دانلود آهنگ شل تکون
Yea, yea
خشی
مافی
سپی خلس
Yea, yea
Yea, yea
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین همه میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
سر صبی همه خودی
بیب تکست میده بیا ولی من ملودی دارم نو
هم High ام هم دارم Low
این خوبه داشی یا هر دو؟
میریم جلو حاجی ما رندوم
بگو فازت چیه با من تو؟
فاز من اسمش روشه
نصف دستام گُله نصفش
پوچه پیش ما رو میزه هرچی بخواد
جوری قاطی میکنه انگاری که تسویه حسابه
یه چیزایی میبینم ولی بازم تیره تاره
یه مبله یه اونه و یه خشی SR
من هنگم اَ دیشبش
ایشالله تهران همین جمعش
داشِت پُر میاد و کچل همیشم بهش
همه شهر باش همه شباش
بپرم بالا پایین واسم سود نداره
خشی میخواد لش کنه رو مبل پول دراره
همه بام دیل دارن، کل تیم با من
اوجی حال میکنم سیروانم
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین هم میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
به ما باید بدی شوک به زور
وقتی همه دارن میرقصن شل یه
جور زیرزمین بگیر بشت بوم
هیکلو میده روی مچ تکون
میگه میشه بشیم دو مین تنها؟
میگم چتم میگه دو سیب نعنا
ای بی سی دی ام و اکستازی
همرو میزاری کنار J و بشناسی
پوندا رو بیارین که ریال غلافه
سبزا رو بیارین Chemical خلافه
نمیشیم ما یعنی الگو
سپی داره ریز میاد ولی پررو
خشی برسه جنسم جور میشه
تمپو بیار پایین کیفم کوک میشه
بزارم قافیه جدید؟
نه همینو برم انگار بِیت ام خوب میشه
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین همه میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
تا که رد میشم اَ کنار سرکار
لبخند میدم شل تکون دست
شما رد میشی ا کنارش هر بار
جوینتو میکنین شرتتون پس
دیگه تز نده نمیاری سر در اصا
چکا نقد میشه باس میشدم شر خر داشم
بازه پروندمون تووی چند شهر عزیزم
نخواین دیگ شر بدم شرمندتم
صبر ندارم من Sorry ایوب
مغزمو کرده ماری معیوب
شل تکون میدم چاقینم کوش؟
اینقد خوش بینم میاد مانی هر روز
صبح پا میشم آمستردامه
داره وا میکنه دوتا آمستل دافی
بازم فاز تکراری، باز Make money
میخوام آخه بیشتر از این لازم داریم
کرده کثیف میرم بالا استیج
خشی میگه یکم بالا اسنِپ
میگم بیخی نیستش حالا حسش
خودشو میزنم بالا با چار تا بس فرنچو
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین هم میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
نمایش متن ترانه
Yea, yea
خشی
مافی
سپی خلس
Yea, yea
Yea, yea
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین همه میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
سر صبی همه خودی
بیب تکست میده بیا ولی من ملودی دارم نو
هم High ام هم دارم Low
این خوبه داشی یا هر دو؟
میریم جلو حاجی ما رندوم
بگو فازت چیه با من تو؟
فاز من اسمش روشه
نصف دستام گُله نصفش
پوچه پیش ما رو میزه هرچی بخواد
جوری قاطی میکنه انگاری که تسویه حسابه
یه چیزایی میبینم ولی بازم تیره تاره
یه مبله یه اونه و یه خشی SR
من هنگم اَ دیشبش
ایشالله تهران همین جمعش
داشِت پُر میاد و کچل همیشم بهش
همه شهر باش همه شباش
بپرم بالا پایین واسم سود نداره
خشی میخواد لش کنه رو مبل پول دراره
همه بام دیل دارن، کل تیم با من
اوجی حال میکنم سیروانم
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین هم میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
به ما باید بدی شوک به زور
وقتی همه دارن میرقصن شل یه
جور زیرزمین بگیر بشت بوم
هیکلو میده روی مچ تکون
میگه میشه بشیم دو مین تنها؟
میگم چتم میگه دو سیب نعنا
ای بی سی دی ام و اکستازی
همرو میزاری کنار J و بشناسی
پوندا رو بیارین که ریال غلافه
سبزا رو بیارین Chemical خلافه
نمیشیم ما یعنی الگو
سپی داره ریز میاد ولی پررو
خشی برسه جنسم جور میشه
تمپو بیار پایین کیفم کوک میشه
بزارم قافیه جدید؟
نه همینو برم انگار بِیت ام خوب میشه
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین همه میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
تا که رد میشم اَ کنار سرکار
لبخند میدم شل تکون دست
شما رد میشی ا کنارش هر بار
جوینتو میکنین شرتتون پس
دیگه تز نده نمیاری سر در اصا
چکا نقد میشه باس میشدم شر خر داشم
بازه پروندمون تووی چند شهر عزیزم
نخواین دیگ شر بدم شرمندتم
صبر ندارم من Sorry ایوب
مغزمو کرده ماری معیوب
شل تکون میدم چاقینم کوش؟
اینقد خوش بینم میاد مانی هر روز
صبح پا میشم آمستردامه
داره وا میکنه دوتا آمستل دافی
بازم فاز تکراری، باز Make money
میخوام آخه بیشتر از این لازم داریم
کرده کثیف میرم بالا استیج
خشی میگه یکم بالا اسنِپ
میگم بیخی نیستش حالا حسش
خودشو میزنم بالا با چار تا بس فرنچو
ما تا صبح نمیکوبیم
ما میدیم شل تکون شل تکون
مث ما نمیتونی
تو بدی شل تکون شل تکون
واسه همین هم میاد اَ ما خوششون خوششون
چون میدیم شل تکون شل تکون
چون میدیم شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
شل تکون شل تکون
دانلود آهنگ تهران آره
همیشه دنبال دودیم انگار ویار داریم
میخوایم باز بریم بالا تاکه میایم پایین
دو تا خط میزنیم که شبا بیدار باشیم
بهش میگم سیگار داری بهم میگه چی کار داری
هه چهارتا رنگ سبز جیغ
میریم Absent بالا روش مزه Beer
موزیکا خوراک سمپل این جا
همه لش دنبال پکه Weed
دیگه همه رو کشیدیم می گیم از این کم کاشتن
دنیا رنگی انگار اسید برداشتم
امشب دیگه علف تموم
ولی خونه رو که بگردی حشیش چندجاش هس
بهم بگو کی دیگه چی میخواد
قفل پیانوایم و کلید کریستال
این جا داش از همه جا بهتره
هر کاغذی رو لول کنی بلیط ایبیزاس
خبر دار شو باز جلوم
پات کج نذاری و راتو صاف برو
مثله کرمی و اینجا مثله مار برو
و ازین به بعد اصلا بجا ESSE بکش Marlboro
مغزامون بازه اگه دیدی چشما خماره
مهم نیست گود شده زیره پلکا دوباره
راست میگی ما که اون جا نیستیم ولی
