دانلود آهنگ این تیپیم
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
فقط این تیپیا دورم (لوکا لوکا)
همه رَد دادن و خُولن
تو عینه من لوکا
تو بم میای گلم
تو بم میای گلم
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
میام ؟؟
من کل دارم با هرکی که میاد دورت
جز من به تو کسی که نمی خوره
امثال ما کمه
ولی اَ اونا پُره
دیوونه ایم نه روانی
آره آره چون به کمک نیاز نداریم
من این تیپیم کلا
آره آره آره
من بی دلیل حالم عالی
شُله شُله شُله
می دونم اول ظهره
ولی پارتیام تونی فوره
چون مغزت زنگ زده دلم پُره
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
فقط این تیپیا دورم (لوکا لوکا)
همه رَد دادن و خولن
تو عینه من لوکا
تو بم میای گلم
تو بم میای گلم
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
توو آسمون مثل توپولُفو
اکیپم توبرنی پیش دخی میکنه باز بلوفو
ولی اینجا لوکو پارتیه
همه روی همه انگار راگبیه
دُخی دیوونس انگار زانبیه
وقت رقص آمبولانسیه
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
تو سالمی، بله
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
تو بم میای گلم (لوکا لوکا)
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
تو مثل ما لوکا
تو بم میای گلم (لوکا لوکا)
این تیپیم کلا
نمایش متن ترانه
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
فقط این تیپیا دورم (لوکا لوکا)
همه رَد دادن و خُولن
تو عینه من لوکا
تو بم میای گلم
تو بم میای گلم
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
میام ؟؟
من کل دارم با هرکی که میاد دورت
جز من به تو کسی که نمی خوره
امثال ما کمه
ولی اَ اونا پُره
دیوونه ایم نه روانی
آره آره چون به کمک نیاز نداریم
من این تیپیم کلا
آره آره آره
من بی دلیل حالم عالی
شُله شُله شُله
می دونم اول ظهره
ولی پارتیام تونی فوره
چون مغزت زنگ زده دلم پُره
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
فقط این تیپیا دورم (لوکا لوکا)
همه رَد دادن و خولن
تو عینه من لوکا
تو بم میای گلم
تو بم میای گلم
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
این تیپیم کلا
توو آسمون مثل توپولُفو
اکیپم توبرنی پیش دخی میکنه باز بلوفو
ولی اینجا لوکو پارتیه
همه روی همه انگار راگبیه
دُخی دیوونس انگار زانبیه
وقت رقص آمبولانسیه
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
ولی رد دادیا، بله
تو ؟، بله
ولی رد دادیا، بله
تو سالمی، بله
تو سالمی، بله
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
تو بم میای گلم (لوکا لوکا)
این تیپیم کلا (لوکا لوکا)
تو مثل ما لوکا
تو بم میای گلم (لوکا لوکا)
این تیپیم کلا
دانلود آهنگ روز ا نو
عشق میدیم و، عشق میگیریمو
ما میشیم گم توو، این دومینو
میگذره هرچی کرد بد حالمونو
روزای خوب واس ماس، حلالمون و
روز اَ نو، نو نو نو نو نو
روزی اَ نو، نو نو نو نو نو
روز اَ نو، نو نو نو نو نو
روزی اَ نو، نو نو نو نو نو
میگذره هرچی کرد بد حالمونو
روزای خوب واس ماس، حلالمون و
سلامتی همه اونا که ندونستن قدرمونو
خوبی میخوایم واسه اونا که میخواستن بدمونو
تو رفاقتا گذاشتیم، زیرِ پاشون نردبونو
خوبی میخوایم واسه اونا که، میخواستن بدمونو
طرز فکر کول و مثبت، نه دنبال پول و شهرت
میریم واسه فردای بهتر، جمع کن چمدونو
میریم واسه فردای بهتر، جمع کن چمدونو
یه کم زندگی کنی بد نی
همش غر نزن شدی بد بین
بکن تلاش و بعد تفریح
بگیر دنیا رو خیلی سطحی
صبر کن میده پاداش
زندگی خود کارماست
زخماتو بکن بانداژ
انگار دنیا جنبه یِ فان داشت
میرسونه به وقتش
خدا واست یه ارتش
اونی که میخوره به دردت
یه رفیقِ خوب بی پرده
توو روزای خوب زندگی دنبال روزای بهتریم
باشیم همش بهترین، سلامتی همه پیک زدیم
خوب و بد میگذره، زندگی بیخیالی بهتره
روز از نو، روزی از نو هر روز روز عیدمه
طبیعتو جا میذاریم واسه ی نسل بعدمون و
خوبی میخوایم واسه هرکی که میخواد بدمونو
نمیزنیم واسه کمک به سینه ای دستِ ردمونو
