایی
نمیشه یه وری حاجی
بگی به یه ورت دایی
با حصین حالا که این دوست و دوست نداره
فرق داریم یکم و با دوپس و دوپس جواده
دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره
بیت و پاره میکنیم و دوخت و دوز نداره
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
تکست آهنگ حصین و عرفان منو نترسون
گفت اسم گفتم بگو بهم بیدار ترین
گفت سن گفتم با اجازه سی ام دقیق
گفت جرم گفتم تو دیوارا کوتاه ترین
گفت شغل گفتم هنرمه میگم سریع
من خوندم چشم شهرم واشه
با یه قلم و شعر
کاری کردم که ببینه چی چی سر راهشه
ما ها قبل اشتباه میکنیم چاه و رسد
شما چی مشغول خریدن ناز اسد
زدم تو خال وسط
اِ خار کارو اصلا رسانه غرب زدگی رو میده به ما نسب
ولی خوب راهی که ما میسازیم میمونه بارور
تهش میشه تقاطع آزادی کارگر
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
شل کن شل کن ایسته باز
خیلی نرم و ریز بگاز
عرف ریلکس با نیش باز
اگه گیر داد بگیر روش تیز بگاز
جو نده داشم بزار ببینم چیه داستانش
استیلو ببین یارو خود پاسداره
دوتا میدیم قضیه میشه ماست مالش
یا که نهایتا دو شب خواب توی پاسگاهش
چرت نگو عرف دندرو عوض کن
تو سابقه داری و منم بد تر از تو
راست میگی داشم یادم نبود رپ کردن جرمه
همینه رپرا کردن اکثرا جفت
باز تو جو همه خفن
باز میخواد مجوز از ننه قمر
خای*ه مال باز تو عکس دم حرم
عرف بازجوآ دو ترک دم درن
بشن سد سر راهم بی شک که تلفات میدن
مثل برق میام یه صد تا صلوات میگن
منطقی باش بیا در ریم8من یه بار دیدم
گیر کنیم توشون تا جد و لایه کار میدن
اینجا ایرانه داداش
هه آره
نمایش متن ترانه
آ..
آره پایداره
هه
حالا با دارایی دایی
داش حسین
جونم داشی
گرفتیمو ول نکردیم ها
داش ما ولم بکنیم ولمون نمیکنن
هه هه
وقتی صدامون جرمه
همینه وضعیت همینه
دیگه انتظار از چی داری
درست میشه همه چی درست میشه
مطئمن باش
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
گرفتیم و ول نکردیم
چسبیدیم به کار گفتیم ول نگردیم
دیدیم کلی کار از ملت یه ایولم نی
شاید سخت بود ولی حالا ای بدم نی
هر چی رپر توپه همه سمت عرفانن
منم میگیرمشون انگار که دروازبانم
اونم میگیرنمو همه به پرواز با من
توام اگه کارتو بلدی دروازه داشم
بهم میگن با شعرام مثه سپر مایی
چیزی بشه پشتت کل کشورو داری
چرا کسی بخواد بگیرتت ببره جایی
نمیشه یه وری حاجی
بگی به یه ورت دایی
با حصین حالا که این دوست و دوست نداره
فرق داریم یکم و با دوپس و دوپس جواده
دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره
بیت و پاره میکنیم و دوخت و دوز نداره
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
تکست آهنگ حصین و عرفان منو نترسون
گفت اسم گفتم بگو بهم بیدار ترین
گفت سن گفتم با اجازه سی ام دقیق
گفت جرم گفتم تو دیوارا کوتاه ترین
گفت شغل گفتم هنرمه میگم سریع
من خوندم چشم شهرم واشه
با یه قلم و شعر
کاری کردم که ببینه چی چی سر راهشه
ما ها قبل اشتباه میکنیم چاه و رسد
شما چی مشغول خریدن ناز اسد
زدم تو خال وسط
اِ خار کارو اصلا رسانه غرب زدگی رو میده به ما نسب
ولی خوب راهی که ما میسازیم میمونه بارور
تهش میشه تقاطع آزادی کارگر
منو نترسون از قفس
میگی جرمم صدامه مسخرس
هرچی دزد گردنس
چرا آزاد میچرخه در عوض
منو نترسون از میله
وقتی دستام همیشه زنجیره
هرچی مغزه در میره
اینجا منطق همیشه هفت تیره سرکار
شل کن شل کن ایسته باز