موزیک هامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

بگو ببینم تهران روزگار به کامته و هنوز با میلی هان
هنوزم روزو شبت آسمونت کامل سیاه س
هوا تاریک میشه لشا روی بامت سیگار
میکشن و خیابونو نکنن تا متر می*ان
بگو شبا هنو می مونی تو ساکت بیدار
و خوابت میاد میدونی تو با اطمینان
که من کیم بگو من یادت میاد
اصلا بگو بهم داری تو به ما احتیاج
اگه داری بگو به اون چاقالا که واسه ماس کلاس ماس
دهن بسته کتابه باز جلوت پرونده اتم که سفیده پاکه پاکی
کاش یه نمه خودتونم لش بودین بجای لباس
میبرن کامل تا یه سال بگذره لای سایه هامون
گم میشن همیشه میکنن ناله جای کارو
هل می شن یه کار میدنو گم میشن
بعدم کاهش صدا نمیان پا به پای ما
همه کارا ردیف برنامه ها تنظیم بیت
ران میکنم و روی kick ها بستیم زین
وقتی کاراتونو گوش میدم خنده م میگیره
چون می گین از ما بهترین طنز نیست این
بذا باشه چشما به ما الان مارشه نظام ماست
گلادیاتوره بن لادن طالبان سزار
من از طرف EMA اومدم یادتون بندازم
که ما بازی نمی کنیم پس من یادگار EMAم
هه یکم تمرین کن ما همه جا
هستیم بگو می خواین درین کجا
نگو خیابونو کردیم ما ا بیت جدا
نه خیابونی تر نی از افشین Nova گفتم مغزا بازه اگه
چشم ها خماره
گود شده زیر پلک ها دوباره
چه اینجا و چه اون جا باشیم داش
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
واست باید جالب باشه یه تازه کار بیاد تو بازیا
بعدم جاشه لای ستاره ها داد عرفان یاده ما
یه جا توی راه من همیشگی
آدم اگه باشه شاعر عاشق کاسب بالا جاش
بذار امسال مثله پارسال سال ما بشه
که تا تو شنیدی ببینی جا به جا بشه مارکت ها
پای کار عین کاسب ها راه به راه بده کار شاخ
امضا خانواده ی پایدار
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

پایا اولشه چربش کنین
موزیکامون تهرانو آره
قدقد زیادیه اشکال کارت
شک نکنین که این امکانو داره
از پهنا کنه تهران پاره
موزیکامون تهران آره
خودمونم دنیار
نمایش متن ترانه
همیشه دنبال دودیم انگار ویار داریم
میخوایم باز بریم بالا تاکه میایم پایین
دو تا خط میزنیم که شبا بیدار باشیم
بهش میگم سیگار داری بهم میگه چی کار داری
هه چهارتا رنگ سبز جیغ
میریم Absent بالا روش مزه Beer
موزیکا خوراک سمپل این جا
همه لش دنبال پکه Weed
دیگه همه رو کشیدیم می گیم از این کم کاشتن
دنیا رنگی انگار اسید برداشتم
امشب دیگه علف تموم
ولی خونه رو که بگردی حشیش چندجاش هس
بهم بگو کی دیگه چی میخواد
قفل پیانوایم و کلید کریستال
این جا داش از همه جا بهتره
هر کاغذی رو لول کنی بلیط ایبیزاس
خبر دار شو باز جلوم
پات کج نذاری و راتو صاف برو
مثله کرمی و اینجا مثله مار برو
و ازین به بعد اصلا بجا ESSE بکش Marlboro
مغزامون بازه اگه دیدی چشما خماره
مهم نیست گود شده زیره پلکا دوباره
راست میگی ما که اون جا نیستیم ولی
موزیک هامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

بگو ببینم تهران روزگار به کامته و هنوز با میلی هان
هنوزم روزو شبت آسمونت کامل سیاه س
هوا تاریک میشه لشا روی بامت سیگار
میکشن و خیابونو نکنن تا متر می*ان
بگو شبا هنو می مونی تو ساکت بیدار
و خوابت میاد میدونی تو با اطمینان
که من کیم بگو من یادت میاد
اصلا بگو بهم داری تو به ما احتیاج
اگه داری بگو به اون چاقالا که واسه ماس کلاس ماس
دهن بسته کتابه باز جلوت پرونده اتم که سفیده پاکه پاکی
کاش یه نمه خودتونم لش بودین بجای لباس
میبرن کامل تا یه سال بگذره لای سایه هامون
گم میشن همیشه میکنن ناله جای کارو
هل می شن یه کار میدنو گم میشن
بعدم کاهش صدا نمیان پا به پای ما
همه کارا ردیف برنامه ها تنظیم بیت
ران میکنم و روی kick ها بستیم زین
وقتی کاراتونو گوش میدم خنده م میگیره
چون می گین از ما بهترین طنز نیست این
بذا باشه چشما به ما الان مارشه نظام ماست
گلادیاتوره بن لادن طالبان سزار
من از طرف EMA اومدم یادتون بندازم
که ما بازی نمی کنیم پس من یادگار EMAم
هه یکم تمرین کن ما همه جا
هستیم بگو می خواین درین کجا
نگو خیابونو کردیم ما ا بیت جدا
نه خیابونی تر نی از افشین Nova گفتم مغزا بازه اگه
چشم ها خماره
گود شده زیر پلک ها دوباره
چه اینجا و چه اون جا باشیم داش
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره
واست باید جالب باشه یه تازه کار بیاد تو بازیا
بعدم جاشه لای ستاره ها داد عرفان یاده ما
یه جا توی راه من همیشگی
آدم اگه باشه شاعر عاشق کاسب بالا جاش
بذار امسال مثله پارسال سال ما بشه
که تا تو شنیدی ببینی جا به جا بشه مارکت ها
پای کار عین کاسب ها راه به راه بده کار شاخ
امضا خانواده ی پایدار
موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

پایا اولشه چربش کنین
موزیکامون تهرانو آره
قدقد زیادیه اشکال کارت
شک نکنین که این امکانو داره
از پهنا کنه تهران پاره
موزیکامون تهران آره
خودمونم دنیار
دانلود آهنگ لیست
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
نمیتونی پیاده شی سریع برام بشماری هر چی که داری باید سریع قلافش کنی
نمیتونی اینجا رد کنی چیزی باید هرچی تو جیبته رو همین ورا وِل کنی
یه جوری میبرمت با وصیقه هم نیای وکیلم نخوای عین وضعیت الان
همه چی ردیفه یا رو ریسیکیم خش جاده تمومه ماهم نیستیم تهش
حرفام محکمه کلمات رو بیت به حساب نمیای چون عدد هات کوچیکه
فلو رو نکردم که خفناش تو جیبه با هاشیه نساز بیا تو رینگه
دنبال قافیه بیا هست داش من لفظ میام به دزدی زیاد از لاش
ولی بازم نیست از دیس میس خبری اینا کاسه داغن و میارن آش
پر میشه ریه از دود فضا میرسن زود شبا میشه تهش خوب
سرا میره بد جور سگا میکشن بو زیره فک هوک داش
میدیم دیه 100 چوق جاش تا میگیره میگه ممنون داش
هرچی که فکر کنی فراوون دارم به ما نمیخوری ولی برامون شاید
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخ هاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
