دانلود آهنگ سلام علیکم
متن آهنگ سلام علیکم
شهاب تیام
اِی یکی بود یکی نبود من بودمو
تو اِی تو سرت توو کارتو منم پی تو
اِی ندارم حرف شنوی نمیرم از
رو بزار پس بگم بی رودروایسی
تو واسم خاصی
هرچی من داد میزنم منو ببینی نمیبینی
در و دیوار میزنم منو ببینی
نمیبینی دارم دست تکون میدم انگاری دوری
نمیبینی آخ تو هم لطف میکنی یه دست به من تکون بدی
هلوووو عزیزم سلام علکیم بگو میرسه
به اون طرف صدام سلام علکیم
سر تکون نده تو هم بگو سلام سلام علکیم
داد بزن بلند بگو توو یه کلام سلام علکیم
مارو لنگ نزار واسه جواب سلام سلام علکیم
تو کجایی من خودم رو هوام
تو یه ترکیب خوب از قشنگیایی که میخوامش
آخه میشه که این آدم حرف بره توو انتخابش
تازه این اول راه عزیزم کجاشو دیدی آسون به تله دم نمیدی
هرچی من داد میزنم منو ببینی در و دیوار میزنم منو ببینی
دارم دست تکون میدم انگاری دوری
آخ تو هم لطف میکنی یه دست به من تکون بدی
هلوووو عزیزم سلام علکیم
بگو میرسه به اون طرف صدام سلام علکیم
سر تکون نده تو هم بگو سلام سلام علکیم
داد بزن بلند بگو توو یه کلام سلام علکیم
مارو لنگ نزار واسه جواب سلام سلام علکیم
تو کجایی من خودم رو هوام
آروم آروم نم نم خیلی خوردم گرمم
بین این همه آدم فقط رو تو زوم کردم
آروم آروم نم نم خیلی خوردم گرمم
بین این همه آدم فقط رو تو زوم کردم
بگو میرسه به اون طرف صدام سلام علکیم
سر تکون نده تو هم بگو سلام سلام علکیم
بگو میرسه به اون طرف صدام سلام علکیم
سر تکون نده تو هم بگو سلام سلام علکیم
تو کجایی من خودم رو هوام سلام علکیم