دانلود آهنگ هیهات
من از آن روز که دربند تو ام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست
توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیستر
هیهات هیهات
به سرم زد برم تارک دنیا شم
یا که بیزنس بزنم پولدار و جذاب شم
یا که خواننده ی ذهنای ته چاه شم
بلکه معروف بشم توی دلت جاشم
ای کاش ای کاش بری از یاد من
ای کاش ای کاش بری از یاد من
فراموشی تنها علاجمه
شفا، شفا، شفای حال زارمه
فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی که فقط کشتن عشاق نیست
چه چه بلبل ما به میل استاد نیست
هیهات هیهات
من که مطرب نبودم سوز دلی داشتم
بیرقی کج در این عرصه برافراشتم
با دو خطی که بگم چقدر دوست داشتم
ای کاش ای کاش بری از یاد من
فراموشی تنها علاجمه
زنهار، این بار، اگه عاشق بشم
این راه پر از استرس و وصله ی ناجور رو
تکرار میکنم ، تکرار میکنم
روشنی روز تویی شادی غم سوز تویی
ماه شب افروز تویی ابر شکربار بیا
ای دل آواره بیا وی جگر پاره بیا
ور ره در بسته بود از ره دیوار بیا
دار و ندار من تویی جان جهان من تویی
سود و زیان من تویی ارزش افزوده بیا
زود اگه مقدوره بیا فرصتا محدوده بیا
سخت نگیر زندگی رو هر چی تنت بود بیا
نمایش متن ترانه
من از آن روز که دربند تو ام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست
توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیستر
هیهات هیهات
به سرم زد برم تارک دنیا شم
یا که بیزنس بزنم پولدار و جذاب شم
یا که خواننده ی ذهنای ته چاه شم
بلکه معروف بشم توی دلت جاشم
ای کاش ای کاش بری از یاد من
ای کاش ای کاش بری از یاد من
فراموشی تنها علاجمه
شفا، شفا، شفای حال زارمه
فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی که فقط کشتن عشاق نیست
چه چه بلبل ما به میل استاد نیست
هیهات هیهات
من که مطرب نبودم سوز دلی داشتم
بیرقی کج در این عرصه برافراشتم
با دو خطی که بگم چقدر دوست داشتم
ای کاش ای کاش بری از یاد من
فراموشی تنها علاجمه
زنهار، این بار، اگه عاشق بشم
این راه پر از استرس و وصله ی ناجور رو
تکرار میکنم ، تکرار میکنم
روشنی روز تویی شادی غم سوز تویی
ماه شب افروز تویی ابر شکربار بیا
ای دل آواره بیا وی جگر پاره بیا
ور ره در بسته بود از ره دیوار بیا
دار و ندار من تویی جان جهان من تویی
سود و زیان من تویی ارزش افزوده بیا
زود اگه مقدوره بیا فرصتا محدوده بیا
سخت نگیر زندگی رو هر چی تنت بود بیا
دانلود آهنگ نام کوچک
درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور
کوه را به نام سنگ
دل شکفتۀ مرا به نام عشق
عشق را به نام درد
مرا به نام کوچکم صدا بزن
نمایش متن ترانه
درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور
کوه را به نام سنگ
دل شکفتۀ مرا به نام عشق
عشق را به نام درد
مرا به نام کوچکم صدا بزن
دانلود آهنگ درگیر
تو درگیر عشقی من درگیر تو
تو بردت تضمینه من تمرین تو
من هی میلرزم با هرتردید تو
من هی میمیرم با هر تغییر تو
تو تلخی، شیرینی من اشکم ، لبخندم
