دانلود آهنگ خبری آمده
متن آهنگ خبری آمده
پازل بند

خبری آمده این مرتبه از جای غریبی♬♫
خبری روشن و بی واسطه از سمت حبیبی
خبر از مصر برای پدری رفته به کنعان♬♫
پسر افتاده به زندان زلیخای نجیبی
به سر اندیشه ی عشق است نه آنی که بمیرد♬♫
که در این واقعه رفته است مسیحی به صلیبی
خبری آمده چون سوره به هفتاد و دو آیه♬♫
که در این گونه خبرها ابدا نیست فریبی
همه دیدند در این دشت حضور قدمت را♬♫
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه دیدند در این دشت حضور قدمت را♬♫
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی
ماه بی واهمه طی کرد در این قصه چه راهی♬♫
ته گودال و سر نی چه فرازی چه نشیبی
شب تنهایی دنیاست چه اندوه بزرگی♬♫
صبح فرداست بدون تو چه فردای عجیبی
همه دیدند در این دشت حضور قدمت را♬♫
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه دیدند در این دشت حضور قدمت را♬♫
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی