دانلود آهنگ جدید
کامران خوش نیت
دلتنگتم
نام اثر : دلتنگتم
نام خواننده : کامران خوش نیت
دسته بندی:
دانلود آهنگ دلتنگتم
متن آهنگ دلتنگتم
کامران خوش نیت
نمیذارن بگم
دلتنگتم ، میگن باید نباشی تا یکم بهتر بشم
نمیذارن لباسی که تو دوست داری بپوشم
میگن بگذره باید تا ازین حس خسته شم
نمیذارن از آلبوم عکساتو بیرون بیارم
نفهمیدم چیشد که این خرابه س روزگارم
نمیذارن شمارتو بگیرم بی رحمن
نمیدونن که بی چشمای تو طاقت ند
ارم نمیذارن ببخشمت همه ، این خونه این شهر
دیگه عاشق چشماتم ببین ، دیوونه شد رفت
نمیذارن ببخشمت میگن طاقت نیاورد
یهو غریبه شد این قلب تنها رو پس آورد
آخرش رفت و ، نموند ازش هیچی‌ جز یه دنیا درد و
نفهمیدم چیشد روم چشاشو بست و
جنگ عشق و دلشوره بود اما ترس برد
ولی در کل…
نمیذارن ببخشمت همه ، این خونه این شهر
دیگه عاشق چشماتم ببین ، دیوونه شد رفت
نمیذارن ببخشمت میگن طاقت نیاورد
یهو غریبه شد این قلب تنها رو پس آورد