با یه دل پُر میخندیم و، رو نمیکنیم دردمونو
سایه یِ خدا بالا سرمون، لوتیا دور و ورمون
واسه پشیمونا باز نگه میداریم درمون
بسته میمونه لبمون، بدی نمیبینی ازمون
واسه رفاقتا بدون، میدیم ما بال و پَرمون
نمایش متن ترانه
عشق میدیم و، عشق میگیریمو
ما میشیم گم توو، این دومینو
میگذره هرچی کرد بد حالمونو
روزای خوب واس ماس، حلالمون و
روز اَ نو، نو نو نو نو نو
روزی اَ نو، نو نو نو نو نو
روز اَ نو، نو نو نو نو نو
روزی اَ نو، نو نو نو نو نو
میگذره هرچی کرد بد حالمونو
روزای خوب واس ماس، حلالمون و
سلامتی همه اونا که ندونستن قدرمونو
خوبی میخوایم واسه اونا که میخواستن بدمونو
تو رفاقتا گذاشتیم، زیرِ پاشون نردبونو
خوبی میخوایم واسه اونا که، میخواستن بدمونو
طرز فکر کول و مثبت، نه دنبال پول و شهرت
میریم واسه فردای بهتر، جمع کن چمدونو
میریم واسه فردای بهتر، جمع کن چمدونو
یه کم زندگی کنی بد نی
همش غر نزن شدی بد بین
بکن تلاش و بعد تفریح
بگیر دنیا رو خیلی سطحی
صبر کن میده پاداش
زندگی خود کارماست
زخماتو بکن بانداژ
انگار دنیا جنبه یِ فان داشت
میرسونه به وقتش
خدا واست یه ارتش
اونی که میخوره به دردت
یه رفیقِ خوب بی پرده
توو روزای خوب زندگی دنبال روزای بهتریم
باشیم همش بهترین، سلامتی همه پیک زدیم
خوب و بد میگذره، زندگی بیخیالی بهتره
روز از نو، روزی از نو هر روز روز عیدمه
طبیعتو جا میذاریم واسه ی نسل بعدمون و
خوبی میخوایم واسه هرکی که میخواد بدمونو
نمیزنیم واسه کمک به سینه ای دستِ ردمونو
با یه دل پُر میخندیم و، رو نمیکنیم دردمونو
سایه یِ خدا بالا سرمون، لوتیا دور و ورمون
واسه پشیمونا باز نگه میداریم درمون
بسته میمونه لبمون، بدی نمیبینی ازمون
واسه رفاقتا بدون، میدیم ما بال و پَرمون
دانلود آهنگ یه یه
چششون میوفته رو ما اینجوری میکنن
این کیه این کیه زبون اونا اسپانیولیه اصا
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
تو لفظو میای میکنم هنگ رقص رو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سر تو جنگ میکَنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
تکنیکا رو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
میگی نی کپی تو نی کپی تو نی کپیت
کپی تو نی نی کپی تو نی کپیت کپی تو نی
تکنیکا رو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
ما رو می بری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
اینارو کی بت یاد داد هرکی که بود حال داد
نکن اینطوری با ما کی تورو توو جمع رات داد
نکنم ازت تعریف زیاد کاری کن ازت بدم بیاد
فیس مظلوم ولی بدلیا فیس معصوم ولی کلکیا
چه لوکویی تو فِرِش عین موهیتو
مسلمه دورت میپیچم من عین بُریتو
انقدر مستی که مارو تار دیدی لش رپی مثه کاردی بی‌
اینو خودم یادت دادمو تش دست خودم کار میدی
این کیه این کیه زبون اونا اسپانیولیه
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
لفظو میای میکنم هنگ رقصو میای یه طور گَنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سر تو جنگ میکنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
تکنیکارو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
میگی نی کپی تو نی کپی تو نی کپیت
کپی تو نی نی کپی تو نی کپیت کپی تو نی
تکنیکارو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
بیارش جلو بیا جلو نشون داد گفت
زبون اونا اسپانیولیه اصا
نمایش متن ترانه
چششون میوفته رو ما اینجوری میکنن
این کیه این کیه زبون اونا اسپانیولیه اصا
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
تو لفظو میای میکنم هنگ رقص رو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سر تو جنگ میکَنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
تکنیکا رو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
میگی نی کپی تو نی کپی تو نی کپیت
کپی تو نی نی کپی تو نی کپیت کپی تو نی
تکنیکا رو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