خیلی نرم و ریز بگاز
عرف ریلکس با نیش باز
اگه گیر داد بگیر روش تیز بگاز
جو نده داشم بزار ببینم چیه داستانش
استیلو ببین یارو خود پاسداره
دوتا میدیم قضیه میشه ماست مالش
یا که نهایتا دو شب خواب توی پاسگاهش
چرت نگو عرف دندرو عوض کن
تو سابقه داری و منم بد تر از تو
راست میگی داشم یادم نبود رپ کردن جرمه
همینه رپرا کردن اکثرا جفت
باز تو جو همه خفن
باز میخواد مجوز از ننه قمر
خای*ه مال باز تو عکس دم حرم
عرف بازجوآ دو ترک دم درن
بشن سد سر راهم بی شک که تلفات میدن
مثل برق میام یه صد تا صلوات میگن
منطقی باش بیا در ریم8من یه بار دیدم
گیر کنیم توشون تا جد و لایه کار میدن
اینجا ایرانه داداش
هه آره
دانلود آهنگ جفت کفش
عقربه عمره که تاتی تاتی رفت مغز همه رو راهی قاطی پاتی زد
یه جفت کفش پامه که بوی خاک میده دوتا کف صاف داره مارو به دوش کشیده
روی سطح خیابونا کرده مارو بالا پایین میمیری میمونی رو دست اگه با ما باشی حاجی
دستای پینه بستم آلوده به خونه تیزی ناموس رقصش مارو آبروئه
اینقدر از پشت زدن که جای خالی کمه تو طرز فکرم دست به دستمالی بده
این سری که میبینی رو به بالا بود<ه همش سینه سپر رو به جلو و دنیا پایین تنم
پس خوش به حالم پشت کارم همیشه تو چشه چون پشتیبانم خدا بوده نشد که جا بشه
مال دشمنا پشت درا بسته موندن آخه وا ندادم دادا خب وصله اونم داره
سرتا پا خاک گلو فاز دود و دمه آره خوردم زمین ولی پاشدم یدفعه
هرچی مشکلم از رفاقت بده همه بزه شدن و بچه یا مرامه خره
دل خاک و خون کشیده ای داریم تو سینه درد و دل سیخی چند همش شدش یه کینه
هنوزم که میبینی سرپائم من مرد شدم واسه خودم ارواح عمه ات
ما زیرخاکیم اما از اون سیبیل پهناش اونا که میخوری بهشون باس بذاری یخ جاش
خلاصه کلوم رک و پوست کنده داش
ما زاده ی خیابونیم نه جو خوانواده این زخمایی که
میبیتنی سختی های راهه
ماها اشک ندیدیم تا حالا چشمه خشکه پس خودتو مثل من نبین بچه خوشگل
با دید بد نگام پس نکن من هر بار خواستم بساز شم نشد
گل پسر با ناز رپ نکن من یه گوله آتیشم تو با گاز ور نرو روزا یکی یکی گذشت مرد بار اومدیم و یاد گرفتیم که به زخمها رو ندیم
پس دلو زدیم به آب و شدیم یه بی نقاب که تنی به باخت نمیده حتی شده یه بار
ما قیمتی نبودیم و نیستیم داداش یه معرفت داریم که نیست تف بالاش
ذهن من با ریز محتواش این دنیارو ارزشی نیست تخم براش
حاجی سرگرمی کم نی از مردی امنیتی ساختیم که دورو بریامون
حال میکنن و ما با حوری پریامون تپله تو جیبامون رفیقیم با خیابون
غضبیم روی ناموس با همین دو چشامون
اینقدر باز بود که دیدیم لقمه چربه پشتش حرفه حرفای مفت که جوه
اینقدر ببند که کج بشه تخم چپت رک بگم که
آره حاجی دو گوشارو چیدیم تا درسارو نشنویم ما اونا رو دیدیم
با جیگری مرد پی گرگا رسیدیم از اونم رد شدیم بگو تو کجایی شیوید
همه خیابونی شدن هه باریکلا پس باری کم لات دست خالی چند بار
زدی که خورده باشی چوب قالی جبار یکم خودت باشی خوبه حمال سنگین
با دید بد نگام پس نکن من هر بار خواستم بساز شم نشد
گل پسر با ناز رپ نکن من یه گوله آتیشم تو با گاز ور نرو
نمایش متن ترانه
عقربه عمره که تاتی تاتی رفت مغز همه رو راهی قاطی پاتی زد
یه جفت کفش پامه که بوی خاک میده دوتا کف صاف داره مارو به دوش کشیده
روی سطح خیابونا کرده مارو بالا پایین میمیری میمونی رو دست اگه با ما باشی حاجی
دستای پینه بستم آلوده به خونه تیزی ناموس رقصش مارو آبروئه
