دانلود آهنگ جشن جدایی
متن آهنگ جشن جدایی
افشین یداللهی
تموم سینمو گریه گرفته ولی باید بخندم چون تو میخوای
یه اقیانوس حرفم اما باید زبانم را ببندم چون تو میخوای
دارم خونسرد میسوزم مبادا بفهمی و دلت از من بگیره
خدا کی از عذابم خسته میشه بگه بسشه میتونه بمیره
بمیره…
تموم ساعت ها خوابیده غمگین تو نیستی و خیالت روبرومه
درست اون لحظه که عشقم شروع شد بهم فهموندی کار من تمومه
نشستم زیر تیغ عشق و هر شب باید جشن جدایی بگیرم
مثل شمع سیاهِ روشنم که باید تا آخر عمرم بمیرم
بمیرم…
تموم ساعت ها خوابیده غمگین تو نیستی و خیالت روبرومه
درست اون لحظه که عشقم شروع شد بهم فهموندی کار من تمومه