دانلود آهنگ زیرپام
داشی ادرسو اشتباه اومدی
تو سیر شدی ولی ما با اشتها اومدیم
پس بکش بیرون که پول تو املته
پیکانم قدیمیه ولی زوم رو کروته
توهم داری که رزمی کاری
عجب بیزنس خفنی چه مغزی داری
اخرش استادی عمویی یا سلطان دودی
اون یکی دنبال نوتلا و ورق تست
امسال تو واسه … میشینن
قصه میبافن به شکم رپ
نمایش متن ترانه
داشی ادرسو اشتباه اومدی
تو سیر شدی ولی ما با اشتها اومدیم
پس بکش بیرون که پول تو املته
پیکانم قدیمیه ولی زوم رو کروته
توهم داری که رزمی کاری
عجب بیزنس خفنی چه مغزی داری
اخرش استادی عمویی یا سلطان دودی
اون یکی دنبال نوتلا و ورق تست
امسال تو واسه … میشینن
قصه میبافن به شکم رپ
دانلود آهنگ بی رنگ
وا میستی روبرو آیینه
میخونی کلی حرف توو نگاهش
تکون میخوری میپوشی کفشو
میزنی بیرون از خونه باز
میبینی همه چی بی رنگه
دل با چشما میجنگه
میبینی هرچی سنگه
واسه پاییه که میلنگه
اینجا خبر از عقاب و گرگ نی
آهو میزاذه ک*ن شیر
تو رو میکنه هوای خونه پیر
جون به جونت میکنن
أ جونت سیر میشی
آدما آدم رو پیر میکنن و
آدم و از آدما سیر میکنن
مرغ عشق اسیر میکنن
عقاب و زمین گیر میکنن اه
اینجا باخت یه معنیه تازه کمتر
توو سینه ها پی هیچی نباش
اینجا رازه راز جنگل
نخوری میخورن ، نکنی میکنن
نزنی میزنن ، نبری میبرن
عسل بزاری دهنشون
اونو تو صورتتون تگری میزنن نه
چیشد عشق توو نگاه مادر مرد
تیر زمونه صاف اومد و وسط فرق باور خورد
چیشد که منو تو باختیم
چیشد که داور برد
بغض گلوم و ول نکرد و حنجرم پر تاول شد
♫♫♫♫♫♫
زشته زمین و میباره برف
میپوشونه خدا و بیچاره کبک
خر میکنه خودشو چی
نبینه میبره گلشو کی
حال و روز خیلی أ ماس
حال و روز خیلی شباس
وقتی دلت نیس پیشت
گونه هات که خیس میشه
قاطی میشه اشک و دود
پر میکشه رنگ و روت
حس میکنی رسیدی تهش
تموم خوابایی که دیدی پشم
سرد میشه دست و پات
کاسه ی خون جفت چشات
نمیاد زیر بارون هیچکی پا به پات
خالی میکنن پشت تو حتی سایه ها
نه داری دل موندن، نه داری نفس جاده ها رو
تمومی نداره گلایه هات
تمومی نداره کنایه هاشون
آه از ما گذشت
ولی نبینم غرقی مشتی
وا کن أ هم اخمات و مرد
با یکم صبر با یه لبخند
سرپا بمونی هر از گاه
نبینم غرقه کشتیات
بگو فتبکلت الی الله
نمایش متن ترانه
وا میستی روبرو آیینه
میخونی کلی حرف توو نگاهش
تکون میخوری میپوشی کفشو
میزنی بیرون از خونه باز
میبینی همه چی بی رنگه
دل با چشما میجنگه
میبینی هرچی سنگه
واسه پاییه که میلنگه
اینجا خبر از عقاب و گرگ نی
آهو میزاذه ک*ن شیر
تو رو میکنه هوای خونه پیر
جون به جونت میکنن
أ جونت سیر میشی
آدما آدم رو پیر میکنن و
آدم و از آدما سیر میکنن
مرغ عشق اسیر میکنن
عقاب و زمین گیر میکنن اه
اینجا باخت یه معنیه تازه کمتر
توو سینه ها پی هیچی نباش
اینجا رازه راز جنگل
نخوری میخورن ، نکنی میکنن
نزنی میزنن ، نبری میبرن
عسل بزاری دهنشون
اونو تو صورتتون تگری میزنن نه
چیشد عشق توو نگاه مادر مرد
تیر زمونه صاف اومد و وسط فرق باور خورد
چیشد که منو تو باختیم
چیشد که داور برد
بغض گلوم و ول نکرد و حنجرم پر تاول شد
♫♫♫♫♫♫
زشته زمین و میباره برف
میپوشونه خدا و بیچاره کبک
خر میکنه خودشو چی
نبینه میبره گلشو کی
حال و روز خیلی أ ماس
حال و روز خیلی شباس
وقتی دلت نیس پیشت
گونه هات که خیس میشه
قاطی میشه اشک و دود
پر میکشه رنگ و روت
حس میکنی رسیدی تهش
تموم خوابایی که دیدی پشم
سرد میشه دست و پات
کاسه ی خون جفت چشات
نمیاد زیر بارون هیچکی پا به پات
خالی میکنن پشت تو حتی سایه ها
نه داری دل موندن، نه داری نفس جاده ها رو
تمومی نداره گلایه هات
تمومی نداره کنایه هاشون
آه از ما گذشت
ولی نبینم غرقی مشتی
وا کن أ هم اخمات و مرد
با یکم صبر با یه لبخند
سرپا بمونی هر از گاه
نبینم غرقه کشتیات
بگو فتبکلت الی الله
دانلود آهنگ جانی
تو هم برو مگه نمیبینی جانی تو هم برو مگه نمیبینی نمیگیری جاییر
میخوام این ضرب آهنگ بیهوده نکوبه بگو من هستم مهم نی کی بوده کی نبوده
بشم فدای غم چشای خوشگلتو نگو مشکلت بوده د نکن خوش دلتو
آخه دولت مرد میگه دستم بازه ولی تورو میکنه بالا پایین دست اندازه
جانی بمال بماله تو هم خودت بمال بشو قهرمان و بده به خودت مدال
بشو دست به کار و به خودت ببال میخوای حقیقتو بشنوی یا که سلیقت
