دانلود آهنگ زیباترین رویا
متن آهنگ زیباترین رویا
علی زند وکیلی
از بس که عمری خورده ام بغض گلویم را
دریا دلم حالا ببند ای عشق جویم را
بی پرده با من باشی مردم نمیدانند
تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را
این چند قطره اشک تو عشق است یا بازی
که میبرد این چند قطره آبرویم را
من صحبتم با زندگی جز عشق چیزی نیست
چون خوانده ام دست حریف رو به رویم را
زیباترین رویایی حتی در این تنهایی من این همه زیبایی هرگز ندیدم
شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم تا به خودم برگردم تو را شنیدم
در سینه ات یک راز پنهان است و میخواهم
پایان دهم امشب عذاب جست و جویم را
در سینه ام یک آرزو دارم نمیگویم
شاید خودت پیدا کنی آن آرزویم را
زیباترین رویایی حتی در این تنهایی من این همه زیبایی هرگز ندیدم
شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم تا به خودم برگردم تو را شنیدم