دانلود آهنگ ال بل
متن آهنگ ال بل
ستین

من نمیگم ال میکنم بِل میکنم یه هو کنسل میکنم همه چی رو‌ میرم
میدونی اخلاقه منو حقیقتن یه نمه رکم و بی رحم بیرحم
یا بزار صدت رو برام تا در ام از این‌ حسهای مزخرف
یا برو دیگه هم نیا این ورا با منم دیگه نزن حرف حرف

من واسه یکی میمیرم که واسه من تب کنه
یکی که بمونه تو بارونو برام صبر کنه
یکی که بیاد‌ش این حال رو مرتب کنه
من واسه یکی می میرم که منو قشنگ درک کنه
یکی که‌ بمونه پام بقیه رو زود ترک‌ کنه
یکی که بزنه اسمم رو رو تنش حک کنه

اون روز هایی که بده حالم رو سرم‌ آتیش نبار
یه دفه تو واسه من بیاو پا پیش بذار
وقتی که ساکت میشم تو بیا باهام حرف بزن
از توو دلم در بیار ‌بگو چته عشق من

من واسه یکی میمیرم که واسه من تب کنه
یکی که بمونه تو بارونو برام صبر کنه
یکی که بیاد‌ش این حال رو مرتب کنه
من واسه یکی می میرم که منو قشنگ درک کنه
یکی که‌ بمونه پام بقیه رو زود ترک‌ کنه
یکی که بزنه اسمم رو رو تنش حک کنه