میگی داری در میاره زندگی پدرت بگو تو باشی میزنه فکر چی بسرت
شهر نمیدونه علت و قیمت کارت میگی تو هم میری ی روز اگه غیرت بذاره
بابا تو که درد همراته هر جا میری داری تخت گاز میرونی توو سر پایینی
جانی برو تو هم برو خوبا رفتنین جانی برو واسه ناجی توو این جایی نی
بابا تو که پشت سر صف پایینه انقد بیداری کشیدی پشتت شب خوابیده
جانی برو تو هم برو خوبا رفتنین اینجا هر چی خوبه جاش توو نقاشیه
وسط این سگ دونی راهایی که نداره با سایز پات همخونی
پاهات باهات جا نمیاد مینالن از کم جونی وسط این سگ دونی هنو سرگردونی
میشی زندانی تش میشی کمپین میشی خاطره تا روزی که میری از بین
میشه معضل جامعه سوژه خنده میپیچه نمه نمه توی خونه ها بوی گندش
حاجی معنی آزادی توی قفسه ا روزی که سکوتو راه دادی توو نفست
خسته با خم و خماری اجتماع توو صف دلاری
ها خوب باشی بالا باشه پرچمت
داره دیگه جونم میاد بالا
از غمت
نمایش متن ترانه
تو هم برو مگه نمیبینی جانی تو هم برو مگه نمیبینی نمیگیری جاییر
میخوام این ضرب آهنگ بیهوده نکوبه بگو من هستم مهم نی کی بوده کی نبوده
بشم فدای غم چشای خوشگلتو نگو مشکلت بوده د نکن خوش دلتو
آخه دولت مرد میگه دستم بازه ولی تورو میکنه بالا پایین دست اندازه
جانی بمال بماله تو هم خودت بمال بشو قهرمان و بده به خودت مدال
بشو دست به کار و به خودت ببال میخوای حقیقتو بشنوی یا که سلیقت
میگی داری در میاره زندگی پدرت بگو تو باشی میزنه فکر چی بسرت
شهر نمیدونه علت و قیمت کارت میگی تو هم میری ی روز اگه غیرت بذاره
بابا تو که درد همراته هر جا میری داری تخت گاز میرونی توو سر پایینی
جانی برو تو هم برو خوبا رفتنین جانی برو واسه ناجی توو این جایی نی
بابا تو که پشت سر صف پایینه انقد بیداری کشیدی پشتت شب خوابیده
جانی برو تو هم برو خوبا رفتنین اینجا هر چی خوبه جاش توو نقاشیه
وسط این سگ دونی راهایی که نداره با سایز پات همخونی
پاهات باهات جا نمیاد مینالن از کم جونی وسط این سگ دونی هنو سرگردونی
میشی زندانی تش میشی کمپین میشی خاطره تا روزی که میری از بین
میشه معضل جامعه سوژه خنده میپیچه نمه نمه توی خونه ها بوی گندش
حاجی معنی آزادی توی قفسه ا روزی که سکوتو راه دادی توو نفست
خسته با خم و خماری اجتماع توو صف دلاری
ها خوب باشی بالا باشه پرچمت
داره دیگه جونم میاد بالا
از غمت
دانلود آهنگ ماییم خدا
ماییم و نور ماه با یه خودکار و کاغذ و میکروفنُ هدفون
کاملا هستیم تو رفاه
ماییم و صدا
ماییم استعداد تا وقتی خون تو رگا جاریه
واست داریم قصه ها
ماییم و خدا
پَ تیم تَه تیمِ هیچ احتیاجی نداریم
به هیچکس دیگه ای
ماییم و نوای بی نوایی
دِ یالا پاشو وایسا رو پات اگه حریف مایی
کف طهرانیم ولی انگاری وایسادیم
تو عرش
ســـم تو ریه ها تو مغز
ماها وطنی به اجنبی نفروختیم
مـخ
تعطیل تر از شعبون بی مــخ
عقب نمیریم حتی اگه سنگ بباره تو راهمون
هرموقع هم زیر خاک بریم میشیم
ستاره تو آسمون
گوش میدن بهمون از جنوبُ شمالُ غرب و شرق
چون پیش میریم روبه جلو
با قدرت مث رعد و برق
عالی همه چی و خوب و بد نداریم
یاد گرفتیم فرقی بین
روز و شب نذاریم
صب بیداریم تا شب شب بیداریم با رپ
عمری اگه بود و هست و مونده
میذاریم پا رپ بازم
سیر نمیشه دل از اینکار راضیم
نمیکنه
هیچی غیر از هیپ هاپ
که رفته تو خونمون زدیم وصله به جونمون
دور نمیشیم از هم
مثه گوشتُ پوست و استخونمون
شیرین تره واسم از هر کاری رپ مورفینمونِ بهش عمل داریم
شاید دورو وَرمون هست کلاغ زیاد
که هرجا میریم پشتمون کلان میاد
قرص پا محکمه قدما روشن دل بیشتر از قرص ماه
گه گداری هم به جون دردسر و میخریم
دوست داشته باشی یا نه حرف حق و میزنیم
گرده زمین ، زر بزنی ، دوباره میبینیم همو حتی اگه جر بزنی
راتو برو تو کفش ما نکن پات ، ور افتاد هرکی با ما در افتاد
نداشتیم تریپ با بچه ننه های غربتی
نیستیم و نبودیم مث رپرای دولتی
ما روز و شب میجنگیم واسه جون و دود و اسکناس
که همینه زندگی، هرچی دیگه باشه جز این اشتباست
عالی همه چی و خوب و بد نداریم
یاد گرفتیم فرقی بین
روز و شب نذاریم
صب بیداریم تا شب شب بیداریم با رپ
عمری اگه بود و هست و مونده
میذاریم پا رپ بازم
سیر نمیشه دل از اینکار راضیم
نمیکنه
هیچی غیر از هیپ هاپ
