دانلود آهنگ بیشتر از همیشه
متن آهنگ بیشتر از همیشه
مهیار

دوباره کردم یاد قدیما رو تو بگو تا کی بازی کنم رل قبلیارو!
تا کی نشون ندم که تنگه دلم واست؟
حسمو بزار تو این آهنگه بگم واست..
بیشتر از همیشه تو یادتم معتادتم نمیری از جلو چشم !
میبینمت تو بیداریم تو خواب من میای و میری بعدش میشه خواب بد…
بیشتر از همیشه نیازت دارم دوست دارم زیر بارون…
بازم پیاده با من راه بیای در گوشم بگی خیالت راحت!
من که هستم حتی اگه یه ایرانه باهات بد!
خودمو که گول نمیشه بزنم نپریدی از سرم یه ذره ام…
افتاده باز افتاده تو سرم بیام ببینمت تورو…