ما رو می بری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
اینارو کی بت یاد داد هرکی که بود حال داد
نکن اینطوری با ما کی تورو توو جمع رات داد
نکنم ازت تعریف زیاد کاری کن ازت بدم بیاد
فیس مظلوم ولی بدلیا فیس معصوم ولی کلکیا
چه لوکویی تو فِرِش عین موهیتو
مسلمه دورت میپیچم من عین بُریتو
انقدر مستی که مارو تار دیدی لش رپی مثه کاردی بی‌
اینو خودم یادت دادمو تش دست خودم کار میدی
این کیه این کیه زبون اونا اسپانیولیه
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
استیلو نی کپی تو اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو تکی تو تکی تو نی کپی تو
لفظو میای میکنم هنگ رقصو میای یه طور گَنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سر تو جنگ میکنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما اینارو کی بت یاد داد
تکنیکارو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
میگی نی کپی تو نی کپی تو نی کپیت
کپی تو نی نی کپی تو نی کپیت کپی تو نی
تکنیکارو بلدی تو تاکتیکی و کلکی تو
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا اینارو کی بت یاد داد
شلش کن باو وایسا اینارو کی بت یاد داد
بیارش جلو بیا جلو نشون داد گفت
زبون اونا اسپانیولیه اصا
دانلود آهنگ نی کوپیتو
چششون میوفته رو ما
اینجوری میکنن ، اینجوری میکنن
این کیه این کیه
زبون اونا اسپانیولیه اصاً
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو ، نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
تو لفظو میای میکنم هنگ
رقصو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما
اینا رو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سرِ تو جنگ
میکنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما
اینا رو کی بت یاد داد
تکنیکا رو بلدی تو
تاکتیکی و کَلکی تو
میگی نی کپی تو
نی کپی کپیِ تو نی
نی کپی تو
نی کپی کپیِ تو نی
کپی تو نی
تکنیکا رو بلدی تو
تاکتیکی و کلکی تو
ما رو میبری بالا
اینا رو کی بهت یاد داد
شلش کن باو وایسا
اینا رو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا
اینا رو کی بهت یاد داد
شلش کن باو وایسا
اینا رو کی بت یاد داد
اینارو کی بهت یاد داد
هرکی که بود حال داد
نکن اینطوری با ما
کی تو رو تو جمع رات داد
نکنم ازت تعریف زیاد
کاری کن ازت بدم بیاد
فیس مظلوم ولی بدلیا
فیس معصوم ولی کلکیا
چه لوکویی تو (Locoi)
فِرِش (Fresh) عین موهیتو
مسلمه دورت میپیچم من عین بریتو
انقدر مستی که مارو تار دیدی
لش رپی مثه کاردی بی‌
اینو خودم یادت دادمو
تش دست خودم کار میدی
این کیه ، این کیه اصاً
زبون اونا اسپانیولیه
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
لفظو میای میکنم هنگ
رقصو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما
نمایش متن ترانه
چششون میوفته رو ما
اینجوری میکنن ، اینجوری میکنن
این کیه این کیه
زبون اونا اسپانیولیه اصاً
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو ، نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
تو لفظو میای میکنم هنگ
رقصو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما
اینا رو کی بت یاد داد
یه جور تیپ میزنی سرِ تو جنگ
میکنی عین بیل و کلنگ
نکن اینطوری با ما
اینا رو کی بت یاد داد
تکنیکا رو بلدی تو
تاکتیکی و کَلکی تو
میگی نی کپی تو
نی کپی کپیِ تو نی
نی کپی تو
نی کپی کپیِ تو نی
کپی تو نی
تکنیکا رو بلدی تو
تاکتیکی و کلکی تو
ما رو میبری بالا
اینا رو کی بهت یاد داد
شلش کن باو وایسا
اینا رو کی بت یاد داد
ما رو میبری بالا
اینا رو کی بهت یاد داد
شلش کن باو وایسا
اینا رو کی بت یاد داد
اینارو کی بهت یاد داد
هرکی که بود حال داد
نکن اینطوری با ما
کی تو رو تو جمع رات داد
نکنم ازت تعریف زیاد
کاری کن ازت بدم بیاد
فیس مظلوم ولی بدلیا
فیس معصوم ولی کلکیا
چه لوکویی تو (Locoi)
فِرِش (Fresh) عین موهیتو
مسلمه دورت میپیچم من عین بریتو
انقدر مستی که مارو تار دیدی
لش رپی مثه کاردی بی‌