من نیومدم بالا داش با آمار فیک تو تنها طرفدار واقعیت مامانته
یه ذره کلاتو بالا بده میبینی خشی نیومده تا حالا مثلش وقتی تو میخونی من خندم میگیره شرمندم
وای داره میشه کم کم جنگ بنگ بنگ بنگ
فاز تو رو میگیرن چند تا رفیقات آه تیم تو *م تنها که بیام
تو رو هم میشناسن هرجا اکیپا واسه اینه سوژه طنز اخبار ایرانی
من بالا ابرام نیستم هوا دیگه تو من بیتامم نمیزنم من حتی دیگه خودم
از حاشیه گُم برو کنار خشی الان میده بمب بمب
نمیفهمن چرا منم نمیفهم چرا طرفدار ما تورو حتی
نمیشنون یه بار
بعد میای لفظ کی میشه سیم قطع بیاد برف
کش بیاد بذار شب بیام بالا سرت در میاد تش جلو پستی یا لَش
بزار لفظ بیاد فاز جنگی و باهات کاری میکنم که از عرش بیای فرش
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
نمایش متن ترانه
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
نمیتونی پیاده شی سریع برام بشماری هر چی که داری باید سریع قلافش کنی
نمیتونی اینجا رد کنی چیزی باید هرچی تو جیبته رو همین ورا وِل کنی
یه جوری میبرمت با وصیقه هم نیای وکیلم نخوای عین وضعیت الان
همه چی ردیفه یا رو ریسیکیم خش جاده تمومه ماهم نیستیم تهش
حرفام محکمه کلمات رو بیت به حساب نمیای چون عدد هات کوچیکه
فلو رو نکردم که خفناش تو جیبه با هاشیه نساز بیا تو رینگه
دنبال قافیه بیا هست داش من لفظ میام به دزدی زیاد از لاش
ولی بازم نیست از دیس میس خبری اینا کاسه داغن و میارن آش
پر میشه ریه از دود فضا میرسن زود شبا میشه تهش خوب
سرا میره بد جور سگا میکشن بو زیره فک هوک داش
میدیم دیه 100 چوق جاش تا میگیره میگه ممنون داش
هرچی که فکر کنی فراوون دارم به ما نمیخوری ولی برامون شاید
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخ هاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
من نیومدم بالا داش با آمار فیک تو تنها طرفدار واقعیت مامانته
یه ذره کلاتو بالا بده میبینی خشی نیومده تا حالا مثلش وقتی تو میخونی من خندم میگیره شرمندم
وای داره میشه کم کم جنگ بنگ بنگ بنگ
فاز تو رو میگیرن چند تا رفیقات آه تیم تو *م تنها که بیام
تو رو هم میشناسن هرجا اکیپا واسه اینه سوژه طنز اخبار ایرانی
من بالا ابرام نیستم هوا دیگه تو من بیتامم نمیزنم من حتی دیگه خودم
از حاشیه گُم برو کنار خشی الان میده بمب بمب
نمیفهمن چرا منم نمیفهم چرا طرفدار ما تورو حتی
نمیشنون یه بار
بعد میای لفظ کی میشه سیم قطع بیاد برف
کش بیاد بذار شب بیام بالا سرت در میاد تش جلو پستی یا لَش
بزار لفظ بیاد فاز جنگی و باهات کاری میکنم که از عرش بیای فرش
فک کردی منی و اینجام پیسته داداش کسی تو کار کارت نیست که داداش
طرفم نیا واست ریسک داداش پس ایست ایست ایست داداش
تو اسمت خارج از لیست داداش تو بازی ترکیب من فیکس داداش
تند نرو چرخاتم وای میسته داداش چون ایست ایست ایست داداش
دانلود آهنگ نه دیگه نه
اسم تو هرجا میبینم یه پُتکه
یکى بهم گفت که
مهم نیست واسه تو ى شُکِ
که اگه واقعى باشه به صبح نمیکشم
دلم واست شده یه نقطهر
سمت کى رفته
چه سرده فاصله
هى میخواد روی مغزم صداى تو راه بره
با تو عذابم میده خاطره
با تو عذابم
کى منو قد تو میفهمه
وقتى هیچکى نیست
همه چى سخته
فکرات توو سرم همه نحسه
یه لحظه که فکر میکنم
گُم شدى کى زده دست بهت
هى اونجا همه چى لفظه
وقتى آروم میشه حال من
آتیش زیر خاکستر
اینجا همه چی پخشه
من جنگ دارم با ثانیه و اون ته بیرحمه
فازییم که توو روزامون افتاده بود بر نمیگرده
نمیتونم دیگه برم جلو با قلبِ شکسته
تازه فهمیدم همه حرفات و قول هات همه چى کشکه
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
نه دیگه نه
امشب باز آسمون ابریه
مثل آخرین قرارمونه
مثل شبى که جدا شدیم
ولى هیچ کدوم نمى خواست تنها بمونه
مثل شبى که گفتم برى باختیم
صبح هم بشه انگار یکى سرِ جاش نیست
همینم شد دقیقاً شد
زمینم خردیم در این حد غُدیم
همون شبى که گذاشتى روزامون و شبامون و خاطرات همه نابود شن
مثل شبى که یه نمه بارون زد
باهام حرف زدى تا یه ذره آروم شم
گفتى خوردیم بد به گره
گفتم راه نده بد به دلت
بزار حل شه بره
بگو همیشه میشه برگشت
بگو درختو نمیشه أ ریشه قطع کرد
براى تو درخته سوخت رُک
براى من یه خنده روش بغض
براى من حرفاى نزده که شکنجه بو
د الانم نمیخوام بگم بمون
نه که بد بودى نه
هنوزم عاشقت بد جوریم
ببین چى کشیدم از دوریت من
سم بودى بد
هنوزم صدا سرفه هات هست توو ریم
♫♫♫
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
مگه همین نبود که میخواستى
الان دیگه طلبکارى واس چى
گردن من ننداز هى انقدر انقدر
که اگه نگرفت که نگرفت گرفت هم
منت بچرخ تا بچرخیم آرمیچر
اگه قند توو دلت آب میشه
مریضى برو دکتر ، دکتر داریم تا دکتر
نه من معتادم نه مفت خور
نه بى وجدانم نه اهل غُرغُر
اما چى شد شادیمو دزد برد
تلافیشو بخشیدم گم شو
متعصبى رو بازی و عیبات
منم دادم ماضیمو خیرات
عمراً عین منو کنى پیدا
این خط این نشون این امض
ا من هر کارى کردم بود از رو عشق
نامردى بگى بد بودش
حالا زد دودش رفت توو چ
شم یعنى برا من موندش افسوسش
بیا ضعفمو میگم شاد میشى
بحث نکنیم اصلاً بریدم
زخممو میدم باندپیچى
نه اون الآن میدونه کجام نه
من نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
نمایش متن ترانه
اسم تو هرجا میبینم یه پُتکه
یکى بهم گفت که
مهم نیست واسه تو ى شُکِ
که اگه واقعى باشه به صبح نمیکشم
دلم واست شده یه نقطهر
سمت کى رفته
چه سرده فاصله
هى میخواد روی مغزم صداى تو راه بره
با تو عذابم میده خاطره
با تو عذابم
کى منو قد تو میفهمه
وقتى هیچکى نیست
همه چى سخته
فکرات توو سرم همه نحسه
یه لحظه که فکر میکنم
گُم شدى کى زده دست بهت
هى اونجا همه چى لفظه
وقتى آروم میشه حال من
آتیش زیر خاکستر
اینجا همه چی پخشه
من جنگ دارم با ثانیه و اون ته بیرحمه
فازییم که توو روزامون افتاده بود بر نمیگرده
نمیتونم دیگه برم جلو با قلبِ شکسته