نمایش متن ترانه
ماییم و نور ماه با یه خودکار و کاغذ و میکروفنُ هدفون
کاملا هستیم تو رفاه
ماییم و صدا
ماییم استعداد تا وقتی خون تو رگا جاریه
واست داریم قصه ها
ماییم و خدا
پَ تیم تَه تیمِ هیچ احتیاجی نداریم
به هیچکس دیگه ای
ماییم و نوای بی نوایی
دِ یالا پاشو وایسا رو پات اگه حریف مایی
کف طهرانیم ولی انگاری وایسادیم
تو عرش
ســـم تو ریه ها تو مغز
ماها وطنی به اجنبی نفروختیم
مـخ
تعطیل تر از شعبون بی مــخ
عقب نمیریم حتی اگه سنگ بباره تو راهمون
هرموقع هم زیر خاک بریم میشیم
ستاره تو آسمون
گوش میدن بهمون از جنوبُ شمالُ غرب و شرق
چون پیش میریم روبه جلو
با قدرت مث رعد و برق
عالی همه چی و خوب و بد نداریم
یاد گرفتیم فرقی بین
روز و شب نذاریم
صب بیداریم تا شب شب بیداریم با رپ
عمری اگه بود و هست و مونده
میذاریم پا رپ بازم
سیر نمیشه دل از اینکار راضیم
نمیکنه
هیچی غیر از هیپ هاپ
که رفته تو خونمون زدیم وصله به جونمون
دور نمیشیم از هم
مثه گوشتُ پوست و استخونمون
شیرین تره واسم از هر کاری رپ مورفینمونِ بهش عمل داریم
شاید دورو وَرمون هست کلاغ زیاد
که هرجا میریم پشتمون کلان میاد
قرص پا محکمه قدما روشن دل بیشتر از قرص ماه
گه گداری هم به جون دردسر و میخریم
دوست داشته باشی یا نه حرف حق و میزنیم
گرده زمین ، زر بزنی ، دوباره میبینیم همو حتی اگه جر بزنی
راتو برو تو کفش ما نکن پات ، ور افتاد هرکی با ما در افتاد
نداشتیم تریپ با بچه ننه های غربتی
نیستیم و نبودیم مث رپرای دولتی
ما روز و شب میجنگیم واسه جون و دود و اسکناس
که همینه زندگی، هرچی دیگه باشه جز این اشتباست
عالی همه چی و خوب و بد نداریم
یاد گرفتیم فرقی بین
روز و شب نذاریم
صب بیداریم تا شب شب بیداریم با رپ
عمری اگه بود و هست و مونده
میذاریم پا رپ بازم
سیر نمیشه دل از اینکار راضیم
نمیکنه
هیچی غیر از هیپ هاپ
دانلود آهنگ ماها بی گدار
منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاج امیر
تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجمی
من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم
از سر لج دنیاست همیشه کجه دهنم
توی مسیرم سینه کوبید و پا دویید زیاد
جا نزدم با اینکه خیلی نا اُمید میشم
گاهی جنگی بعضی وقتا غصه دارم حرفام
بعضی وقتا شیک و شاد ک* خار بدخوام
منم پسری که واسه رپ بیداری کشید
حالا روبروتم بگو بینم چی داری بگی
رسوندیم به گوش جامعه صدا از چاه
گاهی کوچه خیابون گاهی ندامتگاه
هر وقت خوردم زمین میگفت پاشی باید از جا
همه چمو خم راه و داد مادرم یاد
که مثل سربازی که زخمیه پونصد جاش
به امید پیروزی بمون و خونسرد باش
نخواب و خوب ببین و به هم نزن مُژه
وقتی تهرانم تو تلاطم تشنجه
کوچه حرف داره و منم نمایندش
رپ کشور منه و منم پناهندش
آ صدتا بازی که زمونه داره
دستامون بستس ولی زبونه به کاره
تلاشتو بکن نگو زورم همین قده
بازیکن خوبی باش نگو زمین کجه
بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام
ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ماها بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو
بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب
ماها بی گدار دلارو میزنیم به آب
بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها ؟
اینو بکن توی مغزت
مث ماها باش بخور نون قلبت
آ بدخواها له میشن زیر پاهامون حاج امیر
با کلمه هامون مثل تیغ رو شاهرگیم
میریم جلو پر رو و سینه سپر نداریم اصلاً زد و بندی با کسی
ما چار فصلمون رپی طی میشه
دنبال این نیستیم سلیقه چیه
حرف دل حرف خیابون
اما تو نشون از خونه بچه زیاد دور
که میدزدنت جوری سیس میگیره انگاری کیو زده
هیچی نیستی مفت گرونته با حرف
فقط رویات میشه عقده تو دلت
یه درصدم رو بُردنت شانس نی
تا وقتی پی معجزه و شعبده باشی
میبینی قدرتو تو مرکز و زیر زمین
ما نمیدیم به شماها فرصت بازی
تو بهتره نری تو نقش زیاد
من جوری تکونت میدم که بشن کشتیات غرق
ببین ما ساختن ازمون سختیا مرد
میشن ضعیفا حذف
میگی استادی اما پُره لهجه و ادا
بخوای در میارم فکتو از جا
به جاش میذارم یه گوش دیگه واست
که خوب برسه بهت صدام
بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام
ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ماها بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو
بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب
ماها بی گدار دلارو میزنیم به آب
بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها ؟
اینو بکن توی مغزت
مث ماها باش بخور نون قلبت
تکست آهنگ جدید امیر خلوت و سجادی بنام ماها بی گدار
نمایش متن ترانه
منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاج امیر
تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجمی
من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم
از سر لج دنیاست همیشه کجه دهنم
توی مسیرم سینه کوبید و پا دویید زیاد
جا نزدم با اینکه خیلی نا اُمید میشم
گاهی جنگی بعضی وقتا غصه دارم حرفام
بعضی وقتا شیک و شاد ک* خار بدخوام
منم پسری که واسه رپ بیداری کشید
حالا روبروتم بگو بینم چی داری بگی
رسوندیم به گوش جامعه صدا از چاه
گاهی کوچه خیابون گاهی ندامتگاه
هر وقت خوردم زمین میگفت پاشی باید از جا
همه چمو خم راه و داد مادرم یاد
که مثل سربازی که زخمیه پونصد جاش
به امید پیروزی بمون و خونسرد باش
نخواب و خوب ببین و به هم نزن مُژه
وقتی تهرانم تو تلاطم تشنجه
کوچه حرف داره و منم نمایندش
رپ کشور منه و منم پناهندش
آ صدتا بازی که زمونه داره
دستامون بستس ولی زبونه به کاره
تلاشتو بکن نگو زورم همین قده
بازیکن خوبی باش نگو زمین کجه
بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام
ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ماها بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو
بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب
ماها بی گدار دلارو میزنیم به آب
بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها ؟
اینو بکن توی مغزت
مث ماها باش بخور نون قلبت
آ بدخواها له میشن زیر پاهامون حاج امیر
با کلمه هامون مثل تیغ رو شاهرگیم
میریم جلو پر رو و سینه سپر نداریم اصلاً زد و بندی با کسی
ما چار فصلمون رپی طی میشه
دنبال این نیستیم سلیقه چیه
حرف دل حرف خیابون
اما تو نشون از خونه بچه زیاد دور
که میدزدنت جوری سیس میگیره انگاری کیو زده
هیچی نیستی مفت گرونته با حرف
فقط رویات میشه عقده تو دلت
یه درصدم رو بُردنت شانس نی
تا وقتی پی معجزه و شعبده باشی
میبینی قدرتو تو مرکز و زیر زمین
ما نمیدیم به شماها فرصت بازی
تو بهتره نری تو نقش زیاد
من جوری تکونت میدم که بشن کشتیات غرق
ببین ما ساختن ازمون سختیا مرد
میشن ضعیفا حذف
میگی استادی اما پُره لهجه و ادا
بخوای در میارم فکتو از جا
به جاش میذارم یه گوش دیگه واست
که خوب برسه بهت صدام
بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام
ما رو موجا سواریم میزنیم رکاب
ماها بیداریمو رو کاریم تا بیداری تو
بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب
ماها بی گدار دلارو میزنیم به آب
بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب
ها ؟
اینو بکن توی مغزت
مث ماها باش بخور نون قلبت
تکست آهنگ جدید امیر خلوت و سجادی بنام ماها بی گدار
دانلود آهنگ من نه منم
من نه منم نه من منم
هم در به درم هم قلندرم
مزه میده بهت مثل کره ست رپم
من سم سر فصل تو کرفس هه هه
همه ابروها نخ شده دماغا عمل
هیکل ِ الکی با یه ماشین خفن
دور دور کنو برو جلو ** مخ کنو
این دور دورم همه تو قد رول کنو آه
امثال مارو کم میبینی
هنو تو پارکیم هنو داریم دم میگیریم
سوخته نسلمون داریم ته میگیریم
حالا تو آدم شدی داری زن میگیری
رد میشی نکن چپ چپ نگاه
تو مرد نیستی نده به قب قب صدا
تو رو بیت یه مشت دروغه که میکنی سوا
تو هیچ جوره به تیم ما نمیخوری فرا
در به درم کله خرم سر به سرم نذاری که قلندرم من
همیشه رو کار تیمم خفن تر از همشون کار اونا کلن تر از قبل
کلی فاصلست بین تو حقیقیت
نسبت منو رپ عین گلو طبیعت
تا ابد میمونم اگه بمیرم زود
بیا دوست باشیم بیا نذار بگیرم روت
هنو رپ نمرده زندست تا وقتی
حس جنون میده بهم دست تا وقتی
درد تو رگه یه خیابونی میلوله
من روزام رو قانونه بی قانونی میمونه
میشی با صدام بالا پایین نوسانم
من واسه قلب این کوچه ها ضربانم
شریانم قدم سرطانم
رپ کشتی نجاتو ملوانم
آ..
