دانلود آهنگ جدید
دنیا
عمو حسن
نام اثر : عمو حسن
نام خواننده : دنیا
دسته بندی:
دانلود آهنگ عمو حسن
متن آهنگ عمو حسن
دنیا
میرم هی بالا و بالاتر تو ابرا بشم گم
بیخیال تو و دردو غم و حرفای مردم
منو ول کن اصلا که بد جوری پرته حواسم
امشب بی برو برگرد می رسه خونه جنازم
یه طرف جنگه یور خنده یه ور مسخره بازی
نبینم یه وقت این جا کسی به کم بشه راضی
نه نمیدیم امون اصلا می خوای بشینی تو نمون اصن
از همین حالا تا خوده صبح رو ریپیته عمو حسن
(نرو حالا خیلی زوده، نرو حالا خیلی زوده)
امشب جمعن گرگ و پلنگا
تو راهن باز بگو وا کنه چنتا
تورم اون خوشگله خوب تو تله انداخت
ولی حق داری خوب چیزیه الحق و الانصاف
تازه داره گر می گیره آتیشمون دست ها بالا
دیر اومدی زود نخواه برو کجا مارو دور ننداز حالا
نبینم نشستی بدو بیا جلو یه کم بریزم برات
یه جوری سر ذوقی تو که اصلا الهی بمیرم برات
یه طرف جنگه یور خنده یهر مسخره بازی
نبینم یه وقت این جا، کسی به کم بشه راضی
نه نمیدیم امون اصن می خوای بشینی تو نمون اصن
از همین حالا تا خود هصبح رو ریپیته عمو حسن
(نرو حالا خیلی زوده نرو حالا خیلی زوده)
امشب جمعن گرگ و پلنگا
تو راهن باز بگو وا کنه چنتا
تورم اون خوشگله خوب توو تله انداخت
ولی حق داری خوب چیزیه الحق و الانصاف
باز نشو نامهربون یه ذره بیشتر بمون
تا دم آخر بمون یذره بیشتر بمون
نرو حالا خیلی زوده، نرو حالا خیلی زوده
امشب جمع ان گرگ و پلنگا
تو راهن باز بگو وا کنه چند تا
تورم اون خوشگله خوب تو تله انداخت
ولی حق داری خوب چیزیه الحق و الانصاف