تازه فهمیدم همه حرفات و قول هات همه چى کشکه
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
نه دیگه نه
امشب باز آسمون ابریه
مثل آخرین قرارمونه
مثل شبى که جدا شدیم
ولى هیچ کدوم نمى خواست تنها بمونه
مثل شبى که گفتم برى باختیم
صبح هم بشه انگار یکى سرِ جاش نیست
همینم شد دقیقاً شد
زمینم خردیم در این حد غُدیم
همون شبى که گذاشتى روزامون و شبامون و خاطرات همه نابود شن
مثل شبى که یه نمه بارون زد
باهام حرف زدى تا یه ذره آروم شم
گفتى خوردیم بد به گره
گفتم راه نده بد به دلت
بزار حل شه بره
بگو همیشه میشه برگشت
بگو درختو نمیشه أ ریشه قطع کرد
براى تو درخته سوخت رُک
براى من یه خنده روش بغض
براى من حرفاى نزده که شکنجه بو
د الانم نمیخوام بگم بمون
نه که بد بودى نه
هنوزم عاشقت بد جوریم
ببین چى کشیدم از دوریت من
سم بودى بد
هنوزم صدا سرفه هات هست توو ریم
♫♫♫
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
مگه همین نبود که میخواستى
الان دیگه طلبکارى واس چى
گردن من ننداز هى انقدر انقدر
که اگه نگرفت که نگرفت گرفت هم
منت بچرخ تا بچرخیم آرمیچر
اگه قند توو دلت آب میشه
مریضى برو دکتر ، دکتر داریم تا دکتر
نه من معتادم نه مفت خور
نه بى وجدانم نه اهل غُرغُر
اما چى شد شادیمو دزد برد
تلافیشو بخشیدم گم شو
متعصبى رو بازی و عیبات
منم دادم ماضیمو خیرات
عمراً عین منو کنى پیدا
این خط این نشون این امض
ا من هر کارى کردم بود از رو عشق
نامردى بگى بد بودش
حالا زد دودش رفت توو چ
شم یعنى برا من موندش افسوسش
بیا ضعفمو میگم شاد میشى
بحث نکنیم اصلاً بریدم
زخممو میدم باندپیچى
نه اون الآن میدونه کجام نه
من نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
نه اون الآن میدونه کجام نه من
نه دیگه نه
نه اون هنوز عاشق منه نه من
نه دیگه نه
این روزا دلمو میزنه همش شبیه هم
ولى نه اون حرفى میزنه نه من
سریع که نه
دانلود آهنگ دیگه نمیبینم
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
یه روزی میگفت منو داره
به کل دنیاش
میگفت با من هم اتاقه خوده رویا بود
روزامون هی
میگفتم هیچیمون نمیشه
پیش خودم ولی دیگه خوردم از این عشق
مشکل منم اینه که
با تو هرجوری ام باشم قدم همیشه
چون دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
من عاشقتم به عشق خوبیت نجاتم دادی یه فرشته بودی
توی شرایط بد زندگیم به آتیش زدیم تا تو بهشت بمونیم فکرنمیکردم نرسیم بهم
اونا نمیدونن چی میخوان از زندگی ولی اینکه نرسن ته خط
شت نه
عشق همینه بهترین سن بهترین لحظه هابهترین حس
ولی برنمیگردن حیف نمیدونم شاید بچگی کردم
من با تو فردامو خواب دیدم
خندت دردامو آب میکرد
من با تو زندگی ساختم
نمیتونی بهم بگی باختم
چون دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
شاید بهتره نرسیم
وقتی مسیره پیش رومون پیچ و مه بودش
شاید بهتره نرسیم
پس اون روزا و خاطرات چی شدش کوشش
شاید بهتره نرسیم
فک نمیکردم یه روز بگذره همه چی
چی شد دلت دیگه نکشید
دلت میره برا کی
نمایش متن ترانه
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
یه روزی میگفت منو داره
به کل دنیاش
میگفت با من هم اتاقه خوده رویا بود
روزامون هی
میگفتم هیچیمون نمیشه
پیش خودم ولی دیگه خوردم از این عشق
مشکل منم اینه که
با تو هرجوری ام باشم قدم همیشه
چون دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
من عاشقتم به عشق خوبیت نجاتم دادی یه فرشته بودی
توی شرایط بد زندگیم به آتیش زدیم تا تو بهشت بمونیم فکرنمیکردم نرسیم بهم
اونا نمیدونن چی میخوان از زندگی ولی اینکه نرسن ته خط
شت نه
عشق همینه بهترین سن بهترین لحظه هابهترین حس
ولی برنمیگردن حیف نمیدونم شاید بچگی کردم
من با تو فردامو خواب دیدم
خندت دردامو آب میکرد
من با تو زندگی ساختم
نمیتونی بهم بگی باختم
چون دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
دیگه نمیبینه منو
دیگه نمیبینی منو
چون دیگه نمیبینه منو
نمیبینی منو
شاید بهتره نرسیم
وقتی مسیره پیش رومون پیچ و مه بودش
شاید بهتره نرسیم
پس اون روزا و خاطرات چی شدش کوشش
شاید بهتره نرسیم
فک نمیکردم یه روز بگذره همه چی
چی شد دلت دیگه نکشید
دلت میره برا کی
دانلود آهنگ آسمون همینه
کادو
تیک تاک
A2
سی، سینا، تهران
ساده تر شد
آسون گرفتن واسه من، ثانیه
چرا اخم کنم وقتی
زندگی راحت با یه لبخند جاریه؟
پا شدم از صبح میگردم، آه
دنبال کلیدم، گشتم همه ورو
شاید الان نه ولی یه کم دیگه
دوستام دوباره میریزن دم در
چون ما با یه نون پنیر
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه
یه رمان خوب، تماشا غروب
ماراتون گات عصرِ جمعه
بار اول کراش وقتی که
بالاخره میده دستشو بهت
خوندن زیر دوش آب گرم
وقتی بوست میکنه میشه گوشات گرم
پول پیدا کردن تو شلوار قدیمی
حرف زدن با بچه های صمیمی
ترکوندن بابِل رپ
هر روز شدن یه آدم کامل
تر کفشاتو در بیاری و پا برهنه
راه بری رو چمنا با لذت
صبحا پنج دیقه بیشتر خوابی
دن زخمو با نیشتر خاریدن
دوباره دیدن یه کارتون
توی مایه های میتی کمون هیجده سالی بعد
روندن توی پاییز تهرون
در و دافا همه شارلیز ترون
راه رفتن بی مقصد
با ما هم برگشتن دیر وقت شب
توکِ بارون رو پنجره میزد
وقتی من تنها بودم و دل شیکسته ام
ولی بیخیال اینا غصه چیه؟
این مدلی حداقل حُسنش اینه
ما با یه نون پنیر (با یه)
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه (با یه نون پنیر)
کار میکنم خرجش در میاد
بده بره بابا، بده بره بابا
ریلکس آماده ضربه فنی ها
بده بره بابا، بده بره بابا
استرس کارا، بده بره بابا، بده بره بابا
سنه بره بالا، بده بره بابا، بده بره بابا
بده بره بابا هشتگ کول
بگرد هست چون گشتم بود
بگیر نوک کفشتو برو
دورّ دنیا تو هشتصد روز
شهر به شهر بای بای پشت سرم
رَد میشم با وایبای مثبتم
هر جا بودم آسمون همین بود
شک بی شک بارها بهش زُل زدم