من به این خیابونا اعتیاد دارم
با صدام به زخم شهرم التیام دادم
اینجا گربه ها به سگاش باج نمیدن
اینجا پخته ها با دروغ خام نمیشن
انگشت وسط به پلیسی که میپیچه به پام
به دله دشمن حتی میشینه صدام
وقتی کبیر بیت میزنه خلوت می*اد
این صدا از قلب به مرکز میاد
در به درم کله خرم سر به سرم نذاری که قلندرم من
همیشه رو کار تیمم خفن تر از همشون کار اونا کلن تر از قبل
کلی فاصلست بین تو حقیقیت
نسبت منو رپ عین گلو طبیعت
تا ابد میمونم اگه بمیرم زود
بیا دوست باشیم بیا نذار بگیرم رو
نمایش متن ترانه
من نه منم نه من منم
هم در به درم هم قلندرم
مزه میده بهت مثل کره ست رپم
من سم سر فصل تو کرفس هه هه
همه ابروها نخ شده دماغا عمل
هیکل ِ الکی با یه ماشین خفن
دور دور کنو برو جلو ** مخ کنو
این دور دورم همه تو قد رول کنو آه
امثال مارو کم میبینی
هنو تو پارکیم هنو داریم دم میگیریم
سوخته نسلمون داریم ته میگیریم
حالا تو آدم شدی داری زن میگیری
رد میشی نکن چپ چپ نگاه
تو مرد نیستی نده به قب قب صدا
تو رو بیت یه مشت دروغه که میکنی سوا
تو هیچ جوره به تیم ما نمیخوری فرا
در به درم کله خرم سر به سرم نذاری که قلندرم من
همیشه رو کار تیمم خفن تر از همشون کار اونا کلن تر از قبل
کلی فاصلست بین تو حقیقیت
نسبت منو رپ عین گلو طبیعت
تا ابد میمونم اگه بمیرم زود
بیا دوست باشیم بیا نذار بگیرم روت
هنو رپ نمرده زندست تا وقتی
حس جنون میده بهم دست تا وقتی
درد تو رگه یه خیابونی میلوله
من روزام رو قانونه بی قانونی میمونه
میشی با صدام بالا پایین نوسانم
من واسه قلب این کوچه ها ضربانم
شریانم قدم سرطانم
رپ کشتی نجاتو ملوانم
آ..
من به این خیابونا اعتیاد دارم
با صدام به زخم شهرم التیام دادم
اینجا گربه ها به سگاش باج نمیدن
اینجا پخته ها با دروغ خام نمیشن
انگشت وسط به پلیسی که میپیچه به پام
به دله دشمن حتی میشینه صدام
وقتی کبیر بیت میزنه خلوت می*اد
این صدا از قلب به مرکز میاد
در به درم کله خرم سر به سرم نذاری که قلندرم من
همیشه رو کار تیمم خفن تر از همشون کار اونا کلن تر از قبل
کلی فاصلست بین تو حقیقیت
نسبت منو رپ عین گلو طبیعت
تا ابد میمونم اگه بمیرم زود
بیا دوست باشیم بیا نذار بگیرم رو
دانلود آهنگ نفس کش
آ.. این روزا تو کوچه ها ملکه پره
پُره شیرینی شیرینی پُره مگس دورش
افتادم وسط این جامعه تا زدم چشم
فهمیدم باید بجنگم همیشه نفس کش
هی. حتی بُرید ازم مادرم کشورم
واسه هنرم گفت کافرم تنها
واسادمو این شد باورم
بهترین بازیکنمو خداست داورم تا آخرم
من هر کاری میکنم بهم میاد
تو از چیزی حرف میزنی که دلت میخواد
میگی رپو میکنم چون دارم بهش نیاز
برو گوشه سریع میکروفونو بدش بیاد
شده باز باز زبون که بگی چی پسر
بعد این همه سال اومدی بر*نی به رپ
یادگاره ماها شد رو تنِ پاسگاه جاپا
و تو ج*ده ها جلوت روهم چارتا چارتا
من با هیچ احدی شوخی ندارم
تو هم در نیار ادا مث طوطی برا من
اینا تهش لش جلومان و طفلِ ننشون
منم قلممو تکون دادم ضد همشون
♫♫♫♫
خودتم میدونی بد تو جوی
من تو خیابون یادگرفتم جنگ و درگیری
بی ترس و تردید این فصلِ جدیده ا یه بحث قبلی
ما تو خاورمیانه ایم تو قلب تحریم
مهم نی دیشب با چند تا هرزه گشتیم
اینجا ک*شرای تو رو به چپشم نی کسی
تو پیِ ج*ده ها با بوی اسکناس
خُب اشتغال به رپت اشتباس
روی سکه باز به سمته برده منو تیممه
تو پُره پارادوکسه هنوز تو نوشته هات
میبینی بوده استعداد
که بعد چهار سال میکوبه باز تو ووفرت صدام
زدم رو تو پِرت فلاش
میام از اتوبان مرکز میره تونلت ب*ا
یه چیزه نو بگو که تکراریه سوژه قصه هات
تا الان وقت رفتنِ تو و این توله نفله هاست
د اما دوره ادعا فنت هم بوده حزب باد
که الان توی حسِ ماستو بازی تو طلسم ماست
فکر نکن بوده اتفاق دشمنی مونده بین ما ن
نمایش متن ترانه
آ.. این روزا تو کوچه ها ملکه پره
پُره شیرینی شیرینی پُره مگس دورش
افتادم وسط این جامعه تا زدم چشم
