دانلود آهنگ رگ خواب
متن آهنگ رگ خواب
محمد خوارزمی
جديدا دلتنگت ميشم شديدا
هموني كه دلم ميخواست دقيقا
حواسم پرت تو بوده هميشه
اون چشمام از ديدنت سير نميشه
رگ خواب منه چشات
نميرسه كسي به پات
بگو چيكار كنم نري
بگو چيكار كنم برات
چي برات كم بوده خب
كه برام درد شدي تو
سر چي يه دفعه با من اين
اينجوري سرد شدي تو
باهام سرد شدي تو
رگ خواب منه چشات
نميرسه كسي به پات
بگو چيكار كنم نري
بگو چيكار كنم برات