میخواد شام استیک باشه
با دوتا پیک تو استکانت
یا میخواد شب گشنه بخوابی
همش فقط بستگی به اون ذهنت داره
باید فکرت باز باشه
بگی راه داره راستی
پر رو بری صاف سر چهار راهه وایسی
بگی چیه زندگی؟ این منم
بیا با هم تیم بشیم
با تو دنیا رو جیم زدم
همه جا آسمون همینه
ما آدماییم كه خراب كردیم
اما تو یه مثال نَقضى
كه قبلِ اون زندگیم نداشت
تعریف نه كه فكر كنى مونده یِ یه جنس مخالفم
نه، حسِ تو داره فرق
تو یه طعم جدیدى كه معنى میدى به ذهن مبارزم
حتى وقتى كه طوفان اومد رفت
كنار تو شوتام تو حلقــه است
حتى وقتى كه روزام روزمره است (نه
) كنار تو تو راهمون خنده است
تو سختی هم میگذرونیم اموراتو
من ساعتمو میفروشم، تو موهاتو
مطمئن میشناسیم همو كامل
نه من پوآرو نه تو مارپِل
جمع و جور كن بریم واسه جشن و سور
دل بخواهى، نه از رو زور
همه جا آسمون همینه تَهش تو گور
زیرش هى خاطره میسازیم و بعد م
رور از بیداریم تا خواب ترین خوابم
همه كارى میكنی كه شادترین باشم
با تو آسمونم زمین بیاد همینه بابا
گفتم دوستم دارى؟ داد زدى دارم
با یه نون پنیر
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه
So
نمایش متن ترانه
کادو
تیک تاک
A2
سی، سینا، تهران
ساده تر شد
آسون گرفتن واسه من، ثانیه
چرا اخم کنم وقتی
زندگی راحت با یه لبخند جاریه؟
پا شدم از صبح میگردم، آه
دنبال کلیدم، گشتم همه ورو
شاید الان نه ولی یه کم دیگه
دوستام دوباره میریزن دم در
چون ما با یه نون پنیر
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه
یه رمان خوب، تماشا غروب
ماراتون گات عصرِ جمعه
بار اول کراش وقتی که
بالاخره میده دستشو بهت
خوندن زیر دوش آب گرم
وقتی بوست میکنه میشه گوشات گرم
پول پیدا کردن تو شلوار قدیمی
حرف زدن با بچه های صمیمی
ترکوندن بابِل رپ
هر روز شدن یه آدم کامل
تر کفشاتو در بیاری و پا برهنه
راه بری رو چمنا با لذت
صبحا پنج دیقه بیشتر خوابی
دن زخمو با نیشتر خاریدن
دوباره دیدن یه کارتون
توی مایه های میتی کمون هیجده سالی بعد
روندن توی پاییز تهرون
در و دافا همه شارلیز ترون
راه رفتن بی مقصد
با ما هم برگشتن دیر وقت شب
توکِ بارون رو پنجره میزد
وقتی من تنها بودم و دل شیکسته ام
ولی بیخیال اینا غصه چیه؟
این مدلی حداقل حُسنش اینه
ما با یه نون پنیر (با یه)
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه (با یه نون پنیر)
کار میکنم خرجش در میاد
بده بره بابا، بده بره بابا
ریلکس آماده ضربه فنی ها
بده بره بابا، بده بره بابا
استرس کارا، بده بره بابا، بده بره بابا
سنه بره بالا، بده بره بابا، بده بره بابا
بده بره بابا هشتگ کول
بگرد هست چون گشتم بود
بگیر نوک کفشتو برو
دورّ دنیا تو هشتصد روز
شهر به شهر بای بای پشت سرم
رَد میشم با وایبای مثبتم
هر جا بودم آسمون همین بود
شک بی شک بارها بهش زُل زدم
میخواد شام استیک باشه
با دوتا پیک تو استکانت
یا میخواد شب گشنه بخوابی
همش فقط بستگی به اون ذهنت داره
باید فکرت باز باشه
بگی راه داره راستی
پر رو بری صاف سر چهار راهه وایسی
بگی چیه زندگی؟ این منم
بیا با هم تیم بشیم
با تو دنیا رو جیم زدم
همه جا آسمون همینه
ما آدماییم كه خراب كردیم
اما تو یه مثال نَقضى
كه قبلِ اون زندگیم نداشت
تعریف نه كه فكر كنى مونده یِ یه جنس مخالفم
نه، حسِ تو داره فرق
تو یه طعم جدیدى كه معنى میدى به ذهن مبارزم
حتى وقتى كه طوفان اومد رفت
كنار تو شوتام تو حلقــه است
حتى وقتى كه روزام روزمره است (نه
) كنار تو تو راهمون خنده است
تو سختی هم میگذرونیم اموراتو
من ساعتمو میفروشم، تو موهاتو
مطمئن میشناسیم همو كامل
نه من پوآرو نه تو مارپِل
جمع و جور كن بریم واسه جشن و سور
دل بخواهى، نه از رو زور
همه جا آسمون همینه تَهش تو گور
زیرش هى خاطره میسازیم و بعد م
رور از بیداریم تا خواب ترین خوابم
همه كارى میكنی كه شادترین باشم
با تو آسمونم زمین بیاد همینه بابا
گفتم دوستم دارى؟ داد زدى دارم
با یه نون پنیر
یا گرون ترین
حالمون ردیفه
پس پا بکوب زمین
همه جا آسمون همینه
همه جا آسمون همینه
So
دانلود آهنگ راک استار
متن آهنگ تیک تاک به نام راک استار :
یجوری راه میره همه حواسم پرتش میشه یهویی
دلمم با همه تیکه پاره هاش وصلش میشن لگوِیی
اون وقتی‌ تیپ میزنه تو باید با تیپت بری بدویی
یجوری میپوشه دلت میخواد بگیری اونو بجویی
چشاش تو نور یه رنگه دیگست
که شب تیرست ولی باز اون میدرخشه
چشم روش زوم وقتی که میرقصه من خیره میشم بهش
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار

دانلود آهنگ جدید تیک تاک راک استار
مافی
هنگ اور پا میشی‌ شل تراز من
شدی تنها گلی‌ که من رول نکردم
فر مشکی‌ آبیه چشه لنز نیست زردِ ستش قنچمم سبز
تو داری میکشی چندتا دیگه
پر شده الان رو دیوار شهر
خونه تابلوهای نقاشیته
داری بلند گوش میدی به موزیکایه من
می‌تونه از تو چشمم بخونه چشمات
دوتا تا آدم ولی‌ یجوره فکرا
می‌خوام رابطه بمونه انگار
ما مال هم شدیم ولی بدون امضا
نمیذاری وقتمو هی‌ تلف کنم
فقط صفحه هامو تند هی ورق خ
ورد حسمم تو ، تو پیکممم پُر میشناسی من
و دیگه بهتر از خودم
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه

تکست آهنگ راک استار تیک تاک
نمایش متن ترانه
متن آهنگ تیک تاک به نام راک استار :
یجوری راه میره همه حواسم پرتش میشه یهویی
دلمم با همه تیکه پاره هاش وصلش میشن لگوِیی
اون وقتی‌ تیپ میزنه تو باید با تیپت بری بدویی
یجوری میپوشه دلت میخواد بگیری اونو بجویی
چشاش تو نور یه رنگه دیگست
که شب تیرست ولی باز اون میدرخشه
چشم روش زوم وقتی که میرقصه من خیره میشم بهش
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استار

دانلود آهنگ جدید تیک تاک راک استار
مافی
هنگ اور پا میشی‌ شل تراز من
شدی تنها گلی‌ که من رول نکردم
فر مشکی‌ آبیه چشه لنز نیست زردِ ستش قنچمم سبز
تو داری میکشی چندتا دیگه
پر شده الان رو دیوار شهر
خونه تابلوهای نقاشیته