اینو خودم یادت دادمو
تش دست خودم کار میدی
این کیه ، این کیه اصاً
زبون اونا اسپانیولیه
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
استیلو نی کپی تو
اون تیپو نی کپی تو
تکی تو نی کپی تو
تکی تو تکی تو نی کپی تو
لفظو میای میکنم هنگ
رقصو میای یه طور گنگ
نکن اینطوری با ما
دانلود آهنگ کی کی
چته بهم بگو چته تو کی کی، کی شکوند دلتو
اونا نمی دونن قدرتو نمی خورن به درد تو
یکی میخوای باشه فن تو یکی‌ میخوای باشه فن تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
هی آروم آروم ریلکس ریلکس
چرا باهام بدی تو چرا باهام کلی تو
کی کی واسه تو مثل من هست
تکست آهنگ تی ام بکس به نام کی کی
کی کی واسه تو کی کی واسه تو
کی کی واسه تو مثل من هست
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
لاشی پره دور و ور تو من هم یکیشون ولی نه با تو
چون دارم هواتو دارم دارم هواتو
اونا نمی دونن قدرتو نمی خورن به درد تو
یکی میخوای باشه فن تو یکی میخوای باشه فن تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
چته بهم بگو چته تو بگو کی کی کی شکوند دلتو
هی آروم آروم ریلکس ریلکس چرا باهام بدی تو
چرا باهام کلی تو کی کی واسه تو مثل من هست
کی کی واسه تو کی کی واسه تو
کی کی واسه تو مثل من هست
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
کی واسه تو بهتر از من دلتو قبلنا شکستن
الان عقده هاتو خالی میکنی فقط تو روی سر من
دری وری بگی هر فحشی به من بدی
هرکاری کنی بدون بازم من همون فنتم
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
نمایش متن ترانه
چته بهم بگو چته تو کی کی، کی شکوند دلتو
اونا نمی دونن قدرتو نمی خورن به درد تو
یکی میخوای باشه فن تو یکی‌ میخوای باشه فن تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
هی آروم آروم ریلکس ریلکس
چرا باهام بدی تو چرا باهام کلی تو
کی کی واسه تو مثل من هست
تکست آهنگ تی ام بکس به نام کی کی
کی کی واسه تو کی کی واسه تو
کی کی واسه تو مثل من هست
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
لاشی پره دور و ور تو من هم یکیشون ولی نه با تو
چون دارم هواتو دارم دارم هواتو
اونا نمی دونن قدرتو نمی خورن به درد تو
یکی میخوای باشه فن تو یکی میخوای باشه فن تو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
چته بهم بگو چته تو بگو کی کی کی شکوند دلتو
هی آروم آروم ریلکس ریلکس چرا باهام بدی تو
چرا باهام کلی تو کی کی واسه تو مثل من هست
کی کی واسه تو کی کی واسه تو
کی کی واسه تو مثل من هست
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
کی واسه تو بهتر از من دلتو قبلنا شکستن
الان عقده هاتو خالی میکنی فقط تو روی سر من
دری وری بگی هر فحشی به من بدی
هرکاری کنی بدون بازم من همون فنتم
من از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم من فنتم مدیون مادرتم
از سر تا پا فنتم فن پیج هیکلتم
فنتم ای فنتم مدیون مادرتم
دانلود آهنگ لازممی
تو رو دیدم زدم قید سارا مونا و حنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی
Ola mami لازممی لازممی
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
همه نگاهت میکنن یواشکی وقتی حواست نیست
من که پر رو ام روی تو زومم انگار واسه منی
پ نه پ لعنتی بدن و ساختی تو واسه چی
رد دادم رد دادم معتادتم و لازممی
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
تو رو دیدم زدم قید سارا مونا و حنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
برگردون بیتو
Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی
Ola mami بهم نگو چرا دنبالمی مال تو نیستم تو مالمی
ایده آلی الان جلو پامی نبین دورِ من پره تو لازممی
Ola mami لازممی Ola mami
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
نمایش متن ترانه
تو رو دیدم زدم قید سارا مونا و حنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی
Ola mami لازممی لازممی
