دانلود آهنگ حالت خوبه
متن آهنگ حالت خوبه
سوگند

بگو ببینم حالت خوبه ؟ اون جا همه چی روبراست
بگو ببینم کیفت کوکه ، اونجا همه چی خوبه باز ؟
بگو برام از هوایِ خونه ، نگو سرما سوزه باز
بگو برام از آسمونش ، نگو فقط دوده باز
میدونم این مسیرو میشه بدونِ تو راه رفت
واسه همین بخشیدمت تو رو دیوونه راحت
من که بهت گفتم مگه اونجا چی داره واست
پَ برو خیالت راحت ، پَ برو خیالت راحت
تو که میشناسی منو ، دوباره میسازم بازم
برای همین هم رفتنت دیگه مهم نیست واسم
آره مهم نیست واسم ، اصاً مهم نیست واسم
مهم اینه یه گوشه با خودم میخونم بازم