فهمیدم باید بجنگم همیشه نفس کش
هی. حتی بُرید ازم مادرم کشورم
واسه هنرم گفت کافرم تنها
واسادمو این شد باورم
بهترین بازیکنمو خداست داورم تا آخرم
من هر کاری میکنم بهم میاد
تو از چیزی حرف میزنی که دلت میخواد
میگی رپو میکنم چون دارم بهش نیاز
برو گوشه سریع میکروفونو بدش بیاد
شده باز باز زبون که بگی چی پسر
بعد این همه سال اومدی بر*نی به رپ
یادگاره ماها شد رو تنِ پاسگاه جاپا
و تو ج*ده ها جلوت روهم چارتا چارتا
من با هیچ احدی شوخی ندارم
تو هم در نیار ادا مث طوطی برا من
اینا تهش لش جلومان و طفلِ ننشون
منم قلممو تکون دادم ضد همشون
♫♫♫♫
خودتم میدونی بد تو جوی
من تو خیابون یادگرفتم جنگ و درگیری
بی ترس و تردید این فصلِ جدیده ا یه بحث قبلی
ما تو خاورمیانه ایم تو قلب تحریم
مهم نی دیشب با چند تا هرزه گشتیم
اینجا ک*شرای تو رو به چپشم نی کسی
تو پیِ ج*ده ها با بوی اسکناس
خُب اشتغال به رپت اشتباس
روی سکه باز به سمته برده منو تیممه
تو پُره پارادوکسه هنوز تو نوشته هات
میبینی بوده استعداد
که بعد چهار سال میکوبه باز تو ووفرت صدام
زدم رو تو پِرت فلاش
میام از اتوبان مرکز میره تونلت ب*ا
یه چیزه نو بگو که تکراریه سوژه قصه هات
تا الان وقت رفتنِ تو و این توله نفله هاست
د اما دوره ادعا فنت هم بوده حزب باد
که الان توی حسِ ماستو بازی تو طلسم ماست
فکر نکن بوده اتفاق دشمنی مونده بین ما ن
دانلود آهنگ صدای ایران
من تو مسیر هدف مثل شیر کمین داری میشنوی منو از زیرزمین
میشناسی منو من صدای ایران من بچه شیر بیشه شیرانم
من اون پسری که تهرانو طلاق نداد لال نبودو زبونو قلاف نزار
صلحو میخوام ولی خوب جنگو بلدم هرچی دیدم تو روزام نوشتم
خوب و بد آدما آشناس به چشمم از اشکای قلمم شد مشتم خیس
دست هیچکس جز خدا پشتم نیست پا صفتمو بی نیاز تشویق
کارمون تمیز و بی نیاز خشگیر
ته همه حرفا رسیدیم ما به اینکه خواهی نشی رسوا باش واقعی
بگو هیس آشنام صدام پخش شه میگه بلده
کسی نمیاد به چشم تنها چیزی که میاد به چشم بوده ریبنم
میرم تا تهش زنده بودنت الان از شانسه میشنون اینو رقبا تا شاد شه
ما طلب صلحیم حاجی قفل کرد روم مثل صدای چکش
حکمم داد دید از اشک..
هرکی بهم شک کرده روی زندگیم محکم کشیدم خط
ندیدم خار به چشم اگه سقفو روم ببینم
♫♫♫♫
من تو مسیر هدف مثل شیر کمین داری میشنوی منو از زیرزمین
میشناسی منو من صدای ایران من بچه شیر بیشه شیرانم
من اون پسری که تهرانو طلاق نداد لال نبودو زبونو قلاف نزار
صلحو میخوام ولی خوب جنگو بلدم هرچی دیدم تو روزام نوشتم
خوب و بد آدما آشناس به چشمم از اشکای قلمم شد مشتم خیس
دست هیچکس جز خدا پشتم نیست پا صفتمو بی نیاز تشویق
کارمون تمیز و بی نیاز خشگیر
ته همه حرفا رسیدیم ما به اینکه خواهی نشی رسوا باش واقعی
بگو هیس آشنام صدام پخش شه میگه بلده
کسی نمیاد به چشم تنها چیزی که میاد به چشم بوده ریبنم
میرم تا تهش زنده بودنت الان از شانسه میشنون اینو رقبا تا شاد شه
ما طلب صلحیم حاجی قفل کرد روم مثل صدای چکش
حکمم داد دید از اشک..
هرکی بهم شک کرده روی زندگیم محکم کشیدم خط
ندیدم خار به چشم اگه سقفو روم ببینم
نمایش متن ترانه
من تو مسیر هدف مثل شیر کمین داری میشنوی منو از زیرزمین
میشناسی منو من صدای ایران من بچه شیر بیشه شیرانم
من اون پسری که تهرانو طلاق نداد لال نبودو زبونو قلاف نزار
صلحو میخوام ولی خوب جنگو بلدم هرچی دیدم تو روزام نوشتم
خوب و بد آدما آشناس به چشمم از اشکای قلمم شد مشتم خیس
دست هیچکس جز خدا پشتم نیست پا صفتمو بی نیاز تشویق
کارمون تمیز و بی نیاز خشگیر
ته همه حرفا رسیدیم ما به اینکه خواهی نشی رسوا باش واقعی
بگو هیس آشنام صدام پخش شه میگه بلده
کسی نمیاد به چشم تنها چیزی که میاد به چشم بوده ریبنم
میرم تا تهش زنده بودنت الان از شانسه میشنون اینو رقبا تا شاد شه
ما طلب صلحیم حاجی قفل کرد روم مثل صدای چکش
حکمم داد دید از اشک..
