دانلود آهنگ جدید
محسن چاوشی
20 هزار آرزو
نام اثر : 20 هزار آرزو
نام خواننده : محسن چاوشی
دسته بندی:
دانلود آهنگ 20 هزار آرزو
متن آهنگ 20 هزار آرزو
محسن چاوشی

ای همه خوبی، تو را… پس تو که رایی، که را؟!●♪♫
ای گلِ در باغ ما… پس تو کجایی، کجا؟●♪♫
سوسن؛ با صد زبان… از تو، نشانم نداد●♪♫
گفت رو! از من مجو… غیرِ دعا وُ ثنا●♪♫
سرو اگر سر کشید؛ در قدِ تو، کی رسید؟!●♪♫
نرگس اگر چشم داشت… هیچ ندید او تو را●♪♫
هر طرفی؛ صف زده… مردم وُ دیو وُ دَده●♪♫