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
همه نگاهت میکنن یواشکی وقتی حواست نیست
من که پر رو ام روی تو زومم انگار واسه منی
پ نه پ لعنتی بدن و ساختی تو واسه چی
رد دادم رد دادم معتادتم و لازممی
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
تو رو دیدم زدم قید سارا مونا و حنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا قید همه دخترا
محوِ تو امشب فدام روانیتم من الان
برگردون بیتو
Ola mami لازممی دورم پره ولی لازممی
Ola mami بهم نگو چرا دنبالمی مال تو نیستم تو مالمی
ایده آلی الان جلو پامی نبین دورِ من پره تو لازممی
Ola mami لازممی Ola mami
مهم نیست چیتم و کیتم من تو رو دیدم و الان روانیتم من
دانلود آهنگ میدون
خوش اومدی به این جمع جمعن همه تی امیا تی ام بکس
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جاهم چراغونه وای پلیس دنبالمونه
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
همه یکی شدن تو این تاریکی این پارتیم میشه تاریخی
مهم نیست جشن هست مال کی امشب همه مالکید
زدن سیم آخر همه قر و قاتی همه دارن به هم حس تلپاتی
دور و ورم نیست تیپ کرواتی دارن همه دیپلم فوق لاتی
همه قید مید پلیسو زدن توی خیابونا ویراژ میدن
نگو اینجوری ایرانو دیدم باید باشی ببینی بیراه نمیگم
گاز بده برو یک راست طلوع بده بالا بالا مکس ولوم
تا خورشید بکنه باز طلوع ثابت مثل کلاه بهزاد بلور
نشده هنوز جشن شروع نیلو دوست دارم نمیگم دروغ
نیلو دیگه کیه منم فروغ
همه در به در و شلوغ پلوغ
علیبی پلیسا مارو دیدن
عیب نداره رشوه میدم
فرشته ها واسم خواب دیدن دنیا رو دارم من تاب میدم
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جاهم چراغونه وای پلس دنبالمونه
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
خانوما آقایون نرین خونه خودم با پلیس میزنم چک و چونه
قرار جشن تا ساعت 5 بمونه دوباره تی ام واست تا صبح بخونه
نبیلتی داری پارتی بازی واسه خودت شر میسازی
خانومی باش از این پارتی راضی جایه اینکه واسه ما مینازی
سرکاره فکر کرده سر کچلم از سربازیه
سرکار میزارمشو میگم محمود از این جشن راضیه
بیا بشین دور ما ببین که زندگی داره بالا و پایین
تو میدون جمع شدیم خوب و شاد و شنگولیم
دنیا رو دوره کردیم زیر آسمونه لاجوردی
همه خوشی های زندگی رو خیلی وقته کهنه کردیم
الان دور هم جمعیم پلیسا هم کردن کمین
حتی اگه دستگیر شیم تا آخرش همه باهمیم
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جا هم چراغونه وای پلیس دنبالمون
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
ای همه جمعیم پس با ما بمون حالا بلند بخون
ستاره بارونه تو میدون
چه درب و داغونه تو میدون
آزان فراوونه تو میدون
تی ام باهاتونه تو توی میدون
نمایش متن ترانه
خوش اومدی به این جمع جمعن همه تی امیا تی ام بکس
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جاهم چراغونه وای پلیس دنبالمونه
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
همه یکی شدن تو این تاریکی این پارتیم میشه تاریخی
مهم نیست جشن هست مال کی امشب همه مالکید
زدن سیم آخر همه قر و قاتی همه دارن به هم حس تلپاتی
دور و ورم نیست تیپ کرواتی دارن همه دیپلم فوق لاتی
همه قید مید پلیسو زدن توی خیابونا ویراژ میدن
نگو اینجوری ایرانو دیدم باید باشی ببینی بیراه نمیگم
گاز بده برو یک راست طلوع بده بالا بالا مکس ولوم
تا خورشید بکنه باز طلوع ثابت مثل کلاه بهزاد بلور
نشده هنوز جشن شروع نیلو دوست دارم نمیگم دروغ
نیلو دیگه کیه منم فروغ
همه در به در و شلوغ پلوغ
علیبی پلیسا مارو دیدن
عیب نداره رشوه میدم
فرشته ها واسم خواب دیدن دنیا رو دارم من تاب میدم
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جاهم چراغونه وای پلس دنبالمونه
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
خانوما آقایون نرین خونه خودم با پلیس میزنم چک و چونه
قرار جشن تا ساعت 5 بمونه دوباره تی ام واست تا صبح بخونه
نبیلتی داری پارتی بازی واسه خودت شر میسازی
