دانلود آهنگ جدید
داریوش
نترسون
نام اثر : نترسون
نام خواننده : داریوش
دسته بندی:
دانلود آهنگ نترسون
متن آهنگ نترسون
داریوش

نترسون باغو از گل نترسون سنگو از برف

نترسون ماهو از ابر نترسون کوهو از حرف

نترسون بیدو از باد نترسون خاکو از برگ

نترسون عشقو از رنج نترسون ما رو از مرگ

نه تیر و دشنه نه دار و زندون

چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی

چرا وحشت کنم از عشق چرا برگردم از شادی

از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن

از این سر چشمه تا دریا خوشا شکفتن و رستن

نترسون عاشقا رو از این کولاک تاراج

به خاک افتادن از عشق پر و بال به معراج

نه تیر و دشنه نه دار و زندون