اینقدر از پشت زدن که جای خالی کمه تو طرز فکرم دست به دستمالی بده
این سری که میبینی رو به بالا بود<ه همش سینه سپر رو به جلو و دنیا پایین تنم
پس خوش به حالم پشت کارم همیشه تو چشه چون پشتیبانم خدا بوده نشد که جا بشه
مال دشمنا پشت درا بسته موندن آخه وا ندادم دادا خب وصله اونم داره
سرتا پا خاک گلو فاز دود و دمه آره خوردم زمین ولی پاشدم یدفعه
هرچی مشکلم از رفاقت بده همه بزه شدن و بچه یا مرامه خره
دل خاک و خون کشیده ای داریم تو سینه درد و دل سیخی چند همش شدش یه کینه
هنوزم که میبینی سرپائم من مرد شدم واسه خودم ارواح عمه ات
ما زیرخاکیم اما از اون سیبیل پهناش اونا که میخوری بهشون باس بذاری یخ جاش
خلاصه کلوم رک و پوست کنده داش
ما زاده ی خیابونیم نه جو خوانواده این زخمایی که
میبیتنی سختی های راهه
ماها اشک ندیدیم تا حالا چشمه خشکه پس خودتو مثل من نبین بچه خوشگل
با دید بد نگام پس نکن من هر بار خواستم بساز شم نشد
گل پسر با ناز رپ نکن من یه گوله آتیشم تو با گاز ور نرو روزا یکی یکی گذشت مرد بار اومدیم و یاد گرفتیم که به زخمها رو ندیم
پس دلو زدیم به آب و شدیم یه بی نقاب که تنی به باخت نمیده حتی شده یه بار
ما قیمتی نبودیم و نیستیم داداش یه معرفت داریم که نیست تف بالاش
ذهن من با ریز محتواش این دنیارو ارزشی نیست تخم براش
حاجی سرگرمی کم نی از مردی امنیتی ساختیم که دورو بریامون
حال میکنن و ما با حوری پریامون تپله تو جیبامون رفیقیم با خیابون
غضبیم روی ناموس با همین دو چشامون
اینقدر باز بود که دیدیم لقمه چربه پشتش حرفه حرفای مفت که جوه
اینقدر ببند که کج بشه تخم چپت رک بگم که
آره حاجی دو گوشارو چیدیم تا درسارو نشنویم ما اونا رو دیدیم
با جیگری مرد پی گرگا رسیدیم از اونم رد شدیم بگو تو کجایی شیوید
همه خیابونی شدن هه باریکلا پس باری کم لات دست خالی چند بار
زدی که خورده باشی چوب قالی جبار یکم خودت باشی خوبه حمال سنگین
با دید بد نگام پس نکن من هر بار خواستم بساز شم نشد
گل پسر با ناز رپ نکن من یه گوله آتیشم تو با گاز ور نرو
دانلود آهنگ چپ
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس یک]
میگی چپه میکنی تهش
میگم سخت نگیر سریع تر
انتخابِ من سخته داشی شدیدا
تو مُس راهو بگیر بغل کن نشو شبیه من
من توو راهم یه ردپا هم ندیدم
به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم
مث بلدا دست و پارم بریدم
تا مبادا بمونه ردپای گ*ی تر
اَ این دور و بر کندم ، اصاً خودِ رزمندم
خیلیا اَ این دورِ من کندن
تعطیلی بودیم ولی روز بعد شنبس
پس میرسیم نوبتی بشون آه
رد دادی چرا توبه اس دیگه تهش
صلح چرا مگه صحبت میشه کرد
جنگ ، واسه اون که طعمس میشه بد
[کروس]
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس دو]
من و بارون ، قدم میزنیم آروم
تووی کوچه پس کوچه های شهر حصارّ قانون
میده گیر بهم ولی ما که سفته جای پامون
ردِ پاها تمیزه انگار اَ ما میسازن صابون
قانون شکنی رو بلدیم خوب
چون که مایه سازِ همینیم تا نبریم توپ
اعتمادو بکُش نگیره تا بغلی روت
خلاف قانونشه انتخابه اولیت پول
دومیش حساب پایه برا تیمه
یه سری رو بچینی که لایی نره جیبش
اوضاع خوبه یه روزایی گاهی لبِ تیغه
تجربه میگه اون رو رگ خوابه همه جیبه
[کروس]
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس سه]
یادم میاد که بود بارِ اولم
گفتم من دنبال کار خفنم
