دانلود آهنگ جدید
مسعود صادقلو
تو یه نفر
نام اثر : تو یه نفر
نام خواننده : مسعود صادقلو
دسته بندی:
دانلود آهنگ تو یه نفر
متن آهنگ تو یه نفر
مسعود صادقلو
ر زد دلم براتچشات کارشو بلدهواسه خود منه دیگه اون خنده هاتبکنی فقط منو نگاههمش دلم میخواد بهت بگم دوست دارمبگو اسمتو روی گوشیم دوست داری چی بذارمببین من هرچیم بشه تنهات نمیذارم
تو یه نفر واسه دلم عاشقتمبه تو عادت کردممن بین همه عشق تورو فقط باور کردمنگا که میکنی قلبم میرهدلم میخواد باشم هرشب پیشتچشامو رو همه بستم دیگه
تو یه نفر واسه دلم عاشقتمبه تو عادت کردممن بین همه عشق تورو فقط باور کردمنگا که میکنی قلبم میرهدلم میخواد باشم هرشب پیشتچشامو رو همه بستم دیگه
کم نمیشه از علاقم به تومن همه آرزوهام با تو براورده شدنشدم بد عادت به توهمش به تو پرت میشه حواسم یهوبی تو هیجا نمیرمتورو به یه دنیا نمیدمجز تورو تو دلم را نمیدم
تو یه نفر واسه دلم عاشقتمبه تو عادت کردممن بین همه عشق تورو فقط باور کردمنگا که میکنی قلبم میرهدلم میخواد باشم هرشب پیشتچشامو رو همه بستم دیگه
تو یه نفر واسه دلم عاشقتمبه تو عادت کردممن بین همه عشق تورو فقط باور کردمنگا که میکنی قلبم میرهدلم میخواد باشم هرشب پیشتچشامو رو همه بستم دیگه