دانلود آهنگ جدید
مازیار فلاحی
قسم به تو
نام اثر : قسم به تو
نام خواننده : مازیار فلاحی
دسته بندی:
دانلود آهنگ قسم به تو
متن آهنگ قسم به تو
مازیار فلاحی

قسم به روی ماه تو به آخرین نگاه تو به لحظه های آخرت به ضجه های مادرت

قسم قسم قسم

قسم به خون پیرهنت کبودی های روی تنت

قسم به آب روی تو

قسم به تار موی تو

قسم قسم قسم

قسم به ساحل خزر ستاره های در به در

صدای حبس در قفس

به دختر های بی نفس

من از تو دست نمیکشم یه لحظه پس نمیکشم

اگر سکوته رو لبم بدون نفس نمیکشم

قسم قسم قسم

قسم به زندگی به زن

قسم به خاک سرخ این وطن

قسم به خندهای تو به زخمه در صدای تو

من از تو دست نمیکشم یه لحظه پس نمیکشم

اگر سکوته رو لبم بدون نفس نمیکشم