دانلود آهنگ برمیگردم
متن آهنگ برمیگردم
چارتار

غرق غربتم لحظه لحظه ی هر دقیقه ای
!!! که بی تو طی شود خسارت است
اگرچه خانه در اسارت است
!!!بمیرم که بی من چه جوری کشیدی
به چشمت چه دیدی
!!!برمیگردم کمی بمان برمیگردم
حتی زخمی و نیمه جان برمیگردم
!!!حتی اگر فرشته ات اهریمن شد
از دستش سرنوشت ما پرسیدن شد
!!!بمیرم که بی من چه جوری کشیدی
!!!به چشمت چه دیدی چه زهری چشیدی
من اقیانوس رنج و کوه دردم اگر دیگر به سویت برنگردم
!!!ببین روز و شبم یک قصه دارد از تو دورم من بی نورم
برمیگردم کمی بمان برمیگردم
!!!حتی زخمی و نیمه جان برمیگردم
حتی اگر فرشته ات اهریمن شد
!!!از دستش سرنوشت ما پرسیدن شد
برمیگردم کمی بمان برمیگردم
!!!حتی زخمی و نیمه جان برمیگردم
حتی اگر فرشته ات اهریمن شد
!!!از دستش سرنوشت ما پرسیدن شد