دانلود آهنگ دلسرد
متن آهنگ دلسرد
هنگامه

گفتی که گاهی عشق تکراری میشه زود
نفهمیدم این حرف ربطش به من چی بود
تو رفتی من موندم کناره هر دردی
من درد و دل کردم تو آب رو گل کردی

هر زخمی تو دنیا ست دیدی که من خوردم
دیدی کجاها من برایه تو مردم
نبین که من امروز اینهمه دلسردم
هر کاره سختی بود برای تو کردم

دسته خودم که نیست وقتی ازت دورم
همیشه با گریه چشمهام و می شورم
نگو یه وقت هایی بی عاطفه می شم
بغضی رو خوردم که دارم خفه می شم
این کوهه تنهائیم شکسته دلگیره
ازم جای چشمه گریه سرا زیره

هر زخمی توو دنیاست دیدی که من خوردم
دیدی کجاها من برای تو مُردم
نبین که من امروز این همه دل سردم
هر کار سختی بود برای تو کردم