داری بلند گوش میدی به موزیکایه من
می‌تونه از تو چشمم بخونه چشمات
دوتا تا آدم ولی‌ یجوره فکرا
می‌خوام رابطه بمونه انگار
ما مال هم شدیم ولی بدون امضا
نمیذاری وقتمو هی‌ تلف کنم
فقط صفحه هامو تند هی ورق خ
ورد حسمم تو ، تو پیکممم پُر میشناسی من
و دیگه بهتر از خودم
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استارِِه،راک استارِِه
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه
بیبیم راک استاره،راک استاره
راک استارِِه،راک استارِِه،راک استارِِه

تکست آهنگ راک استار تیک تاک
دانلود آهنگ تا همیشه
فک میکنم تا همیشه بین من فاصلس با تو
دلم تنگ شده واسه رقص با تو
یعنی واقعا میشه
هــی چقدر انتظار سخته
همه چی عین باد رفته
دیواری که بین ماست بسته
واسه تو همیشه
تازگیا دلم میخواد کسی خندمو
نبینه رومو میبینی کم
کم حرف شدم
همیشه تو میریزی کم غذا شدم
مثلا برنج نمیخورم با ته دیگه زودی سیرم
ریشامم دراومده کلا درویش خوبی میشم
تا که دورمم شلوغ میشه سریع سه سوت میپیچم
من یه آدم بی خودم که از دنیا ایزولم
سمت تو میرم آخرش یه جا میبری
روز اول یادته؟ تو چی آخه میفهمی
روز اول بوی عطرم یادته؟
جزئیات تیپم چی؟
همون تاریخ همون جا که بار اول دیدی همو
همون تایمو همون تیپ من با یه لبخند میشینمو
همه فک میکنن گدام ملت نمیفهمه
مثله دیوونه ها به همه میخندم
دنبالت میگردم یکی شبیه تورو میبینمو یه دفعه میپرم
فک میکنم تا همیشه بین من فاصلس با تو
دلم تنگ شده واسه رقص با تو
یعنی واقعا میشه
چقدر انتظار سخته
همه چی عین باد رفته
دیواری که بین ماست بسته
واسه تو همیشه
نمیفهمی چی میگم شاید سختته
نشنیدی که چی میگن؟
دندونی که درد میکنه باید کنده شه
ولی علم پیشرفت کرده واسه همین چیزا
بخدا پر کردن اون دندونه لعنتی
واسه من کاره سختی نیستا
ببین خیلی عاشقتم که تا همینجا موندم
این بدنو شبا با قرص دارم میخوابونم
تو نمیبینی؟ یا من اینجا کورم؟
تو نمیبینی؟ یا من اینجا کورم؟
کجایی ؟ با کی؟ بگو بینم
رنگ و مدل موهات چیه؟
امروزی هست؟
لباسای جدید خریدی
؟ اگه خریدی چجورین؟
تو کدوم اکیپی اصلا نمودی احححح
بابا هزار باریکلا به روحیت
منو ببین از توت کاپشنم جلو واشه
رد بدم تا درجه ی آمپرم یهو وایسه
چرا باید دندونمو فشار بدم
به خودم … بدم جلو آیینه
شمارشو ندارم وگرنه باهاش فاصلم یه موبایله
نیست مثل دورانی که پیش هم بودیم همه چی رو مخه دیگه بدجوری
از ریختت از موزیک بگیر تا صدای شر شر شیر ظرفشویی نیمه شب تو سینک
من آره نیستم کوری دیگه چی بگم
کوشی؟ هاا؟ دیگه چی بگم کوشی
فک میکنم
بهش فک میکنم
نمیدونم اون فک میکنه یا نه
ولی من به همه چیش فک میکنم
به اینکه شاید منم اشتباه کردم
خوبه
خوبه که ب
ه این فک میکنم شاید منم اشتباه کردم نمیدونم اینم یه مدل دیوونه بودنه
فک کنم
اصلا چرا باید این اتفاقا میوفتاد
چرا نباید میوفتاد
نمیدونم طبیعیه
بعضی موقعه ها از علاقه
شاید بعضی موقع ها ازش بدم میاد
شاید اونم از من بدش اومد
نمیدونم
یعنی بعضی موقع ها میخوام ازش بدم میاد
میدونی چی میگم؟ میخوام که ازش بدم میاد
بعضی موقع ها بدم میاد که اونو میخوام
این طبیعی نیست ..
این اصلا طبیعی نیست
چرا باید دندونمو فشار بدم؟
عجیبه؟ میگم ولش کن میگم گذشتتو ولش کن
میشه میشه آدم گذشتشو گم کنه
ولی من گذشتمو گم کنم هویتمو چی کنم
یکی بگه یکی جواب بده
نمایش متن ترانه
فک میکنم تا همیشه بین من فاصلس با تو
دلم تنگ شده واسه رقص با تو
یعنی واقعا میشه
هــی چقدر انتظار سخته
همه چی عین باد رفته
دیواری که بین ماست بسته
واسه تو همیشه
تازگیا دلم میخواد کسی خندمو
نبینه رومو میبینی کم
کم حرف شدم
همیشه تو میریزی کم غذا شدم
مثلا برنج نمیخورم با ته دیگه زودی سیرم
ریشامم دراومده کلا درویش خوبی میشم
تا که دورمم شلوغ میشه سریع سه سوت میپیچم
من یه آدم بی خودم که از دنیا ایزولم
سمت تو میرم آخرش یه جا میبری
روز اول یادته؟ تو چی آخه میفهمی
روز اول بوی عطرم یادته؟
جزئیات تیپم چی؟
همون تاریخ همون جا که بار اول دیدی همو
همون تایمو همون تیپ من با یه لبخند میشینمو
همه فک میکنن گدام ملت نمیفهمه
مثله دیوونه ها به همه میخندم
دنبالت میگردم یکی شبیه تورو میبینمو یه دفعه میپرم
فک میکنم تا همیشه بین من فاصلس با تو
دلم تنگ شده واسه رقص با تو
یعنی واقعا میشه
چقدر انتظار سخته
همه چی عین باد رفته
دیواری که بین ماست بسته
واسه تو همیشه
نمیفهمی چی میگم شاید سختته
نشنیدی که چی میگن؟
دندونی که درد میکنه باید کنده شه
ولی علم پیشرفت کرده واسه همین چیزا
بخدا پر کردن اون دندونه لعنتی
واسه من کاره سختی نیستا
ببین خیلی عاشقتم که تا همینجا موندم
این بدنو شبا با قرص دارم میخوابونم
تو نمیبینی؟ یا من اینجا کورم؟
تو نمیبینی؟ یا من اینجا کورم؟
کجایی ؟ با کی؟ بگو بینم
رنگ و مدل موهات چیه؟
امروزی هست؟
لباسای جدید خریدی
؟ اگه خریدی چجورین؟
تو کدوم اکیپی اصلا نمودی احححح
بابا هزار باریکلا به روحیت
منو ببین از توت کاپشنم جلو واشه
رد بدم تا درجه ی آمپرم یهو وایسه
چرا باید دندونمو فشار بدم
به خودم … بدم جلو آیینه
شمارشو ندارم وگرنه باهاش فاصلم یه موبایله
نیست مثل دورانی که پیش هم بودیم همه چی رو مخه دیگه بدجوری
از ریختت از موزیک بگیر تا صدای شر شر شیر ظرفشویی نیمه شب تو سینک
من آره نیستم کوری دیگه چی بگم
کوشی؟ هاا؟ دیگه چی بگم کوشی
فک میکنم
بهش فک میکنم
نمیدونم اون فک میکنه یا نه
ولی من به همه چیش فک میکنم
به اینکه شاید منم اشتباه کردم
خوبه
خوبه که ب
ه این فک میکنم شاید منم اشتباه کردم نمیدونم اینم یه مدل دیوونه بودنه
فک کنم
اصلا چرا باید این اتفاقا میوفتاد
چرا نباید میوفتاد
نمیدونم طبیعیه
بعضی موقعه ها از علاقه
شاید بعضی موقع ها ازش بدم میاد
شاید اونم از من بدش اومد
نمیدونم
یعنی بعضی موقع ها میخوام ازش بدم میاد
میدونی چی میگم؟ میخوام که ازش بدم میاد
بعضی موقع ها بدم میاد که اونو میخوام
این طبیعی نیست ..
