دانلود آهنگ فندی
متن آهنگ فندی
پوبون

با من ترندی بیبی من فیک نی دورم
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
مال من، باش
با من ترندی بیبی من فیک نی دورم
تو توو چشمی دفا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
لبات خوش رنگه من تیستش میکنم
با من ترندی بیبی من فیک نی دورم
تو توو چشمی دفا هیتت میکنن
تو توو فندی من توو کریسشن دیورم
*ات خوش رنگه من تیستش میکنم