دانلود آهنگ اباندوند
متن آهنگ اباندوند
رضا یزدانی

می تونستم موتن امن تو باشم
سقف گرمی واسه ی رگبار فردا
می تونستم واسه ی گریت شونه باشم
واسه وقت خستگیهات خونه باشم

وسط حجوم ترس و مرگ و بحران
اون که با عشق پیش تو میمونه باشم
می تونستم
می تونستم
اما فرصت مختصر بود
بین ما
بین من و تو
دره به دره خطر بود