دانلود آهنگ جدید
شهرام ناظری
ایران جوان (وطنم)
نام اثر : ایران جوان (وطنم)
نام خواننده : شهرام ناظری
دسته بندی:
دانلود آهنگ ایران جوان (وطنم)
متن آهنگ ایران جوان (وطنم)
شهرام ناظری

نامِ جاوید وطن
صبحِ امید وطن
جلوه کن در آسمان
همچو مهرِ جاودان
وطن ای هستیِ من
شور و سرمستیِ من
جلوه کن در آسمان
همچو مهرِ جاودان
بشنو سوزِ سخنم
که همآوازِ تو منم
همهٔ جان و تنم! وطنم وطنم وطنم وطنم
بشنو سوزِ سخنم
که نواگر این چمنم
همهٔ جان و تنم! وطنم وطنم وطنم وطنم
همه با یک نام و نشان
به تفاوتِ هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش و نغمهزنان
ز صلابتِ ایران جوان
به اصلاتِ ایرانِ کهن
ز صلابتِ ایرانِ جوان
نامِ جاوید وطن
صبحِ امید وطن
جلوه کن در آسمان
همچو مهرِ جاودان
بشنو سوزِ سخنم
که همآوازِ تو منم
همهٔ جان و تنم! وطنم وطنم وطنم وطنم
همه با یک نام و نشان
به تفاوتِ هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش و نغمهزنان
ز صلابتِ ایران جوان
به اصلاتِ ایرانِ کهن
ز صلابتِ ایرانِ جوان
بشنو سوز سخنم
که نواگر این چمنم
همهٔ جان و تنم! وطنم وطنم وطنم وطنم