تو میتونی که میری من درگیر، دربندم
من هی میلرزم با هرتردید تو
من هی میمیرم با هر تغییر تو
مگه فولادی که دلت نرم نمیشه
تو مگه سنگی که دلت تنگ نمیشه
مگه فولادی که دلت نرم نمیشه
تو مگه سنگی که دلت تنگ نمیشه
نمایش متن ترانه
تو درگیر عشقی من درگیر تو
تو بردت تضمینه من تمرین تو
من هی میلرزم با هرتردید تو
من هی میمیرم با هر تغییر تو
تو تلخی، شیرینی من اشکم ، لبخندم
تو میتونی که میری من درگیر، دربندم
من هی میلرزم با هرتردید تو
من هی میمیرم با هر تغییر تو
مگه فولادی که دلت نرم نمیشه
تو مگه سنگی که دلت تنگ نمیشه
مگه فولادی که دلت نرم نمیشه
تو مگه سنگی که دلت تنگ نمیشه
دانلود آهنگ پناهنده
نمیدونم چیه تو اون پیچیدگی موی تو
نمیدونم چرا شدم خراب خلق و خوی تو
شدم من غرق عادتت
پناهنده به سفارتت
دیدن قرص صورتت
برای من ضرورت
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیذارم کسی بیاد جزخودم بخواب تو
خدا کنه که هیچ وقت نرم رو اعصاب تو
من اون شکار راحتم
خودم میاد تو دام تو
میخوام یه لقمه ای بشم
که خوش بیاد به کام تو
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمایش متن ترانه
نمیدونم چیه تو اون پیچیدگی موی تو
نمیدونم چرا شدم خراب خلق و خوی تو
شدم من غرق عادتت
پناهنده به سفارتت
دیدن قرص صورتت
برای من ضرورت
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیذارم کسی بیاد جزخودم بخواب تو
خدا کنه که هیچ وقت نرم رو اعصاب تو
من اون شکار راحتم
خودم میاد تو دام تو
میخوام یه لقمه ای بشم
که خوش بیاد به کام تو
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
نمیدونم بدون تو چه خاکی به سر کنم
دانلود آهنگ آی دکتر
آی دکتر، حالم خرابه ، روحم سر کش
زندگیم پیچیده شده ، عاجزم از درکش
من یه رانندم که پاش تا ته روی گازه
یه قمار باز که اومده زندگی رو ببازه
رفتنش یک انفجاربود ، اما رفتش
من زره ندارم، این دل لختم، خورده ترکش
من یه رانندم که پاش تا ته روی گازه
یه قمار باز که اومده زندگی رو ببازه
منم و روزهای پشت سر
منم و حسرتهای خاک به سر
منم و اهداف عالی
منم و و یک تخت خالی
اشتباهی جو گرفتم
با رویای عشقی پر گرفتم
ببین سقوط آزادم
ولی از رو که نمی ره آدم
نمیگیره زانوی ماتم
با این حرفا روحیه میدم
به خودم تا
خبر از دلبر بیاد
شوق من از سر بیاد
بشکنه این دور باطل
روزهای بهتر بیاد
آی دکتر نسخه رو ول کن، من دارم میرم
نمی خوام از این درد عشق آسون بمیرم
آی دکتر نسخه رو ول کن، من دارم میرم
نمی خوام از این درد عشق آسون بمیرم
آزمودم عقل دور اندیش را
بعد از این دیوانه سازم خویش را
آی دکتر
نمایش متن ترانه
آی دکتر، حالم خرابه ، روحم سر کش
زندگیم پیچیده شده ، عاجزم از درکش
من یه رانندم که پاش تا ته روی گازه
یه قمار باز که اومده زندگی رو ببازه
رفتنش یک انفجاربود ، اما رفتش
من زره ندارم، این دل لختم، خورده ترکش
من یه رانندم که پاش تا ته روی گازه
یه قمار باز که اومده زندگی رو ببازه
منم و روزهای پشت سر
