دانلود آهنگ جدید
علینو
نوبت ما
نام اثر : نوبت ما
نام خواننده : علینو
دسته بندی:
دانلود آهنگ نوبت ما
متن آهنگ نوبت ما
علینو

اما این شعر اما این شعر
این شعر از طرف ماهایی که دوریم
برا شماها که تو خیابون جای ماها بودین و هنوزم هستین
اما همه می دونیم که هنوزم بس نیس
باید ادامه داد رسید به اون
عهدی که بستیم
عهدی که بستیم

اینا فقط حرفای من نبودا
حرف همس