این اصلا طبیعی نیست
چرا باید دندونمو فشار بدم؟
عجیبه؟ میگم ولش کن میگم گذشتتو ولش کن
میشه میشه آدم گذشتشو گم کنه
ولی من گذشتمو گم کنم هویتمو چی کنم
یکی بگه یکی جواب بده
دانلود آهنگ بووو سرده
بوووو سرده کاپشنم کو؟
حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون
آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که
بوووو سرده میاد به تنت بیب (Babe)
چار تا دست تو دو تا جیب
آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هی
خیلی شیک و مجلسی ها میکنیم ب
خار میاد بی دخیانیات، خداییا
من خیلی بامزم، زمستونم فصل رپینگه لامصب
برف بازی مشتاقشیم
جک اَس (Jackass) شیم شوخیای پشت وانتی
دوتا پُرو لجباز، ولشیم شل رو برفا
شرط ببندیم تحمل کی بیشتره، لخت تو سرما
صبح بود اما شبشبه کنیم قهقهه و جیغ بعد کره خوری
دستمه سوسیس، سوسیس
آقـا
ببخشید یادم رفت
آقا اینجاش تکست نداره؟ نه آقا داره آقا داره
ریتم به این شلو ولی موضوع به این خلو چلی
هستی بریم برو بریم برو انریکو و دمی مور و جنی لو
و جی زی و کلکسیون کن ببین
ما هم حال میکنیم مث اونا کلونلی
شرابه تو گیلاسا وقتی میشیم ما تشنه
به بدنمون گرما میدیم با لرتژ
سوز زیر پوست و نک بینیا قرمز، سرده سرده سرده
بوووو سرده کاپشنم کو؟
حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون
آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که
بوووو سرده میاد به تنت بیب (Babe
) چار تا دست تو دو تا جیب
آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هی
میریزه چیکه چیکه قندیلای در دیوار
توو دست تو هم از اون کندی های کندی شاپ (Candy Shop)
منم از هر چی فرم رسمی باشه در بیام
اینارو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات
این گوله سفیدا رو میبینی
داره میاد تو صورتت نترس اصلا چیزی نی
بوووو سرده، چشا خواب بیدارن
همه داستان دارن ما هم داریم با هم
هلو (Hello) خوبی مافی؟ نه مجبورم
وگرنه تو خونه جلو شومینم لش بودم
نه اینجا تو سرما تو پیستا رو برفا
ترجیح میدم الان بودم دیسکو تو بغدا
د فکرشم که تز بدم که بریم شله بده خب
نصفه شب یه تز بدم که بریم همه دم صبح
ما رو دریا از زمین 20 پا جداییم
حالا ببین وقتی بریم توی پیستا کجاییم
چار تا دست تو دو تا جیب
ما چار تا لش تو دو تا جیپ
ما با هم تو بوساییم من آمادم تو کجایی
کولاکه میگی خب ولی کو آخه
بیرونو نمیدونم من ولی شاید تو باشه
چن تا فارس چن تا شرقی چن تا هم از بوداپست
خوباشون تو راهه میگم که کولاکه
هوا زیر مینیموم لپا قرمزه
جوری که انگار بودیم پیش گریمور
انقد دوس داشتنی نباش مافی تو رو یهو دیدی خورد
هه هه هه
فصل قشنگیه ولی واقعا خیلی سرده
تیک تاك از همینجا آرزو میکنه که دیگه هیچ کارتون خوابی نباشه
مخصوصا تو این فصل
خوش بگذره
2012
This Is It
Three Guys Up
سینا، سینا، خشی
In The Scene
Nowhere I Mean
Here We Go
This Is It
F
eel The Beat Yeeeeh
BOOOOOOOO
نمایش متن ترانه
بوووو سرده کاپشنم کو؟
حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون
آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که
بوووو سرده میاد به تنت بیب (Babe)
چار تا دست تو دو تا جیب
آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هی
خیلی شیک و مجلسی ها میکنیم ب
خار میاد بی دخیانیات، خداییا
من خیلی بامزم، زمستونم فصل رپینگه لامصب
برف بازی مشتاقشیم
جک اَس (Jackass) شیم شوخیای پشت وانتی
دوتا پُرو لجباز، ولشیم شل رو برفا
شرط ببندیم تحمل کی بیشتره، لخت تو سرما
صبح بود اما شبشبه کنیم قهقهه و جیغ بعد کره خوری
دستمه سوسیس، سوسیس
آقـا
ببخشید یادم رفت
آقا اینجاش تکست نداره؟ نه آقا داره آقا داره
ریتم به این شلو ولی موضوع به این خلو چلی
هستی بریم برو بریم برو انریکو و دمی مور و جنی لو
و جی زی و کلکسیون کن ببین
ما هم حال میکنیم مث اونا کلونلی
شرابه تو گیلاسا وقتی میشیم ما تشنه
به بدنمون گرما میدیم با لرتژ
سوز زیر پوست و نک بینیا قرمز، سرده سرده سرده
بوووو سرده کاپشنم کو؟
حتی یه پولیورم باشه ممنون
دوس دارم سریع بزنم بیرون
آخه میترسم که برفا آب بشن زود
بوووو سرده این شال منه که
بوووو سرده میاد به تنت بیب (Babe
) چار تا دست تو دو تا جیب
آآآآوووو تو بغلم میگیرمت هی
میریزه چیکه چیکه قندیلای در دیوار
توو دست تو هم از اون کندی های کندی شاپ (Candy Shop)
منم از هر چی فرم رسمی باشه در بیام
اینارو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات
این گوله سفیدا رو میبینی
داره میاد تو صورتت نترس اصلا چیزی نی
بوووو سرده، چشا خواب بیدارن
همه داستان دارن ما هم داریم با هم
هلو (Hello) خوبی مافی؟ نه مجبورم
وگرنه تو خونه جلو شومینم لش بودم
نه اینجا تو سرما تو پیستا رو برفا
ترجیح میدم الان بودم دیسکو تو بغدا
د فکرشم که تز بدم که بریم شله بده خب
نصفه شب یه تز بدم که بریم همه دم صبح
ما رو دریا از زمین 20 پا جداییم
حالا ببین وقتی بریم توی پیستا کجاییم
چار تا دست تو دو تا جیب
ما چار تا لش تو دو تا جیپ
ما با هم تو بوساییم من آمادم تو کجایی
کولاکه میگی خب ولی کو آخه
بیرونو نمیدونم من ولی شاید تو باشه
چن تا فارس چن تا شرقی چن تا هم از بوداپست
خوباشون تو راهه میگم که کولاکه
هوا زیر مینیموم لپا قرمزه
جوری که انگار بودیم پیش گریمور
انقد دوس داشتنی نباش مافی تو رو یهو دیدی خورد
هه هه هه
فصل قشنگیه ولی واقعا خیلی سرده
تیک تاك از همینجا آرزو میکنه که دیگه هیچ کارتون خوابی نباشه
