دانلود آهنگ نقطه حساس
متن آهنگ نقطه حساس
سینا شعبانخانی
یه کمی خنده یه کمی گریه یه خم خاصی تو ابروشه!
وقتی یه لحظه راه میره قلبم میخواد از این رو به اون رو ش
ه… وقتی که چشماش قفله رو چشمام یه حسی نابی تو چشماشه
نقطه ی حساس درست همین جاست نکنه سفره ی دل واشه!
تا حالا تو همه عمر یه بارم نبوده تو نخ عشق این دل…
حالا نمیدونه که چیکارست وسط برزخ عشق این دل…
برنمیداره یه لحظه نگاشو از رو نگاه من این صیاد!
نکنه وا بده دل بیقرارم حجب و حیا رو ببره از یاد…
من میترسم عاشق و دیوانه شم شمع من باشی برات پروانه شم
مست این نگاه عاشقانه شم من میترسم…
من میترسم دل ببازم آخرش عاشق بودن سخته واسم باورش!
عشقه و جدال نابرابرش من میترسم…
تا حالا تو همه عمر یه بارم نبوده تو نخ عشق این دل…
حالا نمیدونه که چیکارست وسط برزخ عشق این دل!
برنمیداره یه لحظه نگاشو از رو نگاه من این صیاد
نکنه وا بده دل بیقرارم حجب و حیا رو ببره از یاد…
من میترسم عاشق و دیوانه شم شمع من باشی برات پروانه شم…
مست این نگاه عاشقانه شم من میترسم!
من میترسم دل ببازم آخرش عاشق بودن سخته واسم باورش…
عشقه و جدال نابرابرش من میترسم!