خانومی باش از این پارتی راضی جایه اینکه واسه ما مینازی
سرکاره فکر کرده سر کچلم از سربازیه
سرکار میزارمشو میگم محمود از این جشن راضیه
بیا بشین دور ما ببین که زندگی داره بالا و پایین
تو میدون جمع شدیم خوب و شاد و شنگولیم
دنیا رو دوره کردیم زیر آسمونه لاجوردی
همه خوشی های زندگی رو خیلی وقته کهنه کردیم
الان دور هم جمعیم پلیسا هم کردن کمین
حتی اگه دستگیر شیم تا آخرش همه باهمیم
هله هلی هلی لونه جشنمون تو خیابونه
همه جا هم چراغونه وای پلیس دنبالمون
خانوم آقا نرو خونه بوق زنی تو میدونه
همه جا درب و داغونه همه چی ضد قانونه
ای همه جمعیم پس با ما بمون حالا بلند بخون
ستاره بارونه تو میدون
چه درب و داغونه تو میدون
آزان فراوونه تو میدون
تی ام باهاتونه تو توی میدون
دانلود آهنگ خانوم ببخشید
متن موزیک تی ام بکس خانم ببخشید
اگه میگی دوسم داری واقعا رژیم
داری پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم اگه
می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو پاشو برقص واسم یه کم آب
شه اون شکم اگه می گی دوسم داری
واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص
واسم یه کم آب شه اون شکم
خانوم ببخشید ، چند کیلویی
شما خجالتی وای مامانم اینا
می تونم بکنم درخواست من آبجیتون چقده حساسن
قربون اون عشوت مخو زدم با یه چشمک
واسه دیدنت می برمت شمشک
حالا اونو بی خیالو امشب
Excuse Me این چیه رو بولیز
[دختر]
اوا دست نزن بابام هستش
پلیس تعادل ندارم می خورمت وای
اینا چیه خانوم هستش رو میز
پایه نیستم ممنوع جات
اگه رژیم نیستی بخور سبزیجات
نخور دیگه گز اصفهان بشه کمر مثله استکان
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید پاشو برقص واسم خانوم
ببخشید ، پاشو برقص یه کم
[دختر]
بابا نمی تونم برقصم
مگه کری خانوم کاری نداره
یه شونه رو بده این وری
و اون یکی شونتو بده اون وری
بده تو اون شکم فنری
حالا به چرخونش سریع ، سریع
حالا داری واسه خودت می لرزی
به این کارت می گن داری می رقصی
خانوم ما رو یه کمی می بخشی
اگه چشامون زله تو می رقصی
اگه دست می زنم واست سه دستی
آخه دکمه ی پیرهنو نبستی
نبسته ، پس نیگا
نمی کنم آخه لیلی
تو سالن نشسته بابا لیلی کیه مگه نگفتم
لیلی همون دختر همسایه که ماه
دیگه می خوام برم خواستگاریش
و کلی دوسش دارم
و ناراحت می شه اگه ببینه
چشم افتاده دنبال یه دختر
دیگه پس نیگا نمی کنم
نه ، نه نیگا نمی کنم ولی خانمو شما برقصین
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید خانوم ببخشید
خانوم ببخشید خانوم ببخشید
به خیالم روزی صد تا یار داری ، خانوم
واسه همه قمیش میای
و ادا داری ، خانوم
دل من پر می زنه
واسه ی دلت خانومی ای خوشگله
خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله بزن بریم
اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم
اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم
نمایش متن ترانه
متن موزیک تی ام بکس خانم ببخشید
اگه میگی دوسم داری واقعا رژیم
داری پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم اگه
می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو پاشو برقص واسم یه کم آب
شه اون شکم اگه می گی دوسم داری
واقعا رژیم داری پاشو ، پاشو برقص
واسم یه کم آب شه اون شکم
خانوم ببخشید ، چند کیلویی
شما خجالتی وای مامانم اینا
می تونم بکنم درخواست من آبجیتون چقده حساسن
قربون اون عشوت مخو زدم با یه چشمک
واسه دیدنت می برمت شمشک
حالا اونو بی خیالو امشب
Excuse Me این چیه رو بولیز
[دختر]
اوا دست نزن بابام هستش
پلیس تعادل ندارم می خورمت وای
اینا چیه خانوم هستش رو میز
پایه نیستم ممنوع جات
اگه رژیم نیستی بخور سبزیجات
نخور دیگه گز اصفهان بشه کمر مثله استکان
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید پاشو برقص واسم خانوم
ببخشید ، پاشو برقص یه کم
[دختر]
بابا نمی تونم برقصم
مگه کری خانوم کاری نداره
یه شونه رو بده این وری
و اون یکی شونتو بده اون وری
