دانلود آهنگ برعکس
متن آهنگ برعکس
سیاوش قمیشی

از این جا تا ته دنیا حصارو میله و دیوار
مث کابوس زندونی پر از تنهائی و تکرار
عذابه موندن این جا من و خاکستری کرده
به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکو سرده

غم پنهونه قابه خالی از عکسم
رو این دنیای وارونه منم تنها که بر عکسم
سکوتم و نمیفهمه در و دیوار این خونه
بریده از همه عالم من بد حاله دیوونه

از اینجا تا ته دنیا حصار و میله و دیوار
مثله کابوس زندونی پر از تنهایی و تکرار
عذاب موندن اینجا من رو خاکستری کرده
به هر گوشه که میچرخی فقط تاریک و سرد

غم پنهونه قابه خالی از عکسم
رو این دنیای وارونه منم تنها که بر عکسم
سکوتم و نمیفهمه در و دیوار این خونه
بریده از همه عالم من بد حاله دیوونه
چه فرقی می کنه رفتن تا وقتی راه بن بسته
پریدن سهم آزاده نه این در بند دل خسته