دانلود آهنگ آرزوی نابرآورده
متن آهنگ آرزوی نابرآورده
محمد ملکی

تو تنهام گذاشتی تا بری بی انصاف
چجوری میگذری من باهات
تاحالا اینطور نبودم نبودم…
نه اشکام میبندن راحتو
دل بسه
نه اون نیست مال تو
من هیچوقت مال مردم خور نبودم نبودم…
اون میره مال دیگرون بشه
چون من بعد
یکی دیگه جونشه
سهم من
دیگه بی اون یک عذابه…
من شب ها تو دلم دردو تپش
اون اما میسپاره قلبو بهش
کاش ای کاش
قصه باشه یا یه خوابه…
آرزوی نابراورده من
نارفیق ترین رفیق دل من
عاشقی یعنی رسیدن به تو بود
اما عشق تو شدش قاتل من…
آرزوی نابراورده من
بی مرام ترین قسم خورده ی من
عاشقی یعنی رسیدن به تو بود
تی تو بودن حالا شد حاصل من‌‌…
اینجوری که روشن تو عاشقم نبودیا
حیف اون دوست داشتنو حیف تموم خوبیا
من برات میمردم اما تو یه تب نکرد دلت
فکر نمی‌کردم بهم ثابت بشه این زودیا
حالا من به این دلم جواب عشقو چی بدم
چی بگم من راجع بت آروم بگیره دل من
واسه تو که روشن اصلا مهم نیس چی بشه
واسه تو که راحت حتی بمیره دلم من…
آرزوی نابراورده من
نارفیق ترین رفیق دل من
عاشقی یعنی رسیدن به تو بود
اما عشق تو شدش قاتل من…
آرزوی نابراورده من
بی مرام ترین قسم خورده ی من
عاشقی یعنی رسیدن به تو بود
بی تو بودن حالا شد حاصل من‌‌…