بده تو اون شکم فنری
حالا به چرخونش سریع ، سریع
حالا داری واسه خودت می لرزی
به این کارت می گن داری می رقصی
خانوم ما رو یه کمی می بخشی
اگه چشامون زله تو می رقصی
اگه دست می زنم واست سه دستی
آخه دکمه ی پیرهنو نبستی
نبسته ، پس نیگا
نمی کنم آخه لیلی
تو سالن نشسته بابا لیلی کیه مگه نگفتم
لیلی همون دختر همسایه که ماه
دیگه می خوام برم خواستگاریش
و کلی دوسش دارم
و ناراحت می شه اگه ببینه
چشم افتاده دنبال یه دختر
دیگه پس نیگا نمی کنم
نه ، نه نیگا نمی کنم ولی خانمو شما برقصین
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، چرا نشستید
عین هو یه مجسمه نشستید
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص واسم
خانوم ببخشید ، پاشو برقص یه کم
خانوم ببخشید خانوم ببخشید
خانوم ببخشید خانوم ببخشید
به خیالم روزی صد تا یار داری ، خانوم
واسه همه قمیش میای
و ادا داری ، خانوم
دل من پر می زنه
واسه ی دلت خانومی ای خوشگله
خانومی ای خوشگله خانومی ای خوشگله بزن بریم
اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم
اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری
پاشو ، پاشو برقص واسم
یه کم آب شه اون شکم
دانلود آهنگ غلط کردم
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
همه کت و شلوار بژن اما بیژامه با ته ریشم
بیدارم از پریشب تویه فازم میمونه درویشم
خانم رد میشه از پیشم
اینقد خوبه میخوام مریض شم
کاش من اون گوشیت بودم که اینقد باهاش میگیری سلفی
دو ساعته تو کاره تیکه کلام ولی واسه خانم کلیشم طفلی
اونم نگفت هیچی به ما ولی انگار حال کرد با تریپ ما
نه با جیب ما عجیبه ها
ببین تو بیستی ما صفریم با هم .. پرفکتیم
تو شیطون ما چفتیم هه هه با هم نباشیم حیف نیست
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
بهم چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
خوب تویی خانم بد من با تو میرم پیشه ننم حتمن
لباس لختی پختی نپوشیا ننم قاطیه مثه بتمن
تو از اون غنچه لبایی از اون چینی ارجینالایی
تو فیک آنجلینایی که داری همینجور فدایی
هی نگات اصن رو من نیست
باهام بیا ننم سخت پسند نی
میگم من دوست دارم نه ننه این پلنگ نی
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
دای دیگه از سرم پریدن چون خوشگل تر از تو من ندیدم
اصا ندیدم اه ندیده
لای این جمع با کلاس غریبم
چجوری ببرمت من پیشه ننه وقتی لباسایه تنت اینقد کمه
غلط کردم سردمه
خوب قربونه آیکیوت برم یکمی بپوشون اون شونه هاتو
بزن تو بوتاکس گونه هاتو زنبور مگه زده اون لباتو
الکی نیست همه دورو برت وحشین تو الگویه کارداشیان
اینکه آدمه لشیم تو چشات خیلی مشتیم
ولی باز میگم
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
نمایش متن ترانه
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
همه کت و شلوار بژن اما بیژامه با ته ریشم
بیدارم از پریشب تویه فازم میمونه درویشم
خانم رد میشه از پیشم
اینقد خوبه میخوام مریض شم
کاش من اون گوشیت بودم که اینقد باهاش میگیری سلفی
دو ساعته تو کاره تیکه کلام ولی واسه خانم کلیشم طفلی
اونم نگفت هیچی به ما ولی انگار حال کرد با تریپ ما
نه با جیب ما عجیبه ها
ببین تو بیستی ما صفریم با هم .. پرفکتیم
تو شیطون ما چفتیم هه هه با هم نباشیم حیف نیست
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
بهم چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
خوب تویی خانم بد من با تو میرم پیشه ننم حتمن
لباس لختی پختی نپوشیا ننم قاطیه مثه بتمن
تو از اون غنچه لبایی از اون چینی ارجینالایی
تو فیک آنجلینایی که داری همینجور فدایی
هی نگات اصن رو من نیست
باهام بیا ننم سخت پسند نی
میگم من دوست دارم نه ننه این پلنگ نی
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
دای دیگه از سرم پریدن چون خوشگل تر از تو من ندیدم
اصا ندیدم اه ندیده
لای این جمع با کلاس غریبم
چجوری ببرمت من پیشه ننه وقتی لباسایه تنت اینقد کمه
غلط کردم سردمه
خوب قربونه آیکیوت برم یکمی بپوشون اون شونه هاتو