هرکی بهم شک کرده روی زندگیم محکم کشیدم خط
ندیدم خار به چشم اگه سقفو روم ببینم
♫♫♫♫
من تو مسیر هدف مثل شیر کمین داری میشنوی منو از زیرزمین
میشناسی منو من صدای ایران من بچه شیر بیشه شیرانم
من اون پسری که تهرانو طلاق نداد لال نبودو زبونو قلاف نزار
صلحو میخوام ولی خوب جنگو بلدم هرچی دیدم تو روزام نوشتم
خوب و بد آدما آشناس به چشمم از اشکای قلمم شد مشتم خیس
دست هیچکس جز خدا پشتم نیست پا صفتمو بی نیاز تشویق
کارمون تمیز و بی نیاز خشگیر
ته همه حرفا رسیدیم ما به اینکه خواهی نشی رسوا باش واقعی
بگو هیس آشنام صدام پخش شه میگه بلده
کسی نمیاد به چشم تنها چیزی که میاد به چشم بوده ریبنم
میرم تا تهش زنده بودنت الان از شانسه میشنون اینو رقبا تا شاد شه
ما طلب صلحیم حاجی قفل کرد روم مثل صدای چکش
حکمم داد دید از اشک..
هرکی بهم شک کرده روی زندگیم محکم کشیدم خط
ندیدم خار به چشم اگه سقفو روم ببینم
دانلود آهنگ سوپراستار
هیپ پاپ چی داره که هی میری پاش
تش چی دیدی که این همه پیگیری داش
میگن ایندفعه دیگه میشه خوب امسال
فکر میکنم فقط میخوای باشی سوپر استار
مثل کفشات هیچ بمبی تکونت نده از جات
هیچ غمی نتونه بریزه اشکات
ولی تو فقط حرفاتو زدی فریاد
حقیقت و گفتی نمیری از یاد تا ابد
این چیزایی که میشنوی تیکه تیکه روح منه
الان حال میکنی و خوشحالی باش
پای عکسام رسیدی پر شدی جاش
تو نمیدونی چه خبره تو روزامون
نمیدونی رنگش چیه غروبامون
این لعنتی شده همه دنیام داش
یه نفره جلو همه دنیام باش
نمایش متن ترانه
هیپ پاپ چی داره که هی میری پاش
تش چی دیدی که این همه پیگیری داش
میگن ایندفعه دیگه میشه خوب امسال
فکر میکنم فقط میخوای باشی سوپر استار
مثل کفشات هیچ بمبی تکونت نده از جات
هیچ غمی نتونه بریزه اشکات
ولی تو فقط حرفاتو زدی فریاد
حقیقت و گفتی نمیری از یاد تا ابد
این چیزایی که میشنوی تیکه تیکه روح منه
الان حال میکنی و خوشحالی باش
پای عکسام رسیدی پر شدی جاش
تو نمیدونی چه خبره تو روزامون
نمیدونی رنگش چیه غروبامون
این لعنتی شده همه دنیام داش
یه نفره جلو همه دنیام باش
دانلود آهنگ تند
این دفعه میخوام از همیشه تند تر برم
کمر بندو محکم ببند تبدیل کردن چمن و به قیر
نمیدونی جلو دهنو بگیر تو کوچه ها عشق نبود
آژیر بود و پلیس بود و مشت و لگد و چشم کبود و النگو
طعمه ی این جماعت شده بزغاله پلنگ کو
حقیقت کو دوست داری عقب الکی بمونم
دوست داری رپم عربی بخونم
بمونه حرف تو دل بمونم عین خر تو گل
یاد دادی بهم عقب گرد یاد گرفتم نشم سرد
رفیقو زدن خنجر پشت لحظه هامو عقربه کشت
خراب کردی ارشاد دیدی و بستی چشمات
اجتماع و .. گرفت حالا بمون تا برسه امداد
جوش میاری فنت خرابه سنگین باشه اما ورت نداره
تا حالا کوبیدی مشت به دیوار با عقده زدی کلت به سیگار
تو چراغمون غول نبود جیبامون پر پول نبود
راه رفتیم دم تیغ همیشه وضعیت هیچ وقت پول نبود
نمایش متن ترانه
این دفعه میخوام از همیشه تند تر برم
کمر بندو محکم ببند تبدیل کردن چمن و به قیر
نمیدونی جلو دهنو بگیر تو کوچه ها عشق نبود
آژیر بود و پلیس بود و مشت و لگد و چشم کبود و النگو
طعمه ی این جماعت شده بزغاله پلنگ کو
حقیقت کو دوست داری عقب الکی بمونم
دوست داری رپم عربی بخونم
بمونه حرف تو دل بمونم عین خر تو گل
یاد دادی بهم عقب گرد یاد گرفتم نشم سرد
رفیقو زدن خنجر پشت لحظه هامو عقربه کشت
خراب کردی ارشاد دیدی و بستی چشمات
اجتماع و .. گرفت حالا بمون تا برسه امداد
جوش میاری فنت خرابه سنگین باشه اما ورت نداره
تا حالا کوبیدی مشت به دیوار با عقده زدی کلت به سیگار
تو چراغمون غول نبود جیبامون پر پول نبود
راه رفتیم دم تیغ همیشه وضعیت هیچ وقت پول نبود
دانلود آهنگ دنیای من
[ورس یک]
اَ یه جایی رفتم پیِ کارِ خودم
کلی باخت دادم توو کارم واسه بردن
یاد گرفتم برم جلو هر جوری هست
