دانلود آهنگ جدید
چارتار
مرا به خاطرت نگه دار
نام اثر : مرا به خاطرت نگه دار
نام خواننده : چارتار
دسته بندی:
دانلود آهنگ مرا به خاطرت نگه دار
متن آهنگ مرا به خاطرت نگه دار
چارتار

از امشب دل من غرق گله شد…
بی تاب و بی رمق، بی حوصله شد
دردا که دوری؛ دردا ای آرزوی فردا! تو بیا تو بیا…
نداری خبر ز حال من نداری؛ که دل به جاده میسپاری
سحر ندارد این شب تار؛ مرا به خاطرت نگهدار!
سحر ندارد این شب تار؛ مرا به خاطرت نگهدار!
از امشب دل من غرق گله شد…
بی تاب و بی رمق، بی حوصله شد
دردا که دوری؛ دردا ای آرزوی فردا! تو بیا تو بیا…
نداری خبر ز حال من نداری؛ که دل به جاده میسپاری
سحر ندارد این شب تار؛ مرا به خاطرت نگهدار!
سحر ندارد این شب تار؛ مرا به خاطرت نگهدار!