دانلود آهنگ جدید
هیچکس
رسوا
نام اثر : رسوا
نام خواننده : هیچکس
دسته بندی:
دانلود آهنگ رسوا
متن آهنگ رسوا
هیچکس

واسه‌م از چوبه‌ی دار یه میوه بچین

واسه‌م از چوبه‌ی دار یه میوه بچین

بیا اینجا و کنارم چند دقیقه بشین

اگه حافظ واسه دیوانش و مولوی واسه مثنوی و

محمد واسه قرآن باید میرفت مجوز می‌گرفت چی؟

بگو دلای سنگ اگه کتیبه می‌شدن روشون چی می‌نوشتی؟

گفتن رنگ روشن جلب توجه می‌کنه و جیغ بنفش شد جیغ مشکی

بیا تو دست تقدیر پینه بشیم

مثل نوح یه کشتی بسازین و هر وقت دیدین ظرفیت تکمیله بگین

به هرکی هم شنا بلد نیست یه جلیقه بدین

می‌خوام آبرو‌ریزی بکنم، سیل شه

دکترم بهم گفت «کی حس می‌کنی که تنهایی؟

گفتم «وقتی که عیده»

سفره‌ی دلمو واسه‌ش باز کردم و دید هی جر می‌خورم

هی جر می‌خورم و هی جر

حالش به هم خورد، شکوفه زد

فهمید هر روز من عیده

دستبند به قلمه، مجرم فکری

نخبه‌ها سلول، کاسب علمی

تو که ازت بخاری بلند نمی‌شه

حداقل آتیش حسدو می‌ذاشتی زیر کتری

واگیردار‌تر از ایدز انتقام شد

گفتن اعتراف کن

گفتن اعتراف کن

مار پیله کرد، اژدها شد

من با خودم هم معذبم

به خودم هم شک دارم، مرددم

چرا فحش می‌دی می‌گی فحشم ندن؟

دایره لغات هرچقدر وسیع باشن، تو یه مربعن

چارچوبا رو تو بشکون

من آدمی‌ام که خیلی وقتا جرات نکرد

جلو آینه شدم با خودم طرف

آینه شیکست، خورد بتم ترک

من نه یه لاتم، نه یه رهبر

هیچ‌کدوم این دو تا نیستم

دین‌دارا منو از خودشون نمی‌دونن چون اونقدرا هم باخدا نیستم

کافرا منو از خودشون نمی‌دونن چون اونقدرا هم بی‌خدا نیستم

من با شما‌م و جدا نیستم

ولی از هیچ‌کدوم شما نیستم

رسوا

حلاجم، انگشت‌نما جمع

فکر می‌کردن من یه پارچه آقا‌م و لبامو دوختن

می‌خوام نخ‌نما شم

ساکت نباشم

بیماری و علاجم

با صدام کل شهرو بذارم رو سرم

کثافت بچکه از تاجم و

می‌خوام بدونین که آسمون افکار سقف نداره و

دفترا نمی‌شن مثل کفترا جلد

رسوا