دانلود آهنگ یالا
متن آهنگ یالا
25 باند

من پُره تب پُره تابه دلم عجب حاله عجیبیه حاله دلم
پُره پُره پُره تب و تابه دلم فقط خودت خودت عاشقتم
یالاه یالاه یالاه یالا یالا یالا

سبزه سرکش جذاب منی تو ماله منی تو ماله منی تو
لحظه به لحظه یِ افکاره منی تو مالِ منی تو مالِ منی تو
والاه والاه بزن بکوب بریم یالا یالا یه کم تکون بدیم
چیکا چیکا بوم چیکا چیکا بوم چیکا چیکا بوم
هرجا بری تو می بینی تو ماله ماست همه هیتا بیتا
برنامه بی تو مگه میشد حالا باز همه این جان این جا
یالاه یالاه یالاه یالا یالا یالا

من پُره تب پُره تابه دلم عجب حال عجیبیه حال دلم
پُره پُره پُره تب و تابه دلم فقط خودت خودت عاشقتم
پُره پُره پُره تب و تابه دلم آخه عاشقت عاشقت عاشقتم
یالاه یالاه یالاه یالا یالا یالا