دانلود آهنگ جدید
بیژن مرتضوی
رقص پیروزی چه زیباست
نام اثر : رقص پیروزی چه زیباست
نام خواننده : بیژن مرتضوی
دسته بندی:
دانلود آهنگ رقص پیروزی چه زیباست
متن آهنگ رقص پیروزی چه زیباست
بیژن مرتضوی

وقت نو کردن دنیا

جشن فاتحانه ی ما

رقص پیروزی چه زیباست

یاد همراهان خاموش

قهرمانان فراموش

رقص پیروزی چه زیباست

می به نام رفتگان

جرعه جرعه همزمان

با منو باهم گریزان

رقص پیروزی چه زیباست

شب شب مستانگی ها همدلی هم خانگی ها

بی خودی بی گانگی ها

رقص پیروزی چه زیباست

هم صدا هم سنگر من

هم گریز آخر من

دور و نزدیک زمانه

میشکوفت این ترانه

رقص پیروزی چه زیباست

وقت نو کردن دنیا

جشن فاتحانه ی ما

رقص پیروزی چه زیباست

یاد همراهان خاموش

قهرمانان فراموش

رقص پیروزی چه زیباست

رختی از بیرق ببر

تاجی از زیتون به سر

گل ببر یا می بیاور

در تمام طول شب

شعر آزادی به لب

گل ببر یا می بیاور

ای چو من پاچیده تن

تکیه کن تکیه به من

حرف برگشتن نزن باورم کن دلبر من

هم صدا هم سنگر من

هم گریز آخر من

دور و نزدیک زمانه

میشکوفت این ترانه

رقص پیروزی چه زیباست

وقت نو کردن دنیا

جشن فاتحانه ی ما

رقص پیروزی چه زیباست

یاد همراهان خاموش

قهرمانان فراموش

رقص پیروزی چه زیباست

رقص پیروزی چه زیباست

رقص پیروزی چه زیباست