دانلود آهنگ دل من میگرید
متن آهنگ دل من میگرید
همایون شجریان
دل من میگرید باز آرام آرام دل من میگرید باز آرام آرام
‎قطره ی اشک که از چشمه ی دل میبارد جلوی دید مرا میگیرد
‎من به تکرار به خود میگویم من به تکرار به خود میگویم
‎که چه زود و‌ چه حیف من گذشتم و به سر شور هنوز
‎من گذشتم و به دل حسرت و عشق
همچو یک خواب دل انگیز سحر
همچو رگباری در تابستان یا چو طوفان به کویر
‎همچو یک صاعقه در یک شب
تار یا چو‌ خطی بر خاک یا چو جای پایی بر لب آب
‎من گذشتم و به سر شور هنوز
من گذشتم و به دل حسرت و عشق
دل من میگرید باز آرام آرام دل من میگرید باز آرام آرام