منم و حسرتهای خاک به سر
منم و اهداف عالی
منم و و یک تخت خالی
اشتباهی جو گرفتم
با رویای عشقی پر گرفتم
ببین سقوط آزادم
ولی از رو که نمی ره آدم
نمیگیره زانوی ماتم
با این حرفا روحیه میدم
به خودم تا
خبر از دلبر بیاد
شوق من از سر بیاد
بشکنه این دور باطل
روزهای بهتر بیاد
آی دکتر نسخه رو ول کن، من دارم میرم
نمی خوام از این درد عشق آسون بمیرم
آی دکتر نسخه رو ول کن، من دارم میرم
نمی خوام از این درد عشق آسون بمیرم
آزمودم عقل دور اندیش را
بعد از این دیوانه سازم خویش را
آی دکتر
دانلود آهنگ بیا
تا که پاییزم نیومده
تا که برگهام نریختن
دندون عقل در نیومده
با لشکرغم درنیاویختم
تا از جوونیه مونده
فلک ، فاتحه اش رو نخونده
تا که آتیش زمونه
فرصت هامون رو نسوزونده
بیا ،
نجاتم بده ،
از کنکاشهای
بیهوده ام
بیا، خاموش کن
سیگار بد بینی رو
در نیمه پر
لیوان من
بیا تا دورهم باشیم نه دور از هم
بیا که وقت تنگه تنگ تر از تنگناهای پر پیچ و خم
اصلا این حرفهای شاعرانه به ما نیومده عزیزم
بیا تا تو لیوانی که دوست داری برات چایی بریزم
تا که پاییزم نیومده
تا برگهام نریختن
دندون عقل در نیومده
با لشکرغم درنیاویختم
تا از جوونیه مونده
فلک ، فاتحه اش رو نخونده
تا که آتیش زمونه
فرصت هامون ونسوزونده
بیا ، رگبار بزن
در این هوای
آلوده
ذهن بیمار من
بیا، خاموش کن
سیگار بد بینی و
در نیمه پر
لیوان من
بیا
بیا
نمایش متن ترانه
تا که پاییزم نیومده
تا که برگهام نریختن
دندون عقل در نیومده
با لشکرغم درنیاویختم
تا از جوونیه مونده
فلک ، فاتحه اش رو نخونده
تا که آتیش زمونه
فرصت هامون رو نسوزونده
بیا ،
نجاتم بده ،
از کنکاشهای
بیهوده ام
بیا، خاموش کن
سیگار بد بینی رو
در نیمه پر
لیوان من
بیا تا دورهم باشیم نه دور از هم
بیا که وقت تنگه تنگ تر از تنگناهای پر پیچ و خم
اصلا این حرفهای شاعرانه به ما نیومده عزیزم
بیا تا تو لیوانی که دوست داری برات چایی بریزم
تا که پاییزم نیومده
تا برگهام نریختن
دندون عقل در نیومده
با لشکرغم درنیاویختم
تا از جوونیه مونده
فلک ، فاتحه اش رو نخونده
تا که آتیش زمونه
فرصت هامون ونسوزونده
بیا ، رگبار بزن
در این هوای
آلوده
ذهن بیمار من
بیا، خاموش کن
سیگار بد بینی و
در نیمه پر
لیوان من
بیا
بیا
دانلود آهنگ ناخدا
اوضاع بدی بود و یاری نداشیتم
پا توی راه نا معلومی گذاشتیم
فکر کنم گم شدیم، خونه اون دوردوراست
کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم
آژیرا جیغ زدن باور نداشتیم
دیگه دل پیرشده افسرده و مبتلاست
بابا این ناخدا کجاست؟
کی میاد سراغ ما ؟
داریم غرق میشیم چه بی صدا
اینه حاصل جستجوی ما
———————————————
میخواستم برم ازم اثر نمونه
یه جا که نگیره توش دل بهونه
به سرزمینی که توش فارغی پادشاست
کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم
آژیرا جیغ زدن باور نداشتیم
دیگه دل پیرشده افسرده و مبتلاست
بابا این ناخدای ما
از اون غیر رومانتیکاست
میگیم کو این عشق؟ این نجات ما
میگه عشق تنها توی قصه هاست
ای نا خدا ، ای نا خدای بی خدا
آب پاکی رو ریخت رو دست ما
نمایش متن ترانه
اوضاع بدی بود و یاری نداشیتم
پا توی راه نا معلومی گذاشتیم
فکر کنم گم شدیم، خونه اون دوردوراست
کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم
آژیرا جیغ زدن باور نداشتیم
دیگه دل پیرشده افسرده و مبتلاست
بابا این ناخدا کجاست؟
کی میاد سراغ ما ؟
داریم غرق میشیم چه بی صدا
اینه حاصل جستجوی ما
———————————————
میخواستم برم ازم اثر نمونه
یه جا که نگیره توش دل بهونه
به سرزمینی که توش فارغی پادشاست
کشتیمون غرق شد و خبر نداشتیم
آژیرا جیغ زدن باور نداشتیم
دیگه دل پیرشده افسرده و مبتلاست
بابا این ناخدای ما
از اون غیر رومانتیکاست
میگیم کو این عشق؟ این نجات ما
میگه عشق تنها توی قصه هاست
ای نا خدا ، ای نا خدای بی خدا
آب پاکی رو ریخت رو دست ما
دانلود آهنگ پیش درآمد
مشکلم بختِ بد و تلخیِ ایام نیست
مشکلم پوشوندنِ پینه ی دستام نیست
مشکلم نون نیست ، آب نیست ، برق نیست
مشکلم شکستنِ طلسمِ تنهایی ست
عاشقونه ست ، یک روزی هم حل میشه
یا که از بارش زانوی من خم میشه
زنهار … زنهار …
که من باد میشم میرم تو موهات
حرف میشم میرم تو گوشات
فکر میشم میرم تو کلّت
من بنز میشم میرم زیرِ پات
فقر میشم میرم تو جیبات
من گرگ میشم میرم تو گلّت … هی …
صد تا طرفدار داری
همه تو رو دوست دارن و ذهنِ گرفتار داری
دمتم گرم … دمتم گرم … دمتم گرم … دمتم گرم
نزدیک میشم ، دور میشم
بلکه مقبول در این راهِ پر از استرس و وصله ی ناجور بشم
اینه قصه م … اینه قصه م … اینه قصه م …
من برق میشم میرم تو چشمات
اشک میشم میرم رو گونت
زلف میشم میام رو شونت
من باد میشم میرم تو موهات
سیگار میشم میرم رو لبهات
دود میشم میرم تو ریه ت
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
بی حساب اسرارم و هی داد زدم … هی داد زدم
بی دلیل احساسم و فریاد زدم … فریاد زدم
حیف از این روزا که من به فاک زدم … به فاک زدم
حیف از این روزا که من به فاک زدم … به فاک …
یک ، دو ، سه ، چهار
نزدیک میشم ، دور میشم
بلکه مقبول در این راهِ پر از استرس و وصله ی ناجور بشم
اینه قصه م … اینه قصه م … اینه قصه م …
نمایش متن ترانه
مشکلم بختِ بد و تلخیِ ایام نیست
مشکلم پوشوندنِ پینه ی دستام نیست
مشکلم نون نیست ، آب نیست ، برق نیست
مشکلم شکستنِ طلسمِ تنهایی ست
عاشقونه ست ، یک روزی هم حل میشه
یا که از بارش زانوی من خم میشه
زنهار … زنهار …
که من باد میشم میرم تو موهات
حرف میشم میرم تو گوشات
فکر میشم میرم تو کلّت
من بنز میشم میرم زیرِ پات
فقر میشم میرم تو جیبات
من گرگ میشم میرم تو گلّت … هی …
صد تا طرفدار داری
همه تو رو دوست دارن و ذهنِ گرفتار داری
دمتم گرم … دمتم گرم … دمتم گرم … دمتم گرم
نزدیک میشم ، دور میشم
بلکه مقبول در این راهِ پر از استرس و وصله ی ناجور بشم
اینه قصه م … اینه قصه م … اینه قصه م …
من برق میشم میرم تو چشمات
اشک میشم میرم رو گونت
زلف میشم میام رو شونت
من باد میشم میرم تو موهات
سیگار میشم میرم رو لبهات
دود میشم میرم تو ریه ت
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغِ من بیا که رختِ خوابِ من با این خیالِ خامم گرم نمیشه
بی حساب اسرارم و هی داد زدم … هی داد زدم
بی دلیل احساسم و فریاد زدم … فریاد زدم
حیف از این روزا که من به فاک زدم … به فاک زدم
حیف از این روزا که من به فاک زدم … به فاک …
یک ، دو ، سه ، چهار
نزدیک میشم ، دور میشم
بلکه مقبول در این راهِ پر از استرس و وصله ی ناجور بشم
اینه قصه م … اینه قصه م … اینه قصه م …
دانلود آهنگ شاپرک
کنج سقفم شاپرک خوابیده
ایده ای نداره با کی هم خونست
فکرشو میخونم اون یه رویا پردازه
مثله خوده من در وهم مهتاب
باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه
گاهی توهمه ماه لامپ مهتابیه
گاهی ذهنه تو میده بار
گاهی تو رو میذاره، سر کار
♫♫♫♫♫♫♫♫
فارغ از درد فارغ از آگاهی
فارغ از هر چی هست کنجه دیواری
حتی فرض نمیکنی گاهی که این لامپ مهتابی
شاید تو رو ببره به عمق گمراهی
باوره چیزایی که میبینی ساده انگاریه
گاهی توهمه ماه لامپ مهتابیه
گاهی ذهنه تو میده بار
گاهی تو رو میذاره سر کار، سرکار، سرکار
♫♫♫♫♫♫♫♫
تکست آهنگ جدید علی عظیمی و عجم بنام شاپرک
♫♫♫♫♫♫♫♫
کنجه سقفم شاید شاپرک بیداره
شاید داره منو میبینه کنجه تختم
شاید داره با خودش فکر میکنه
که این مرد چه بیکاره
عکساشو ببین روی دیواره
میگه ته خطه همه ی ما یک فروپاشیه
چیزی که ازت میمونه عکسو نقاشیه
این عاقبته همه ی ماست که چه انتظاری
میشه داشت از این شعبده بازار
چه انتظاری از این جلوه ی مکّار
چه انتظاری از این نور فراسو
چه انتظاری از این عدلو ترازو
چه انتظاری از این گنبد دوّار
چه انتظاری از این مخزن اسرار
چه انتظاری از این ظلمت افکار
چه انتظاری از این ذهن خطا کار
نمایش متن ترانه
کنج سقفم شاپرک خوابیده
ایده ای نداره با کی هم خونست
فکرشو میخونم اون یه رویا پردازه
مثله خوده من در وهم مهتاب
باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه
گاهی توهمه ماه لامپ مهتابیه
گاهی ذهنه تو میده بار
گاهی تو رو میذاره، سر کار
♫♫♫♫♫♫♫♫
فارغ از درد فارغ از آگاهی
فارغ از هر چی هست کنجه دیواری
حتی فرض نمیکنی گاهی که این لامپ مهتابی
شاید تو رو ببره به عمق گمراهی
باوره چیزایی که میبینی ساده انگاریه
گاهی توهمه ماه لامپ مهتابیه
گاهی ذهنه تو میده بار
گاهی تو رو میذاره سر کار، سرکار، سرکار
♫♫♫♫♫♫♫♫
تکست آهنگ جدید علی عظیمی و عجم بنام شاپرک
♫♫♫♫♫♫♫♫
کنجه سقفم شاید شاپرک بیداره
شاید داره منو میبینه کنجه تختم
شاید داره با خودش فکر میکنه
که این مرد چه بیکاره
عکساشو ببین روی دیواره
میگه ته خطه همه ی ما یک فروپاشیه
چیزی که ازت میمونه عکسو نقاشیه
این عاقبته همه ی ماست که چه انتظاری
میشه داشت از این شعبده بازار
چه انتظاری از این جلوه ی مکّار
چه انتظاری از این نور فراسو
چه انتظاری از این عدلو ترازو
چه انتظاری از این گنبد دوّار
چه انتظاری از این مخزن اسرار
چه انتظاری از این ظلمت افکار
چه انتظاری از این ذهن خطا کار