جا اینکه بشینم و ناله کنم
وقتی همه نشستن من پاشدم
خوردم اَ خودم بد جوری صد بار کتکر
جلو آینه هیشکی ندید اشکامو نه
من خیلی وقت پیش دادم درسامو پس
من همیشه با سختی گلاویزم
خودم کردم خودمو توو تنهایی جمع
الآن قطره ام و یه روزی دریا میشم
نشدن معنی نداشته برام هیچوقت
مسیرمو خیلی خوب میشناسم
نمیذارم بره اصلا چوبی لا چرخ
حواسم جَمعه که کجام الآن
من غرورِ بی جا رو دور میندازم
میسازم دنیای رنگی تر
نه ، نمیده مشکلات تغییرم
اینو بدون آینده ای میسازم که
هیشکی ندیده شبیهش هم
آآ ، خیلی وقته کَندم از همه چون
من چشام خیره به یه هدفِ گندست
خرابه ترمزم میره جلو
باختو نمیشناسم فقط نسخ بردم
[کورس]
دنیایِ من ، نمیشه چشما خیس همه
آدما میگیرن انشا بیست
سوژه ی تلخ واسه لنزا نیست
توو دنیایِ من ، دور نمیشه سینه ها از هم
پر نمیشه سینه ها از غم
تنها نمیشه نیمه راه دستم
[ورس دو]
توو دنیایِ من ، باید بدوئن رویاها دنبالِ من
گوشِ دنیا رو پُر کنه صدایِ من
همه ی فردا ها بیفتن به پایِ من
هیشکی حتی نرسه به خاکِ پام
آدما بفهمن حرفامو با نگاه
فکر فرداها نکنه زا به راه
خوابمو نبرن اَ چشام عابرا
توو دنیایِ من ، آدما نمیخورن زمین را به راه
میخنده خدا همیشه
آدما نمیزنن همو اَ ریشه
حالِ همه خوبه از این حالِ خوب هم
نمیدرن تنِ آبرویِ هم
آسمون آبیه صورتا سرخ
عشق میزنه توو رگا موج
دنیام روشنه حتی با نیمه ی ماه
رفیق نارفیق نمیشه نیمه ی راه
نمیکُشه کینه دلا رو
پرِ دعاهای خوبه سینه ی ماه
نمیزنن به این پاها سنگ
برات نمیشه تمومِ راها تنگ
میشه از سرِ آدما جدا جنگ
میزنه روزاتو خدا رنگ
[کورس]
دنیایِ من ، نمیشه چشما خیس همه
آدما میگیرن انشا بیست
سوژه ی تلخ واسه لنزا نیست
توو دنیایِ من ، دور نمیشه سینه ها از هم
پر نمیشه سینه ها از غم
تنها نمیشه نیمه راه دستم
نمایش متن ترانه
[ورس یک]
اَ یه جایی رفتم پیِ کارِ خودم
کلی باخت دادم توو کارم واسه بردن
یاد گرفتم برم جلو هر جوری هست
جا اینکه بشینم و ناله کنم
وقتی همه نشستن من پاشدم
خوردم اَ خودم بد جوری صد بار کتکر
جلو آینه هیشکی ندید اشکامو نه
من خیلی وقت پیش دادم درسامو پس
من همیشه با سختی گلاویزم
خودم کردم خودمو توو تنهایی جمع
الآن قطره ام و یه روزی دریا میشم
نشدن معنی نداشته برام هیچوقت
مسیرمو خیلی خوب میشناسم
نمیذارم بره اصلا چوبی لا چرخ
حواسم جَمعه که کجام الآن
من غرورِ بی جا رو دور میندازم
میسازم دنیای رنگی تر
نه ، نمیده مشکلات تغییرم
اینو بدون آینده ای میسازم که
هیشکی ندیده شبیهش هم
آآ ، خیلی وقته کَندم از همه چون
من چشام خیره به یه هدفِ گندست
خرابه ترمزم میره جلو
باختو نمیشناسم فقط نسخ بردم
[کورس]
دنیایِ من ، نمیشه چشما خیس همه
آدما میگیرن انشا بیست
سوژه ی تلخ واسه لنزا نیست
توو دنیایِ من ، دور نمیشه سینه ها از هم
پر نمیشه سینه ها از غم
تنها نمیشه نیمه راه دستم
[ورس دو]
توو دنیایِ من ، باید بدوئن رویاها دنبالِ من
گوشِ دنیا رو پُر کنه صدایِ من
همه ی فردا ها بیفتن به پایِ من
هیشکی حتی نرسه به خاکِ پام
آدما بفهمن حرفامو با نگاه
فکر فرداها نکنه زا به راه
خوابمو نبرن اَ چشام عابرا
توو دنیایِ من ، آدما نمیخورن زمین را به راه
میخنده خدا همیشه
آدما نمیزنن همو اَ ریشه
حالِ همه خوبه از این حالِ خوب هم
نمیدرن تنِ آبرویِ هم
آسمون آبیه صورتا سرخ
عشق میزنه توو رگا موج
دنیام روشنه حتی با نیمه ی ماه
رفیق نارفیق نمیشه نیمه ی راه
نمیکُشه کینه دلا رو
پرِ دعاهای خوبه سینه ی ماه
نمیزنن به این پاها سنگ
برات نمیشه تمومِ راها تنگ
میشه از سرِ آدما جدا جنگ
میزنه روزاتو خدا رنگ
[کورس]
دنیایِ من ، نمیشه چشما خیس همه
آدما میگیرن انشا بیست
سوژه ی تلخ واسه لنزا نیست
توو دنیایِ من ، دور نمیشه سینه ها از هم
پر نمیشه سینه ها از غم
تنها نمیشه نیمه راه دستم