دانلود آهنگ دلبر
متن آهنگ دلبر
علی منتظری

خدا کنه یه روز بیای تو قلب من بمونی!
نیمه ی گمشدمی نشون به این نشونی…
مث من هیچکسی, قربون صدقت نمیره کسی
که عاشقته راهو غلط نمیره… راهو غلط نمیره…
آخه هیچکی چشای خوشگلتو نداره!
دل من مال توئه قابلتو نداره! قابلتو نداره…
آسه برو آسه بیا؛ که تو موهای سیات دلمو گم نکنم باز
وا کن تو درای قلبتو…
آخه حس من به تو خیلی بیشتر از این حرفاس!
خدا کنه یه روز بیای تو قلب من بمونی!
نیمه ی گمشدمی نشون به این نشونی…
مث من هیچکسی, قربون صدقت نمیره کسی
که عاشقته راهو غلط نمیره… راهو غلط نمیره…
آخه هیچکی چشای خوشگلتو نداره!
دل من مال توئه قابلتو نداره! قابلتو نداره…
آسه برو آسه بیا؛ که تو موهای سیات دلمو گم نکنم باز
وا کن تو درای قلبتو…
آخه حس من به تو خیلی بیشتر از این حرفاس!