دانلود آهنگ لعنتی
متن آهنگ لعنتی
رعنا سیاوشی

ویای من شدی ولی حیف
قد ِ یه دنیا از تو دورم
نگو باید برم حاضرم
پای تو بشکنده غرورم

توی خیالم هر دقیقه
تصویر چشماتو کشیدم
اگه تو بد بشی رد بشی
من با دلت ادامه میدم

لعنتی برگرد آروم نداره قلب من از درد
عمرا بشه بی فکر تو سر کرد
نشو از این رابطه دلسرد

لعنتی برگرد آروم نداره قلب من از درد
عمرا بشه بی فکر تو سر کرد
با دلم بازی نکن برگرد

دلتنگ نگاهتم برای من همین عشق ِ تو کافی بود
حتی فکر نمیکردم یه روزی از کنار ِمن تو میری زود
بدون تو شب و پرسه ،تموم مقصدام سمت بی راهن
همه قسمتم از تو همین دلتنگی های گاه و بی گاهن

لعنتی برگرد آروم نداره قلب من از درد
عمرا بشه بی فکر تو سر کرد
نشو از این رابطه دلسرد

لعنتی برگرد آروم نداره قلب من از درد
عمرا بشه بی فکر تو سر کرد
با دلم بازی نکن برگرد