بزن تو بوتاکس گونه هاتو زنبور مگه زده اون لباتو
الکی نیست همه دورو برت وحشین تو الگویه کارداشیان
اینکه آدمه لشیم تو چشات خیلی مشتیم
ولی باز میگم
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
وای وای وای واویلا میکنه منو نگاه
تیپش از اون پلنگا نیستم تو اون لولا
چیزی نمیگه ولی چشاش واسم داد میزنن
تیپش از اونا که نمیشه برد پیشه ننم
نه نه نه چه غلطی کردم من
نه نه نه چه غلطی کردم من
دانلود آهنگ بفرما
حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنوا
واسه من همه دردا به دنبال دوا
همه درگیر آنند که برن هوا
پس تی ام دوباره بنواز
دوباره جمعن همه تی امیا
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
دهنمو کرده سرویس
میگه آهنگ رقص بده پلیز
رک میگه تی ام جون ببخشید نمیشه با آهنگ تون رقصید
یه روز شما بودین شاخ اصلی آهنگ میدادین واسه هر نسلی
این همه که ما خوندیم بس نیست
یه سبک جدید گوش کنی بد نیست
آهنگ چرت دادن سخت نیست
راستشم که دیگه اصلا وقت نی
ولی خانوم دلخور نشی از ما اینم یکی دیگه بیا بفرما
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
همش گیر میدی وقتی مستی
چرا نمیدین آهنگ رقصی
خانومی کردین مارو اسیر
حرفا رو ما نداره تاثیر
سلیقتو یکم بکن آپدیت
بیم با سبک جدید حال بهت
فک نکن و نباشه باکت
داریم میریم پیش با مارکت
شده واست انگار تفریح که بدی به ماها فاز منفی
کول تریم از آدم برفی
برقص خانومی دیگه وقت نیست
حالا برو
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنوا
واسه من همه دردا به دنبال دوا
همه درگیر آنند که برن هوا
پس تی ام دوباره بنواز
بازم تو گوشم حرف زد
میگه دلم برات ضعف کرد
این همه خلاقیت بگو واسه چی
واسه خودت انگار شدی داوینچی
اونم نمیخوام فقط بیس خفن
تو رو میپرستم فقط تو کفن
میرقصی نی بینی تو صفن
میری بالا میگی با خورشید طرفم
آره آخرش اینه تنها هدفمه
بازی چون دادم اندازه دو نفر
دیگه بیز بس خانوم بفرما
این میره تو دل عین یه درمان
یه چند مدت نرقصیدی
به پای فیسبوک هی چسبیدی
میگی کو آهنگ و کو تصویری
داری تی امو شما از دست میدی
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
نمایش متن ترانه
حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنوا
واسه من همه دردا به دنبال دوا
همه درگیر آنند که برن هوا
پس تی ام دوباره بنواز
دوباره جمعن همه تی امیا
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
دهنمو کرده سرویس
میگه آهنگ رقص بده پلیز
رک میگه تی ام جون ببخشید نمیشه با آهنگ تون رقصید
یه روز شما بودین شاخ اصلی آهنگ میدادین واسه هر نسلی
این همه که ما خوندیم بس نیست
یه سبک جدید گوش کنی بد نیست
آهنگ چرت دادن سخت نیست
راستشم که دیگه اصلا وقت نی
ولی خانوم دلخور نشی از ما اینم یکی دیگه بیا بفرما
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
همش گیر میدی وقتی مستی
چرا نمیدین آهنگ رقصی
خانومی کردین مارو اسیر
حرفا رو ما نداره تاثیر
سلیقتو یکم بکن آپدیت
بیم با سبک جدید حال بهت
فک نکن و نباشه باکت
داریم میریم پیش با مارکت
شده واست انگار تفریح که بدی به ماها فاز منفی
کول تریم از آدم برفی
برقص خانومی دیگه وقت نیست
حالا برو
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد
حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنوا
واسه من همه دردا به دنبال دوا
همه درگیر آنند که برن هوا
پس تی ام دوباره بنواز
بازم تو گوشم حرف زد
میگه دلم برات ضعف کرد
این همه خلاقیت بگو واسه چی
واسه خودت انگار شدی داوینچی
اونم نمیخوام فقط بیس خفن
تو رو میپرستم فقط تو کفن
میرقصی نی بینی تو صفن
میری بالا میگی با خورشید طرفم
آره آخرش اینه تنها هدفمه
بازی چون دادم اندازه دو نفر
دیگه بیز بس خانوم بفرما
این میره تو دل عین یه درمان
یه چند مدت نرقصیدی
به پای فیسبوک هی چسبیدی
میگی کو آهنگ و کو تصویری
داری تی امو شما از دست میدی
بفرما
دپرس شده تقصیر ماست
بفرما
یه آهنگ رقصی میخواد