دانلود آهنگ جدید
سالار رنجبر
مهره سوخته
نام اثر : مهره سوخته
نام خواننده : سالار رنجبر
دسته بندی:
دانلود آهنگ مهره سوخته
متن آهنگ مهره سوخته
سالار رنجبر
تو مثل مهره سوخته ایی برام
نمیخوام باتو قاطی بشم
بعد تو سیگارم ترک میکنم
ادم حسابی میشم
به کوری چشم توام شده
میرسم به هرچی تو سرمه
من خستم از این زخمایی که
بهم زدیو رو تنمه
من دیگه نمیره تو کتم که بخوای منو بازی بدی
بسته هرچی از تو رسید نمیخوام به موندن راضی بشی
بسته دیگه دروغ و دقل
بسته هرچی پشتم زدی
دیگه همه جوره ثابت شده که از دشمنامم دشمن تری
بسته دیگه حرفی نزن میخوام باشم تنها برو نمون اینجا
عشقم از سرت زیاده شکوندی قلب منو تو ندونستی قدرمنو نبودی سهم منو
دیگه اب از سرم گذشته نشو پاپیچ من باید چقد
سرعشق تو عاصی بشم که بفهمی چقده رو نروه کارات
دروغ گفتنتو هرز پریدنات از ما گذشت اما بدون
کسی مثل من دوست نداشت