کتم نمیره رویامو نخرم
یه روز میمرم من که تهش لای کفنم
گفتم همینه بریدم پ ترمزو اَ بیخ
جوری که تا میخوره بهم قُر بشه حریف
مهم نیست پَ چی میکنن پشت سرت تعریف
تهش پول جیبه که می کنه مردتو شریف
مگه غیر اینه خیلی چیزا چشه دیده
بشین برات یه چکیده بگم تا که بری*ی
قاطی آدما شو بگیر روی باوراشون
سریع میشه پا برات شُل تا مایه رو بچینی
روی میز ، پسر تو مغزت اینو بنویس
هر کسی داره رقم چشماتم نشه خیس
مس راهو برو فقط غمارو توو بریز
دنبال چرا نگرد که کسی خونه نیست
ازم منتظر سوال نباش
من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن
جلوتر رو دیدم فهمیدم دریدن
اولین قانونه باب برا بقا تووی جنگل
نه نمیزارم کو* سنگر
سنگر مالِ اونایه که تنگن
اگه حسابی هم دارم ماله همین دنیاس
من به یه دنیای دیگه هنو دو به شکم
پُرِ از لاشی ، منم معاملم پاشید
نگو فردا چی
متن آهنگ حصین به نام چپه
نمایش متن ترانه
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس یک]
میگی چپه میکنی تهش
میگم سخت نگیر سریع تر
انتخابِ من سخته داشی شدیدا
تو مُس راهو بگیر بغل کن نشو شبیه من
من توو راهم یه ردپا هم ندیدم
به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم
مث بلدا دست و پارم بریدم
تا مبادا بمونه ردپای گ*ی تر
اَ این دور و بر کندم ، اصاً خودِ رزمندم
خیلیا اَ این دورِ من کندن
تعطیلی بودیم ولی روز بعد شنبس
پس میرسیم نوبتی بشون آه
رد دادی چرا توبه اس دیگه تهش
صلح چرا مگه صحبت میشه کرد
جنگ ، واسه اون که طعمس میشه بد
[کروس]
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس دو]
من و بارون ، قدم میزنیم آروم
تووی کوچه پس کوچه های شهر حصارّ قانون
میده گیر بهم ولی ما که سفته جای پامون
ردِ پاها تمیزه انگار اَ ما میسازن صابون
قانون شکنی رو بلدیم خوب
چون که مایه سازِ همینیم تا نبریم توپ
اعتمادو بکُش نگیره تا بغلی روت
خلاف قانونشه انتخابه اولیت پول
دومیش حساب پایه برا تیمه
یه سری رو بچینی که لایی نره جیبش
اوضاع خوبه یه روزایی گاهی لبِ تیغه
تجربه میگه اون رو رگ خوابه همه جیبه
[کروس]
شهر شده پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابدا نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی
شهر دیگه پُرِ از لاشی
باهاشون منم معاملم پاشید
ابداً نخواه شبیه من باشی
تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی
[ورس سه]
یادم میاد که بود بارِ اولم
گفتم من دنبال کار خفنم
کتم نمیره رویامو نخرم
یه روز میمرم من که تهش لای کفنم
گفتم همینه بریدم پ ترمزو اَ بیخ
جوری که تا میخوره بهم قُر بشه حریف
مهم نیست پَ چی میکنن پشت سرت تعریف
تهش پول جیبه که می کنه مردتو شریف
مگه غیر اینه خیلی چیزا چشه دیده
بشین برات یه چکیده بگم تا که بری*ی
قاطی آدما شو بگیر روی باوراشون
سریع میشه پا برات شُل تا مایه رو بچینی
روی میز ، پسر تو مغزت اینو بنویس
هر کسی داره رقم چشماتم نشه خیس
مس راهو برو فقط غمارو توو بریز
دنبال چرا نگرد که کسی خونه نیست
ازم منتظر سوال نباش
من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن
جلوتر رو دیدم فهمیدم دریدن
اولین قانونه باب برا بقا تووی جنگل
نه نمیزارم کو* سنگر
سنگر مالِ اونایه که تنگن
اگه حسابی هم دارم ماله همین دنیاس
من به یه دنیای دیگه هنو دو به شکم
پُرِ از لاشی ، منم معاملم پاشید
نگو فردا چی
متن آهنگ حصین به نام چپه