دانلود آهنگ جدید
فدایی
خون
نام اثر : خون
نام خواننده : فدایی
دسته بندی:
دانلود آهنگ خون
متن آهنگ خون
فدایی

ما تشنه بودیم و میریختن آب پشت سرباز
راه بازسازی شکستنه
…..