دانلود آهنگ جون
متن آهنگ جون
محمد طاهر
از در اومدی توو اخمت الکی بود
این دل بلده خوب تورو بندازه به تور
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
%بدن اینا نظری روت%
کمیابه عشقم مرسی دمش گرم
باز لباس مشکی امشب تنش کرد
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
%بدن اینا نظری روت%
آره بدو بیا بدو بیا
آره شیطونی نکنیا
آره بدو بیا بدو بیا
شیطونی نکنیا
توو قلبم امشب عشقت یه رنگه
میخندی واسم فیست قشنگه
عادت ندارم تنهات بزارم
کاشکی همیشه باشی کنارم
آخه چه کاریه
بیا یه بار دیگه
میام تولدت بگو
فقط چه ماهیه
چشمام بسته نبضم تند
مثل دود بزن منو حبسم کن
از نزدیک لمسم کن
بیا داغیه تنمو کمتر کن
آره کار دل مارو ببین داره کجا میکشونه هر طرفی
جدیدا یه جوری میخنده انگاری قلق دلمو بلدی
%آخ جون%
جون عجب بدنی
بود که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
%بدن اینا نظری روت%
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
بدن اینا نظری روت
آره بدو بیا بدو بیا
آره شیطونی نکنیا
آره بدو بیا بدو بیا
شیطونی نکنیا
رفته این دل برات با یه بار رقص تو
میکشونه موهات چشمو سمت تو
رفته این دل برات با یه بار رقص تو
میکشونه موهات چشمو سمت تو
آخه چه کاریه
بیا یه بار دیگه
میام تولدت بگو
فقط چه ماهیه
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
بدن اینا نظری روت
آخ جون
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
بدن اینا نظری روت
جون عجب بدنی بود
که شدی تو بغلی زود
جون یه وقت نشه یه جور
%بدن اینا نظری روت%
جون عجب بدنی بود
آخ شیطون