دانلود آهنگ بازی سرنوشت
متن آهنگ بازی سرنوشت
رامین بیباک

تو رفتی و رفیق هر شبم قرصای خوابه ♫◦
درسته زندم اما زندگیم واسم عذابه ♪
تموم دنیا بعد تو این خونه میشه ♯
کسی که مونده پای تو دیوونه میشه ♫◦
بازی سرنوشت واسه من بد نوشت ♪
بی تو این زندگی صد تا لعنت بهش ♯
با دلم خواستمش بی دلیل باختمش ♫◦
یک شبه ریخت سرم پلی که ساختمش ♫◦
میترسم از شب و روزای بعد تو ♪
کجایی بهم بگو بگیرم رد تو ♯
تو از رویای من نمیری تا ابد ♫◦
چقد رد شه که من بشه رد شم ازت ♪
بازی سرنوشت واسه من بد نوشت ♯
بی تو این زندگی صد تا لعنت بهش ♫◦
با دلم خواستمش بی دلیل باختمش ♪
یک شبه ریخت سرم پلی که ساختمش ♫