مخصوصا تو این فصل
خوش بگذره
2012
This Is It
Three Guys Up
سینا، سینا، خشی
In The Scene
Nowhere I Mean
Here We Go
This Is It
F
eel The Beat Yeeeeh
BOOOOOOOO
دانلود آهنگ این لحظه
زندگی خیلی پیچیدس , تو سعی کن آسونش بگیری , فک کن رفیقته , مافــی
ورســه ۱ مافـی
میگم ببین ولی پلک کمتر بزن / تحویل میده هی لبخند به من
باز میگم قدره دنیاتو بدون / نزار بگذره نرمالو یه جور
شاید روت فشار باشه و مجبور باشی / باید شل کنی فک کنی درمونگاهی
آخه این بهتره به نفعَمِ زندگی / باید بگذره بالاخره
اگه بعد اووردیم بگو چشم زده به درکه / چرا آدم عصبی
شه بپره به طرفش
پس امروز و بچسب که شنبه هیچه / که برنامه چیدی براش هفته ی پیشش
دورم دشمن حریف داش / ولی میبینم با مثبت ترین فاز
چون که میدونم قدرت همینجاس / زندگیو تکی میخوام برسونم به خوش طعم ترین جاش
[هوک]
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخر
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
ورســه۲ [سـاعــی]
اوج بدبختی , مختم ردی / من یه منفیگرام دنیا تو چقد تلخی
پس یه منفی دیگه ام میزارم پشت هر منفی
روز سختی داشتم ولی زندگی دیگه / ته روز ازت کـــلِ اِنِرژیه میره
مسیرو میشه سختش از رو هدف / من قاتلم , قاتل ایده های بد تو سرم
یه سکوت و اَدا های پشت سرش / پره معنا های مبهمه
یه حرف و چندتا راه گفتنش / یه حرف از زوایای مختلف
اِنِرژی مثبتیم , بهشتیم مستقیم / کار مال منه , کار مال منه , گرفتی خوب رفیق , یه فکری کن سری
ثانیه ها , با ریه ها نَــخ نَــخ رفت تخته گاز / باربیم مثل منه اونم بعد خستس از نِفاز / وَقت نخر وَقت بساز
اونا که زندگی نمیکنن , تو قمار میبازن / پس زندگیمو میکنمو ازش شعار میسازم
[هوک]
این لحظه هآ مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
این لحظه هآ مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت

ورســه ۳ [ خشایار اس آر]
ورق زدم مغزمو , دیدم دونه دونه ثانیه ها / همش رفتن از دم , من رد کردم همرو
چک کردم دیدم دلم شده از قبلنم تنگ تر / فردا ام این لحظه هآ رو میخوام از اول برگردن
چند وقت بوده یه آرزوم / که دردام هرجا میرن برن پی کارشون
کودک درونت قرار بره از چنگت / از این جاش به بعد دیگه دلتم سنگ
اَعصابو رَوانتم عین من جنگه / ولی مهم نیست بده من دستتو گریه ام بسه چون
این لحظه هآشاید بشه عوض شه
[هوک]
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخر
به اینی که داری قانع باش/ وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
با یه باد رفت
با یه باد رفت
ثانیه ها با یه باد رفت
با یه باد رفت
ثانیه ها رفت
با یه باد رفت
Once Again Tik Taak In The Scene
You Never Seen Something Like This
فَـــکِــــت اُفـــتآ
نمایش متن ترانه
زندگی خیلی پیچیدس , تو سعی کن آسونش بگیری , فک کن رفیقته , مافــی
ورســه ۱ مافـی
میگم ببین ولی پلک کمتر بزن / تحویل میده هی لبخند به من
باز میگم قدره دنیاتو بدون / نزار بگذره نرمالو یه جور
شاید روت فشار باشه و مجبور باشی / باید شل کنی فک کنی درمونگاهی
آخه این بهتره به نفعَمِ زندگی / باید بگذره بالاخره
اگه بعد اووردیم بگو چشم زده به درکه / چرا آدم عصبی
شه بپره به طرفش
پس امروز و بچسب که شنبه هیچه / که برنامه چیدی براش هفته ی پیشش
دورم دشمن حریف داش / ولی میبینم با مثبت ترین فاز
چون که میدونم قدرت همینجاس / زندگیو تکی میخوام برسونم به خوش طعم ترین جاش
[هوک]
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخر
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
ورســه۲ [سـاعــی]
اوج بدبختی , مختم ردی / من یه منفیگرام دنیا تو چقد تلخی
پس یه منفی دیگه ام میزارم پشت هر منفی
روز سختی داشتم ولی زندگی دیگه / ته روز ازت کـــلِ اِنِرژیه میره
مسیرو میشه سختش از رو هدف / من قاتلم , قاتل ایده های بد تو سرم
یه سکوت و اَدا های پشت سرش / پره معنا های مبهمه
یه حرف و چندتا راه گفتنش / یه حرف از زوایای مختلف
اِنِرژی مثبتیم , بهشتیم مستقیم / کار مال منه , کار مال منه , گرفتی خوب رفیق , یه فکری کن سری
ثانیه ها , با ریه ها نَــخ نَــخ رفت تخته گاز / باربیم مثل منه اونم بعد خستس از نِفاز / وَقت نخر وَقت بساز
اونا که زندگی نمیکنن , تو قمار میبازن / پس زندگیمو میکنمو ازش شعار میسازم
[هوک]
این لحظه هآ مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
این لحظه هآ مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخره
به اینی که داری قانع باش خـَـــره / وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت

ورســه ۳ [ خشایار اس آر]
ورق زدم مغزمو , دیدم دونه دونه ثانیه ها / همش رفتن از دم , من رد کردم همرو
چک کردم دیدم دلم شده از قبلنم تنگ تر / فردا ام این لحظه هآ رو میخوام از اول برگردن
چند وقت بوده یه آرزوم / که دردام هرجا میرن برن پی کارشون
کودک درونت قرار بره از چنگت / از این جاش به بعد دیگه دلتم سنگ
اَعصابو رَوانتم عین من جنگه / ولی مهم نیست بده من دستتو گریه ام بسه چون
این لحظه هآشاید بشه عوض شه
[هوک]
این لحظه ها مال مان بله / یجوری باش که انگار باره آخر
به اینی که داری قانع باش/ وگرنه میبینی ثانیه ها با یه باد رفت
با یه باد رفت
با یه باد رفت
ثانیه ها با یه باد رفت
با یه باد رفت
ثانیه ها رفت
با یه باد رفت
Once Again Tik Taak In The Scene
You Never Seen Something Like This
فَـــکِــــت اُفـــتآ