دانلود آهنگ جدید
پالت
نرو بمان
نام اثر : نرو بمان
نام خواننده : پالت
دسته بندی:
دانلود آهنگ نرو بمان
متن آهنگ نرو بمان
پالت

شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه ی تار…
شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان…
شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه ی تار!
شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان… نرو بمان!
ما به سایه‌های روی دیوار ما به ابر‌های تیره و تار…
ما به کافه‌ها و دود سیگار ما به شب‌های تار دل‌ بستیم!
ما به خنده‌های زیر بارون ما به صبح باغ بهارون!
ما به بیداریِ شبانه ما به خواب روز‌ها دل‌ بستیم…
بهار ما گذشته شاید بهاره ما گذشته انگار
بهار ما گذشته شاید گذشته‌ها گذشته انگار… نرو بمان!