دانلود آهنگ مثل ماه
متن آهنگ مثل ماه
علی فتوت

وقتی رفت اون
ماه پشت ابر موند
همه چی بد شد
خلاصه که سخت شد
تو ذهنم خط خورد
یه جور که زدم مرد
نمیگم رذل بود
ولی یه کم پست بود
شبو روز مست بود
حرمتا شکست زود
رابطه قطع شد
نبودش معذل شد
شکاکو بد قول
شکاکو بد قول
که منم زدم گل
همشم میداد فحش
شده بود عشقم
همون که بودش بد
شده بود جونم
همون که بودش پست
همون که بودش بس
به لباش تشنم
یه روزی بود عشقم
یه روزی بود عشقم
شده بود عشقم
همون که بودش بد
شده بود جونم
همون که بودش پست
همون که بودش بس
به لباش تشنم
یه روزی بود عشقم
یه روزی بودعشقم
چشام بیداره
روح من خستس
مسیرا بستس
رو گونمم اشک هست
اما اون برعکس
میگه میخنده
یه وقتا بی من
با دوستاش از قصد
کاش بشه بازم
بیاد بشه سازم
میبوسم هر شب
چشمای سیاهشم
میبینه حتما
عکسامو اون هر شب
میخونم واسش
شعرامو من با غم
چرا اون جا زد
به رقیبم کال زد
چیو اثبات کرد
منم که خراب کرد
حالا که دوره
نمیشه بمونه
شده دیوونه
واسم نمیمونه
شده بود عشقم
همون که بودش بد
شده بود جونم
همون که بودش پست
همون که بودش بس
به لباش تشنم
یه روزی بود عشقم
یه روزی بود عشقم
شده بود عشقم
همون که بودش بد
شده بود جونم
همون که بودش پست
همون که بودش بس
به لباش تشنم
یه روزی بود عشقم
یه روزی بودعشقم